Nghe giảng lễ thánh nữ Catarina Sienna (29.04.2009 – 2023)

 

Hạnh tích Thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380) + Châm ngôn + Suy niệm

Catarina sinh năm 1347 tại Siena, là con áp út một gia đình 25 con. Cha là ông Giacômô làm nghề nhuộm, mẹ là bà Mona Lapa.

Năm 12 tuổi từ khước một cuộc hôn nhân do gia đình xếp đặt. 16 tuổi mặc áo dòng ba Đa Minh và khởi sự bước vào đời khổ chế và được Chúa hiện ra. Thánh nữ lập ra “trường phái thần bí” cổ võ lòng yêu thương tha thứ, và c công lớn trong việc cổ võ đức Grêgoriô XI đưa giáo triều từ Avignon trở về Roma ngày 13/9/1376.

Chúa nhật thứ tư mùa chay 1375 : được in năm dấu thánh.

Tháng 1-1380 Catarina ngã bệnh, hôn mê, và an nghỉ trong Chúa ngày 29-4-1380 khi mới 33 tuổi.

Năm 1460 Giáo hội tuyên thánh. Ngày 4-10-1970 Đức Phaolo VI suy tôn tiến sĩ Hội thánh.

***

Bài đọc : Kh 1,5-8 ; Cl 1,24-29 ; 1 Ga 1,5-2,2 ; Tin Mừng : Ga 7,14b.18,37b-39 ; Ga 14,21-26

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 14,21-26)

Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? ” Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

Năm 2023:

Năm 2021:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Năm 2020:

Năm 2019:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP.

Năm 2018:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Năm 2017:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2016:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2015:

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2013:

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Năm 2012 :

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011 :

  Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2009 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu