Nghe giảng Lễ Các Đẳng Linh Hồn (2009 – 2023)

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 11,17-27)

17 Khi đến Bê-ta-ni-a, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi. 18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số. 19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. 20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. 21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. 22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” 23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !” 24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” 25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. 26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?” 27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Năm 2019:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Tôn Khánh Duy

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Hoàng Huy Cường

Năm 2018:

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy, OP  

Lm Giuse Phạm Quốc Văn, OP

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Năm 2017:

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Đc Phalô Nguyễn Thái Hợp

Năm 2016:

Lm Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014:

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Đỗ Mạnh Cường

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ nghĩa trang: Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Năm 2013:

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Vinh sơn Phạm Xuân Hưng (Lễ Nghĩa Trang)

Năm 2012:

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

Pt Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2011:

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

Tại nghĩa trang 2011 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Tại nghĩa trang 2009 :

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

SUY NIỆM