Nghe giảng Lễ Vọng và Phục Sinh (2009-2024)

SUY NIỆM

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2009 và 2010)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2011)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2014)

– Nghe giảng Chúa nhật Phục Sinh (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20,1-9)

 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.

Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết.Năm 2024

Năm 2023

Năm 2022

Năm 2021:

Lễ Vọng – Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Năm 2020:

Lễ Vọng : Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2019:

Bài Exsultet: Lm. Gioan B. Lê Hoàng Huynh, OP

Lễ Vọng: Lm. Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Lm. Phanxciô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy, OP

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. PhêrôLâm Phước Hùng, OP

Năm 2018:

Lễ Vọng 21.00: Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lễ chính ngày (01.04) 

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. FX. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cương

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

 

 

SUY NIỆM