Nghe giảng Lễ Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria (19.03)

SUY NIỆM

Tin mừng theo thánh Mat-thêu (Mt 1, 16.18-21.24a) 

Ông Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. 

Năm 2024:

Năm 2023:

Năm 2022:

Năm 2021:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Năm 2020:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Năm 2019

Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP.

Lm. Gioan B. Lê Hoàng Huynh OP.

Năm 2018

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2017

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Năm 2016

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Năm 2015

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Năm 2014

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2013

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2012
Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Năm 2011

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2010

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

SUY NIỆM