Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C (2012, 2015, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật II mùa Vọng năm A (2010)

– Nghe giảng chúa nhật II mùa vọng năm B (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật II mùa vọng năm A (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm C (2012 và 2015) + Video (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật II Mùa Vọng năm A (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 3,1-6)

Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.

Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Năm 2021

Năm 2018

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2015:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Năm 2012:

Lm Mice Nguyễn Văn Bắc

Lm Gioan B. Trần Anh Long

Lm Giuse Trần Văn Việt

: Lm Giuse Phạm Quốc Văn