Nghe giảng lễ cung hiến Thánh Đường Laterano (09.11)

SUY NIỆM

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 2,13-22)

 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.  Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”  Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.

Người Do-thái hỏi Đức Giê-su : “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Đức Giê-su đáp : “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói : “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?”  Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Năm 2023:

Năm 2021:

Năm 2020:

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Đaminh Lê Đức Thiện, OP

Năm 2017:

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Pt Giuse Nguyễn Văn Dũng

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

SUY NIỆM