Nghe giảng Lễ Thánh Gia năm 2013 – 2018

– Nghe giảng năm 2015 – Nghe giảng năm 2014
– Nghe giảng năm 2013
– Nghe giảng năm 2011
– Nghe giảng năm 2012
– Nghe giảng năm 2010

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 2,41-52)

41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người : “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa : “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52 Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

✠ Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 2,3-15.19-23)

Bấy giờ ngôi sao các nhà chiêm tinh đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” Ông Giuse liền chỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

Sau khi vua Hêrôđê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai-cập, báo mộng cho ông rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.” Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en. Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hêrôđê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê, và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng : Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

https://youtu.be/0hYjeRSXFM8

 

Năm 2018

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP. (Kỷ niệm các đôi hôn phối)

Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín, OP.

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP.

Năm 2017

Lễ 17g30 (thứ Bảy): Lm. Giuse Trần Văn Việt

Lễ 6g15: Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lễ 16g: Lm. Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 15g30: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g: Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2016

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 5g45: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2015 (Lc 2,41-52)

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Phaolo Nguyễn Hải Đăng

Lễ 7g30: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 17g30: Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014 (Lc 2,22-24 ; 39-40)

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (BM cđ Thánh Gia + 16 đôi kỷ niệm hôn phối)

Lễ 5g00: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 16g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2013

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa (bổn mạng ca đoàn Thánh Gia và kỷ niệm hôn phối)

Lễ 5 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 6g15 : Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Lễ 17g30 : Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lễ 19 giờ : Phanxicô Đào Trung Hiệu