Bài hát và suy niệm (05.12.2021 – Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C)

Năm 2021:

NL: TỪ TRẦN GIAN

ĐC: THÁNH VỊNH 125

DL: TỰA LÀN TRẦM HƯƠNG

HL: TRÔNG ĐỢI

KL: VÌ CHÚA SẼ ĐẾN

Năm 2018:

NL: ĐỂ CHÚA ĐẾN

ĐC: NGÀY VỀ

HALL: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

DL: LỄ DÂNG

HL: MÂY ƠI MƯA XUỐNG

KL: VÌ CHÚA SẼ ĐẾN

Lời Chúa:  Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 3,1-6)

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. 3 Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Dọn đường cho Chúa

Có một ý nghĩa bí nhiệm đang ẩn giấu ở đây, chữ “Thành” được viết hoa trong bài đọc một. Theo truyền thống “thành” thường được hiểu là Đức Mẹ hay Giáo Hội của Chúa Ki-tô. Nhưng ở đây “Thành” phải được hiểu là chính Chúa Ki-tô, Thành trì bảo vệ các linh hồn trong ân nghĩa tình Chúa. Và trong chiều kích nhiệm mầu của lời Chúa, hôm nay bài đọc một mở ra một khía cạnh độc đáo

thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
vì Thành đã bị tay ĐỨC CHÚA giáng phạt gấp hai lần tội phạm

Từng bước một, Chúa Ki-tô đã hoàn tất “thời phục dịch”, là thời “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụnhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28). Quả vậy, Chúa Ki-tô đến nhân gian để phục dịch cho nhân loại, Người phục vụ và hiến dâng mạng sống mình cho đến khi hoàn tất (đã mãn) trên Thánh Giá.

Còn câu “tội của Thành đã đền xong”, thật ra Đức Ki-tô là Đấng vô tội, vị thánh Tông đồ dân ngoại đầy thần khí khẳng định “Đấng chẳng hề biết tội là gìthì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.” (2Cr 5,21). Không hề sai, thánh Gio-an Tông đồ với thần khí mạnh mẽ cao vời cũng quả quyết

Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đã xuất hiện
để xoá bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.
” (1Ga 3,5)

Vậy, lời Kinh ghi “tội của Thành đã đền xong”, bởi vì

Đức Giê-su chính là Đấng đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính. (Rm 4,25) “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1Pr 2,24)

Ki-tô Giê-su không những đền xong tội lỗi của nhân gian, mà còn đền bù cách dư thừa công nghiệp “vì Thành đã bị tay ĐỨC CHÚA giáng phạt gấp hai lần tội phạm”. Đây chính là điểm độc đáo, tuyệt vời nhất của lời Kinh, Chúa Giê-su không chỉ đền tội cho chúng ta cách tương xứng, nhưng đã đền bù gấp hai lần tội lỗi của chúng ta. Và với tình yêu thương xót đó, Người muốn chúng ta mở lòng để chờ đón Người quay trở lại với một niềm yêu thương và dấu ái vô bờ.

Thân phận con người, tâm linh vì hậu quả của tội trở thành những đại mạc hoang vu. Tất cả đã trở nên “thung lũng, núi đồi, lồi lõm, gồ ghề

– Thung lũng: là những tự ti mặc cảm, kiêu ngạo ngầm, đam mê xấu xa dẫn tới tội lỗi, đặc biệt là đắm chìm trong tội dâm dục.

– Núi đồi: là lòng cao ngạo, trịch thượng, nâng mình lên xem thường tha nhân, độc ác, bạo lực, chửi mắng, hung dữ, ham mê quyền lực, địa vị …

 Lồi lõm: là lòng tham lam của cải, ham sự thế trần, gian dối, lừa dối, lừa đảo, sống luồn lách, hai lòng, hai mặt…

– Gồ ghề: xét đoán tha nhân, kết án, bất nhẫn, hằn học, nói xấu, nói hành, gièm pha, ghen tị …

Bài đọc một Chúa kêu gọi chúng ta có lòng hoán cải, để được hiên ngang, hạnh phúc trông đợi Chúa cho thấy ngày thánh ân của Người thực hiện cho nhân loại. Còn bài hai, thánh Phê-rô Tông đồ lại phác họa cho chúng ta cận cảnh giáp ngày cánh chung, một bối cảnh đòi buộc linh hồn phải ở trong tình trạng nghĩa tình với Chúa mới có được sự bình an và được chọn ở trong trời mới đất mới mà Thiên Chúa tạo nên.

Hai bài đọc bổ sung cho nhau mở đường cho tinh thần bài Phúc Âm, khơi lên một sứ mạng được tiền định có một không hai trong lịch sử nhân loại: nhân vật dọn đường cho Chúa đến nhân gian “Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1,2-3) Con người được chọn này Chúa Giê-su đã từng khẳng quyết “Tôi nói cho anh em biết: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an;” (Lc 7,28a) Lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa Ba Ngôi âm thầm được thể hiện ra nơi đây: Chúa chọn con người thực hiện việc trọng đại của Chúa, tức cho con người cộng tác vào chương trình yêu thương cứu độ tuyệt hảo của Người. Phận người vốn bất trung và phản loạn với Thiên Chúa, nội tâm thành hoang địa nhưng Chúa vẫn xem trọng con người. Yêu thương nâng nhấc con người lên cao vợi sủng ân và trao cho sứ mạng gắn liền với sứ mạng của Con Thiên Chúa. Đây là ơn gọi cả thể, cao trọng bậc nhất trong những phàm nhân, nên làm tiền lệ cho vô vàn những ơn gọi khác. Dầu được chọn trong con đường cao trọng, đầy vinh quang, hay được chọn nhỏ bé hơn, thầm lặng hơn song vẫn nằm trong diện những người được Chúa chọn cách cao quý cho Nước Trời.

Trong vô số cách chuẩn bị dọn hồn cho Chúa đến, có một cách thế gắn liền với sứ mạng của Đấng Thiên Sai và thánh Gio-an Tiền Hô là khao khát mang hồn tông đồ để cất bước theo Chúa Giê-su tung lưới thần thiêng chài lưới các linh hồn. Nung nấu trong tim tâm nguyện mở mang Nước Chúa, dù là một nữ tu dòng kín như chị thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, một người mẹ trong góc bếp gia đình, một thương nhân hay một người ẩn sĩ Thánh Tâm, tu sĩ, linh mục giảng thuyết, một cha sở, một tông đồ giáo dân hoặc một nhà truyền giáo chính danh… Tất cả đều có quyền, có vinh dự kế thừa bước chân dọn đường cho Chúa ngự đến nơi mình và nơi anh chị em. Đây là một đặc sủng cao quý nhưng cũng là ơn gọi thiết tha Chúa gọi mời những ai biết khao khát và khát khao mạnh mẽ. Bởi vì hồn tông đồ phát xuất từ thiên chức làm con Chúa của bí tích Rửa Tội, do đó chất chứa năng lực thần kỳ biến đổi con người ta nếu được xây trên móng nền khiêm hạ.

Hồn tông đồ: Hướng tới việc làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn, nhưng lại tìm lãng quên chính mình trước thế gian.

Hồn tông đồ cùng với lòng khiêm hạ, sẽ là mảnh đất phì nhiêu cho sám hối, hy sinh, làm việc bác ái, ăn chay, hãm mình, cầu nguyện đua nhau triển nở và trổ sinh hoa trái thần khí cho Nước Trời.

Hồn tông đồ sẽ sinh ra niềm ao ước thánh thiện luôn muốn Chúa được vinh danh, còn riêng bản thân mình mong sớm được tiêu hủy đi trong Thánh ý Chúa. Cho nên tâm lực sản sinh ra tâm thức lo lắng và nhiệt tâm chăm nom cho phần rỗi các linh hồn bất chấp hy sinh sức khỏe hay nhu cầu riêng của bản thân mình. Tuy vậy, khi ta chăm nom, săn sóc cho phần rỗi các linh hồn là chăm nom, săn sóc cho chính linh hồn mình.

Hồn tông đồ cũng đưa tới khát vọng muốn được cùng san sẻ sứ mạng của Đức Ki-tô Giê-su dù đó là khổ hình thập giá, nhưng lòng khiêm hạ lại chỉ bảo cho biết mình vô cùng bất xứng với nguyện vọng ấy. Nên một mực sống giây phút hiện tại, vâng theo Thánh ý Chúa quan phòng trong mọi sự.

Hồn tông đồ chan chứa nhiệt tâm sẽ khơi dậy mau chóng lò lửa mến cho linh hồn. Nhờ đó, linh hồn biết kiếm tìm và khát khao chia sẻ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Ki-tô. Mở ra con đường sớm nên một với Người, cuộc linh hôn cũng vì vậy mà trở nên nồng nàn, da diết, thắm đượm men tình ái với Chúa Giê-su Ki-tô.

Người môn đệ mang lấy hồn tông đồ, là sẵn sàng cho Chúa sai đi làm thợ gặt, đáp thỏa lòng Chúa trước cánh đồng lúa mông mênh.

Vì là hồn tông đồ nên không phụ thuộc vào hình thức hoạt động hay chiêm niệm, chỉ cần các con giữ nóng nhiệt tâm: làm vinh danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn, nhưng lại tìm lãng quên chính mình. Thì các con đã có hồn tông đồ chuẩn mực để tiến tới nhanh chóng trên đường nhân đức.

Người có được hồn tông đồ là đã được Chúa Thánh Thần tẩy rửa, dẫn đưa vào đời sống thần khí, chấp nhận được cắt tỉa cho trổ sinh hoa trái vĩnh hằng.

Với những tâm tình mới này, nguyện mong chúng ta sống những ngày mùa vọng đầy nhiệt tâm của một hồn tông đồ như Chúa Giê-su mong ước.

Tình Yêu Hoa Cỏ

Dọn Đường Đón Chúa

Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể ông Gioan Tẩy Giả đi khắp vùng ven sông Giođan rao giảng, như lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay,  đường lồi lõm, phải san cho phẳng”. (Lc 3,4-5).

Đây là lời hối thúc thật khẩn trương của Gioan Tẩy Giả tôi đã từng nghe hằng năm trong mùa vọng. Ông mời gọi dọn đường cho Chúa đến. Chúa sẽ đến trên những con đường chính trực công minh, trong những tấm lòng chân thành, những hành vi ngay thẳng, những tâm tình đơn sơ, hiền hòa khiêm tốn, luôn sẵn sàng và khao khát sửa đổi cuộc đời nên mới.

Nhưng tôi cần có thời giờ dành cho Chúa, để nhìn sâu vào lòng mình, để nhờ chính Chúa soi rọi vào cái cõi lòng tưởng là sáng sủa thơm tho, cho thấy trong ẩn kín con người của mình, cũng có những hố sâu thăm thẳm, những đồi cao, những quanh co lươn lẹo… Nó được che đậy bởi những hình thức đạo đức bên ngoài con người. Thời đại nào cũng vậy, con người vẫn đang chìm vào trong “giấc ngủ” của cuộc sống trần gian. Lúc Chúa đến, Người lại nhẹ nhàng lặng lẽ đến chẳng ngờ! Nên khi càng biết mình là hố sâu vực thẳm, là đồi cao chót vót, là quanh co lươn lẹo, thì lòng khao khát càng phải lớn mạnh, càng tha thiết cần Chúa đến, càng chờ mong hết mình. Chúng con cần biết ý thức những giới hạn, yếu đuối trong đời mình, bởi đã cố gắng nhiều phen, bao lần gồng mình quyết chí chừa sửa, nhiều lần đề phòng cẩn thận… thế mà chỉ được vài ngày đâu lại hoàn đó, chứng nào tật ấy, tội vẫn cứ tiếp diễn. Vậy chỉ có Chúa mới có thể làm cho mọi sự trong chúng con an ổn lại được.

     Chúa ơi! này chúng con đang mong chờ Chúa đến để lấp đầy hố sâu, để uốn thẳng đường cong queo, để san bằng đồi núi trong chúng con. Chúng tôi khao khát Chúa đến trong cõi lòng chúng con. Lòng khao khát đó giúp chúng con nhận ra Người, gặp gỡ được Người. Chính Người sẽ thực hiện nơi con người mỏng giòn yếu đuối của chúng con những điều thật kỳ diệu, làm cho chúng con được hạnh phúc sung mãn vì có Chúa ở cùng.

 Én Nhỏ

***

Mục lục

 

Năm 2018

1. Thế gian này ta là ai?  (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

2. Sửa đường  (Lm. Giuse Hoàng Kim Toan)

3. Sám hối và đổi mới (Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT)

4. Đổi mới  (Lm. Giuse Trần Việt Hùng)

5. Mong chờ Chúa  (Bông Hồng Nhỏ, Tập sinh MTG.Thủ Đức)

6. Con đường tâm hồn  (Anna Cỏ May, Tập sinh MTG.Thủ Đức)

7. Sửa đường là sám hối (Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

8. Dọn đường cho Chúa đến (Lm. Inhaxio Trần Ngà)

9. Dọn đường cho Chúa đến. (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

10. Thời gian hạnh phúc vì được đổi mới (Lm. Phêrô Lê Văn Chính)

11. Dọn đường tâm hồn   (Lm. Gioan Nguyễn Thiên Khải, CRM)

12. Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng_C  (Lm. Giuse Đinh Tất Quý)

13. Lạ  (Trầm Thiên Thu)

14. Khẩn trương dọn đường để Chúa đến  (Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ)

15. Gioan Tẩy giả – Ngôn Sứ cao trọng nhất  (Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương)

16. Thung lũng tình yêu  (Lm. Bosco Dương Trung Tín)

17. Khẩn trương dọn đường đón Chúa (JM. Lam Thy, ĐVD.)

18. Suy niệm chú giải Lời Chúa-Chúa Nhật II Mùa Vọng_C (Lm. Inhaxio Hồ Thông)

19. Âm vang cõi lòng (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc)

20. Để mọi người nhận biết ơn cứu độ (Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa)

21. Giọt nước mắt vui   (Lm. Vũ Đình Tường)

22. Sám hối là món quà quí giá nhất  (Tu sĩ Jos.Vinc. Ngọc Biển)

23. Suy niệm Chúa Nhật 2 Mùa Vọng_C.  (Lm. Phêrô Phan Chí Anh)

24. Chúa Nhật II Mùa Vọng_C  (Lm. Antôn)

 

Năm 2015

1. Dọn đường cho Chúa  (Gm. Giuse Vũ Văn Thiên, Gp. Hải Phòng)

2. Con đường nội tâm  (Tgm. Giuse Ngô Quang Kiệt)

3. Hãy Mở Đường Thương Xót Chúa  (Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền)

4. Con Đường Của Lòng Xót Thương  (Lm. Giuse Đỗ Đức Trí, Gp. Xuân Lộc)

5. San Lũng, Bạt Đồi  (Trầm Thiên Thu)

6. Hãy dọn đường  (Văn Hào, SDB)

7. Hãy dọn đường cho Chúa  (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ)

8. Sám hối  (Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ)

9. Để Chúa đến (Lm. Jos. DĐH. Gp. Xuân Lộc)

10. Ơn cứu độ sẽ ban cho loài người (P. Trần Đình Phan Tiến)

11. Người phu quét lá (Lm. Giuse Nguyễn Hữu An)

12. Sửa đường Chúa cho ngay thẳng để đón Người đến  (Lm. Đan Vinh)

13. Dọn đường cho Chúa  (Huệ Minh)

14. Dọn tâm hồn sửa lối sống  (Dã Quỳ)

15. Dọn Phòng – Dọn Lòng  (Lm. Phaolo Trương Hoàng Phong)

16. Rao giảng và làm gương (Lm. Giuse Trực)

 

THẾ GIAN NÀY TA LÀ AI?

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Tình vẫn phân vân về bài thơ: “tôi là ai”?

“Thử hỏi một lần ta là ai?

Mà sao mộng mãi giữa đêm dài

Đêm dài quên ngủ trong sinh tử

Thử hỏi một lần ta là ai?”

Ta là ai vậy nhỉ?Ta có phải là cái tên người ta vẫn gọi không? Không rồi, cái tên là do cha mẹ đặt cho, nên nó không thuộc về mình. Ta là ai phải chăng là thân xác này?nhưng thân xác này rồi cũng không ra khỏi vòng sinh lão bệnh tử, sẽ có ngày trở về cát bụi. Ta là ai mà giữa trốn hồng trần này, cứ mải miết, mải miết trong những vòng xoáy cuộc đời, và rồi cứ luẩn quẩn trong kiếp sinh tử cát bụi.

Và như thế , ta chẳng là gì, chỉ là cát bụi hư vô. Và một khi ta trở về hư vô thì chẳng ai biết ta và ta cũng chẳng còn quan trọng với ai?

Nhưng có một  Đấng biết ta, và ta thuộc về Đấng ấy. Đó chính là Đấng tạo thành ta. Một mai ta sẽ trở về hư không, chẳng ai biết ta, cần đến ta, nhưng lại là thời gian ta ở trọn vẹn bên Đấng đã tạo thành nên ta. Đấng đã nuôi dưỡng ta và mãi mãi yêu ta, thế nên, ở đời này ta chẳng là gì nhưng với Đấng đã sinh ra ta thì ta mãi mãi là hình ảnh của Ngài, là con cái thần linh của Ngài.

Như vậy, cuộc đời này ta thuộc về Đấng tạo Hoá. Ta đang sống sự sống của Ngài, và cũng được mời gọi phải sống làm theo thánh ý Ngài. Nếu ta làm theo ý Ngài hôm nay thì sẽ là công phúc cho ta khi trở về với Ngài. Đấng đó theo niềm tin Ky-tô giáo chính là một Thiên Chúa toàn năng, đấng sáng tạo mọi loại, Đấng điều khiển vũ trụ vạn vật và con người.

Trình thuật tin mừng hôm nay cho ta thấy ý Ngài là muốn ta hãy mở một con đường cho Ngài đến với nhân loại. Như Gioan đã mời gọi con ngừời thời đại ông: hãy mở một con đường cho Chúa đến. Con đường mà Gioan muốn nói là lối sống của chúng ta. Hãy sống và loan báo về lòng thương xót của Chúa. Hãy làm chứng cho nhân loại thấy một chân dung đầy yêu thương của Chúa. Hãy mang Chúa đến một cách cụ thể cho những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Họ có thể là người nghèo, là người già nua, là người bệnh tật. . . Họ có thể là những người đang cô đơn vì ly dị, hay bị giầy vò lương tâm khi đang sống rối vợ rối chồng . . . Họ có thể là những người nam người nữ đang túng thiếu tình cảm lẫn tiền bạc . . . Họ có thể là những đứa trẻ đang bị lạm dụng khi phải bươn chải bán vé số, đánh giày, nhặt ve chai . . .

Họ là những người bất hạnh mà năm nay Giáo hội đang mời gọi chúng ta hãy đồng hành với họ. Đồng hành có nghĩa là cùng chờ nhau bước đi, cũng có thể cần phải nắm tay dìu nhau cùng bước. Đồng hành nghĩa là không để ai ở lại phía sau, nhất là họ đang bị tai nạn, bị đói lả, bị bệnh tật hoành hành . . . hãy quay lại để cứu giúp họ, hãy dìu họ qua khó khăn.

Đây là con đường yêu thương, con đường mà nhân loại hôm nay đang cần phải mở rộng và mở nhiều hơn nữa. Vì thế giới vật chất càng để cao thì tình người càng bị lu mờ. Con đường của kinh tế càng phát triển thì đường tình yêu lại bí đóng vào.

Người ta nói: con đường là do lối mòn đi nhiều sẽ thành. Thế nên, người ky-tô hữu hãy quảng đại dấn thân  mở lối mòn tình yêu đến cho mọi người. Hãy mở một con đường tình yêu, lòng cảm thông, quan tâm, chia sẻ tới tha nhân. Hãy mở con đường của tình người không biên giới bằng việc phá bỏ bức tường của ích kỷ hưởng thụ cho bản thân đến hướng tới đồng loại. Ước gì Chúa sẽ đến với tha nhân qua lối mòn yêu thương mà các tín hữu đã tạo ra nên trong cuộc sống hôm nay. Amen

 

.

 

SỬA ĐƯỜNG

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Ở Việt nam nghe cụm từ này thường xuyên vào gần dịp cuối năm, các lô cốt mọc lên. Dường như rất quen thuộc với điệp khúc làm cầu đường và giao thông ùn tắc, gây biết bao khổ sở cho người đi đường và cả những gia đình sống ven đường.

Sửa đường, rất cần cho con đường thông thoáng, bằng phẳng, nhưng vì nhiều lẽ đáng ra làm cho con đường mau chóng thì vẫn ì ạch, đội vốn, gây nhiều bức xúc. Con đường của tâm hồn cũng giống như vậy, vẫn cứ ì ạch, sống theo lối mòn, chậm trễ sửa đổi, kéo lê từng ngày đi về phía trước, gây nên cuộc sống nặng nề, buồn chán.

Sửa đường là một lời mời gọi nhanh chóng thực hiện cho xong, thời gian không còn, cửa sẽ khép lại. Đó là lúc hối hận không còn kịp và cũng mất đi cuộc đời hạnh phúc.

Con đường thẳng ngay.

Con  đường thẳng ngay là con đường bằng phẳng, bình an tiến về phía trước. Con đường đó được ấn định, không đi sai lệch, không tạt qua ruộng đồng hoa trái. Con đương đó là con đường ngay thẳng, dẫn tới thiên quốc. Tuy nhiên, con đường này không thể đi nếu không có Chúa cùng đi như “ Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-su đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Ga 14, 5 – 6)

Sửa lại những con đường.

Chúa là đường đi, tại sao lại sửa con đường đi? Chúa là đường đi, nghĩa là con đường chân lý, đường sự sống, đường tình yêu.

Nhưng Chúa lại cho mọi người có thể chọn cho mình một con đường để đi, như ngạn ngữ Roma nói: “Mọi con đường đều dẫn đến Roma”

Con người được mời gọi đi trên con đường của tự do, nhưng con người lại làm cho con đường đi của tự do trong chân lý, trở nên cong queo, để kiếm chác, để mưu lợi trên sự cong queo, giả dối, làm lệch lạc con đường không đi về phía Thiên Chúa.

Con đường tự do của tình yêu chân chính, con người lại làm cho nó trở nên gập ghềnh, nhiều hố sâu tội lỗi. Vì ích kỷ của mình, gây nhiều phương hại đến cho người mình yêu, người chung quanh, người thân cận và người khác không thể sống trong tình yêu hy sinh, nhẫn nại, tha thứ. Con đường tình yêu đầy hiểm trở, bẫy giăng, gai góc, khiến đường đi tình yêu nhiều người ngần ngại không dám đi, sợ phiền lụy, sợ mất đi tự do cá nhân, không muốn chia sẻ cuộc sống mình cho người khác…

Con đường tự do trong chia sẻ chính cuộc đời mình. Nhiều người đã không chọn cho mình con đường như thế. Vì những lý luận, “những gì mình làm ra mình cần hưởng thụ, phục vụ cho chính mình”. Như người thanh niên giàu có, làm giàu từ bàn tay lao động của mình, tuân giữ các điều răn, nhưng không thể chia cho người nghèo và buồn sầu bỏ đi trước lời mời gọi của Chúa (Xem Mt 19, 16 – 22).

Suy nghĩ lại đường mình đang đi.

Có lẽ tiếng hô trong sa mạc là tiếng hô này để suy nghĩ lại đường mình đang đi. Câu ngạn ngữ người Anh này đáng lưu tâm: “Nếu bạn đang đi quá nhanh, hãy chậm lại để linh hồn bạn theo kịp”. Đường đi nhanh, đi tắt mà dẫn đến “mất linh hồn nào có ích chi? (Mt 16, 26).

Con đường đi của Chúa với nhiều người thấy khó, nhưng trong văn học Việt nam có dạy: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học). Đúng vì ngại núi, e sông mà nhiều người bỏ đi trước lời mời của Chúa “Hãy theo Ta!”.

Sửa lại con đường của chính mình đang đi là để đi trên con đường hạnh phúc thật. Một hạnh phúc cùng đi với Chúa qua con đường cửa hẹp, hy sinh, nhẫn nại, tha thứ, yêu thương. Con đường là chính Chúa đến trong trần gian này, và đón nhận Chúa sinh ra trong cuộc đời mình là đón nhận con đường chính Chúa đang mời gọi.

 

.

SÁM HỐI VÀ ĐỔI MỚI

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi  

Mùa Vọng đến, vai trò của Gioan Tẩy Giả lại đánh thức con người.Ngài đến vạch tội nhân loại, chỉ tội con người và đặc biệt thức tỉnh chúng ta để chúng ta nhận ra những lỗi lầm, những sai phạm của mỗi người chúng ta khiến chúng ta phải sám hối, đổi mới cách sống, cách làm và lối suy nghĩ của chúng ta. Gioan Tây Giả đã cất tiếng vang :” Có tiếng kêu trong hoang địa.Hãy dọn đường cho Chúa,sửa lối cho thẳng để Người đi “ ( Lc 3,4 ).

Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ của dân tộc Do Thái. Ông đã sống trong dòng lịch sử đạo và đời của dân Do Thái. Một hoàng đế Tibêrio, hai thượng tế Hanna và Caipha, một Philatô hèn nhát,tham vọng, tàn bạo,làm tổng trấn Giuđê, một Hêrôđê, ác độc, sẽ giết Gioan sau này.Gioan đã sống hòa mình vào dòng lịch sử của người Do Thái. Nơi lịch sử ấy sẽ diễn ra lịch sử cứu độ. Gioan Tẩy Giả đã được Thiên Chúa chọn làm tiền hô cho Ngài, để loan truyền cho nhân loại, đặc biệt cho dân Do Thái biết, Đấng Cứu Thế sẽ đến cứu vớt ho. Gioan đã cố gắng hết mình để làm tròn sứ mạng Thiên Chúa trao phó. Thời gian ở trong sa mạc là thời gian Gioan ăn chay, cầu nguyện, chuẩn bị cho sứ mệnh cao cả là dọn đường cho Đấng Cứu Độ. Do đó, Ông đã kêu gọi toàn dân hãy sám hối. Sám hối là nhìn lên Chúa hơn là nhìn vào chính mình hay là nhìn vào người khác để so sánh. Gioan kêu mời mọi người rời bỏ nếp sống cũ, không thể cứ mãi mãi sống trong tội lỗi, sa hoa, trụy lạc.Ông mời gọi con người hãy đổi mới, thay đổi cách nhìn, lối suy nghĩ.Ông kêu gọi mọi ngưởi hãy sửa sang đường sá để đón Đấng Mêsia, mà ngay chính Ông cũng không dám cởi dây giầy cho Ngài.Đường quan trọng mà Gioan kêu gọi là đường vào cõi lòng.Thực tế là con đường Giêsu. Đường đưa vào cõi lòng phải là con đường thẳng ngay,con đường chân chính bởi vì con người có biết bao lối suy nghĩ thật quanh co, lệch lạc. Bao căm hờn, ghen tỵ,thù oán.Do đó, Ông khuyên mọi ngưởi hãy lấp hố sâu cho đầy ánh sáng tình yêu.Có những ngăn cách, tỵ hiềm giữa người với người, Ông nhắc nhở hãy san cho phẳng, sửa cho ngay, uốn cho thẳng vv…Sám hối là sửa cõi lòng của mình, làm cho lòng mình thẳng tắp, không còn lồi lõm, gồ ghề, cao thấp để Đấng Cứu Tinh ngự vào. Con đường tình yêu hay con đường Giêsu là con đường Gioan Tẩy Giả có sứ mạng cao cả chuẩn bị cho mọi người…Tuy nhiên, sửa cõi lòng, đổi mới con người, lối sống, lối nhìn, lối suy nghĩ không phải lúc nào cũng dễ. Nó đòi hỏi mọi người phải canh tân mà muốn đổi mới phải có ơn Chúa và sự tác động của Thánh Thần, sự quảng đại, vượt thắng của mỗi người.Đổi mới cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhưng là phải dẹp bỏ con người cũ, dẹp bỏ những rào cản trong tâm hồn để Chúa có thể dễ dàng đến và ơ lại.

Vâng, Gioan đã hoàn thành sứ mạng là người dọn đường cho Chúa đến lần đầu. Mỗi người chúng ta hôm nay phải là những tiền hô cho Chúa đến lần cuối.Quả thực, Chúa đã đến và ở giữa nhân loại, giữa con người cách đây hơn hai ngàn năm.Ơn cứu độ đã đến với thế giới, với con người. Nhưng thực tế, đã có biết bao rào cản, biết bao con đường thiếu phẳng phiu, thiếu ngay thẳng để Chúa có thể đến và gặp gỡ con người.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn ra lỗi lầm và biết sám hối canh tân để từ bỏ con người cũ, mặc lấy Đức Kitô quả thực là khó khăn, không dễ dàng một chút nào.

Xin cho chúng con biết luôn luôn sẵn sàng sám hối, đổi mới tư duy, đổi mới cái nhìn, để chúng con biết nhận ra Chúa đang ở trong tha nhân. Xin cho chúng con thêm can đảm để chúng con

dám hy sinh cắt tỉa những gì là rườm rà, những gì không cần thiết hầu Chúa dễ dàng đến và ngự trị trong tâm hồn chúng con.Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Sám hối canh tân là gì ?

2.Sứ mạng của Gioan Tẩy Giả là gì ?

3.Tại sao lại gọi Chúa đến lần thứ nhất ?

4.Chúa đến lần thứ hai lúc nào ?

5.Sứ mạng của chúng ta là gì ?

 

.

ĐỔI MỚI

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Gio-an Tẩy Giả là ai?

Chúa thương chọn gọi, đóng vai người phàm.

Sống trong hoang địa khổ cam,

Mật ong châu chấu, không ham mùi đời.

Sửa đường dọn lối gọi mời,

Người ơi hoán cải, ơn trời đoái thương.

Hố sâu đầy lấp môi trường,

Núi đồi san phẳng, mở đường Chúa đi.

Cong queo uốn thẳng thực thi,

Gồ ghề bạt xuống, ngại gì khó khăn.

Khiêm nhường hối cải ăn năn,

Tội tình xa tránh, tâm căn xóa nhòa.

Bỏ đường gian ác, giao hòa,

Dọn lòng đón Chúa, thiên tòa giáng ân.

Xả thân cứu độ nhân trần,

Thay lòng đổi dạ, dự phần phúc vinh.

Ơn thiêng tuôn đổ trọn tình,

Cho người dưới thế, an bình mến thương.

Niềm vui kết nối tựa nương,

Trở về bên Chúa, dẫn đường con đi.

Một tinh thần mới trong một niềm vui mới qua sự sám hối. Hãy sám hối và trở về. Trở về bao giờ cũng là niềm vui. Đời là cuộc lữ hành. Đôi khi cuộc lữ hành bị lạc hướng, nên chúng ta mất niềm hy vọng và nên cần đổi hướng. Thánh Gioan đã xuất hiện kêu gọi mọi người hãy sửa lại đường Chúa đi cho ngay thẳng. Gioan nói: “Hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống và quanh co uốn cho ngay.” Hình ảnh mà Gioan dùng qua lời tiên tri Isaia, là hình ảnh rất đẹp và rất dễ hiểu.

Hãy chuẩn bị đường cho Chúa đi. Đạo chính là con đường. Đường vào đạo, đó chính là đi vào cõi lòng của mỗi người. Cần thời gian tĩnh niệm để chúng ta nhận ra con đường quanh co, đâu là hố sâu và nơi nào là thung lũng của tâm hồn để chúng ta san bằng. Chúng ta cần bạt thấp những kiêu căng và tham vọng. Lấp đầy những ghen ghét, lười biếng và giận hờn. Uốn ngay những thói hư, bất công và gian trá. Những lỗi lầm tiêu cực này là những đầu mối dẫn chúng ta xa dần con đường ngay nẻo chính.

Cậu truyện dưới đây xảy ra vào dịp gần lễ Giáng Sinh. Bọn cướp chia nhau của cải cướp được và vật sót lại là cuốn Thánh Kinh, không ai thèm lấy. Một tên cướp pha trò, đề nghị mở Kinh Thánh đọc, hầu cho cả bọn ăn năn sám hối và từ bỏ đường tà. Những tiếng nhạo cười khúc khích làm như mới tìm được một niềm vui lý thú. Một tên cướp cầm sách Kinh Thánh lên, mở một đoạn và thêm vào những câu bông đùa làm cho cả bọn cười. Anh đọc: Đường gồ ghề, hãy san cho phẳng; hố sâu, lấp cho đầy; nơi cao bạt xuống. Hãy chuẩn bị tâm hồn và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ. Vừa nghe qua, tên tướng cướp im bặt và khuôn mặt trở nên đăm chiêu. Hắn gợi nhớ lại 30 năm trước khi hắn bỏ nhà ra đi, cả gia đình đã tụ họp đọc đoạn Kinh Thánh này và cầu nguyện cho gia đình được ơn cứu độ. Anh nhớ về khung cảnh gia đình năm xưa. Anh hối hận. Anh liền dằng lại cuốn Kinh Thánh, từ giã bọn cướp và tìm nơi thanh vắng để sám hối làm lại cuộc đời.

Thánh Gioan kêu mời mỗi người chúng ta hãy sám hối và trở về. Sự trở về nào cũng đòi hỏi sự từ bỏ. Từ bỏ những qúa khứ lầm lạc để tìm về nguồn Chân, Thiện, Mỹ. Hãy cầu xin Chúa ban thêm sức mạnh để chúng ta phấn đấu với chính bản thân mình. Thắng được chính mình là chúng ta đã thành công trên con đường trọn lành. Người ta nói: “Thắng mình khó hơn thắng vạn quân” là thế. Xin Chúa ban sức mạnh và sự can đảm để chúng ta từ bỏ con đường lầm lạc và hướng tới sự trọn lành đích thực.

 

.

MONG CHỜ CHÚA

Bông Hồng Nhỏ

Chạy chiếc xe Citi 50 trên con đường đầy ổ voi, người tông đồ đổ đầy mồ hôi đang khi tiết trời se lạnh. Cú điện thoại chợt đến vừa lúc bánh xe trượt xuống cái ổ voi đầy nước mưa và sình lầy. Điện thoại trong túi áo đang đổ chuông bỗng tắt ngúm khi người tông đồ nằm trọn trong cái ổ voi đó. Chiếc xe đã văng ra bờ cỏ bên cạnh, cùng lấm đầy bùn như chủ nhân của nó.

Mùa Vọng về, người tông đồ vẫn đang phục vụ cho những anh em sắc tộc nơi điểm truyền giáo. Đang khi té xe, Lời Chúa vang lên trong tâm hồn người tông đồ: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi”
(x. Lc 3,4).

Để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, ông Gioan đã là một tiếng hô trong hoang địa, ông trở nên “một người rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (x.Lc 3,3). Bước chân của ông rảo khắp vùng sông Giođan, tiếng hô của ông là lời mời gọi, là sự hối thúc mong chờ Chúa đến. Là người tông đồ của Chúa, đã bao giờ ta trở nên một tiếng hô thức tỉnh người khác trở về với Chúa? Cuộc sống của ta có diễn tả tâm tình mong chờ Chúa đến, có trở nên một lời mời gọi và hối thúc anh chị em mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa? Nói khác hơn, ta được mời gọi sống chứng tá cho Chúa bằng chính đời sống bình dị, lặng lẽ, âm thầm phục vụ hằng ngày, với một con tim tràn đầy lòng mến Chúa yêu người. Ta đã sẵn sàng đón Chúa chưa?

Dọn đường vốn dĩ là một công việc đòi hỏi nhiều công sức và sửa đường lại là một công việc có lắm gian nan hơn bao giờ hết. Một con đường cỏ dại, gai góc, đầy sỏi đá. Người ta phải dọn đi những thứ ngổn ngang đó để có một con đường quang đãng an toàn. Một con đường dốc cao hay nhiều lỗi lõm, người ta phải ra sức sửa lại cho bằng phẳng. Tình trạng tâm hồn cũng được ví như việc dọn đường và sửa đường ấy. Vì sao người ta ghen ghét đố kỵ nhau? Vì sao người ta khó đón nhận nhau, khó yêu thương nhau? Bởi vì tâm hồn con người đầy dẫy những ích kỷ, kiêu căng, toan tính nhỏ nhen, chuộc lợi. Dọn đường đón Chúa đến trước hết, ta phải nhìn lại chính mình để thấy đâu là những hố sâu ngăn cách ta đến với người khác, đâu là những cản trở con tim ta yêu thương,  để khi nhìn thấy tình trạng tồi tệ của bản thân, ta quyết tâm loại bỏ những gì làm ta xa Chúa, xa anh chị em. Sửa đường đón Chúa đến trong tâm hồn cũng đòi hỏi ta phải biết hạ mình, khiêm nhường, can đảm nhìn vào tâm hồn mình để thấy những quanh co của gian dối, những lỗi lầm của ích kỷ, những núi đồi của kiêu ngạo, tự mãn… Khi đến với Chúa, ta chấp nhận để cho Chúa gọt tỉa, để Chúa tăng thêm sức mạnh giúp ta tự tay sửa lại những đoạn đường xấu nơi con người mình và khiêm tốn đón nhận sự sửa dạy của người có trách nhiệm. Bấy giờ, tâm hồn ta hoàn toàn tự do mà bước đến với Thiên Chúa, hoàn toàn mở rộng trái tim để đón Chúa đến và sẵn sàng đón nhận người anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền lành, con thật hạnh phúc vì được Chúa viếng thăm. Chúa là vua vũ trụ nhưng lại thích đến với con cách âm thầm, lặng lẽ qua sự hiện diện của người anh chị em, qua những công việc nhỏ bé mỗi ngày, và qua từng biến cố vui buồn của đời con. Xin cho con ý thức rằng chính khi con mong chờ Chúa đến trong tâm hồn là khi con nỗ lực bắt tay vào việc dọn đường và sửa đường nơi chính con người mình bằng lời cầu nguyện liên lỉ, bằng từng chọn lựa của ngày sống. Tất cả con người con, con xin dâng cho trái tim dịu hiền Chúa. Amen.

 

.

CON ĐƯỜNG TÂM HỒN

Anna Cỏ May

Lan dắt xe thật nhanh chạy đến nhà Hằng và gọi:

 • Hằng ơi đi siêu thị không?
 • Có, đợi tớ một chút.
 • Nhanh lên nhen, tớ đợi đó.

Là bạn bè, hằng ngày đi học hay đi đâu, Lan thường chạy qua gọi Hằng  cùng đi. Có lúc tiếng gọi của Lan mang sự thôi thúc và sung sướng, cũng có lúc nặng nề. Sung sướng khi Lan được đi chơi, và nặng nề khi phải đi trực lớp.

Hôm nay, Tin Mừng gợi cho mọi người một tiếng gọi trong hoang địa. Tiếng gọi ấy xuất phát từ một con người khiêm nhường sống trong hoang địa. Ông là người được chọn để dọn đường cho Chúa Giêsu. Khởi sự sứ mạng dọn đường cho Chúa, ông đã đi khắp vùng ven sông Giođan rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Người ấy là Gioan Tẩy Giả. Tiếng gọi của ông thôi thúc và tha thiết: “Hãy dọn đường cho Đức Chúa” (Lc 3, 4a).

Dọn con đường nào đây?

Khi xưa dân Do Thái rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. Họ đã cầm lá reo hò hớn hở nhưng sau đó, họ lại nộp Chúa cho quan Philatô. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói: Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, nhưng lòng chúng lại xa ta. Vậy điều mà Chúa Giêsu cần hơn chúng ta dọn hơn cả là tấm lòng thật, tâm hồn đơn sơ, trái tim rộng mở. Ông Gioan rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Phép rửa là bí tích mang ơn hiệp thông với thân thể Đức Kitô, là bí tích thanh tẩy tâm hồn. Như vậy, con đường mà ông Gioan kêu gọi dọn dẹp là con đường tâm hồn, một tâm hồn phải tỏ lòng sám hối. Sám hối là một hành động mở ra con đường cho Chúa đến qua việc lấp đầy tâm hồn bằng tình yêu Chúa, lòng chân thành, bác ái với mọi người, và san bằng lòng hận thù ghen ghét. Nhưng để thực hiện được điều này, mỗi người cùng nhìn lại chính bản thân mình là ai? Tôi đang ở tình trạng nào? Điều gì cần thiết cho Thiên Chúa và cho tôi để tôi biết dọn con đường cho Chúa ngự đến? …

Là người Kitô hữu, nhưng mang thân phận loại người yếu đuối nên dễ lạc vào con đường tội lỗi. Vì vậy, mỗi người hãy cùng nhau chạy đến với Chúa qua bí tích Giải tội để tẩy rửa tâm hồn nhơ bẩn thành một tâm hồn đơn sơ. Nhờ đó, mỗi người được bình an trông chờ Chúa đến.

Lạy Chúa là Đấng chí thánh, xin cho chúng con biết dọn đường tâm hồn và chuẩn bị tâm hồn thật đơn sơ để trông chờ Chúa đến. Vì chỉ có Chúa mới thật là suối bình an của mỗi người chúng con. Amen.

 

.

SỬA ĐƯỜNG LÀ SÁM HỐI

 Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Chúa nhật II Mùa Vọng hàng năm, chúng ta chiêm ngắm dung mạo Gioan Tiền hô, một ngôn sứ đầy tràn ơn Thánh Linh. Gioan mời gọi: “Hãy sám hối vì nước trời đã cận kề”. Giống như các Ngôn sứ tiền bối, Gioan tố giác một nếp sống đạo giả hình, chỉ hoàn toàn ở bên ngoài (x. Am 5,21-27; Is 1,10-20; Gr 7,1–8,3…), dần dần đưa tới một tình trạng cứng cỏi. Ba bài Tin Mừng từ Nhất Lãm (Mt 3, 1-12; Mc 1, 1-8; Lc 3, 1-6), thuật lại niềm hăng say rao giảng của Đấng Tiền Hô, kêu mời sám hối và loan báo sẽ có một đấng quyền năng hơn, Ngài sẽ rửa tội trong Chúa Thánh Thần.

Sự xuất hiện của Gioan không phải là chuyện ngẫu nhiên, đột xuất, bất ngờ nhưng là kế hoạch của Thiên Chúa đã được loan báo trong Cựu ước.

Trong sách Xuất hành, Thiên Chúa tuyên bố với dân của Giao ước: “Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn” (Xh 23,20).

Trong sách ngôn sứ Malakhi: “Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta. Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh điện của Người” (Ml 3,1).

Trong sách ngôn sứ Isaia: “Có tiếng hô, trong hoang địa, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng taMọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,3-4).

Trong sách Xuất hành, Thiên Chúa sai thiên sứ đi trước để gìn giữ và đưa dân vào Đất Hứa. Trong sách Isaia, Thiên Chúa gởi tiếng hô dọn đưởng để Thiên Chúa đưa dân lưu đày trở về. Trong sách Malakhi, Thiên Chúa sai sứ giả dọn đường trước mặt Thiên Chúa, để Ngài đến cứu độ. Ba lời này gom lại để diễn tả hai nhân vật: “Đúng theo lời đó, ông Gioan đã xuất hiện trong hoang địa…” Trước hết, sự xuất hện của ông Gioan Tẩy Giả trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Isaia nói về dọn một con đường trong hoang địa để Thiên Chúa đưa dân lưu đày trở về; Maccô di chuyển dấu phết để nói về ông Gioan xuất hiện trong hoang địa. Con đường ông dọn không phải là con đường trong hoang địa, nhưng là con đường trong lòng người, được uốn thẳng san bằng nhờ lòng sám hối, để được ơn cứu độ tức là ơn tha tội. Sách Malakhi nói về dọn đường trước mặt Ta, tức là Thiên Chúa. Maccô ghép với lời sách Xuất hành để nói sứ giả dọn đường trước mặt Con, tức là Đức Giêsu, như tiếng từ trời xác nhận sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa. (x.Tĩnh tâm với sách Tin Mừng Maccô, Lm Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ).

Gioan là cầu nối giữa hai giai đoạn của lịch sử cứu độ.Ông vừa thuộc nhóm những ngôn sứ của giai đoạn trước,vừa là người đã chạm đến Nước Trời ở giai đoạn sau. Giai đoạn trước của những lời Thiên Chúa hứa,và giai đoạn sau khi Thiên Chúa thực hiện những lời hứa này. Đức Giêsu là Đấng khai mở giai đoạn sau.Nhưng Ngài cần Gioan để làm người tiền hô, dọn đường.

Con đường Gioan mời gọi tu sửa là đường trong lòng người. Con đường nội tâm của mọi người. Sửa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng đáng đón tiếp Chúa Cứu Thế. Sửa đường theo Gioan là sám hối. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, sửa lại những sai lệch nếu có. Những gì cong queo, hãy san cho thẳng. Những gì gò cao cần phải bạt xuống. Lúc đó mới nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay, san cho phẳng, bạt cho thấp; đó là sứ điệp Gioan gởi tới chúng ta trong Mùa Vọng này, để chúng ta dọn lòng mình thành đại lộ thênh thang mở ra với Chúa Cứu Thế.

Sửa đường cho Chúa đến là cần thiết và hợp lý. Khi đón tiếp một vị khách quý, người ta thường sửa sang đường sá, làm sạch đẹp nơi vị khách sẽ đến. Như thế là biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách. Khi Đức Giáo Hoàng hay vị nguyên thủ quốc gia đất nước nào muốn đến thăm viếng đất nước khác, vị Đại sứ hay đoàn Sứ gỉa được cử đến nơi đó hội đàm dọn đường, sắp đặt chương trình cho cuộc viếng thăm, có thể cả hằng năm trước đó.

Thiên Chúa là vị khách cao trọng nhất. Người hạ mình đến thăm và ở lại cùng sống với thần dân của Người. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nên cần phải dọn tâm hồn xứng đáng. Như con đường cho Chúa đi qua; như căn nhà cho Chúa ngự tới; Chúa đứng ngoài cửa lòng và gõ cửa, ai mở thì Ngài đi vào. Con đường có thể có chông gai tội lỗi, có nỗi đam mê tiền lợi danh, có những tính hư nết xấu.

Sửa đường là sám hối, không nói suông, không chỉ là đấm ngực, xé áo. Sám hối là nhận ra cái sai của mình và quyết tâm sửa đổi. Sám hối sẽ không là nô lệ cho của cải, tiền bạc, quyền lực; sám hối là sống công bằng, không tham lam nhũng lạm, không dùng quyền để cưỡng đoạt, áp bức người khác. Đường vào tâm hồn có những khúc quanh co: lén lút sống trong vòng tội lỗi, dối lừa. Sách Cách Ngôn có dạy “Thiên Chúa ghê tởm tâm địa quanh co” (Cn 11,20). Cứu cánh của kẻ quanh co là gian ác, cho nên cần phải uốn nắn lòng mình thẳng ngay như sách Cách Ngôn nói : “Đường lối của kẻ gian ác thì quanh co, hành động của người trong sạch thì ngay thẳng” (Cn 21,28). Uốn những quanh co là sống Chính trực công minh ngay thẳng ví như tác giả thư Do Thái nhấn mạnh: “Thiên Chúa ưa điều chính trực, ghét điều gian ác” (Dt 1,9); Nếu lòng còn mãi quanh co, gập ghềnh, đầy những dối lừa biện minh cho những sai trái của mình… thì làm sao mà sửa đổi được!. Nếu không nhìn nhận mình sai lỗi thì làm sao có lòng thật tâm sửa lỗi. Sám hối đích thực là hoán cải. Hoán cải đòi hỏi phải hành động, phải trả giá, sẵn sàng chấp nhận những hy sinh, mất mát liên quan đến sự an toàn và tiện nghi của bản thân. Chỉ có sám hối và hoán cải cách đích thực thì mới dọn đường tâm hồn xứng đáng để đón Chúa.

Sửa đường còn là tỉnh thức đợi chờ Chúa đi xa trở về. Như năm cô khôn ngoan có sẵn dầu đèn. Như những đầy tớ làm lợi những nén bạc cho chủ. Như người lính canh thành luôn chú ý những biến chuyển chung quanh. Mỗi cá nhân, ai cũng có những tật xấu, những khuyết điểm, vị kỷ kiêu căng tham lam đố kỵ ghen ghét lười biếng hèn nhát… Xã hội nào cũng có bất công, những lạm dụng quyền bính, những hủ tục, những tệ đoan, những điều ấy làm cho con người đau khổ, trì trệ, không phát triển.

Dọn đường căn bản là ở trong nội tâm, sám hối để canh tân, sửa đổi để trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Những con đường được làm bằng đất đá, nhựa bê tông.Những con đường trên mặt đất, trên sông trên biển, trên bầu trời là những con đường vật lý. Những con đường tâm lý, con đường tinh thần, con đuờng lòng người mới quan trọng hơn. Nguyễn Bá Học đã nói: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông.

Sống đạo luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú. Hiểu đạo, tin đạo, giữ đạo xem ra khá dễ dàng vì thuộc lãnh vực cá nhân. Còn sống đạo thường khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, đòi hỏi một sự quên mình, vượt thắng bản thân. Cũng như thực hiện việc dọn đường qua nghi thức sám hối bên ngoài như rửa tội, xưng tội khá dễ dàng, nhưng nếu mà trong lòng không thật tâm sám hối đưa đến canh tân bản thân, thì hành vi sám hối chỉ là việc làm lấy lệ hình thức mà thôi. Chính vì thế, Giáo hội muốn chúng ta sống 4 tuần lễ Mùa Vọng này như sống trong sa mạc: bình tâm hơn, ăn uống đạm bạc hơn, cầu nguyện nhiều hơn để biết rõ ý Chúa.

Gioan đã giúp người ta sám hối, thú tội và lãnh nhận phép rửa, sửa đường nội tâm. Nếp sống giản dị của Gioan mang tâm tình sám hối, sửa đường. Gioan kêu gọi mọi người dọn tâm hồn để đón Đấng Cứu Thế, và chính Gioan đã sống như con đường thẳng. Gioan mời gọi người ta sám hối, và chính đời ngài đã mang nét sửa chữa bằng tâm tình sám hối tâm thành.

Hãy làm việc lành cho xứng với lòng sám hối”,lòng sám hối đích thực của Mùa Vọng chính là tích cực đổi mới ngay trong đời sống cụ thể. Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tỉnh thức. Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Gioan. Sống gắn bó với Thiên Chúa và gần gũi với con người. Như thế mỗi người sẽ sống đạo hôm nay với tất cả niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

 

.

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN

Lm. Ignatiô Trần Ngà

Có vô vàn ngăn trở khiến con người không thể đến được với nhau.

Ngăn cách vì tường cao luỹ sâu, vì đồi núi chập chùng hiểm trở đã hoá thành xưa cũ, không còn là vấn đề đối với phương tiện đi lại tân tiến hôm nay.

Ngăn cách vì đường xa thiên vạn lý đã dần dần bị thu ngắn lại; hai người ở cách nhau nửa quả địa cầu có thể gặp nhau sau một vài ngày lên máy bay.

Thậm chí ngăn cách giữa các hành tinh xa xôi diệu vợi cũng đã được bắc cầu.

Bên cạnh những ngăn cách về không gian, về đường sá thì ngăn cách về quan điểm, về ý thức hệ đáng quan ngại hơn nhiều.

Đã có thời, ngăn cách bởi ý thức hệ (cộng sản và tư bản), bởi những quan điểm và chủ trương khác nhau, đã tạo nên những chia cắt rất sâu sắc giữa cộng đồng nhân loại, tạo nên những khoảng cách tưởng chừng không bao giờ có thể vượt qua. Vậy mà hôm nay những chia cắt như thế xem ra đã được thu hẹp rất nhiều.

Rốt cuộc, chỉ còn ngăn cách vô hình trong lòng người, do lòng hận thù, do ghen tị, do hiểu lầm nhau mới là ngăn cách đáng quan ngại nhất và tồn tại lâu dài nhất trong lịch sử loài người.

Những ngăn cách loại nầy đã khiến cho hai người láng giềng cách nhau một bức vách không thể đến với nhau được, khiến cho hai người bạn cùng chung sở làm không nhìn mặt nhau; thậm chí hai anh em ruột thịt, hai vợ chồng chung sống dưới một mái nhà, ngồi quanh một mâm cơm, nhưng tâm hồn xa nhau vạn dặm.

Con người đã xây dựng được nhiều nhịp cầu thật dài và kiên cố, bắc qua những dòng sông rộng mênh mông, để nối kết đôi bờ; nhưng ai có thể xây dựng những nhịp cầu thiêng liêng để kết nối những tâm hồn xa cách?

Thánh Gioan Tẩy Giả là người được sai đến để dựng xây những nhịp cầu như thế.

Theo Tin Mừng hôm nay, Ngài được sai đến làm tiền hô, làm kẻ bắc cầu, dọn đường cho Chúa đến:

“Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.”

Phải dọn đường đón tiếp Chúa thế nào đây?

Người ta thường rất sùng mộ Thiên Chúa uy linh ngự trên cõi trời cao thẳm mà lãng quên các chi thể của Ngài đang sống kề cận quanh mình. Chính những chi thể của Thiên Chúa quanh ta mới cần ta dọn đường để đón tiếp.

Chúa Giê-su luôn nhắc nhở chúng ta nhớ rằng Ngài đang hiện diện trong các anh chị em chung quanh và những gì chúng ta làm cho những người chung quanh là làm cho chính Ngài. (Mt 25, 40)

Vậy thì dọn đường Chúa đến với ta không gì khác hơn là dọn đường cho anh chị em chung quanh có thể đến được với mình.

Các chủ quán Bê-lem hôm xưa khước từ hai người lữ hành lạc lõng đi tìm chỗ trọ (thánh Giu-se và Mẹ Maria) là trực tiếp khước từ Thiên Chúa.

Hài Nhi Giê-su phải sinh trong chuồng bò vì con người đã không tiếp nhận con người.

Tất cả những ai hành xử như thế với người chung quanh sẽ bị Chúa Giê-su cảnh cáo: “Ta là khách lạ mà các ngươi không tiếp rước” (Mt 25, 43)

Vậy thì đón tiếp Chúa không là gì khác ngoài việc hoà thuận tiếp nhận mọi người không trừ ai.

Dọn đường đón Chúa không là gì khác ngoài việc xoá bỏ đi những ngăn cách do chúng ta dựng lên giữa mình với tha nhân mà chúng ta giáp mặt hằng ngày.

Chỉ khi nào giữa chúng ta và mọi người chung quanh không còn phân li ngăn cách, ấy mới là lúc đường sá đã dọn xong và Chúa mới có thể đến được với mình.

 

.

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN.

Lm Giuse Đinh lập Liễm

A. DẪN NHẬP.

Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng Giáo Hội dạy chúng ta hãy trông đợi chúa đến. Chúa sẽ đến với chúng ta trong ngày kết thúc vũ trụ hay ngày kết thúc của đời mình. Trong ngày đó, chúng ta đừng sợ, hãy đứng dậy và ngẩng cao đầu lên vì ơn cứu rỗi của chúng ta đã gần đến.

Chúa nhật thứ hai Mùa Vọng hôm nay, thêm một bước nữa, Giáo hội dạy chúng ta hãy dọn đường để đón tiếp Chúa. Trông đợi và dọn đường là hai sự việc móc nối  với nhau, để việc Chúa đến sẽ gây một chú ý đặc biệt nơi chúng ta.

Ra vào phải có cửa, qua lại phải có đường là lẽ cố nhiên. Nhưng đối với Chúa đường lối Ngài đến với chúng ta có điều hơi khác. Chúa đến với chúng ta  bằng con đường thiêng liêng, hay nói cách khác, con đường Chúa đến phải là con đường lòng của chúng ta. Tiên tri Barúc cũng như Gioan Tiền hô đều nhắc lại lời Kinh thánh dạy chúng ta cách dọn đường cho Chúa: “ Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gồ nỗng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Israel tiến bước an toàn dưới ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa”. Và “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng”.

B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA.

+ Bài đọc 1 : Br 5,1-9.

Đối với cộng đoàn Do thái tha phương, Giêrusalem tượng trưng cho thành đô lý tưởng, nơi qui tụ những người lưu lạc khắp nơi dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Tuy còn sống trong cảnh lưu đầy xa quê hương, tiên tri Barúc, thư ký của tiên tri Giêrêmia, đã loan báo tin mừng cho dân và phác họa ra một quang cảnh chứa chan hy vọng và phấn khởi : đã đến lúc Thiên Chúa chấm dứt cảnh lưu đầy đau thương, để đưa dân trở về quê hương trong danh dự và vinh quang:”Con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về, chúng hớn hở vui mừng, chúng được kiệu vinh quang rực rỡ khác chi một ngai vàng”.

Thiên Chúa sẽ thay đổi số phận Israel. Do đó, Israel sẽ là dân mới có thành Giêrusalem mới. Thật ra quang cảnh này chỉ thành hiện thực trong nước Chúa Kitô thôi.

+ Bài đọc 2 : Pl 1,4-6.8-11.

Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phaolô viết thư gửi cho tín hữu Phlilipphê nhiều điều tương tự như ngài đã viết cho tín hữu Thessalonica tuần trước. Ngài khen ngợi lòng quảng đại của tín hữu Philipphê, đồng thời cũng nhắc nhở cho họ hãy tỏ ra xứng đáng đón tiếp Đức Kitô

vào ngày Người trở lại. Ngài khuyên họ hãy gia tăng tình bác ái, sống tinh tuyền và đừng để có gì  đáng trách:”Tôi cũng xin cho anh chị em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm”(Pl 1,10).

Vì thế, cả đời người Kitô hữu là ngóng đợi ngày Chúa quang lâm. Cả đời người Kitô hữu là chuẩn bị, là dọn dường cho Chúa đến. Đấy chính là những điều mà Giáo hội mượn lời thánh Tông đồ để khuyên chúng ta.

+  Bài Tin mừng : Lc 3,1- 6

Khi nhắc lại cho chúng ta hoàn cảnh lịch sử trong đó Đức Giêsu giáng sinh, thánh Luca cho thấy Đức Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử, một Đấng Cứu thế phổ quát mà Thiên Chúa hứa ban từ xưa và dân Israel đã chờ đợi qua muôn thế hệ, đã đến. Thánh Gioan Tẩy giả  chính là kẻ tiền hô dọn đường cho Ngài.

Thánh Gioan phải mượn lời tiên tri Isaia mà lớn tiếng rao giảng và kêu gọi mọi người tỏ lòng sám hối bằng cách chấp nhận được rửa trong dòng sông Giođan để đợi chờ Chúa Cứu thế, vì Ngài sắp xuất hiện.

Sứ mạng mà Gioan phải thực hiện là “Hãy dọn con đường cho Đức Chúa; sửa lối cho thẳng để Người đi; mọi thung lũng, phải lấp cho đầy; mọi núi đồi phải bạt cho thấp; quanh co phải uốn cho ngay; đường lồi lõm, phải san cho bằng”. Chúng ta phải sống theo lời thánh Gioan khuyên bảo, để có thể đón Đấng Cứu thế đến với chúng ta hôm nay.

C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA.

Hãy dọn đường cho Chúa đến.

I. NHU CẦU DỌN ĐƯỜNG.

Trên thế giới ngày nay có rất nhiều con đường để di chuyển, vừa dài, vừa rộng lại đẹp đẽ tối tân, để giúp cho việc di chuyển được nhanh chóng, tiết kiệm được thời giờ và tiền của. Nhưng từ những con đường rộng rãi thênh thang ấy cũng cần có những con đường nhỏ để dẫn tới từng ngôi nhà. Nhà nào mà không có đường vào ? Vì thế, trước khi xây nhà, người ta phải tính chuyện mở con đường vào nhà trước, nếu không có đường vào, không ai xây nhà cả.

Sách có chữ rằng :”Thùy năng xuất tất do hộ, nhi bất hành tất do đạo” : ai ra vào phải qua cửa, cũng như đi lại tất phải có đường.  Có đường đi là một điều cần, không có đường đi thì việc di chuyển bị bế tắc. Đường đi thì có muôn ngàn lối và cần phải sửa sang cho việc di chuyển được dễ dàng.  Chúng ta cũng đã có con đường đến với Chúa và Chúa đến với chúng ta, nhưng con đường đó nhiều khi bị bỏ hoang, gây khó khăn cho việc di chuyển nên cần phải sửa sang lại cho việc di chuyển được dễ dàng.

Chúa nhật tuần trước chúng ta đã nghe Giáo hội dạy phải ngửa mặt lên để mong chờ Chúa. Chúa nhật hôm nay Giáo hội lại dạy chúng ta  phải dọn đường để đón tiếp Ngài. Mong chờ và dọn đường là hai sự việc móc nối với nhau, để việc Chúa đến gây một sự chú ý đặc biệt nơi chúng ta. Bài Tin mừng hôm nay hô hào chúng ta dọn đường cho Chúa, tất nhiên dạy chúng ta phải dọn lòng để đón rước Chúa:”Có tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi : Con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

 1. Dọn đường cho vua chúa đến.

Gioan là sứ giả được Thiên Chúa sai đến hô hào cho dân chúng dọn đường cho Chúa đến. Sau một thời gian tôi luyện bằng đời sống khắc khổ trong sa mạc, ông đã xuất hiện với một sứ điệp quả quyết từ Thiên Chúa lôi cuốn quần chúng đông đảo đến thung lũng Giođan, để nghe giảng đạo và tiếp nhận lễ rửa như một dấu hiệu và dấu chứng cho lòng ăn năn.  Bản chất của chức vụ ông là làm ứng nghiệm lời báo trước của tiên tri Isaia “Tiếng kêu trong hoang địa”, người được Thiên Chúa sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu thế đến.

Sự chuẩn bị này có tính cách Đông phương, khi một vị vua định đi tuần tra một vùng nào trong vương quốc mình thì sai một vị quan đi trước để hô hào dân chúng sửa sang đường sá. Chỗ trũng phải lấp đầy, chỗ cao phải bạt xuống, đường quanh co phải nắn lại cho thẳng, đường gồ ghề phải sửa cho êm. Như vậy, muốn cho người ta sẵn sàng tiếp nhận Chúa Kitô, những trở ngại đạo đức cần phải dẹp sạch, phải sám hối ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Luca đã kết thúc câu trích Isaia rằng:”Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” để phù hợp với tính cách phổ thông của Tin mừng.

 1. Lời kêu gọi vẫn còn tính thời sự.

Đức Giêsu đã đến trần gian thực hiện công cuộc cứu độ loài người từ 2000 năm nay rồi. Vậy phải chăng lời loan báo của Gioan Tẩy giả đã trở thành quá cũ kỹ với tín hữu chúng ta ngày hôm nay chăng ?  Vâng, quả thực Đức Kitô đã đến và làm mọi sự để cứu độ con người và lẽ ra với sự hy sinh tuyệt vời của Ngài, nhân loại đã được giải thoát mọi tội lỗi để sống trong yêu thương và hạnh phúc. Thế nhưng, chính sự tôn trọng phẩm giá, tự do và ý thức của con người nên Thiên Chúa đã không dùng bất cứ một hình thức cưỡng chế nào để bắt con người phải chấp nhận chân lý của Ngài. Nên thực tế là sự lầm lạc, tội lỗi và đau khổ vẫn còn tồn tại.

Gioan Tẩy giả đến rao giảng sự thống hối bằng việc chịu phép rửa để xin ơn tha tội. Chịu phép rửa là nói lên quyết tâm sám hối, thay đổi cuộc sống. Sám hối hay hoán cải mà chúng ta nói ở đây (Metanoia : sự trở lại) là một sự quay trở lại với Thiên Chúa. Nếu hoán cải chỉ là một sự thay đổi luân lý hay xã hội, thì cuộc sống Kitô hữu có lẽ chỉ là một thứ nhân bản như những học thuyết khác, có khi lại còn không hoàn hảo bằng những học thuyết đó. Nhưng đúng ra là ta “quay trở lại với Chúa” cùng với những hậu quả luân lý và xã hội : chống lại tính ích kỷ, bất công, khuynh hướng duy vật thực dụng, sự nô lệ lạc thú và tiền bạc, nếp sống thiếu trong sạch, tính lười biếng. Thái độ chế ngự kẻ khác (Quesson).

II. NHỮNG CON ĐƯỜN

 1. Những con đường tinh thần.

Thánh Gioan không nhọc công hô hào sửa đường cho vua chúa – việc đó thuộc về xã hội – mà muốn chúng ta chú trọng vào con đường thiêng liêng : những con đường ấy ở ngay trong lòng chúng ta, những con đường ấy bị bom đạm của tội lỗi làm hư hỏng, đã trở nên con đường kinh hoàng mà thánh Matcô đã mô tả:”Từ lòng con người, phát xuất những ý định xấu, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng”(Mc 7,21-22).

Người Pharisêu và Saducêu cho rằng chỉ cần giữ Lề luật là đủ, là hết bổn phận với Thiên Chúa. Gioan khẳng định rằng điều cần thiết là cần phải có sự đổi mới tâm hồn:”Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp hố sâu (tội lỗi), hãy bạt núi đồi, con đường gồ ghề hãy san cho bằng”.

Dọn đường có nghĩa là sám hối canh tân. Muốn sám hối cần phải biết mình, biết những sở trường sở đoản của mình. Một mình mình biết, một mình mình hay là một điều tốt, nhưng chưa đủ, còn cần những lời của người khác thức tỉnh, con người mới thoát ra khỏi cảnh u mê lầm lạc. Lời thánh Gioan là những nhắc nhở mà Giáo hội muốn chúng ta thực hiện trong Mùa Vọng này.

Truyện : Tô Tần và vua nước Sở.

Đời Chiến quốc, nhà du thuyết Tô Tần sang nước Sở, phải đợi suốt ba ngày mới được vào ra mắt vua Sở.

Nói xong câu chuyện, Tô Tần xin cáo biệt đi ngay.

Vua Sở bảo :

– Quả nhân nghe tiếng tiên sinh quí như nghe tiếng một bậc danh nhân xưa. Nay tiên sinh đã không quản xa xôi, đến chơi với quả nhân, lại không chịu ở lại là cớ làm sao ?

Tô Tần thưa :

Tôi xem ra thấy nước Sở này có đồ ăn đắt hơn ngọc, củi đắt hơn quế, quan khó được trông thấy như ma, vua khó được yết kiến như trời. Nay nhà vua muốn bắt tôi ở lại để ăn ngọc thổi quế, nhờ ma thấy trời hay sao ?

Vua Sở khẩn khoản nói :

– Xin mời tiên sinh cứ ở lại, quả nhân đã hiểu rõ quá rồi.

Một nước mà vật giá đắt đỏ :”Củi quế gạo châu”, vua quan xa cách dân chúng, thì nhân dân dân trong nước khổ sở biết bao. Cái đáng khen của vua Sở là sau khi nghe Tơ Tần bình phẩm về tình hình kinh tế chính trị của đất nước mình, thì ơng liền nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa chữ (Thiên Phúc, Như Thầy đã yêu, năm C, tr 13).

Đọc xong câu truyện nhà du thuyết Tô Tần với vua nước Sở, chúng ta cũng phải suy nghĩ về hoàn cảnh của chúng ta : có cái gì nhắc nhở chúng ta trong dịp mừng lễ Giáng sinh không ? Mỗi lần Mùa Vọng đến, lại có một Tô Tần xuất hiện để vạch ra những lỗi lầm của chúng ta và nhắc nhở chúng ta sám hối canh tân. Đó chính là Gioan Tẩy giả:”Có tiếng kêu trong hoang địa. Hãy dọn đường cho Chúa, sửa lối cho phẳng để Người đi”(Lc 3,4).

2. Những con đường phải sửa.

Nghe theo lời kêu gọi của thánh Gioan, chúng ta hãy dùng Mùa Vọng này như là bầu khí thuận tiện để sám hối và quay về với Chúa bằng cách :

a) Hãy lấp đầy những hố sâu.

Hố sâu hay lũng sâu bao giờ cũng tượng trưng cho hố thẳm của mọi nguy hiểm, mọi bất trắc. Hố sâu tượng trưng cho túi tham vô đáy của con người. Vì gian tham, con người có thể thực hiện được mọi tội ác để vơ vét. Tưởng rằng càng vơ vét nhiều, mình càng giầu, càng đầy. Nhưng oái oăm thay, mình lại càng thấy cuộc đời trống rỗng. Hành động “lấp đầy” theo nghĩa siêu nhiên ở đây là lấp đầy những hố thẳm mênh mông (những khát vọng vô biên) của con người bằng đạo đức, bằng công chính, bằng chính Thiên Chúa, là Đấng Cội nguồn sự sống, là chính Chân, Thiện, Mỹ.

Truyện : Lòng tham vô đáy.

Người Trung hoa có câu truyện ngụ ngôn nói lên được cái dục vọng thầm kín của con người muôn thuở :

Một người bị giam ở địa ngục, sắp được đi đầu thai. Anh ta tâu với Diêm Vương rằng :

– Như quả thật Đại Vương muốn cho tôi trở về dương thế, thì xin cho tôi được mấy đặc ân.

Diêm Vương hỏi :

– Ngươi xin điều chi ?

Anh ta đáp :

– Tôi xin đầu thai làm con một vị tể tướng, làm cha một vị trạng nguyên. Tôi xin được một ngôi nhà ở giữa một khu đất vạn mẫu, có ao thả cá, có cây trái đủ thứ. Tôi xin có một người vợ tuyệt sắc, nhiều tì thiếp diễm lệ, tất cả đều chung tình ngoan ngoãn chiều chuộng tơi. Tôi xin được châu báu chất đầy phòng, lúa thóc đầy lẫm, tiền bạc đầy rương. Tôi xin được làm một vị quan công khanh, suốt đời vinh hoa phú quí, sống lâu trăm tuổi. Chỉ bấy nhiêu thôi.

Diêm Vương đáp :

– Trần thế mà có được người như vậy, thì ta đây đã đầu thai thế cho ngươi rồi.

(Nguyễn văn Y, Có chí thì nên, tr 100-102)

b) Hãy bạt núi đồi xuống.

Đồi núi đây là tính kiêu ngạo. Chúng ta thường nghe câu : “Tam sơn tứ hải nhất phần điền”, nhưng đọc Thánh kinh không nghe nói Chúa đã dựng nên đồi núi lúc nào cả. Có người đốn : có lẽ đồi núi đã mọc lên sau ngày nguyên tổ Adong Evà phạm tội kiêu ngạo , do đó kiêu ngạo lại là của gia truyền.

Con người mãi mãi chỉ là tạo vật, không phải là “Chúa”.  Phải biết mình là con người bất toàn như người ta nói :”Nhân vô thập toàn” nên phải ý thức sự bất toàn và giới hạn của mình, hay đúng hơn, “biết mình để đừng tự cao tự đại, để cải quá tự tân”.

Truyện : Giỏi gì đâu.

Trần-nghiêu-Tử làm quan tiết độ sứ đời Tống, là người tài bắn, thiên hạ khen phục, Nghiêu Tử cũng lấy làm kiêu căng tự đắc.

Nghiêu Tử thường bắn ở trong vườn nhà mình. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy Nghiêu Tử bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé đứng xem. Ông lão thấy Nghiêu Tử bắn 10 phát trúng 7, 8 thì hơi gật gù và mỉm miệng cười.

Nghiêu Tử thấy thế, gọi vào bảo :

– Nhà ngươi cũng biết bắn chứ ? Người cười ta bắn không được phải không ?

Ông lão đáp :

– Giỏi gì đâu, chẳng qua là quen tay đấy thôi.

Nghiêu Tử giận, nói :

– A, nhà ngươi dám khinh ta không bắn giỏi có phải không ?

Ông lão bán dầu đáp :

– Khinh hay không ngài cứ xem, tôi rót dầu đây thì biết !

Nói xong, ông lão lấy ngay cái bầu đặt xuống đất, trên miệng bầu để một đồng tiền rồi từ từ rót dầu qua lỗ mà không nhiễu một tí dầu nào ra lỗ đồng tiền cả.

Rót đoạn, ông lão ngẩng mặt lên Trần nghiêu Tử :

– Như tôi đây cũng chẳng giỏi gì đâu, chỉ quen tay đĩ thôi.

Nghiêu Tử cười, khen phải và từ đó không lên mặt là tay bắn giỏi nữa.

(Thái Bạch, Đông tây kim cổ tinh hoa, 1971, tr 84-85)

c) Đường con queo phải uốn cho thẳng.

Cong queo đây là thiếu ngay thẳng. Nhiều người suốt đời đã sống bằng mưu mô, bằng thủ đoạn, chỉ cốt mưu lợi cho mình, bất chấp tội phúc và sự thiệt hại cho người khác.

Đường quanh co đây còn có  thể là gian dối, tính tự phụ, kiêu căng, thích khoe khoang, coi mình hơn kẻ khác, coi khinh người ta. Vì thế, phải tập sống lương thiện, sống hồn nhiên tự tại theo “nhân chi sơ tính bản thiện” như trẻ thơ (x. Mt 18,3) mới có  thể vào Nước trời.

Truyện : Bán cam thối.

Lưu Cơ một danh sĩ nước Tầu về đời nhà Minh có viết một bài văn kể lại câu chuyện sau đây. Chuyện kể rằng :

Ở Hàng Châu (bây giờ là tỉnh Chiết giang) có người bán các thứ hoa quả, anh ta để dành cam rất khéo, để lâu không ủng, vỏ vẫn đỏ tươi, trông đẹp như  vàng ngọc. Anh đem ra chợ bán rất đắt người người tranh nhau mua.

Ta thấy vậy, cũng lại mua một quả đem về. Nhưng bóc ra thì hơi xông lên mũi như xác bông nát. Vì thế, ta phải ra chợ tìm người bán cam, trách rằng :

– Anh bán cam cho người ta để làm cúng lễ, để đãi khách khứa, hay là chỉ làm cho chống bề ngồi để đánh lừa người ta. Tệ thật, sao anh làm người mà giả dối như vậy ?

Người bán cam cười đáp :

– Tôi làm nghề này đã lâu năm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán, thiên hạ mua chẳng ai nói gì chi nhiều. Ông ơi, người đời giả dối nhiều, há phải một mình thằng tôi đâu. Sao ông trách tôi mà không nghĩ. Kìa người đeo hổ phù ngồi da cọp, hùng dũng trông thật đáng quan võ, nhưng xét sự thật được bằng Tôn Tẫn, Ngô Khởi hay không ? Người đội mũ cao, thắt đai dài, đường hoàng ra vẻ quan văn lắm, nhưng xét sự thật hỏi được như Y Doãn, Cao Dao hay không ? Than ôi, giặc giã không biết dẹp, dân khổ không biết cứu, quan lại tham nhũng không biết trừng trị, pháp độ mục nát không biết sửa, ngồi rồi ăn lương không biết xấu. Thế mà lúc ở công đường ăn của quí, uống rượu ngon, đi xe ngựa, trông thật oai vệ, thật vô cùng hách dịch. Đó bề ngồi chẳng như vàng như ngọc mà trong như bông nát là gì ? Sao ông không xét những người ấy lại chỉ chú ý vào quả cam của tôi.

Ta nghe nói, nín lặng không trả lời sao được, và nghĩ người ấy có giọng khôi hài nên có cảm tưởng :

– Dễ chừng anh ta ghét kẻ gian tà, giận phường thế tục, mới nhân chuyện bán cam để dạy mình đây chăng ? (Thái Bạch, Đông tây cổ kim tinh hoa, tr 194-195).

d) Đường lồi lõm san cho bằng.

Đường lồi lõm đây là những tính xấu như cáu kỉnh, nóng nảy, nhẹ dạ, gây gỗ, nghi kỵ, ghen tương, cố chấp, vị kỷ, giận hờn, bất hòa.  Phải nỗ lực chỉnh đốn và sửa sang lại những chỗ “lồi lõm”. Chính là những tính mê nết xấu lớn nhỏ, những sỏi đá làm cho lời Chúa không thể đâm chồi nảy lộc và đâm rễ sâu vào trong tâm hồn.

III. MÙA VỌNG VÀ VIỆC DỌN ĐƯỜNG.

Đây là giờ phút phải lựa chọn và quyết định, phải đắm mình vào tầm sâu của nội tâm sám hối, để tính toán việc loại bỏ đi những chướng ngại cản đường Chúa tới giải phóng.

Cái đáng ăn thua là được trở thành một thọ tạo mới, trở nên những con người đã được tôi luyện và can trường…

Vậy để cho Thiên Chúa có thể đi đến được, ta hãy khai mở những con đường thênh thang của tâm hồn rộng mở và chan hòa yêu thương, hãy đạp đổ những bức tường cách ngăn kỳ thị và phân biệt chủng tộc, hãy cất đi những rào chắn của tư lợi nhỏ nhen, hãy đập tan những xiềng xích bất công và bất bình đẳng mà người ta đang la ó đả đảo, hãy để cho lưỡi gươm Lời Chúa được thảnh thơi tung hoành, hãy thức dậy và đứng thẳng người lên  (Fiches dominicales, C, tr 11).

 1. Dọn đường mừng lễ Giáng sinh

Hôm nay bước vào tuần lễ thứ hai của Mùa Vọng, phần đông thế giới đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, các cửa tiệm tràn ngập những thiệp Giáng sinh, cây thông Giáng sinh, bao nhiêu quà Giáng sinh, món ăn, quần áo, đồ chơi Giáng sinh. Ở Việt nam chúng ta tuy còn nghèo khó nhưng bầu khí Giáng sinh đã tới, mọi người đang nô nức mua sắm, dọn dẹp nhà cửa, nhạc Giáng sinh đã vang rộn khắp nơi, lòng người đã thấy rạo rực.

Nhưng phải dọn mừng lễ Giáng sinh thế nào cho xứng đáng, đúng theo Tin mừng của Chúa hôm nay mà thánh Gioan đã hhô hào :”Hãy dọn đường cho Chúa đến”. Con đường lòng của chúng ta đã tốt chưa ? Và lòng chúng ta đã trở nên thửa đất mầu mỡ để đón ơn Chúa chưa ? Hay lòng chúng ta lại trở nên một sa mạc cằn cỗi ?

Nếu biết biến sa mạc thành đất tốt, có sự sống, con người phải mất sức, mất của, và chấp nhận nhiều khó khăn. Cũng vậy, dọn đường tâm hồn là chấp nhận biến đổi sa mạc của cõi lòng thành miền đất trù phú, miền đất thắm đẫm ơn Chúa. Bởi vậy, người ta phải chấp nhận sự hao mòn sức lực, chấp nhận tự gọt giũa chính mình, chấp nhận nhiều khó khăn khác nhau. Vì biến đổi như thế là sám hối. Và sám hối thật lòng đòi phải có dấn thân thực sự để tự mình từ nay dám cắt bỏ một thói quen, một đam mê, một tật xấu… để lòng mình biết yêu hơn, khiêm nhường hơn, sống phục vụ hơn, vị tha hơn…

Chỉ khi nào dám chối từ những rườm rà chung quanh mình, con người ta mới dám mong ước thuộc về Thiên Chúa. Thái độ sám hối tận căn ấy, mới là sám hối đúng nghĩa. Điều đó không dễ chút nào, vì nó làm ta đau đớn, xót xa, mất mát. Chỉ có sám hối trọn vẹn mới sống đúng nghĩa hai chữ “dọn đường”. Chúa cần một thái độ dọn đường một cách tự nguyện, dứt khoát như thế, để Ngài đi vào tâm hồn, và tâm hồn có chỗ chứa đựng ơn thánh của Ngài. Khi tâm hồn có Chúa, tâm hồn không còn là sa mạc và cũng chẳng hề sợ sa mạc hóa, nếu biết giữ mãi ơn Chúa trong tâm hồn mình bằng một đời sống tốt lành, vươn lên trong sự thánh thiện (JKN).

 1. Dọn đường chờ đợi Chúa đến

Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến, Chúa sẽ đến lần thứ hai trong vinh quang của Ngài, nhưng Ngài cũng âm thầm đến gọi chúng ta ra về với Ngài. Cũng có thể nói Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị tâm hồn chúng ta đến giờ chết. Đó là thời gian để chúng ta hồi tâm và chuẩn bị. Đây  là thời gian để tự vấn chính mình : chúng ta có sẵn sàng đón tiếp Chúa Giêsu vào giờ chết không ? Lúc này chúng ta đã sẵn sàng chưa  ?

Truyện : Sẵn sàng về với Chúa.

Vài năm trước đây, tạp chí This Week có thuật lại câu chuyện cảm động về một cậu bé 17 tuổi người Ha Lan đã từng trốn khỏi trại tập trung Đức quốc xã, nhưng đã bị bắt lại và bị kết án tử hình. Ngay trước khi bị hành hình, cậu đã gửi cho bố cậu lá thư sau đây. Xin trích lại :”Bố thân yêu, thật khó khăn lắm con mới viết được cho bố lá thư này, nhưng con vẫn phải cho bố hay rằng con đã bị tòa án quân sự kết tội tử hình. Xin  bố đọc lá thư này một mình và khéo léo bảo cho mẹ biết dùm con… Chẳng bao lâu nữa, lúc đúng 5 giờ, điều đó sẽ xẩy đến cho con… chỉ một chốc thôi thế là con sẽ về với Chúa. Nói cho cùng đấy có phải là cuộc chuyển tiếp đáng kinh hãi không ?…Con cảm thấy rõ ràng rằng mình đang ở gần bên Chúa, con đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ cái chết… Con nghĩ rằng con còn đỡ đau khổ hơn bố nhiều, vì con biết rằng mình đã xưng hết tội lỗi, và hiện tâm hồn con hoàn toàn thanh thản… Ký tên : “Kless”.

 1. Dọn đường còn là làm chứng cho Chúa

Mừng lễ Giáng sinh là chúng ta kỷ niệm việc Chúa đã xuống trần và sẽ còn đến nữa. Chúng ta có trách nhiệm làm cho người biết Chúa để cùng mừng lễ Giáng sinh. Nếu thánh Gioan Tiền hô đã làm chứng cho Chúa bằng lời nói, bằng việc làm và bằng chính đời sống của Ngài. Ngày hôm nay cũng vậy, chúng ta phải làm chứng cho Chúa trong môi trường của chúng ta. Nhưng muốn cho lời chứng hay bằng chứng của chúng ta có hiệu quả, trước hết chúng ta phải có đời sống xứng đáng, đoạn tuyệt với tội lỗi và những tính mê nết xấu và thể hiện một đời sống bác ái yêu thương. Đó là những việc chúng ta cần làm để chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh.

 

.

THỜI GIAN HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC ĐỔI MỚI

Lm. Phêrô Lê văn Chính

Bài Tin mừng Chúa nhật thứ hai mùa Vọng theo thánh Luca đã tường thuật việc việc rao giảng thống hối của Gioan Tẩy giả trong hoang địa. Gioan vốn được sinh ra trong một gia đình tư tế phục vụ đền thờ Giêrusalem, với cha là tư tế Zakaria và mẹ là Êlisabét cả hai đều vốn thuộc dòng dõi tư tế và là những người công chính, nhưng ông đã sớm khước từ địa vị dòng dõi tư tế của mình với những việc phục vụ nghi lễ ở đền thờ và những hiến lễ chiên bò để bắt đầu một đời sống mới theo ơn gọi Thiên Chúa dành cho ông. Ông sống khắc khổ ở hoang địa và bắt đầu xuất hiện ở bờ sông Giordan, rao giảng mời gọi mọi người thống hối vì Nước Thiên Chúa gần đến. Ông cũng đề nghị mọi người đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và lãnh nhận phép rửa. Thực hành này của Gioan đã được thánh sử Luca cẩn thận ghi lại với những mốc lịch sử của đế quốc Rôma hùng mạnh đang thống trị lúc bấy giờ là năm thứ mười lăm của triều đại hòang đế Tibêriô và Philatô làm tổng trấn ở Giuđêa và những vị thủ hiến do thái.

Nơi Gioan thực hành phép rửa là giao lộ quan trọng, các đoàn buôn bán thường qua lại trên đường này để tiến về miền bên kia sông Giordan. Chính ông là người có sáng kiến thực hành phép rửa, tức là việc tắm thanh tẩy, như là dấu chỉ việc dấn thân sám hối thay đổi đời sống. Nơi Gioan chọn để làm phép rửa có ý nghĩa vì xưa kia vùng này là nơi những người do thái, sau khi được giải thoát khỏi nô lệ Ai cập, họ vượt qua biển đỏ, và sau hành trình dài qua sa mạc, họ đã đến đây để chuẩn bị tiến vào đất hứa. Chính nhà lãnh đạo Môisen cũng đã qua đời ở đây và dân chúng đã cùng với nhà lãnh đạo mới của mình là Giosuê tiến qua sông Giorđan để vào đất hứa. Thế nên,  với sự xuất hiện của Gioan tẩy giả rao giảng phép rửa thống hối và việc nhắc lại lời kêu gọi của tiên tri Isaia sửa đường Chúa cho ngay thẳng, làm chúng ta hiểu được ý nghĩa của lời mời gọi của Gioan. Lần này lại một cuộc xuất hành mới và quyết định đối với lịch sử Israel. Theo lịch sử do thái, vào khoảng năm 587 trước công nguyên, thành Giêrusalem cùng với đền thờ đã bị xâm chiếm và tàn phá, vua và dân bị bắt đi lưu đày sang Babylon cho đến khoảng gần 50 năm sau là năm 538, một vị tiên tri xuất hiện và loan báo tin mừng ngày hồi hương gần kề, một cuộc xuất hành còn hùng vĩ và kỳ diệu hơn lần xuất hành đầu tiên ra khỏi xứ Ai cập, ông đã mời gọi mọi người sửa lại mọi con đường cho ngay thẳng để đón tiếp ơn cứu độ của Thiên Chúa : “Hãy dọn đường Chúa, hãy san bằng mọi con đường. Mọi thung lũng hãy lắp cho đầy, núi đồi hãy bạt xuống; đường quanh co hãy sửa cho ngay thẳng, đường gồ ghề hãy san cho bằng và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Is 40,3-5). Dầu vậy, lần hồi hương lần sau cuộc lưu đày, dù rất là kỳ diệu đối với những người do thái bị bắt, cũng chưa phải là lần vượt qua và trở về quyết định, nó vẫn chỉ là một lần can thiệp của Thiên Chúa để giải thoát họ khỏi cảnh lưu đày xa quê hương để trở về đất hứa và xây dựng lại đền thờ.

Thế nhưng lần này, nơi biên thùy của đất nước, nơi mọi người có thể qui tụ về đây, vào một thời điểm chính xác trong lịch sử thế giới, Gioan đã đề nghị mọi người lãnh phép rửa thống hối vì nước Chúa đã gần đến, vì giờ phán xét của Thiên Chúa đã gần kề. Lần này không phải là để ra khỏi xứ Ai cập và vào đất hứa, cũng không phải là hồi hương, trở về từ thân phận nô lệ nhục nhã từ một đất nước xa lạ nhưng là một cuộc trở về với chính mình và với Thiên Chúa, để  được đón tiếp Thiên Chúa viếng thăm thực sự. Đây là một biến cố quyết định dứt khoát. Gioan làm phép rửa thống hối và thôi thúc mọi người canh tân đời sống vì ngày phán xét của Thiên Chúa gần kề không thể trì hoãn. Biến cố lần này không chỉ liên hệ tới một dân tộc riêng biệt nào như xưa kia đã là biến cố của dân tộc do thái, nhưng có chiều kích phổ quát hơn. Giờ đây việc vượt qua chính là đón nhận dòng nước phép rửa để đón nhận ơn tha thứ tội lỗi và đi vào trong thế giới của Thiên Chúa, thế giới ân sủng của hồng ân cứu độ. Cuộc xuất hành mới không chỉ là chuyện diễn ra ở một nơi nào đó nhưng là thiêng liêng diễn ra trong nội tâm của mỗi người. Lần này, cũng những lời đó là những lời của tiên tri Isaia đệ nhị hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, nhưng con đường này không phải chỉ là con đường hồi hương sỏi đá nhưng chắc là dễ làm, nhưng là con đường của hành trình nội tâm khó khăn hơn gấp bội, đòi hỏi mỗi người sáng suốt và can đảm, nhìn sâu vào trong chính con người của mình để thấy những chỗ gồ ghề mà san cho bằng. Sự thống hối của mùa Vọng không chỉ là tang chế, mà là sự thống hối đầy tràn niềm vui, đầy tràn hy vọng vì trông cậy vào lời hứa đổi mới của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa thúc đẩy qua lời rao giảng của vị tiền hô là Gioan, hãy để cho ân sủng dư đầy của Thiên Chúa đổi mới chính mình. Những lời trong bài đọc thứ nhất của sách tiên tri Bakhúc tràn đầy những lời lẽ thôi thúc ân cần của Thiên Chúa ngỏ lời với mọi người. Thời gian mùa vọng tràn ngập những ân sủng cứu độ và đổi mới của Thiên Chúa. Mọi người đừng sợ hãi cũng đừng chần chừ vì họ được thực sự yêu thương và đổi mới. Thân phận của họ giờ đây được Thiên Chúa yêu thương, họ hãy cởi bỏ áo tang chế và họ sẽ được mặc áo vinh quang. Chính Thiên Chúa sẽ mặc cho họ áo công chính. Họ hãy lên nơi cao và nhìn sang khắp đông tây để thấy con trai và con gái của họ trở về với họ trong vui mừng với vinh dự như các hoàng tử. Lời của sách tiên tri Barúc đầy tràn những hình ảnh hạnh phúc tràn ngập: “Hỡi Giêrusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý, và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng, Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là Hoà bình trong công lý và Vinh dự trong hiếu nghĩa”.

Những gì Thiên Chúa làm cho con người vượt quá những hy vọng và chờ đợi của chúng ta. Đây không phải chỉ là những giấc mơ, mà là thực tại lớn hơn những cái nhìn hạn hẹp của con người. Chính Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người đến để mặc lấy thân phận con người và đổi mới chúng ta từ bên trong. Về phần con người, chúng ta cần can đảm để đổi mới, từ bỏ những yếu hèn đam mê tội lỗi của mình và để cho ân sủng của Thiên Chúa tác động và canh tân như lời thánh Phaolô nhắc nhở “anh em đã thông phần vào việc rao giảng Tin mừng từ ngày đầu cho tới nay, giờ đây tôi cầu nguyện cho anh em được gia tăng lòng bác ái trong sự hiểu biết và am hiểu để anh em xác định được những điều quan trọng hơn để anh em được trong sạch và không đáng trách cho tới ngày Chúa Giêsu Kitô”.

 

.

DỌN ĐƯỜNG TÂM HỒN

Lm. Gioan M. Nguyễn Thiên Khải

Thưa anh chị em,

Nếu chúng ta để ý thì trong Mùa Vọng, có một người được nhắc đến nhiều nhất trong các bài đọc Thánh kinh đó là khuôn mặt của Gioan Tẩy giả, và có thể nói ông là một trong những mẫu gương sống Mùa Vọng tuyệt vời nhất.

Tuổi đời chỉ sống hơn 30 năm, nhưng ngay từ tuổi ấu thơ ông đã từ bỏ gia đình đi vào trong sa mạc để dọn lòng đón đợi Chúa đến, nhờ đó mà sau này ông trở thành vị tiền hô cho Đấng Cứu Thế.

Chúng ta biết, hoang địa là nơi vắng bóng người ở, một nơi trơ trụi, thiếu thốn mọi tiện nghi, nhưng chính nhờ môi trường thanh vắng này, mà Gioan đã lớn lên trưởng thành trong sự gặp gỡ thâm trầm với Thiên Chúa. Càng lúc ông càng ý thức về sứ mạng của mình, nhưng ông vẫn kiên trì chờ đợi cho đến thời đến lúc ông nghe thấy tiếng Chúa ngỏ lời với ông.

Tiếng Chúa thúc đẩy ông ra khỏi hoang địa, để đi trước dọn đường mở lối cho Đấng Cứu Thế. Tiếng Chúa ông nghe trong thầm lặng nay trở thành tiếng hô lớn nơi phố xá đông người.

Ông kêu gọi dân chúng sám hối sửa lại con đường tâm hồn, để chào đón Vua Giêsu ngự đến.

Việc sửa lại con đường tâm hồn đón đợi Chúa đến không phải là một vài giờ tĩnh tâm, hay đi xưng tội là xong, nhưng là một quá trình dài suốt cả cuộc đời, nghĩa là không ngừng dẹp bỏ tận căn những tính hư tật xấu, tập thành những đức tính tốt của người Công giáo.

Tin mừng thánh Luca ghi lại: “Có tiếng người hô trong hoang địa”. Tại sao Gioan lại hô giữa hoang địa?. Hoang địa vắng bóng người, ấy thế mà tiếng hô của Gioan lại thức tĩnh lòng người, làm cho dân chúng lũ lượt tìm đến với ông, bày tỏ sự sám hối bằng việc xin chịu phép rửa, làm mới lại tâm hồn.

Như vậy, hoang địa ở đây không hiểu theo nghĩa địa lý. Hoang địa ở đây chính là sa mạc của lòng người. Tình người trong những mối tương quan đã khô cạn. Giữa phố xá đông người, nhưng con người vẫn xa lạ, lạnh lùng dửng dưng với nhau. Tại sao vậy?.

Thưa, bởi vì tâm hồn chúng ta có những hố sâu ích kỷ, chỉ lo vun đắp cho mình mà ít quan tâm đến người khác.

Thật vậy, bên cạnh chúng ta có biết bao người sống cô đơn lây lất vì sự vô tâm vô cảm của tha nhân.

Có biết bao giọt nước mắt vẫn rơi rớt trên giòng đời vì sự vô ơn bội bạc, bất trung, bất hiếu của những người thân trong gia đình.

Người ta sống trong những khu xóm san sát nhau, nhưng dường như nhà ai nấy ở, cửa ai nấy cài, chính vì thế họ không biết nhau, và như vậy con người sẽ rơi vào tình trạng cô đơn giữa lòng nhân thế.

Tâm hồn chúng ta có những đỉnh đồi kiêu ngạo thích nâng mình lên, tự hào về khả năng của mình, luôn cho mình tài giỏi hơn người khác, không bao giờ chịu thua kém bất cứ ai. Xin hãy hạ mình xuống với lòng khiêm tốn như Gioan tẩy giả.

Để Chúa được vinh quang Gioan phải khiêm nhường. Để Chúa được nhận biết, Gioan phải quên mình. Để Chúa được nổi lên, Gioan phải chìm xuống. Gioan hiểu rõ điều đó, nên ông không ngừng hạ mình khiêm nhường trong lời nói cũng như trong hành động.

Khi uy tín của ông lan rộng, người ta tưởng là Đấng Cứu Thế, nhưng ông khiêm tốn nhìn nhận: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. Đấng đến sau tôi uy quyền hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho Ngài; Ngài phải lớn lên còn tôi phải nhỏ bé đi”.

Tâm hồn chúng ta đôi khi có những khúc quanh co dối trá, trong lời ăn tiếng nói và việc làm, sống không thành thật với Chúa, không thành thật với nhau. Xin hãy uốn lại với lòng thành thật theo Tin mừng Chúa dạy.

Tâm hồn chúng ta có những lượn sóng gồ ghề, khó tính khó nết, khó sống với người khác, hay than thân trách phận, không bằng lòng với số phận của mình.

Gioan tẩy giả từ bỏ phố xá đông người, để vào nơi hoang địa thanh vắng tìm gặp Chúa. Ông đã khước từ những thức ăn cao lương mỹ vị, ông chỉ dùng những thức ăn đơn sơ đạm bạc của núi rừng. Ngài từ bỏ quần áo lụa là, chỉ khoác trên mình tấm da thú che thân.

Noi gương ông, chúng ta cũng phải vui lòng chấp nhận mọi hoàn cảnh mà Chúa an bài gởi đến, như bị bệnh tật, bị con cháu bỏ rơi, bị thiếu thốn cách này hay cách khác, để nên giống Chúa Giêsu Đấng giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Gioan tẩy giả đã chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ I, chúng ta phải là những tiền hô chuẩn bị cho Chúa đến lần thứ II. Làm tiền hô cho quê hương, cho môi trường mình đang sinh sống, đó là nhiệm vụ của mọi Kitô hữu chúng ta.

Chúa Giêsu đã đến trần gian hơn hai ngàn năm rồi, vậy mà ngày nay vẫn còn thiếu vắng những con đường phẳng phiu, ngay thẳng. Vậy để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, mỗi người chúng ta cố gắng sống theo mời gọi của Gioan Tẩy Giả, là tích cực dọn đường tâm hồn đón Chúa, bằng con đường siêng năng đến nhà thờ đọc kinh, dự lễ. Bằng còn đường dấn thân phục vụ tha nhân.  Và nhất là dành thời giờ đi đến thăm hỏi những người đau yếu bệnh tật, đang thiếu vắng tình thương, ở ngay bên cạnh làng xóm chúng ta. Amen.

 

.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_C

Giuse Đinh Tất Quý

Kính thưa anh chị em.

Lại một làn nữa, chúng ta được nghe một đoạn Tin Mừng của Thánh Sử Luca.

Tin Mừng chúng ta vừa nghe gồm 3 ý :

Ý số một: Thánh Luca muốn cho mọi người thấy Đức Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử.

Chính vì thế mà Luca liệt kê ra những nhân vật lịch sử đang hành quyền lúc Gioan Tẩy giả bắt đầu rao giảng. Trong số những nhân vật ấy,

– Có những người đang nắm quyền thuộc lãnh vực chính trị, như Hoàng đế Tibêriô, Tổng trấn Phonxiô Philatô, các Tiểu vương Hêrôđê, Philípphê, Lyxania.

– Có những người đang nắm quyền thuộc lãnh vực tôn giáo, như các thượng tế Khanna và Caipha.

Lãnh địa mà họ đang hành quyền vừa là phần đất Do thái (như Giuđê, Galilê), vừa là phần đất lương dân (như Iturê, Trakhônít, Abilên).

Ý thứ 2: Khi kê khai ra những nhân vật đang cầm quyền vừa trong lãnh vực tôn giáo lẫn lãnh vực chính trị, vừa ở đất Do thái vừa ở đất lương dân, Thánh Luca còn muốn nói Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ phổ quát, chẳng những cho người Do thái mà còn cho mọi dân tộc. Thiên Chúa là Chúa của mọi người, mọi dân tộc chứ không phải là Chúa của riêng ai, hay của một dân tộc nào.

Một thi sỹ nọ đã sáng tác một bài thơ để giúp chúng ta tránh những tư tưởng ích kỷ trong lúc đọc kinh Lạy Cha như sau:

“Bạn không thể đọc Kinh Lạy Cha

Nếu chỉ một lần bạn nghĩ là “của tôi”

Bạn không thể đọc Kinh Lạy Cha

Nếu chỉ một lần bạn nghĩ  là “cho tôi”

Bạn cũng không thể đọc Kinh Lạy Cha

Nếu không cầu cho kẻ khác”.

Khi chúng ta xin lương thực hằng ngày chúng ta phải hiểu là “cho mọi người”. Bởi lẽ mọi người đều có mặt trong mỗi một và trong tất cả câu kinh. Từ chữ đầu cho đến chữ cuối, không một chữ nào mang chữ “tôi”.

Anthony de Mello, S.J.kể lại rằng:

Một Kitô hữu nọ đến thăm một vị thiền sư và nói với vị ấy rằng:

– Xin Ngài cho phép tôi đọc cho Ngài nghe bài giảng trên núi.

Vị thiền sư trả lời:

– Rất hân hạnh được nghe ngài.

Người Kitô hữu đọc được một câu. Vị thiền sư mỉm cười bảo:

– Người tuyên bố những lời này đúng là kẻ đã giác ngộ.

Thích thú, người Kitô hữu đọc tiếp. Vị thiền sư ngắt lời và nói:

– Lời này phải là của một Đấng cứu chuộc thiên hạ.

Ý thứ 3: Gioan Tẩy giả chính là kẻ Tiền Hô dọn đường cho Chúa.

Vâng! Gioan được kêu gọi “trong sa mạc”, nghĩa là trong một khung cảnh thinh lặng. Và ông cũng lại lên tiếng trong sa mạc.

“Tiếng của người hô trong sa mạc: Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi” (Mt. 3,3)

Tại sao tiếng hô lại được cất lên trong sa mạc chứ không phải là thành thị, phố xá hay phòng trà, chợ búa, nơi người ta đang quây quần đông đúc hay đang vui chơi tội lỗi? Tiếng hô phải được cất lên chính những nơi này mới có người nghe, mới mong có kẻ quay đầu qui chánh, sửa đường bạt lối, làm nên nẻo chính đường ngay cho Đấng Thiên Sai chứ!

Lạ lùng thật! Gioan sống trong sa mạc và tiếng hô của ông cũng lại vang lên giữa vùng hoang vắng.

Không biết chốn trời không mông quạnh thế kia thì tiếng hô được mấy ai chú ý. Tiếng hô vang, vang lên mãi… Nhưng trong nơi trống vắng thì ai nghe cho!

Phải chăng Gioan đã hô lên cho chính mình ông nghe?

Quả đúng như vậy. Trước khi lời kêu gọi: “Hãy dọn đường Chúa, hãy bạt lối Người đi” đến được với mọi người thì trước tiên lời đó phải đến với chính Gioan trước.

Chính nhờ biết hô với chính mình trước hết nên Gioan đã có sức lôi kéo từng đoàn người từ khắp xứ Giuđê đến với ông, để nghe tiếng ông hô, và chịu làm theo lời ông răn dạy. Chính nhờ biết hô cho chính mình mà tiếng hô của Gioan đã vang đến tận khắp các vùng Giêrusalem, xâm nhập tới cõi lòng của bao kẻ sa đọa khô khan.

Không phải chỉ sau khi nghe tiếng hô của Gioan mới bắt đầu có người ăn năn hối cải, chịu thanh tẩy để dọn đường cho Chúa đến. Đúng hơn, từ hoang vắng của sa mạc và trong nơi tịch liêu của cõi lòng, Gioan đã nghe tiếng hô phát ra: “Hãy dọn đường cho Chúa đến”. Lời đó vang đi dội lại trong lòng ông, thúc bách ông nối dài tiếng hô bằng cách ra đi “dọn lòng người cho Chúa đến.”

Cho nên, Gioan chính là người đã dọn đường lòng mình trước nhất. Vì biết lắng nghe những điều mình hô, nên tiếng hô của mình mới có người đáp lại. Sự lắng nghe không chỉ bằng thính giác, nhưng còn bằng tâm hồn. Và từ tâm hồn mới phát sinh những thái độ sống. Một đứa trẻ “biết nghe” không nhất thiết phải là một đứa trẻ có thính giác tốt, nhưng là một đứa trẻ biết ghi tâm lời nói của bố mẹ, thầy cô, và mang ra thực hành.

Thomas Merton đã từng nhận xét:

“Nếu đời ta cứ phun ra những lời vô ích

Chẳng bao giờ ta nghe được bất cứ điều gì,

Chẳng bao giờ ta thấy bất cứ điều gì,

Chẳng bao giờ ta trở nên bất cứ cái gì.

Thế rồi,

Vì cứ nói mãi trước khi có cái gì để nói,

Ta trở thành người không biết nói.”

Không biết nói hoặc nói điều vô ích mà cứ bắt người khác lắng nghe thì chỉ tạo nên những cực hình, phản kháng.

Nhiều gia đình bất an, nhiều cộng đoàn bất thuận, nhiều quốc gia bất hoà chỉ vì có kẻ không biết nói. Nguyên do là thiếu lắng nghe, sự lắng nghe của tâm hồn. Tâm hồn không nghe được vì còn ngổn ngang đây đó nhiều chướng ngại của tự ái, ích kỷ, kiêu căng, tự mãn… Nói tới đây tôi nhớ một câu chuyện. Câu chuyện có liên quan tới một nhân vật lịch sử rất quen thuộc với nhiều người. Đó là ông Gandhi.

Mahatma Gandhi là một vị lãnh tụ chính trị chủ trương bất bạo động, do vậy ông được mọi người dân An-Độ rất tin cậy quý mến trong mọi việc lớn nhỏ. Một hôm, có một bà mẹ dắt một bé gái đến, khẩn nài Gandhi thuyết phục con bà chừa bỏ tật xấu ăn quá nhiều kẹo. Gandhi trầm ngâm hồi lâu rồi bảo:

– Thế này nhé, tôi xin hẹn 3 tuần nữa bà đưa cháu bé trở lại đây, tôi sẽ nói chuyện với cháu…

Ba tuần sau, người mẹ đưa con trở lại. Lần này Gandhi gọi bé gái đến bên cạnh và ôn tồn giải thích cho em về những tai hại của thói quen ăn quá nhiều chất ngọt như kẹo bánh. Em bé gật đầu hiểu ra và hứa sẽ chừa bỏ. Bà mẹ mừng rỡ, rối rít cám ơn Gandhi, nhưng bà cũng không quên thắc mắc:

– Thưa ngài, sao ngài không bảo ngay cho cháu cũng những lời khuyên quý báu ấy cách đây 3 tuần?

Gandhi khiêm tốn thú nhận

– Cách đây 3 tuần ư? Lúc ấy chính tôi cũng còn đang mắc phải tật xấu ăn quá nhiều đồ ngọt…”

Gandhi đã ý thức thật rõ: mình còn có tật xấu thì làm sao mà chinh phục được người khác!

Lắm khi ta than thở: “Chúa không chịu nghe tiếng tôi”. Nhưng thử hỏi: “Chúa không nghe tiếng tôi hay vì tôi không nghe được tiếng Ngài? Rồi khi nghe được tiếng Chúa, liệu tôi có chấp nhận để tiếng ấy uốn nắn biến đổi đời mình không?”

Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,
xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện.

Mỗi lần con thấy Chúa,
xin biến đổi ánh mắt con.
Mỗi lần con rước Chúa,
xin biến đổi môi miệng con.
Mỗi lần con nghe lời Chúa,
xin biến đổi tai con.

Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn
sau mỗi lần gặp Chúa.

Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa
trong nụ cười của con,
thấy sự dịu dàng của Chúa
trong lời nói của con.

Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu
có bộ mặt chán nản và thất vọng.

Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm
cùng đi với Chúa và với tha nhân
trên những nẻo đường gập ghềnh.
Amen.

 

.

LẠ

Trầm Thiên Thu

Thung lũng lấp đầy, núi đồi bạt thấp

Khúc quanh uốn thẳng, lồi lõm san bằng

Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 3:4-5) cho biết như vậy, như lời kêu gọi của ngôn sứ Isaia từ ngàn xưa: “Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành, hãy mở con đường cho dân, hãy dọn đường, hãy dọn đường, hãy nhặt cho hết đá. Hãy phất cờ ra hiệu cho các dân” (Is 62:10).

Các ngôn sứ là “tiếng loa” kêu gọi theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Như ở Việt Nam ngày xưa, mỗi khi làng xã có điều gì cần thông báo thì có “mõ làng” đi khắp nơi để thông báo. Thời nay, xã hội văn minh hơn, người ta gọi là văn hóa thông tin, và phương tiện thông báo cũng tiện lợi và mau hơn nhiều. Các trang thông tin nhan nhản như sao sa – đặc biệt là Facebook, Twitter, Pinterest, Linkedin, Mix, Tumblr, Instagram,… Nếu không khôn khéo, người ta dễ bị “bội thực thông tin”, và còn dễ bị lừa vì những tin rác, thậm chí có những trang có vẻ đạo đức nhưng thực ra chỉ là chiêu lừa đảo mà thôi. Hơn bao giờ hết, câu “cẩn tắc vô ưu” thật là đúng và cần thiết – trước tiên là tự bảo vệ chính mình và không sa chước cám dỗ.

Ngày xưa, vào lúc “giao thời”, giai đoạn quá độ – chuyển tiếp từ Cựu Ước sang Tân Ước, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả được Thiên Chúa trao cho công việc “mõ làng” để kêu gọi người ta canh tân và chờ đón Đấng Thiên Sai. Ông có nickname là “Tiếng Kêu Trong Hoang Địa”. Lạ thật, tiếng kêu trong hoang địa thì hiệu quả gì chứ? Đó là dạng tiếng-vang-thầm-lặng. Vang mà thầm lặng ư? Đúng vậy. Và tiếng kêu đó đã và đang vang đến tận cùng trái đất.

Mỗi ngôn sứ có một sứ vụ riêng theo từng giai đoạn. Ngôn sứ Ba-rúc kêu gọi: “Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang khổ nhục, và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính của Thiên Chúa; và đội lên đầu triều thiên vinh quang Đấng Vĩnh Hằng ban tặng. Vì Thiên Chúa sẽ cho khắp cả hoàn cầu thấy hào quang rực rỡ của ngươi” (Br 5:1-3). Được cởi bỏ “áo tang khổ nhục” thì hẳn là mừng vui khôn tả. Mà không chỉ có vậy, chúng ta còn được khoác “áo choàng công chính”. Đúng là trên cả tuyệt vời!

Chiếc “áo choàng công chính” đó được chính Thiên Chúa trao ban, và chúng ta còn được Người gọi tên là “Bình An Xây Dựng Trên Công Chính” và “Vinh Quang Phát Xuất Từ Lòng Kính Sợ Thiên Chúa” (Br 5:4). Cái tên “lạ” lắm, nhưng có ý nghĩa sâu sắc và thật là độc đáo.

Và như để giải thích, ngôn sứ Ba-rúc tiếp tục kêu gọi một hơi dài: “Vùng lên, Giêrusalem hỡi, hãy đứng ở nơi cao, và hướng nhìn về phía đông: Kìa xem con cái ngươi từ đông sang tây tụ họp về theo lời Đấng Thánh đã truyền dạy. Được Thiên Chúa nhớ đến, chúng hớn hở mừng vui. Xưa chúng bị quân thù áp giải, phải rời ngươi, không xe không ngựa. Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi, chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ, khác chi một ngai vàng. Vì Thiên Chúa đã ra lệnh PHẢI BẠT THẤP núi cao và gò nổng CÓ TỰ LÂU ĐỜI, PHẢI LẤP ĐẦY thung lũng cho mặt đất phẳng phiu, để Ít-ra-en tiến bước an toàn dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa” (Br 5:5-7). Mệnh lệnh cách “phải” rất mạnh mẽ, đặc biệt là đối với những thứ “có tự lâu đời” – những thói hư tật xấu “thâm căn cố đế” không dễ đánh bật gốc, nhưng PHẢI làm. Thánh Gioan Tẩy Giả cũng có ý tương tự: Bạt thấp các núi, gò, và lấp đầy thung lũng.

Và theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, “rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ toả bóng che rợp Ít-ra-en, vì Thiên Chúa sẽ dẫn Ít-ra-en đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người” (Br 5:8-9). Có Thiên Chúa cứu thoát, kiếp-người-khốn-khổ trở nên hạnh phúc, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục biết bao!

Có những thứ giả mà như thật, có những thứ thật mà như giả. Điều Thiên Chúa hứa luôn là sự thật 100%, bởi vì niềm vui sướng tột cùng khiến con người cứ ngỡ như mơ, chưa dám tin vào thực tế, nhưng hoàn toàn là sự thật: “Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ” (Tv 126:1). Tuy tưởng mình mơ, nhưng vẫn “vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng” (Tv 126:2a), đến nỗi dân ngoại còn phải xì xầm bàn tán: “Việc Chúa làm cho họ, vĩ đại thay!” (Tv 126:2b). Ai cũng biết, chẳng riêng gì ai.

Vâng, không lạ sao được, không ngạc nhiên sao được, phàm ngữ chẳng đủ lời để mà diễn tả về kỳ công của Thiên Chúa, bởi vì quá vĩ đại và quá sức tưởng tượng của con người. Rồi người ta cũng chỉ biết cười và xác định: “Ta thấy mình chan chứa một niềm vui” (Tv 126:3). Thấy người ta hạnh phúc quá đỗi nên chúng ta cũng khao khát mà cầu xin: “Lạy Chúa, xin dẫn tù nhân chúng con về, như mưa dẫn nước về suối cạn miền Nam” (Tv 126:4). Quả thật, “ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng” (Tv 126:5), nghĩa là: “Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 126:6). Đúng vậy, hạnh phúc nào cũng có ít nhiều đau khổ và nước mắt, đau khổ càng lớn thì niềm vui càng dâng trào.

Vốn dĩ cuộc đời là thế. Trong mọi thứ xảy ra hằng ngày, điều gì hợp ý mình thì bảo là “hên”, điều gì trái ý mình thì cho là “xui”. Kỳ cục ghê đi! Mà thật ra chẳng có “hên xui” hoặc “may rủi” chi cả, bởi vì không có gì ngoài Thánh Ý Chúa. Chính đau khổ lại là “viên ngọc quý” mà các thánh đã luôn trân trọng từng ngày khi còn sinh thời. Hạnh phúc mà không có nước mắt thì hạnh phúc đó chưa thực sự trọn vẹn niềm vui. Đau khổ cũng là những tiếng-động-tĩnh trong mỗi con người chúng ta. Vâng, tiếng động đó rất tĩnh lặng mà không ai lại không cảm nhận được. Cuộc đời luôn có nhiều cái lạ mà chúng ta không thể giải thích theo lẽ thường.

Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta hướng tới ngày Chúa Giêsu đến lần thứ hai, Thánh Phaolô bày tỏ: “Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh em hết thảy, vì từ buổi đầu cho đến nay, anh em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng. Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm” (Pl 1:4-6). Thánh nhân ân cần nhắc nhớ việc mong chờ Chúa quang lâm là chính, chứ đừng mọi người chờ bất cứ điều gì khác rồi đâm ra bối rối, hoang mang, sợ hãi. Thật chứ không đùa đâu đấy!

Thật vậy, Thánh Phaolô minh định: “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Kitô Giêsu. Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào, khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên, để nhận ra cái gì là tốt hơn. Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm” (Pl 1:8-10). Vấn đề là như thế, cần hiểu đúng đắn và chính xác, đừng mơ hồ hoặc nhẹ dạ cả tin, bởi vì không khéo lại hóa mê tín dị đoan, tốt lành chẳng thấy mà chỉ thấy tác hại!

Cuối cùng, Thánh Phaolô xác định: “Như thế, anh em sẽ đem lại hoa trái dồi dào là SỐNG MỘT ĐỜI CÔNG CHÍNH nhờ Đức Giêsu Kitô, để TÔN VINH và NGỢI KHEN Thiên Chúa” (Pl 1:8-11). Đây cũng là “điểm” đáng quan ngại, bởi vì con người có máu háo danh, làm được gì là cứ tưởng mình “số dzách”, nhìn người bằng nửa con mắt, và thậm chí còn dám coi trời bằng… nắp bia.

Trình thuật Lc 3:1-6 cho biết: Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanan và Caipha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là ông Gioan trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3:4-5). Một đoạn sử ngắn gọn nhưng súc tích, nhưng chủ yếu là câu 4 và câu 5. Vấn đề cấp bách là chấn chỉnh nếp nghĩ và lối sống để có thể “thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.

Thời quân chủ, khi biết tin hoàng đế hoặc vua quan đi tới đâu thì dân chúng phải quỳ mọp xuống mà rước “thiên tử” đi qua; khi một vị nguyên thủ quốc gia đến, người ta sửa soạn nhiều ngày trước, an ninh được kiểm soát nghiêm ngặt; khi một đại sứ tới một nơi nào đó thì cũng thế; khi giáo hoàng kinh lý hoặc tông du một nơi nào đó cũng được người ta nghinh đón long trọng, một giám mục tới một giáo xứ hoặc một tu viện nào thì cũng được đón tiếp tương tự; thậm chí chỉ là một nghệ sĩ nổi tiếng đi tới đâu cũng được người hâm mộ chờ chực để chỉ mong được nhìn dung mạo “thần tượng”. Thần tượng hay tượng thần mà lại tưởng thần?

Thế nhưng, mặc dù là Vua các vua và Chúa các chúa, mệnh danh là Đấng Thiên Sai, vậy mà Chúa Giêsu chẳng được ai chú ý chứ đừng nói là có tiền hô hậu ủng. Ngài đến mà không ai hay biết, Ngài là Tiếng Động cực mạnh thế mà cũng chẳng khác hơn sự Tĩnh Lặng. Thậm chí có ngôn sứ Gioan Tẩy Giả hô hào và kêu gọi mà cũng chẳng mấy người quan tâm lưu ý, đúng như Thánh sử Gioan đã nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1:11).

Đúng như vậy, mỗi khi rước lễ là chúng ta đón tiếp một Quân Vương Tối Thượng, Vua Vũ Trụ, Thiên Tử đích thực, thế mà nhiều lần chúng ta vẫn không chuẩn bị tâm hồn cho đúng mức, vẫn rước lễ cho chiếu lệ, như một thói quen, thậm chí còn rước lễ vì… sĩ diện, xong rồi thôi. Chắc chắn Chúa Giêsu buồn lắm, nhưng Ngài không hề nói gì vì Ngài luôn tôn trọng quyền tự do mà Ngài đã ban cho mỗi chúng ta.

Đối với Thiên Chúa mà chúng ta còn tệ như thế, đối với tha nhân thì chúng ta còn tệ hơn nhiều. Phàm nhân yếu đuối lắm, thế nên cứ bạt mãi mà mảnh-đất-tâm-hồn vẫn gồ ghề, lởm chởm, đầy ổ gà và ổ voi, san mãi vẫn chưa phẳng phiu, và con-đường-tâm-hồn vẫn cứ quanh co, chưa uốn cho ngay thẳng. Thiên Chúa cũng biết rõ mười mươi như vậy, nhưng vấn đề không phải là khó quá, làm không được thì thôi, mà Ngài muốn thấy chúng ta có thực sự thành tâm nỗ lực bạt cho bằng cái núi “cái tôi”, san lấp cái hố chia rẽ, uốn thẳng con đường lươn lẹo hay không.

Có những người rất rành bịa chuyện, giỏi dựng đứng câu chuyện hoặc ăn không nói có, vì muốn chứng tỏ “bản lĩnh” của mình, trong khi đó còn gây tổn thương cho người khác. Rất đáng quan ngại, và phải sửa ngay!

Có những cái lạ nên học hỏi vì quá hay, có những cái lạ phải cố tránh vì quá dở. Tương tự, có những người có cách sống kỳ lạ rất đáng khâm phục vì kỳ diệu, nhưng có những người có lối sống kỳ lạ chớ noi theo vì kỳ cục!

Lạy Thiên Chúa, xin ban Đấng Thiên Sai đến bạt “cái tôi” trong con và uốn cách nghĩ của con cho thẳng thắn. Chắc chắn thiếu Ngài thì con không thể làm được gì (Ga 15:5), vì Ngài là tất cả. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai và Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

 

.

KHẨN TRƯƠNG DỌN ĐƯỜNG ĐỂ CHÚA ĐẾN

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Bước vào Chúa Nhật II Mùa Vọng, với hai viễn tượng mà chúng ta đang sống là tưởng niệm biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, hiện thân của Lòng Thương Xót, sinh bởi Ðức Trinh Mữ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót và chờ đợi Chúa trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống và kẻ chết”, như chúng ta vẫn đọc trong kinh Tin Kính. Phụng vụ Lời Chúa đề nghị chúng ta suy gẫm về Gioan Tẩy Giả, Vị Tiền Hô của Chúa Cứu Thế và nghe lời ông khẩn trương “dọn đường Chúa” (Lc 3,4).

Gioan Tẩy Giả

Gioan là người được Isaia nhắc đến trong lời sấm: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng” (Lc 3, 4-5). Ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, Gioan đã được gọi làm Tiền Hô cho Đấng Mêsia. Việc loan báo việc ông sinh ra đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên: Dacaria cha Gioan đã bị câm vì đã không tin lời của sứ thần Thiên Chúa. “Láng giếng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giuđa” (Lc 1, 65).

Gioan Tẩy Giả thực thi sứ mạng Tiền Hô của mình một cách thầm lặng. Trước hết, ông lui vào trong hoang địa, ăn châu chấu, uống mật ong rừng, mặc áo lông để chuyên tâm cầu nguyện, hãm mình và sám hối. Chúng ta biết, hoang địa tượng trưng cho sự từ bỏ hoàn toàn, là nơi con người không thấy gì khác ngoài sự yếu hèn, nhỏ bé, giới hạn, bất lực của mình trước sự cao cả của Đấng Tạo Hóa. Chính trong hoang địa mà Gioan Tẩy Giả nâng hồn lên tới Chúa và sống hiệp thông mật thiết với Ngài để kín múc lấy sức mạnh cho sứ mạng tương lai. Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Gioan Tẩy Giả mới công bố Phép Rửa sám hối để được tha tội. Ông là người mà Chúa Giêsu đã nói: “Cho đến thời ông Gioan, thì có Luật và các ngôn sứ, còn từ thời đó, thì Tin Mừng Nước Thiên Chúa được loan báo, và ai cũng dùng sức mạnh mà vào” (Lc 16,16).

Sống trong cảnh nghèo, Gioan Tẩy Giả muốn nói : “Chứng tá Kitô đích thực là hết sức cần thiết cho ngày hôm nay, vì con người thời nay tin các chứng nhân hơn là các thầy dạy” (Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, 42). Bằng đời sống khắc khổ, Gioan giúp chúng ta hiểu rằng, chứng tá của đời sống Kitô đích thực là phó thác đời mình cho Thiên Chúa và hiệp thông với Ngài. Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi người ta “hãy dọn đường Chúa” (Lc 3,4).

Dọn đường Chúa

Khi chiêm ngắm sứ vụ Tiền Hô của Gioan Tẩy Giả, sứ vụ mà ông phải hy sinh đến cả mạng sống. Nhận mình chỉ là một “tiếng kêu” (Lc 3,4) trong hoang địa để dọn đường cho Đấng Mêsia đến, Đấng mà ông “không xứng để cởi dép cho Người” (Lc 3,16). Toàn bộ cuộc sống và sứ mạng như ông nói là cho Đấng Mêsia : “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. Chúa Giêsu càng xuất hiện thì Gioan ngày càng tự nguyện biến đi. Dựa vào chỉ dẫn của ông, những môn đệ tốt nhất của Gioan đã đi theo Chúa Giêsu. Đó chính là sứ vụ, là cách sống và là con người của Gioan Tẩy Giả. Đó cũng là sứ vụ, cách sống và con người của chúng ta : “Tất cả cho Chúa!”

Bổn phận của chúng ta hôm nay là chỉ cho người khác biết Chúa Giêsu, hiện thân của Thiên Chúa tình yêu và giúp người khác tin theo Chúa. Đây là cốt yếu của việc tông đồ mà chúng ta phải thực hành trong cuộc sống: giới thiệu Chúa Giêsu cho bạn bè, cho người hàng xóm. Điều quan trọng là Chúa Giêsu được mọi người biết đến.

Làm chứng cho Chúa

Thực vậy, Trước Tin Mừng của một Vị Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta đã tự hạ chính mình và mặc lấy thân phận con người, chúng ta không thể nào không mở rộng tâm hồn, ăn năn hối cải, càng không thể nào đóng kín mình trong sự kiêu ngạo và giả hình, làm cho chúng ta không thể nào tìm gặp Hoàng Tử Bình An. Hơn bao giờ hết, chúng ta được mời gọi trở nên người loan báo Chúa Kitô bằng lời nói và đời sống chúng ta, làm chứng cho một Chúa Kitô tốt lành, khiêm nhường, nghèo khó và nhân từ; một Chúa Kitô đã đến trần gian vâng lời Chúa Cha cho đến chết và chết trên cậy thập giá; một Chúa Kitô nhập thể làm người, giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi; một Chúa Kitô đến để hầu hạ chứ không phải để được hầu hạ, một Chúa Kitô yêu thương nhân loại cho đến chết.

Chúng ta còn được mời gọi san phẳng đường lối cho Chúa, nghĩa là dẹp tan lòng kiêu ngạo, chia rẽ, hận thù, bất hòa, giận dữ trong chúng ta; xóa bỏ ranh giới còn tồn tại trong não trạng của nhiều người; tinh luyện tâm hồn; chiến đấu cho công lý, hòa bình, bác ái, tình huynh đệ và liên đới; khước từ Satan, tội lỗi và tất cả những gì đưa chúng ta đến tội lỗi; là sống thánh thiện nơi thân xác và tâm hồn (1 Cr 7,34).

Đang khi chờ đợi Chúa Giêsu trở lại trần gian lần thứ hai. Chúng ta hãy xin với Đức Maria, Mẹ của Ðấng Cứu Thế giúp chúng ta đón nhận Con Mẹ bằng lòng sám hối hối ăn năn, để khi Chúa đến, chúng ta không ngỡ ngàng mà đang ở trong tư thế sẵn sàng nghênh đón Chúa. Amen.

 

.

GIOAN TẨY GIẢ – NGÔN SỨ CAO TRỌNG NHẤT

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Tin Mừng Chúa Nhật này tập trung giới thiệu dung mạo của Gioan Tẩy Giả. Ngay từ giây phút sinh ra, Gioan Tẩy Giả được cha mình chào đón như một ngôn sứ: “Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người” (Lc 1,76). Với tư cách là một người mở đường, Gioan Tẩy Giả đã làm gì để được coi là một ngôn sứ và là “một người cao cả nhất trong các ngôn sứ” (Lc 7,28)?

1- Gioan Tẩy Giả, người mở đường

Trước hết, kế tục con đường các ngôn sứ Israel, ông đã lớn tiếng chống lại những áp bức và bất công xã hội. Gioan Tẩy Giả xuất hiện như là tiếng kêu trong hoang địa để thức tỉnh lương tâm con người. Trong Tin Mừng, chúng ta nghe ông nói với dân chúng: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng phải làm như vậy” (Lc 3,11).

Đối với những người thu thuế đã thường lạm quyền và tham nhũng tiền của người nghèo một cách bất công, họ cũng đến hỏi ngài rằng: “Chúng tôi phải làm gì?” Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh” (Lc 3,11-14).

Ông đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia rằng: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3,4-6).

2- Ngôn sứ ngày nay

Ngày hôm nay, chúng ta có thể diễn tả lại những lời đó như thế này: “Mọi sự khác biệt, bất công xã hội giữa người giàu (núi đồi) và người nghèo (thung lũng) phải được xóa bỏ hoặc ít ra phải được giảm bớt; những con đường cong queo của tham nhũng, dối trá và tội ác phá hoại môi trường, của công… phải đưa ra ánh sáng, được xét xử nghiêm minh và mọi sai trái, giả dối phải được uốn nắn cho ngay thẳng v.v…

Theo cái nhìn này, chúng ta dễ dàng để có sự hiểu biết đúng đắn về một ngôn sứ: đó là một người thúc đẩy sự thay đổi, người lên án những bất công của các hệ thống và tổ chức xã hội; là người chỉ ngón tay mình chống lại những lạm dụng của quyền lực trong mọi hình thức của nó như quyền lực tôn giáo, chính trị, kinh tế, quân sự và là người dám tuyên bố trước mặt bạo chúa rằng: “Ngài không được phép làm như thế” (x. Mt 14,4).

Khi phân định về ngôn sứ thật và ngôn sứ giả thời nay, Thomas Merton, một bậc thầy tu đức nổi tiếng ở Mỹ, cho rằng: ngôn sứ giả là người rao giảng về mình, kéo người khác đến với mình và chạy theo thị hiếu của đám đông. Ông làm ngôn sứ để được giàu có và nổi tiếng, thích đưa ra một câu trả lời hoặc một hướng đi dễ dàng. Còn ngôn sứ thật là người rao giảng sự thật và hướng người khác tới chân lý, chấp nhận chịu đau khổ vì ơn gọi ngôn sứ, ông nói cho chúng ta biết chúng ta là ai, và thách thức chúng ta hơn là làm cho chúng ta cảm thấy hài lòng với chính mình.

3- Bài học từ Gioan Tẩy Giả

Nhưng ở đây có điều gì đó hơn thế mà Gioan Tẩy Giả đã làm: ông nói cho dân chúng biết rằng: “Người (Chúa) sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1,77). Chúng ta phải tự hỏi: đâu là tính chất ngôn sứ trong trường hợp này? Quả thế, các ngôn sứ đã loan báo ơn cứu độ trong tương lai; nhưng Gioan Tẩy Giả không loan báo ơn cứu độ trong tương lai; ông chỉ cho thấy ơn cứu độ lúc này và tại đây, trong hiện tại. Ông là người chỉ ngón tay mình về phía một Người và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29); Đây là Đấng được trông chờ từ bao thế kỷ, là Đấng Messia! Chúng ta hãy hình dung lời chứng này đã thật sự gây một sự chấn động khủng khiếp đối với những người nghe Gioan nói như thế!

Các ngôn sứ truyền thống đã giúp những người đương thời của họ biết “nhìn vượt lên” bức tường của thời gian để nhìn thấy tương lai, nhưng Gioan giúp dân chúng biết “nhìn xuyên qua” bức tường của dáng vẻ bên ngoài rất bình thường và trái ngược, để thấy Đấng Messia ẩn dấu bên trong dáng vẻ của một con người giống như mọi người. Như thế, theo cách này, Gioan Tẩy Giả đã khai mở một hình thức mới mẻ của ngôn sứ cho Kitô giáo, nó không cốt ở việc loan báo ơn cứu độ trong tương lai, trong “thời sau hết,” nhưng mạc khải sự hiện diện ẩn dấu của Đấng Kitô trong thế giới. Đây chính là điều làm nên sự vĩ đại của Gioan Tẩy Giả.

Tất cả những điều này muốn nói gì với chúng ta hôm nay? Trước hết, sứ vụ ngôn sứ của Gioan nhắc chúng ta nhớ lại sứ vụ ngôn sứ của mỗi người Kitô hữu mà hôm nay đang có nguy cơ bị lãng quên hoặc bị lệch đường. Chúng ta cũng phải giữ cả hai phương diện gắn liền nhau của sứ vụ ngôn sứ: một đàng, ngôn sứ là người vì công lý xã hội và đàng khác, ngôn sứ là người loan báo Tin Mừng. Nếu việc loan báo về Chúa Kitô mà không được gắn liền với một sự cố gắng hướng tới sự cải thiện con người có lẽ nó sẽ mang lại điều gì đó không thiết thực và thiếu sự khả tín.

Nếu chúng ta chỉ thi hành sứ vụ ngôn sứ vì công lý mà không loan báo Đức Tin và không có sự gặp gỡ sống động với Lời Chúa, chúng ta sẽ sớm gặp những giới hạn của mình và kết thúc chỉ như những người chống đối.

Từ dung mạo Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng học biết rằng việc loan báo Tin Mừng và đấu tranh cho công lý cần phải gắn liền và liên kết với nhau. Sống trong xã hội mà gian dối và lừa lọc lên ngôi, thật đáng quý trọng nếu mỗi người chúng ta được Tin Mừng Chúa Giêsu thúc đẩy để đấu tranh cho sự tôn trọng nhân vị và phẩm giá của con người; lên tiếng chống lại những bất công xã hội. Nhờ sự tranh đấu này mà nhân quyền được tôn trọng, môi trường sống được an toàn và mỗi người trong xã hội có thể “nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” Chúng ta cũng phải noi gương Gioan Tẩy Giả đã không rao giảng và chống lại những lạm dụng như một người gây rối xã hội nhưng như một sứ giả của Tin Mừng “để làm cho tâm tư người ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa” (Lc 1,17).

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả, can đảm thi hành sứ vụ ngôn sứ của mình như là một cách thế làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen!

 

.

THUNG LŨNG TÌNH YÊU

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6)

“Hết mọi người phàm”, nghĩa là bất cứ người nào sống trên trần gian này, không chỉ những tín hữu Ki-tô mà thôi. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là cho hết thảy mọi người. Nhưng làm thế nào để ta có thể nhận thấy ơn cứu độ của Chúa; có thể lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa mới là quan trọng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của các TÔN GIÁO. Nơi các Tôn Giáo, sẽ chỉ cho con người biết, phải làm thế nào để người ta có thể lãnh nhận được ơn cứu độ.

Trên thế giới ngày nay, có rất nhiều TÔN GIÁO. Có Tôn Giáo do Thiên Chúa; có Tôn Giáo do con người. Tôn Giáo do con người, tức là do con người lập ra, theo “Linh Hứng” họ nhận được. Điều này rất dễ nhận ra, khi mọi điều họ nói, họ dạy, cho dù họ nói là do THẦN LINH nói đi nữa, thực tế là do ý của họ và mang màu sắc người phàm nhiều hơn. Tức là theo kiểu của con người; rồi họ “thần thiêng hóa” nó đi.

Có Tôn Giáo do Thiên Chúa thiết lập, không do ý của người phàm mà do ý của Thiên Chúa. Vì do ý của Thiên Chúa nên sẽ không giống như kiểu của con người và thường những gì được dạy là khó chứ không dễ. Dù khó, nhưng chắc chắn, khi thực hành ta sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ. Còn hơn, dễ dãi theo kiểu con người mà cuối cùng “Sôi hỏng, bỏng không”, “Mất cả chì lần chài”, không lãnh nhận được ơn cứu độ đích thực.

Như thế, con người phải sáng suốt để tìm cho mình một Tôn Giáo, khả dĩ hướng dẫn cho mình làm thế nào để nhận biết và lãnh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, các Tôn Giáo, chỉ là phương tiện giúp cho con người nhận thấy và lãnh nhận ơn của độ của Thiên Chúa. Đương nhiên không phải Tôn Giáo nào cũng như Tôn Giáo nào; mỗi Tôn Giáo điều có những giáo lý và cách dạy riêng.

Trong Đạo Công Giáo, chúng ta thấy, những điều Đức Giê-su giảng dạy; cũng như những điều Giáo Hội hướng dẫn, không theo kiểu của người phàm, nhưng hoàn toàn theo ý, theo kiểu của Thiên Chúa, nên ta vâng theo, dù có hơi khó nhưng chắc chắn cho ta nhận biết và lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng, sẽ chỉ cho ta cách làm thế nào, ta có thể nhận biết và lãnh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Đó là: “Mọi thung lũng, hãy lấp cho đầy; mọi núi đồi, phải bạt cho thấp; khúc quanh co, phải uốn thật ngay; Đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (x. Lc 3,5). Như thế, có 4 việc phải làm.

 1. Mọi thung lũng, hãy lấp cho đầy.

Thung lũng đây là hình ảnh của sự tự ti, mặc cảm. Cảm thấy mình là phàm nhân yếu nhược, thấp hèn, tội lỗi; không nhận biết cũng không lãnh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Từ đó đâm ra thất vọng, nản lòng, nản chí. Ngay cả của cải, danh vọng, tiền tài ở đời này cũng không bù lấp được. Đó là thái độ bi quan, thất vọng về bản thân cũng như không tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa.

Quả thật, “thung lũng” này không có gì có thể lấp đầy, nếu ta không học hỏi cho biết sự giới hạn của con người, cũng như chấp nhận sự yếu đuối và tội lỗi của mình. Đồng thời phải trông cậy vào tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Chỉ riêng sức của ta, ta không làm được, nhưng có ơn Chúa, có Thiên Chúa cùng làm với, ta sẽ cố gắng, sẽ hy vọng; dù có thất bại, dù có theo Chúa bao năm, mà ta vẫn chưa nên tốt lành, chưa nên thánh thiện đi nữa. Ta hãy cố gắng và tiếp tục phấn đấu. Đó coi như một lý do Chúa còn để ta sống trên cõi đời này.

Vậy ta hãy lấp cho đầy cái “thung lũng tự ti, mặc cảm” này, bằng cách chấp nhận sự yếu đuối và giới hạn của mình; đồng thời tin tưởng vào tình thương và ân sủng của Thiên Chúa. Hãy biến “Thung lũng” này thành “thung lũng tình yêu”. Hãy yêu mình; yêu con người của mình; yêu giới tính của mình; yêu những gì mình đang có, đang là; yêu ơn gọi được làm người của mình; yêu người mình yêu; yêu người yêu mình; yêu Chúa; yêu đời. Thế có phải là vui sướng và hạnh phúc không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đó chẳng phải là ƠN CỨU ĐỘ của Thiên Chúa sao. Ta đã thấy tận mắt; đã nhận bằng tay; đã cảm bằng trái tim còn gì.

 1. Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp.

Đối lập với thung lũng là núi đồi. Núi đồi đây là thái độ kiêu căng, ngạo mạn của ta. Ta tự cao, tự đại; ta tưởng mình tài giỏi; ta làm được mọi sự mà không cần đến Chúa; không cần cầu nguyện. Phải bạt cho thấp, nghĩa là ta phải tự khiêm, tự hạ trước Thiên Chúa và người khác; dù ta có làm được gì đi nữa.

Ta hãy tự nghĩ mà xem: bây giờ ta còn trẻ, còn khỏe mạnh, ấy thế mà chỉ một cơn gió thoảng qua; một sự thay đổi thời tiết bình thường thôi cũng làm cho ta nói không ra tiếng; tay chân rã rời, không muốn làm gì; cũng không muốn ăn gì. Con người của ta là thế đấy, nay thế này, mai thế khác, không biết đâu mà lường. Rồi có hay hơn ai; có giỏi bằng người nào đâu; có làm được được một chút; có biết được một chút chứ có siêu quần, bạt chúng đâu.

Lại nữa ta có làm được gì, có biết được chi cũng nhờ ơn Chúa; cũng nhờ người khác giúp cho mới có, chứ đâu tự ta, ta được như vậy đâu. Nghĩ đến đó, ta mới có thể tự hạ mình trước mặt Chúa để thờ lạy và tạ ơn; ta mới có thể tự khiêm trước mặt người khác để được yêu thương và quí trọng.

 1. Khúc quanh co, phải uốn thật ngay.

Khúc quanh co đây là ý nghĩ quanh co, lươn lẹo; lối sống dối trá, giả hình của ta. Lúc nào cũng “rào trước, đón sau”; “nói một đàng làm một nẻo”; “Ngoài miệng thì nam mô, trong bụng thì một bồ dao găm”; mập mờ, không ngay thẳng. Có nói không; không lại nói có; làm cho người khác không biết đâu mà lần. Cố ý để lừa gạt người khác. Lừa gạt được người khác thì hí hửng lắm, nhưng tâm hồn đâu có bình an.

Không chỉ quanh co mà còn khúc khuỷu nữa. Khúc khuỷu là gập ghềnh khó đi, khó qua. Nơi con người là sự bí hiểm, thâm độc; “ngậm máu phun người”; “ném đá giấu tay”; làm chứng dối, thề gian; phán đoán hồ đồ; nói hành, nói xấu, vu khống.

“Công khai nói nghịch với sự thật là một lỗi nặng. Trước tòa án, (trước người khác) lời nói như thế là làm chứng dối. Khi nói dối như thế mà còn thề nữa thì gọi là thề gian” (x. GLCG, số 2467).

“Phán đoán hồ đồ, nghĩa là không có cơ sở mà minh nhiên hay mặc nhiên cho rằng người đó có lỗi”, (người đó làm điều sai quấy).

“Nói xấu nghĩa là không có lý do khác quan chính đáng mà lại tiết lộ những tật xấu và những lỗi lầm của kẻ khác cho những người chưa biết”.

“Vu khống tức là dùng những lời ngược với sự thật mà làm hại thanh danh kẻ khác và tạo cớ cho người ta phán đoán sai lầm về người đó”.

Do đó, để tôn trọng thanh danh của người khác, ta không được vu khống, nói xấu và phán đoán hồ đồ (x. GLCG, số 2477). Để tránh phán đoán hồ đồ, ta phải cố gắng cắt nghĩa tốt ý nghĩ, lời nói và việc làm của tha nhân (x. GLCG, số 2478) và nói xấu và vu không người khác là phạm đến công bình và bác ái đó (x. GLCG, số 2479).

Làm như thế là ta uốn thật ngay lương tâm lươn lẹo của mình; uốn ngay những thái độ xấu xa của mình; cũng như uốn ngay những ý nghĩ thâm độc của mình. Khi lương tâm ngay thẳng; khi ý nghĩ của ta tốt lành; khi thái độ của ta thánh thiện, thì ta sẽ cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng; tâm hồn ta thanh thản. Đó chẳng phải là ơn cứu độ của Thiên Chúa hay sao !!!!!

 1. Đường lồi lõm, phải san cho phẳng.

Lồi lõm là chỗ cao chỗ thấp; ổ gà, ổ voi. Đó là hình ảnh của người “lúc nóng, lúc lạnh”; “lúc nắng, lúc mưa”; lúc thế này, lúc thế khác, không nhất quán. Người đó bị cuốn theo chiều gió; bị cuốn theo thời đại, theo mốt, dễ bị lung lạc; thiếu sự kiên định; thiếu lòng tin; thích nịnh bợ; thích tâng bốc; hối lộ, luồn cúi.

Phải san cho bằng phẳng bằng cách phải học hỏi, phải biết rút kinh nghiệm trong cuộc sống. Thấy cái gì hay, cái gì tốt thì học lấy và thực hành trong cuộc sống mình. Chắc ăn nhất là nghe và thực hành Lời Chúa, chứ đừng ham nghe lời của người đời.

Nếu ta thực hiện 4 việc trên đây, thì “Thiên Chúa sẽ dẫn ta đi trong hoan lạc; dưới ánh sáng vinh quang của Chúa cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người”(x. Br 5,9); “lòng mến của ta ngày thêm dồi dào, khiến ta được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên; để nhận ra cái gì tốt hơn và ta sẽ được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách” (x. Pl 1, 8-10). Nói tóm là ta “sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” đấy.

Có là thung lũng thì hãy là “Thung lũng tình yêu”; có là núi đồi thì hãy là “đồi thông hai mộ”; có uốn khúc quanh co thì hãy là “bức tranh thủy mặc”; có lồi lõm thì hãy như “người nam và người nữ” ấy, chấp nhận giới tính của mình, tất cả tạo nên một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Ta sẽ nhận thấy và lãnh nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

.

KHẨN TRƯƠNG DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

JM. Lam Thy

Thánh Gio-an Tiền Hô là người được ngôn sứ Isaia nhắc đến trong lời sấm: “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.” (Lc 3, 4-5). Ngay từ khi còn ở trong lòng mẹ, Gio-an đã được gọi làm Tiền Hô cho Đấng Mê-si-a. Sự kiện sứ thần loan báo việc ông sinh ra đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên: Dacaria cha của Gioan đã bị câm vì không tin lời của sứ thần Thiên Chúa. “Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đa.” (Lc 1, 65).

Bài Tin Mừng hôm nay (CN II/MV-C) trình thuật về “Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng” (Lc 3, 1-6). Nếu đem so sánh với 3 tác giả Mat-thêu, Mac-cô và Gio-an trong cùng đề tài (Mt 3, 1-12; Mc 1, 2-6; Ga 1, 19 -28), sẽ thấy thánh Lu-ca đã trình bày rất trang trọng giai đoạn khai mạc cuộc đời hoạt động của thánh Gio-an Tẩy Giả. Như một nhà viết sử, Thánh Lu-ca đã đặt các biến cố vào một bối cảnh lịch sử có các niên hiệu chắc chắn, để trình thuật sự kiện một cách khoa học, có đầu có đuôi đàng hoàng. Nhưng vì sao khi kể việc Ðức Giê-su bắt đầu rao giảng, thánh nhân lại không viết một cách trang trọng như vậy? Thực ra, trong những chương đầu của sách Tin Mừng mang tên ngài, thánh Lu-ca đã trình thuật những chuyện về thánh Gio-an Tiền Hô chen lẫn với những chuyện về Ðức Giê-su. Ngài viết về thánh Gio-an như dàn một tiền cảnh, tạo một hình nền, cốt ý để làm nổi bật nhân vật trọng tâm là Ðức Giê-su Ki-tô.

Vì thế, đoạn văn “Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng” đã trở nên như một tiền đề dẫn đưa độc giả vào những câu chuyện về Ðức Giê-su. Ấy cũng bởi vì thánh Gio-an chỉ là người đi trước báo cho mọi người (tiền hô) biết Đấng Cứu Độ đã tới, đúng như lời thánh nhân tự nhận: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.” (Ga 1, 23). Không những thế, sứ giả Tiền Hô còn khiêm nhường khẳng định mình không đáng cởi quai dép cho Đấng mà thánh nhân muốn giới thiệu: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (Lc 3, 16)

Như vậy, trước khi giới thiệu con người và sứ vụ của thánh Gio-an Tiền hô cũng như của Chúa Giê-su, thánh sử Lu-ca đã không quên nói đến một bối cảnh lịch sử để giúp độc giả nhận ra tính cách phổ quát của ơn cứu độ, đó là: “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 6). Sứ điệp về ơn cứu độ phổ quát ấy phải là cốt lõi trong lời rao giảng của thánh Gio-an Tiền Hô. Đồng thời, kèm theo lời rao giảng trọng đại này, thánh nhân còn muốn có một nghi thức dễ khiến cho người ta cảm động và nghiêm túc tiếp nhận Tin Mừng cứu độ. Đó là nghi thức làm phép rửa được thánh nhân thực hiện với mục đích giúp mọi người “tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”.

Ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho loài người có tính cách phổ quát, nên ai cũng có khả năng thấy được; nhưng có tiếp nhận được ơn cứu độ ấy hay không lại là chuyện khác, cần phải có sự nỗ lực đáp trả của mỗi người. Sự đáp trả đó chính là đức tin (“Đức tin là con đường con người đến với Thiên Chúa, là sự đáp trả của con người trước tiếng nói của Thiên Chúa” – Thánh Au-gus-ti-nô). Nói cách khác, đó chính là sự cộng tác của tín hữu, vì “Để dựng nên ta, Thiên Chúa không cần đến ta, nhưng để cứu rỗi ta, Thiên Chúa không thể làm được nếu ta không cộng tác với Ngài” (thánh Au-gus-ti-nô). Bởi thế, đối với thánh Gio-an, muốn kêu gọi người ta chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn cứu độ, không gì tốt hơn là mượn lời ngôn sứ Isaia để kêu gọi mọi người: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Lc 3, 4).

Đường lối là hình ảnh cụ thể nhất để diễn tả một chuyển động, có điểm đi điểm tới. Muốn cho sự chuyển động được thông thoáng thì mọi ngăn cản, vướng mắc cần phải được dẹp bỏ. Hình ảnh con đường với những thung lũng trùng điệp, đồi núi gập ghềnh, đường lối quanh co, mặt đường lồi lõm, thật là thích hợp giúp mọi người hiểu thế nào là một tâm hồn có những vướng mắc, trở ngại khiến cho việc đón tiếp Chúa thật khó khăn. Vì thế, cần phải biết dọn đường sửa lối tâm linh chờ đón Chúa đến. Đó là hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào lòng mình, lấp cho đầy những thung lũng tị hiềm, bạt cho thấp mọi núi đồi kiêu căng, uốn cho ngay khúc quanh co hiểm ác, san cho phẳng những lồi lõm bất minh; tắt một lời, hãy sửa lối đi tâm hồn cho ngay thẳng, công chính (“chịu phép rửa tỏ lòng sám hối”), ngõ hầu được hưởng ơn tha tội. Có như vậy mới xứng đáng với danh hiệu Ki-tô hữu, để theo chân thánh Gio-an Tiền Hô mà gióng lên “tiếng hô trong hoang địa”, tiếng hô trong sa mạc cuộc đời.

Nói và diễn cho hết ý thì dài dòng văn tự, nhưng rút gọn lại chỉ cần nhấn mạnh điều mà Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II trong suốt triều đại của ngài, đã đề ra và kêu mời tín hữu thực hiện, đó là “canh tân và sám hối”. Để thực sự dọn dẹp con đường tâm linh cho ngay thẳng đón Cứu Chúa, thì cần phải dốc lòng ăn năn hối cải về những sai phạm thiếu sót của bản thân. Không những thế, còn cần phải đổi mới cả phương cách dọn dep, tẩy uế nữa. Chỉ có như thế mời thật sự đổi mới được con người của mình. Nói khác hơn, muốn đổi mới, cần phải biết nhìn lại mình mà sám hối và đổi mới luôn cả tư duy và hành động sám hối. Sám hối không phải là ngoẹo đầu méo miệng, đấm ngực thật mạnh, day tay vào mắt cho đỏ lên và chảy nước mắt ra; sám hối cũng không phải là hô khẩu hiệu, kêu gọi người khác ăn năn khóc lóc; mà phải là toàn tâm toàn ý đối diện với con người thật của mình, bóc trần mình ra trước thánh nhan Chúa, để cầu xin được thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót, đồng thời cầu nguyện cho mình có đủ dũng khí và kiên tâm như một Gio-an Tẩy Giả đã sám hối trong sa mạc, rồi làm phép rửa và kêu gọi mọi người sám hối.

Sẽ có thật nhiều câu hỏi được đặt ra: “Anh có thực sự tin rằng Đấng Cứu Thế đã đến, đang đến và sẽ đến với anh, với cả nhân loại không? Với những hiện tượng thiên nhiên và nhân sinh như hiện nay, anh có tin rằng Nước Chúa đã đến gần không? Anh có tin rằng “những sợi tóc trên đầu anh đã được đếm cả rồi” (Mt 10, 30), hay nói khác hơn, anh có tin rằng Chúa thấu suốt mọi điều tới tận chân tơ kẽ tóc con người của anh không? Nếu anh tin, thì đừng quanh co che giấu nữa, mà hãy sám hối, sám hối và canh tân cuộc đời của anh để chờ đón ngày Chúa quang lâm. Cụ thể nhất, nếu anh thực lòng tin, thì đừng chần chờ nữa, mà hãy hành động, bởi “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2, 17).

Vâng, xin hãy tỉnh thức và sẵn sàng hành động dọn đường sửa lối chờ đón Chúa quang lâm.  Nào, “Hãy dọn đường Chúa đi! Hãy dọn đường Chúa đi! Đồi cao hãy san bằng. Hố sâu bạt cho phẳng. Vì này đây Chúa đến, Chúa đến. Đường quanh co uốn cho ngay. Nơi gồ ghề lấp cho đầy. Vì này đây Chúa đến, đến gần. ĐK: Mừng vui lên anh em, vì Chúa sắp đến rồi. Người sắp đến rồi, Hồng ân cho muôn nơi. Mừng vui lên anh em, Chúa cứu độ đang tới. Chúa sắp đến rồi, ngày hạnh phúc tuyệt vời.” (“Hãy Dọn Đường” – Mi Trầm – TCCĐ).

Ôi! “Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.” (Lời nguyện nhập lễ CN II/MV)

 

.

SUY NIỆM CHÚ GIẢI LỜI CHÚA – CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG_C

Lm. Inhaxio Hồ Thông

Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật II Mùa Vọng chuẩn bị cho người tín hữu tâm tình chờ đón Chúa đến. Giáo Hội mời gọi người Ki-tô hữu tìm lại ý nghĩa của việc Chúa đến qua những bản văn Kinh Thánh.

Br 5: 1-9

Bài Đọc I, trích từ một bản văn rất muộn thời, mô phỏng lại những đề tài về cảnh giam cầm tại Ba-by-lon và cuộc hồi hương trở về. Thiên Chúa sẽ đích thân đến cứu dân Người và dọn sẵn một con đường để dẫn họ trở về thành thánh Giê-ru-sa-lem.

Pl 1: 4-11

Bài Đọc II được trích từ thư gởi tín hữu Phi-líp-phê, trong đó thánh Phao-lô kêu mời người Ki-tô hữu hãy thăng tiến trên con đường thánh thiện và mở rộng lòng mình trước ân sủng để sống trong tâm thế sẵn sàng chờ đón ngày Đức Ki-tô trở lại.

Lc 3: 1-6

Tin Mừng tường thuật bước khởi đầu sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả. Vị Tiền Hô khuyên bảo mọi người hãy sống trong tâm thế sẵn sàng đón chào Đức Ki-tô sắp ngự đến.

BÀI ĐỌC I (Br 5: 1-9)

Ông Ba-rúc là “bạn tâm giao” và là “thư ký” của ngôn sứ Giê-rê-mi-a, nhưng không là tác giả của sách mang tên ông. Sách Ba-rúc này được viết rất muộn thời, chắc chắn từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Sách này thật sự là một tuyển tập: những phần khác nhau của sách không do cùng một tác giả và cũng không thuộc cùng niên biểu.

 1. Bối cảnh

Dù thế nào, sách Ba-rúc đưa chúng ta trở về thời kỳ trào lưu ngôn sứ vắng bóng từ lâu, người ta lấy lại những bản văn cũ, suy niệm chúng và thích ứng chúng (như chúng ta đã đọc bản văn của Giê-rê-mi-a được sửa đổi ở Chúa Nhật I Mùa Vọng). Người ta cố gắng hiện tại hóa sứ điệp khi đặt nó dưới sự bảo trợ của một nhân vật quá khứ nổi tiếng. Tác giả của sách Ba-rúc cũng theo một cách thức như vậy (thể loại văn chương này được gọi là “trào lưu ngôn sứ ẩn danh”).

Tác giả chọn cảnh giam cầm tại Ba-by-lon làm khung cảnh lịch sử, bằng cách tưởng tượng ông Ba-rúc ở giữa những người lưu đày, để báo trước cho họ biết họ sắp được trở về quê cha đất tổ và kêu mời Giê-ru-sa-lem hân hoan vui mừng. Thật ra, ông Ba-rúc cũng như ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã không bị phát lưu sang Ba-by-lon. Những đề tài, hình ảnh, ngôn từ được mượn ở I-sai-a đệ nhị (Is 40-55), vị ngôn sứ an ủi những người lưu đày, cũng như ở I-sai-a đệ tam (Is 56-66), vị ngôn sứ của thời kỳ những người lưu đày được hồi hương trở về Giê-ru-sa-lem.

 1. Sấm ngôn

Rất dễ nhận ra đoạn văn Ba-rúc này mô phỏng vài bản văn của I-sai-a đệ nhị (Is 40-55) và I-sai-a đệ tam (Is 56-66), ở đó chúng ta gặp thấy cũng một lời mời gọi thành thánh Giê-ru-sa-lem hãy vui lên như thế: “Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh! Hỡi thành thansah Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng! Vì từ nay kể không cắt bì cũng như người ô uế sẽ không còn bước vào thánh điện nữa. Hỡi Giê-ru-sa-lem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên! Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ!” (Is 52: 1-2).“Đứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông” (Is 60: 1-4).

Và cũng ở đó chúng ta cũng gặp thấy chính thành thánh Giê-ru-sa-lem hân hoan vui mừng như vậy: “Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao! Vì Người mặc cho tôi đức chính trực công minh, như chú rễ chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang” (Is 61: 10).

Ngôn sứ I-sai-a đệ nhị đã sánh ví rồi cuộc hồi hương của những người lưu đày với cuộc Xuất Hành mới ở đó Thiên Chúa còn thực hiện những điều kỳ diệu cho dân Ngài: “Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40: 4), “trong vùng hoang địa, Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu; trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương” (Is 41: 19).

 1. Những danh hiệu biểu tượng

Những danh hiệu mà tác giả sách Ba-rúc gán cho Giê-ru-sa-lem như “Bình-an-xây-dựng-trên-công-chính” hay “Vinh-quang-phát-xuất-từ-lòng-kính-sợ-Thiên-Chúa”, được định vị vào hàng những danh hiệu thuộc trào lưu ngôn sứ: ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã trao cho Giê-ru-sa-lem danh hiệu “Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta” (Gr 33: 16); ngôn sứ I-sai-a đệ tam gọi thành thánh là “Xi-on-của-Đức-Thánh-Ít-ra-en” (Is 60: 14) hay “Thành-không-bị-bỏ-rơi” (Is 62: 12), …

Bù lại, việc Thiên Chúa được gọi là “Đấng Vĩnh Hằng” là một nét mới và đặc thù của sách Ba-rúc. Danh hiệu này được lập đi lập lại đến bảy lần trong toàn bộ bài thơ; đây là một ví dụ độc nhất trong toàn bộ Cựu Ước. Qua đó tác giả nhấn mạnh: tất cả những gì Thiên Chúa làm đều “vĩnh hằng”: “mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho ngươi”, “Mãi mãi Người sẽ gọi ngươi…”.

 1. Hiện tại hóa sứ điệp

Vấn đề tất yếu được nêu lên: tại sao có sự mô phỏng này? Tại sao mô phỏng theo cách thức này? Tại sao “loan báo” cuộc hồi hương vốn đã xảy ra bốn trăm năm trước đó? Tại sao thánh thánh Giê-ru-sa-lem lại được tán dương nhiều thế kỷ sau này? Phải đọc ẩn dụ này như thế nào để gặp lại độ nhạy bén của những người đương thời mà tác phẩm được gởi đến?

Thay vì đọc và nghĩ đến “những người Do thái lưu đày”, chúng ta nên đọc và nghĩ đến “những người Do thái tha hương”, điều này giúp chúng ta giải đáp được một phần điều bí ẩn này. Đây là những cộng đoàn Do thái Hải Ngoại gởi gắm những tâm tư nguyện vọng của mình vào nơi sách Ba-rúc. Bị phân tán trong thế giới Hy-La và trong miền Trung Đông, sống xa thành thánh Giê-ru-sa-lem, các cộng đồng này cảm thấy mình như “những kẻ lưu đày”; tuy xa mặt nhưng không cách lòng: mọi tâm tư tình cảm của họ đều hướng về Thành Thánh; họ hiệp nhất với Thành Thánh qua lời cầu nguyện (phần thứ nhất của sách Ba-rúc), qua việc thực hành Lề Luật, tức sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa (phần thứ hai của sách) và qua niềm hy vọng (phần thứ ba, từ đó đoạn trích dẫn của chúng ta).

 1. Giê-ru-sa-lem thời Mê-si-a

Bản văn được đọc lại trong viễn cảnh này: bài thơ ngợi tán dương thánh thánh Giê-ru-sa-lem thời Mê-si-a. “Ánh vinh quang vĩnh cửu của Thiên Chúa” sẽ được biểu lộ trong Thành Thánh. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ là Thành Đô Bình An vì được xây dựng trên sự công chính, tức là sự thánh thiện của Thiên Chúa; Thành Thánh sẽ rạng ngời vinh quang của Thiên Chúa, do “lòng kính sợ Thiên Chúa”. Chính “Lời Đấng Thánh” sẽ quy tụ mọi con cái Thiên Chúa. Kỷ nguyên Mê-si-a này sẽ là Triều Đại chứa chan niềm vui, tràn ngập ánh sáng “của lòng từ bi và sự công chính của Người”.

Người Do thái đã đọc lại bài thánh thi này vào năm 63 trước Công Nguyên, để lấy lại can đảm sau khi tướng Rô-ma là Pom-pê đánh chiếm Giê-ru-sa-lem; họ cũng đã đọc lại bài thánh thi trong nước mắt vào ngày kỷ niệm các đạo binh của tướng Ti-tô phá hủy Đền Thờ thành bình địa vào năm 70; như vậy họ khẳng định niềm hy vọng muôn đời bất biến của họ.

Người Ki-tô hữu đọc bản văn này bởi vì họ hiểu được tầm quan trọng mang tính ngôn sứ của bài thơ này: Thiên Chúa sắp viếng thăm dân Ngài “để dân Ngài tiến bước bình an dưới ánh vinh quang của Thiên Chúa, cùng với lòng từ bi và sự công chính của Người”.

BÀI ĐỌC II (Ph 1: 4-6, 8-11)

Thánh Phao-lô sáng lập cộng đoàn Ki-tô hữu đầu tiên ở thành Phi-líp-phê thuộc miền Ma-kê-đô-ni-a, trên vùng đất Châu Âu vào năm 49-50, khi thánh nhân dự tính thực hiện một cuộc mạo hiểm lớn: vượt qua biển Ê-gi-ê để loan báo Tin Mừng cho một lục địa khác.

 1. Bối cảnh

Thành Phi-líp-phê được đặt tên theo vua Phi-líp-phê II, thân phụ của A-lê-xan-đê đại đế. Sau khi đã sáp nhập miền này vào năm 360 trước Công Nguyên, vị đại đế Hy lạp này đã tái thiết và phát triển thành phố. Vào năm 42 trước Công Nguyên, hai tướng Rô-ma, Mác-cô An-tô-ni-ô và Ốt-ta-vi-a-nô (Âu-gút-tô), đã đánh bại Bru-tô và Ca-xi-ô, và đã thiết lập một khu cho các cựu chiến binh thuộc các binh đoàn chiến thắng. Vào thời thánh Phao-lô, thành phố đã trở thành một đô thị Rô-ma, có những quan tổng trấn Rô-ma cai trị và được cấu trúc theo kiểu thành thị Rô-ma.

Vào năm 56 hay 57, thánh Phao-lô có dịp gởi một bức thư cho các Ki-tô hữu Phi-líp-phê. Đối với thánh nhân đó là một niềm vui, vì ngài rất quý mến giáo đoàn này, vả lại họ đã chứng tỏ tấm lòng trung thành đến cảm động. Thánh nhân đã hai lần chấp nhận sự hỗ trợ vật chất của các tín hữu Phi-líp-phê thân yêu này, trong khi ngài từ chối bất kỳ sự hỗ trợ nào từ phía các cộng đoàn Ki-tô hữu khác. Thư thánh Phao-lô gởi cho các tín hữu Phi-líp-phê bộc lộ lòng quý mến của thánh nhân đối với giáo đoàn này mà không có bất kỳ hậu ý trách cứ cũng như vấn đề đạo lý; bức thư này cũng là bức thư hấp dẫn nhất.

Phụng Vụ chọn đoạn văn hôm nay vì nó gợi lên ngày Đức Giê-su trở lại và cách thức người Ki-tô hữu chuẩn bị chờ đón. Đoạn văn này gồm có hai phần, chứa đựng một suy tư thần học có tầm mức lớn lao theo hình thức tạ ơn và khuyến dụ.

 1. Công trình của Đức Giê-su

Trước hết, thánh Phao-lô nói lên niềm vui và lòng biết ơn của mình đối với các tín hữu Phi-líp-phê vì họ nhiệt tâm đối với Tin Mừng và góp phần vào sứ mạng tông đồ của ngài; thánh nhân nhận ra đó là công việc tốt lành của Thiên Chúa ở nơi họ. Viễn cảnh này vẫn là một quan điểm thường hằng của thánh nhân: chúng ta không thể tự mình thánh hóa chính mình bằng sức riêng của mình, như vậy thánh Phao-lô khẳng định “quyền ưu tiên của ân sủng”.

Tuy thế, người Ki-tô hữu phải luôn luôn sống trong tâm thế sẵn sàng, đó là điều tất yếu. Thánh nhân cũng gởi đến các tín hữu Phi-líp-phê những khuyên nhủ khẩn thiết bằng những lời lẽ trìu mến.

 1. Sự cộng tác của con người

Sau khi bày tỏ niềm vui, thánh Phao-lô nói lên tâm tình của mình: thánh nhân nhắc các tín hữu Phi-líp-phê nhớ đến tấm lòng của ngài đối với họ: “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi, là tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả, với tình thương của Đức Giê-su Ki tô”. Từ ngữ Hy lạp diễn tả “tình thương của Đức Ki-tô” theo nghĩa rất mạnh; nó gợi lên “tình phụ tử”; Đức Ki-tô đã sinh ra họ trong đức tin qua sứ vụ của vị tông đồ của Ngài; vị tông đồ yêu thương họ bằng tình yêu có nguồn gốc ở nơi tình yêu của Đức Ki tô.

Qua lời khẩn nguyện dâng lên Thiên Chúa, thánh Phao-lô khuyên các tín hữu Phi-líp-phê hãy kiên tâm bền chí: động lực thăng tiến tinh thần của họ cốt ở nơi tình yêu, vừa lòng mến đối với Thiên Chúa vừa đức ái đối với nhau. Chính nhờ tình yêu này mà họ đạt được “ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên”. Thánh Phao-lô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phân định: “nhận ra cái gì là tốt hơn” mà thánh nhân thường lập lại ở đây. Sự phân định này là một khía cạnh của đức khôn ngoan Ki-tô giáo, đổi mới thật sự lòng trí con người.

 1. Ngày của Đức Ki-tô

Trong đoạn văn này, thánh Phao-lô hai lần nhắc đến “ngày của Đức Ki-tô”. Như hai thư gởi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, thư gởi tín hữu Phi-líp-phê làm chứng rằng các thế hệ Ki-tô hữu đầu tiên nao nức mong chờ ngày Quang Lâm của Đức Giê-su Ki-tô sắp đến gần. Vào ngày đó, những người Ki-tô hữu phải được tinh tuyền và không làm gì đáng trách, sinh nhiều hoa trái dồi dào từ đời sống công chính nhờ Đức Ki-tô (từ ngữ công chính theo nghĩa Kinh Thánh là sống cuộc sống đạo hạnh phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa). Chúng ta gặp lại ở đây Thần Học về ân sủng. Đây là phương thức quen thuộc của thánh Phao-lô, thánh nhân thích lập lại ở phần cuối lời khẳng định ban đầu.

Tất cả cuộc sống Ki-tô hữu này, được định vị trong Đức Ki-tô, nhằm một mục đích tối hậu là “tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa”. Đây là cứu cánh của con người.

TIN MỪNG  (Lc 3: 1-6)

Thánh Lu-ca giới thiệu sứ vụ của ông Gioan Tẩy Giả với lời mào đầu long trọng (3: 1-2), qua đó thánh ký định vị biến cố này vào trong lịch sử thế giới khi trích dẫn hoàng đế Rô-ma. Điều này cho thấy thánh Lu-ca quan tâm đến lịch sử, tuy nhiên thánh ký cũng muốn nói rằng lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả, loan báo kỷ nguyên cứu độ, liên quan đến hết mọi người. Chính cũng vì lý do này, khi viện dẫn Is 40, thánh Lu-ca tuân theo truyền thống Mc 1: 3 và Mt 3: 3; tuy nhiên, thánh Lu-ca đem đến một điều mới mẽ khi trích dẫn trọn vẹn sấm ngôn của I-sai-a, vì sấm ngôn này chấm dứt với những từ: “Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Qua câu này, thánh Lu-ca khẳng định tính cách phổ quát của ơn cứu độ mà Is 40: 6 đã loan báo, cũng như thánh Lu-ca đã nói trước ở 2: 30-31: “Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân”.

 1. Bối cảnh lịch sử  (3: 1-2a)

Lời mào đầu giới thiệu sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả trước quần chúng một cách long trọng trong bối cảnh lịch sử thế giới qua đế quốc Rô-ma; lịch sử trong và ngoài miền đất Pa-lét-tin qua ba tiểu vương, các con của vua Hê-rô-đê Cả; cũng như lịch sử dân thánh qua hai vị thượng tế vào thời đó.

– “Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô”: Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô xem ra từ ngày 1 tháng 10 năm 27 đến ngày 30 tháng 7 năm 28. “Thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê”, tổng trấn Phi-la-tô đại diện chính quyền Rô-ma. Kể từ năm thứ sáu Công Nguyên, miền Giu-đa không còn có chính quyền bản địa nữa; vào năm này chính quyền Rô-ma đã truất quyền vua Ác-khê-lao, con và người kế vị vua Hê-rô-đê Cả, và nắm quyền trực tiếp trên miền Giu-đê, miền thường gây ra những cuộc bạo động. Như vậy miền Giu-đê có một thể chế đặc biệt. Chúng ta biết điều đó trong cuộc xét xử Đức Giê-su.

– “Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê”: Miền Ga-li-lê vẫn duy trì chính quyền bản địa do tiểu vương Hê-rô-đê, biệt hiệu An-ti-pát, con Hê-rô-đê Cả. Chính vị tiểu vương này đã giết Gioan Tẩy Giả và Đức Giê-su bị điệu đến trước ông.

 “Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít”: Tiểu vương Phi-líp-phê, cũng là con của Hê-rô-đê Cả, cai trị lãnh địa đông bắc biển hồ Ti-bê-ri-a. Ông là vị tiểu vương ôn hòa, không nhiệt thành lắm với Do thái giáo, thậm chí ưu đãi những việc thờ cúng ngoại giáo.

– “Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên”: Miền A-bi-lên là một lãnh địa nhỏ bé được định vị ở Anti-Liban, phía tây Đa-mát. Tiểu vương Ly-xa-ni-a rất ít được biết đến. Vì thế người ta có thể tự hỏi trong danh sách của thánh Lu-ca vị tiểu vương này đóng vai trò gì. Đế quốc Rô-ma cho ba người con của Hê-rô-đê Cả làm tiểu vương ba lãnh địa, hai trong đất Pa-lét-tin và một ở ngoài đất Pa-lét-tin. Thật hợp lý khi kể thêm tiêu vương Ly-xa-ni-a cho đủ số ba người con của Hê-rô-đê Cả. Nhưng lý do thật sự xem ra còn sâu xa hơn. Rõ ràng ý định của thánh Lu-ca là muốn thông tri cho đọc giả hiểu rằng “biến cố Gioan Tẩy Giả” vượt quá bên ngoài ranh giới miền đất Pa-lét-tin.

– “Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế”: Sau khi nói đến thế quyền, thánh Lu-ca đề cập đến giáo quyền: Kha-nan, vị thượng tế mãn nhiệm, và Cai-pha, người con rể, vị thượng tế đương nhiệm. Kha-nan được nêu tên, vì thế lực của ông vẫn còn ảnh hưởng rất lớn. Theo thánh Gioan, sau khi bị bắt, Đức Giê-su bị điệu trước tiên đến thượng tế Kha-nan, sau đó mới đến thượng tế Cai-pha.

Đối diện với thế quyền và giáo quyền này, thánh Lu-ca đưa vào một nhà khổ hạnh sống ẩn dật trong hoang địa, ông Gioan, con ông Da-ca-ri-a. Chính nơi nhân vật khiêm hạ này mà Lời Chúa được gởi đến.

 1. Sứ vụ của ông Gioan Tẩy Giả  (3: 2b)

Có Lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gioan trong hoang địa”.Thánh Lu-ca mượn văn phong Kinh Thánh để mô tả ơn gọi ngôn sứ như Hs 1: 1 hay Gr 11: 1. Như vậy thánh ký ghi nhận rằng ông Gioan Tẩy Giả là một vị ngôn sứ, ông nói với tư cách một vị ngôn sứ. Sự kiện này lại càng gây chú ý hơn nữa vì từ năm trăm năm qua đã không có một ngôn sứ nào xuất hiện.

Ông Gioan xuất thân từ gia đình tư tế; cha ông, ông Da-ca-ri-a, là tư tế phụng sự đền thờ Giê-ru-sa-lem. Ấy vậy, chức vụ tư tế của dân Ít-ra-en là cha truyền con nối. Ông Gioan khước từ chức vụ và danh dự này; được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ông vào sống ẩn mình “trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en” (Lc 1: 80).

Hoang địa này là sa mạc Giu-đê, dưới chân những ngọn đồi khô cằn, trong miền này được định vị giữa thành Giê-ri-cô và địa danh Qum-ran, có dòng sông Gio-đan đổ nước vào Biển Chết. Để thi hành sứ vụ của mình, ông Gioan Tẩy Giả tiếp cận với dân cư quanh vùng: “Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan”.

 1. Phép rửa tỏ lòng sám hối  (3: 3)

Phép rửa mà Gioan Tẩy Giả đề xướng không nhằm mục đích nào khác ngoài việc tỏ lòng sám hối. Các vị lãnh đạo Do thái giáo đòi buộc các dự tòng muốn gia nhập vào cộng đồng Ít-ra-en phải chịu phép rửa cùng với phép cắt bì. Các nghi thức thanh tẩy thì rất nhiều; thậm chí người Do thái thời hậu lưu đày vì lòng sốt sáng đã thêm một số lượng lớn; nghi thức thanh tẩy được thực thi hằng ngày và đa dạng tại các tu sĩ Qum-ran. Nhưng phép rửa mà Gioan đề xướng là một nghi thức duy nhất, bất khả lập lại, cũng không thuần túy chỉ là nghi thức. Thanh tẩy của thánh nhân là dấu hiệu thanh tẩy nội tâm, chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn tha thứ tội lỗi, nhưng tự nó chưa có quyền ban ơn tha thứ này.

 1. Ơn cứu độ phổ quát  (3: 4-6)

Cả bốn tác giả Tin Mừng đều trích dẫn sấm ngôn của I-sai-a đệ nhị hứa với những người lưu đày ở Ba-by-lon, họ sẽ sớm được hồi hương. Thiên Chúa sẽ sai phái một sứ giả “trong sa mạc, mở một con đường cho Đức Chúa” (Is 40: 3-5), vì chính Thiên Chúa sẽ dẫn đường cho dân Ngài trở về Giê-ru-sa-lem.

Cả ba tác giả Tin Mừng nhất lãm đều đã thấy ở nơi vị sứ giả này dung mạo của ông Gioan Tẩy Giả khi hiện tại hóa bản văn của I-sai-a vào trong hoàn cảnh hiện nay của mình: thay vì “Trong sa mạc, mở một con đường cho Đức Chúa”, thì lại “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa”, bởi vì Gioan Tẩy Giả thi hành sứ vụ dọn đường cho Đức Chúa ở trong hoang địa. Tuy nhiên, chỉ duy thánh Lu-ca trích dẫn trọn vẹn sấm ngôn của ngôn sứ I-sai-a, nhưng thánh ký chủ ý thay đổi một chút câu cuối: thay vì “Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy”, thánh ký viết: “Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Thật ra vinh quang của Đức Chúa được bày tỏ ở nơi quyền năng rực rỡ của Ngài, Đấng, sau một thời gian dài xem ra không đoái hoài đến dân Ngài, ra tay giải thoát dân Ngài khỏi cảnh giam cầm tại Ba-by-lon, tiên trưng một cuộc giải thoát khác, chính xác hơn, giải thoát khỏi mọi giam cầm của tội lỗi.

 

.

ÂM VANG CÕI LÒNG

Lm. Jos. DĐH.

Thành quả vui nhất, tốt nhất, đối với người trẻ nói riêng và xã hội nói chung là ổn định được “chỗ đứng” có thu nhập lý tưởng nhất, xứng hợp với cuộc sống hiện tại và tương lai của phận người. Mục đích càng cao to, cơ hội tìm kiếm và đầu tư càng phức tạp ; chủ trương có rộng lớn, công sức và chất xám phải dồi dào mới đáp ứng được kết quả mà ta hướng tới. Ai sẽ chỉ cho ta con đường dẫn tới đỉnh cao danh vọng, thần tượng nào, quân sư vĩ đại nào đủ đức, đủ kiên nhẫn, giúp ta đạt tới hạnh phúc thật ? Liệu người đời có đủ lạc quan để “nghe-nhìn” điềm lạ từ trên trời, những biến chuyển mới từ mặt đất không, trong khi ở thành thị nông thôn, tâm hồn người người đều rạo rực mừng vui bởi tiếng hô thấm sâu đến cõi lòng nhân thế.

Tiếng kêu mạnh mẽ nơi hoang địa, ít nhiều đã thức tỉnh giới bình dân và cả thành phần tri thức, vì sao cần dọn đường, dọn lòng, cho thẳng ngay, tiếng thôi thúc ấy gợi mở cho mọi người hiểu là vì ơn cứu độ của Thiên Chúa đang tới. Tiếng kêu không ầm ĩ như còi tầu, nhưng lại vang vọng vồn vã đến muôn tâm hồn, được ứng với sách Tiên tri Isaia: “có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con ông Giacaria trong hoang địa”. Ơn gọi và sứ mạng của “tiếng kêu” là nhắc nhớ thúc giục mọi người sửa đường, san lấp chỗ lồi lõm nơi tâm hồn mình, việc làm không được trì hoãn, vì đó là phương thế duy nhất để người ta gặp gỡ niềm vui ơn cứu độ. Âm vang của “tiếng kêu” có một lực hút mạnh tới độ người người nối nhau đến xem, nghe, và cùng đồng lòng thống hối, sửa chữa, làm thông thoáng mọi bế tắc, theo lời chỉ dạy của Vị ngôn sứ mệnh danh là “tiếng hô dọn đường”.

Kinh nghiệm cho thấy, có những lúc ta gặp một người tưởng họ chính là người mình cần tìm, quay lại thực sự người ấy cũng chỉ là người đem đến cho ta những điều mà ta cần trong một quang đường thôi. Cùng nhau dõi bước và hoang địa, người ta được gặp “vĩ nhân” ; ở bên “tiếng hô”, người ta bắt gặp tính mực thước của ông Gioan: “hãy lấp hố sâu, hãy bạt núi đồi, đường cong queo hãy làm cho thẳng”. Chính nhờ ơn sám hối, mà người ta nhận biết: ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban nhưng không, nghĩa là không như một cuộc trao đổi mua bán: bạn có của, tôi có tiền. Tiếng hô ở hoang địa, lời kêu gọi sám hối ở sông Gioa-đan, tiếng vang lên nơi toà giảng, và hành động thống hối ở “toà cáo giải” hôm nay, nhất định không phải từ sự giận dữ của chức quyền, mà từ dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa.

Khái niệm tìm kiếm, gặp gỡ người thân, chúng ta không lạ lẫm, nhưng gặp gỡ tình yêu thương, đến với ơn cứu độ của Chúa, thật khó hình dung, nếu chúng ta thiếu sự chuẩn bị, lắng nghe sứ giả của Chúa. Cái gì mới, nhìn cũng mát mắt, phòng ốc sạch đẹp, đều cho cảm giác dễ chịu ; do đó, tâm hồn trong sạch, tương quan với Chúa và tha nhân hỏng hóc, nay được sửa chữa, làm mới, lẽ nào không mang lại hạnh phúc tột cùng ? Ông Gioan ở hoang địa đã hô thế nào, tiếng hô của ông tại sao âm vang và đụng chạm tới “tâm trí” của biết bao tâm hồn ? Người đời chỉ có thể hiểu như câu thành ngữ: lời nói lung lạy, gương bày như tay lôi kéo, Gioan “vừa hô vừa sống” tiếng kêu cách nghiêm túc, hoặc ông “vừa nói vừa làm”, không thể chậm trễ việc sám hối, sửa tâm sửa tính của mình.

Trong đời sống tự nhiên, người ta quét nhà, lau chùi hàng ngày, nhà cũ, áo quần cũ, ta phải lo sơn phết, mua sắm áo quần mới cho con cho cháu, vì nếu để nhà sập đổ, con cháu rách nát, có thể ta hết cơ hội. Trong đời sống siêu nhiên, các nhà tu đức luôn chủ trương người tín hữu nên cầu nguyện, xét mình hàng ngày, phải sống tình bác ái với nhau ở mọi giây phút cuộc đời, cũng là cách sống có đức, có đạo, có Chúa, trong ơn gọi làm người. Âm vang dọn đường, dọn lòng, sửa tính hư nết xấu quả là mạnh mẽ, dù Gioan thành đạt vì số lượng, hay chất lượng, mỹ mãn do đã thu phục được nhiều tâm hồn biết sám hối, ông vẫn khẳng định ông chỉ là người dọn đường cho Đấng cứu thế đang tới.

Trong tuyển tập truyện hay Đông Tây, người ta chia sẻ câu truyện như sau: có một thằng bé tức giận cha mẹ, nó chạy vào rừng sâu và hô to: ta chán đời, tiếng vọng lại: ta chán đời. Nó ngạc nhiên hỏi: ngươi là ai ? âm vang lại vọng lên: ngươi là ai ? Thằng bé tức giận hét lên: mày là thằng điên, tiếng ấy lại vọng lên: mày là thằng điên. Lập tức thằng bé chạy nhanh về nhà trong sợ hãi. Tiếng vọng cuộc đời của mỗi chúng ta cũng vang lên như thế, dù tiền nhân chúng ta từng nhắc con cháu: gieo gì gặt nấy. Cùng với Gioan, ta hãy đến với cầu nguyện, hãy đến trong sám hối cậy trông, hẳn âm vang cõi lòng ta sẽ vang lên: bình an, niềm vui, hạnh phúc, vì lòng thương xót của Chúa, vì tình yêu thương được san sẻ, nỗi đau và sự chán nản được tan biến. Cùng đến nhà thờ hiệp nhất với muôn cõi lòng, và hãy cùng nhau sống tốt, sống đẹp, hầu âm vang lòng ta sẽ vọng lên: cha mẹ yêu quý của con, tôi yêu bạn, Chúa luôn yêu thương loài người. Amen.

 

.

ĐỂ MỌI NGƯỜI NHẬN BIẾT ƠN CỨU ĐỘ

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa

Ngày khai mạc năm thánh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam tại Sở Kiện, những ai trực tiếp tham dự hay theo dõi cách nào đó đêm diễn nguyện, hẳn ít nhiều cũng cảm thấy xúc động về phần sám hối của Giáo Hội Việt Nam. “Giáo Hội chúng con xin chân thành thú tội. Giáo Hội chúng con xin cúi đầu tạ tội.” Ca từ thú lỗi của linh mục Sơn Ca Linh lặp đi lặp lại sau những lời xưng thú với từng đối tượng về những lỗi lầm cụ thể khiến lòng người chìm hẳn xuống trong sự khiêm nhu. Một trong những lỗi lầm mà đoàn con Chúa dân Việt cần xưng thú đó là thái sống đạo ích kỷ, nghĩa là chỉ biết lo giữ đạo cho mình mà quên, đúng hơn là xao lãng nghĩa vụ chia sẻ hồng ân tin mừng cứu độ mình đã lãnh nhận, cụ thể là chưa tạo điều kiện để cho mọi người nhận biết ơn cứu độ.

Các bài trích đọc lời Chúa trong Chúa Nhật II Mùa Vọng C, đặc biệt bài trích sách Tiên tri Baruc và bài Tin mừng theo thánh Luca hướng cái nhìn của chúng ta đến hạnh phúc của tha nhân. Để cho đoàn dân đã bị lưu đày khắp cõi Đông Tây hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ, đem họ trở về Giêrusalem trong vinh dự như các ông hoàng, Thiên Chúa ra lệnh hãy triệt hạ mọi núi cao, lấp bằng mọi hố sâu (x.Br 5,7). Thánh Gioan Tẩy Giả đã lấy lại lời ngôn sứ Isaia để xác định sứ vụ của mình là kêu gọi người ta “hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3, 4-6).

Mùa Vọng về, chúng ta vốn quen với nhiều lối suy tư mang tính luân lý như hãy bạt đi những núi đồi của sự cao ngạo, hống hách; hãy lấp đầy các hố sâu chia rẽ hay hố sâu của lòng tham vô đáy; hãy sửa cho ngay các con đường gian dối, xảo trá, bất công…Tuy nhiên cần để ý rằng những suy tư này thường mang tính cá nhân vị kỷ, nghĩa là hãy sửa lại những tâm tư, lối sống sai lạc, bất chính của mình để bản thân mình có khả năng hay gọi là xứng đáng đón nhận Đấng Cứu Độ.

Xin được hướng cái nhìn ra khỏi lòng mình để đến với tha nhân theo thánh ý Chúa là muốn cho mọi người nhận biết chân lý hầu được hưởng ơn cứu độ (x.1Tim 2,4). Theo viễn kiến này thì việc bạt núi đồi, lấp hố sâu, sửa đường quanh co… không hạn chế ở chiều kích cá nhân mà còn mang chiều kích xã hội.

Bạt đi núi đồi kiêu căng, ngông cuồng: Chước cám dỗ thuở ban đầu sáng tạo vẫn còn đó. Nhân loại hôm nay dường như tiến bộ vượt bực trong các lãnh vực khoa học kỹ thuật. Dù còn nhiều hạn chế và bất cập, nhưng có thể nói rằng con người ngày nay có thể làm chủ các quy luật tự nhiên một cách nào đó. Và rồi đã có lúc con người những tưởng rằng mình có thể không chỉ thay trời làm mưa mà có thể tự mình làm ra cả bầu trời. Việc kiếm tìm sự thiện, việc phân biệt điều thiện ác, lành dữ là việc đáng làm và phải làm hầu xứng với phận người. Tuy nhiên con người lại bị cám dỗ lấy bản thân mình làm điểm quy chiếu cho sự thiện sự ác. Khi chủ trương rằng không có sự thiện sự ác khách quan mà chỉ có điều dữ, điều lành theo sự thẩm định chủ quan của mình thì vô tình hay hữu ý con người muốn tự phong thần phong thánh cho bản thân. Cái nguy hiểm của sự kiêu ngạo còn nhân lên gấp bội khi được khoác chiếc áo tập thể. Biết rằng cái đa số chưa hẳn là chân lý, thế nhưng người ta cũng dễ an tâm khi thuộc về số đông ngay cả trong những điều nghịch lý hay vô luân. Người ta lại còn dễ bị cám dỗ đề cao cái tập thể của mình lên hàng muôn năm để rồi cá nhân của mình trở thành bất diệt. Chúng ta đừng quên bất cứ tập thể nào cũng do từng cá nhân gộp lại.

Khi nói đến các hố sâu, chúng ta dễ liên tưởng đến lòng tham lam vô đáy của con người. Thánh Kinh đã từng ví sự tham lam là một hình thức thờ ngẫu tượng. Cần nhìn nhận rằng sự tham lam khi mang tính cá nhân thì dễ bị trách cứ hay lên án, thế nhưng khi nó mang tính tập thể thì rất dễ được châm chước hay được biện minh, cho dù lắm khi chỉ là sự ngụy biện. Xin được nói đến các hố sâu của sự chia rẽ. Cần phải lấp đầy những hố sâu chia rẽ do hận thù, do bất đồng quan điểm, do khác nhau về niềm tin, về chính kiến. Ở đây không bàn đến những khác biệt mang tính cá nhân. Những sự khác biệt mang chiều kích tập thể, xã hội rất có thể là nguyên nhân phát sinh nhiều sự tranh chấp, loại trừ khủng khiếp. Các cuộc chiến tranh mang tính tôn giáo hay mang tính ý thức hệ mà lịch sử ghi lại cho chúng ta xác tín sự thật này.

Và cuối cùng là  hình ảnh con đường quanh co. Với cá nhân thì có thể nghĩ đến sự thiếu ngay thẳng trong tâm tư, ý nghĩ và hành động của con người. Tuy nhiên dưới chiều kích xã hội thì chúng ta có thể nói còn đó nhiều cơ chế, nhiều tập thể cần phải được chỉnh sửa cho ngay thẳng. Bên cạnh những giải pháp canh tân, đổi mới của các vị lãnh đạo của các tập thể, các quốc gia, thì nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa mạnh mẻ, vừa khiêm nhu tìm cách chữa trị mười lăm căn bệnh của giáo triều Rôma dịp cuối năm 2014 là một minh chứng.

Phải sửa, phải lấp, phải bạt những gì cần bạt, cần lấp, cần sửa nơi con người mỗi người chúng ta. Thánh Gioan Tẩy giả đã nói với đám đông dân chúng là: “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”. Với người thu thuế thì rõ ràng “đừng thu thuế quá mức ấn định” Với binh lính thì “đừng hà hiếp dân, hãy bằng lòng với lương bổng của mình” (x.Lc 3,7-14). Thế nhưng với nhiều người Pharisiêu và nhóm Sađốc thì Ngài mạnh mẽ vạch mặt: “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ?” (Mt 3,7).

Đọc Tin Mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu rất độ lượng, khoan dung với những người bé mọn, yếu đuối và cả tội lỗi, thế nhưng Người lại có vẻ cương quyết và nghiêm khắc với nhiều người lãnh đạo Do Thái giáo, hoặc có vai vế, có ảnh hưởng trên dân chúng thời bấy giờ. Cái nguyên nhân chính đó là vì không chỉ cung cách sống của họ bất minh mà còn vì lề lối hướng dẫn, sự chỉ đạo của họ không ngay thẳng khiến cho nhiều người lầm lạc. “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình! Các ngươi khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các ngươi đã không vào mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại không để họ vào…Các ngươi rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các ngươi lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các ngươi…” (Mt 23, 13-32; x. Lc 11,39-48).

Đức Giám mục Thomas J. Tobin, giám mục Providence đã mạnh mẽ khẳng định rằng trong việc tranh luận” (bàn về chân lý), thì không thể chấp nhận chuyện đưa má bên kia cho người ta tát, nghĩa là luôn luôn tỏ ra dịu dàng, dễ thương.  “Khi đối chứng với điều ác, Chúa Giêsu đã không dễ chịu, tử tế, nhẹ nhàng, và dịu ngọt”. “Chúa đã sống trong một thế giới thô bạo và đảo ngược và Người đã tuyên xưng thông điệp của Người trên đường phố”(x.Chân dung một Giám Mục Mỹ: Khi tranh luận, sẽ không đưa ra má bên phải  -VietCatholic News (12 Nov 2009 18:17).

Để mọi người nhận biết ơn cứu độ, thì còn đó rất nhiều việc Kitô hữu chúng ta, con chiên lẫn chủ chiên, cần phải làm, và lắm khi phải can đảm lội ngược dòng.  Dĩ nhiên khi đã làm thì chúng ta khó tránh khỏi chuyện phải vác thập giá. Và chuyện cũng đương nhiên đó là có vác thập giá mình đi theo Đấng đã bỏ trời xuống làm người để làm chứng cho sự thật thì mới đích thực là môn đệ của Người (x.Lc 14,27; Ga 18,37).

 

.

GIỌT NƯỚC MẮT VUI

Lm Vũdình Tường

Nhiều người coi hoang địa là vùng đất chết, hang của rắn độc, nhà trọ của bọ cạp, đấu trường của thú dữ, sân khấu của luật rừng. Nơi đó mạnh được, yếu thua. Cả người lẫn thú ngày sống không yên, đêm ngủ không ngon, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ không biết thứ gì đang rình rập coi mình là con mồi. Thánh Gioan Tiền Hô không chung quan niệm đó. Ngài sống ở hoang địa, lớn lên nơi hoang địa, trưởng thành trong hoang địa và nhận biết ơn gọi của mình tại hoang địa. Nơi đây Ngài nhận biết í nghĩa cuộc sống đời mình và trưởng thành trong tin tưởng, phó thác vào Đấng Cứu Thế Lk 1,18. Ơn gọi phục vụ Đấng Cứu Thế của thánh nhân trưởng thành trong kinh nghiệm: cuộc đời trần thế vắn gọn, sống không tính năm, chết không định tháng, đêm ngày chứng kiến cảnh thú lớn giết thú bé, ngày nóng phỏng da, đêm lạnh thấu xương, gió bão đến bất ngờ, cây đổ bất thường, liên tục lo âu, sợ sệt đối mặt với đau khổ, cô đơn trong hoang địa. Con đường duy nhất tránh bất công, chém giết, thù hằn đòi hỏi thống hối, đấm ngực ăn năn. Ngoài con đường thống hối không còn chọn lựa nào khác.

Có thể coi đau khổ trong cuộc sống hiện tại như bệnh tật, cô đơn, cơ hàn, áp bức, chèn ép, bất công hay thất nghiệp trong xã hội hiện nay là hiện thân của đau khổ, bất công nơi hoang địa. Qua kinh nghiệm đau khổ bản thân thánh nhân nhận ra ơn gọi làm chứng nhân cho Đấng Cứu Thế. Ngài từ hoang địa đi ra kêu gọi con người thống hối, nhận phép rửa dấu chỉ của thống hối xin tha tội. Thánh nhân không phải là đấng duy nhất xuất thân từ hoang địa. Chính Đức Kitô trước khi bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai cũng đi vào hoang địa và rồi suốt cuộc đời trần thế của Ngài nhiều lần Ngài lui vào hoang địa cầu nguyện cùng Chúa Cha. Gần kề với sự chết để suy nghĩ, tưởng niệm sự chết. Khi các tông đồ không tìm gặp Đức Kitô nơi đám đông, các ông tìm gặp ngài nơi thanh vắng, hoang địa Ngài một mình cầu nguyện, tâm sự cùng Chúa Cha. Như thế hoang địa là điểm gặp gỡ của sự chết để suy niệm về sự sống. Hoang địa là nơi con người cảm thấy nhỏ bé, tầm thường, mỏng dòn để gặp Đấng Toàn Năng, Cao Cả, yêu nhân loại bằng cách chết thay cho nhân loại. Hoang địa cũng là nơi mình gặp lại chính mình, nhìn sâu vào tâm tư, tình cảm và tâm hồn mình.

Tiếng vọng từ hoang địa tiên tri Isaiah loan báo, không ai khác mà chính là tiếng của Gioan Tiền Hô.

Có tiếng khóc trong hoang địa Is.40,3

Người ta nói khóc cho vơi lệ sầu hay khóc cho tăng niềm vui. Giọt lệ thường đại diện cho buồn sầu, đau khổ, nhưng không phải trường hợp nào cũng thế. Rất nhiều trường hợp bạn khóc vì vui; thi đậu, trúng độc đắc, thăng quan tiến chức- vui quá mà giọt lệ chảy ra; khóc cho niềm vui chan hoà. Gioan Tẩy Giả khóc rống trong hoang địa. Không phải là tiếng khóc buồn thảm mà chính là tiếng khóc của vui mừng. Không có lí do nào để Gioan phải buồn sầu. Đúng ra thánh nhân rất vui vì nhiều lí do:

Thứ nhất vui vì được tuyển chọn là Đấng duy nhất và là Đấng đi trước mở đường cho Đấng Cứu Thế.

Thứ hai vui vì Ngài từ lâu chuẩn bị cho ngày rao giảng và vui mừng khi ngày đó xuất hiện.

Thứ ba vui vì người ta đến với Ngài hàng ngàn nghe giảng và xin ơn thứ tha qua việc thống hối, cải thiện đời sống.

Thứ tư vui vì quân lính, quan chức đến hỏi làm cách nào để thay đổi lối sống, từ bỏ đường tham lam, bất công để đón nhận, trở về cùng Đấng Cứu Thế.

Thứ năm vui vì lời Ngài kêu gọi thống hối ăn năn loan truyền đến tai những kẻ lãnh đạo khiến họ phải suy nghĩ.

Thứ sáu vui vì Ngài may mắn được nghe và nhìn thấy Đấng Cứu Thế mà nhiều vua chúa, quan quyền trước Ngài đã ước ao nhưng không được Mat 13,17.

Thứ bảy và cũng là niềm vui lớn lao nhất là Ngài đã đổ máu đào làm chứng nhân, mở đường cho Đấng Cứu thế.

Lời kêu gọi của Gioan dọi ánh sáng vào nơi tối tăm và nhờ thế nhiều tâm hồn từng sống trong bóng tối bước ra đón nhận ánh sáng; từ giã, đoạn tuyệt với hoang địa để sống đời sống mới. Chúng ta hãy cầu nguyện cho chính mình biết đón nhận ánh sáng Lời Chúa chiếu dọi vào nơi tối tăm trong con tim mình và nhỏ lệ vui mừng vì có được con tim an bình.

 

.

SÁM HỐI LÀ MÓN QUÀ QUÍ GIÁ NHẤT

Ts. Jos. Vinc. Ngọc Biển

Người Hồi Giáo Ảrập có kể một giai thoại nói về sám hối rất hay: một ngày kia, Đức Thánh Ala cho gọi một thiên sứ đến và bảo: “Ngươi xuống trần gian kiếm cái quý giá nhất của con người và mang về đây cho Ta”. Thiên sứ ra đi thi hành mệnh lệnh. Lần đầu tiên, ngài mang về cho Đức Thánh Ala một bình máu của các chiến sĩ mà ngài hứng được trong trận chiến giữa người Hồi và người Ấn Giáo (đó là máu của các vị tử đạo theo quan niệm của người Hồi Giáo). Lần thứ hai thiên sứ mang về là hương thơm của lòng biết ơn mà người dân dành cho vị trưởng làng qua cái chết của ông. Cả hai lần, Đức Thánh Ala rất vui, vì đó là những điều quý ở trần gian mà sứ thần tìm kiếm được. Tuy nhiên, đây vẫn không phải là món quà quý giá nhất mà Đức Thánh Ala muốn tìm. Và, Ngài lại sai thiên sứ đi lần thứ ba. Lần này, thiên sứ vừa đi vừa suy nghĩ, điều quý giá nhất ở trần gian là cái gì? Bỗng nhiên, từ đàng xa, thiên sứ nghe thấy tiếng khóc của một phụ nữ. Đến gần, thiên sứ cảm thương hỏi: “Sao cô khóc”? Không có tiếng trả lời! cô gái lại càng khóc nức nở hơn trước. Bấy giờ vị thiên sứ tiến lại gần nắm lấy tay cô và hỏi cách khẩn thiết hơn: “Sao cô khóc nhiều đến thế, có gì nói cho tôi nghe với”? Bấy giờ có tiếng nói từ miệng cô thoát ra hòa lẫn tiếng nấc cùng với dòng nước mắt tuôn rơi, cô gái nói: “Thưa ngài, con đau khổ quá, con đau khổ vì lỗi lầm của con, con đã xúc phạm đến chồng khi đi ngoại tình…bây giờ chồng không còn tin con nữa, con cái cũng khinh thường con, nên bây giờ con hối hận lắm…”. Thật cảm động! Thiên sứ liền hứng những giọt nước mắt của cô mang về cho Đức Thánh Ala. Lần này Ngài vui mừng và reo lên: “Đây chính là điều Ta mong muốn. Giọt nước mắt của lòng sám hối chính là món quà quý giá nhất mà Ta cần”.

Bài Tin Mừng hôm nay, thuật lại việc Gioan Tiền Hô loan báo và kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối, vì ơn cứu độ đã gần đến. Vậy ăn năn sám hối là gì?

Trước tiên, sám hối là quay trở về với Chúa, xin ơn tha thứ và từ bỏ con đường tội lỗi. Sám hối là một động tác gột rửa tâm hồn, để sống cho hợp với ý Chúa, đem lại bình an nội tâm và liên đới với mọi người.

Thứ đến, sám hối còn là hành vi mong chờ ơn cứu độ: Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”. Phải chăng vì thế mà động từ “gần đến” của Gioan ở đây có thể hiểu được là sắp đến lễ Giáng Sinh. Và, cũng có thể hiểu là ngày “gần đến” của ơn cứu độ, ngày cánh chung của mỗi người chúng ta.

Tiếp theo, sám hối là làm mới lại tinh thần, canh tân đời sống và thay đổi não trạng cũ để đổi lấy tâm tình mới. Tinh thần đó được thánh Gioan vạch ra cho những người đương thời với ngài, và cũng là cho mỗi người chúng ta: “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng” (Lc 3,5).

Thung lũng ở đây là những tham lam ích kỷ, hẹp hòi nhỏ nhen, ăn chơi vô độ, chỉ biết thu góp cho mình, bất chấp mọi điều bất chính. Uốn cho ngay những quanh co chính là có thì nói có, không thì nói không. Thêm điều bịa đặt là do Ma Quỷ. Mặt khác, phải san cho phẳng những núi đồi của sự kiêu ngạo và tự mãn. Ai kiêu ngạo thì sẽ chết trên đỉnh cao của sự tự phụ. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và nâng đỡ những người khiêm nhường. Và, phải bạt cho bằng những gồ ghề, lồi lõm của bất công, bất chính và bất nhân.

Trong Mùa Vọng này, thiết nghĩ, hành động cụ thể nhằm đáp lại lời mời gọi của thánh Gioan hôm nay và cũng là thể hiện lòng sám hối chân thành, chính là: phải lấp thật đầy những hố sâu ngăn cách bằng sự quan tâm, chia sẻ với những người bất hạnh, người khổ đau, nghèo đói. Sẵn sàng đến với những người bé mọn, kém may mắn để nâng đỡ, yêu thương và lắng nghe họ….luôn trung thành với lương tâm và đứng về phía sự thật, dầu có phải chết. Quyết không bao giờ đứng về phía bất công, không vì lợi nhuận trước mắt mà bán đứng anh chị em đồng loại, đồng thời cũng đừng bao giờ lên án cách bất công người khác. Và, hãy ý thức những giới hạn của bản thân, để cần đến ơn Chúa trợ giúp.

Nếu Gioan là vị Tiền Hô kêu gọi sám hối để chuẩn bị đón Chúa ngự đến, thì chúng ta là những người sống lời loan báo ấy và làm cho tiếng hô của Gioan âm vang trong xã hội và lòng người hôm nay.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy chuẩn bị con đường tâm hồn, để trở nên trong sạch, thênh thang nhờ gạt bỏ những vẩn đục của tham lam, ích kỷ, gian dối, kiêu ngạo…để trở thành đại lộ yêu thương, xứng đáng đón Chúa ngự đến trong đêm Giáng Sinh và ngày cánh chung của mỗi người chúng ta.

Như vậy, sám hối là món quà quý giá nhất mà chúng ta dâng lên cho Chúa trong Mùa Vọng này.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con có được tâm tình sám hối. Sám hối với Chúa và tạ lỗi với anh chị em mình. Biết khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối để canh tân, đổi mới. Ước gì con đường tâm hồn chúng con không còn những thung lũng, gồ ghề, cong queo, nhưng thay vào đó là một con đường khiêm nhường, trong sạch và chân thật, để đón Chúa ngự đến. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến”. Amen.

 

.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG_C.

Lm. Phêrô Phan Chí Anh

Từ “sửa đường” tra trên Google cho ta 103.000.000 kết quả, mà phần lớn là những phản hồi tiêu cực. Chính thực tại tiêu cực này mà lòng dân khao khát một con đường bằng phẳng, an toàn,…  Với niềm khao khátbình dị của dân Việt Nam giúp chúng ta hiểu tại sao thánh Gioan Tẩy Giả mượn hình ảnh con đường đầy sỏi đá, dốc hố khó đi của nước Do Thái thời 2000 năm trước để lên tiếng kêu gọi một sự chuẩn bị nghiêm túc, ráo riết “dọn đường, sửa đường, lấp mọi hố sâu để Chúa đến”, ông nhấn mạnh con đường thiêng liêng của dân Chúa. Vậy đâu là động lực và mục đích để Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi toàn dân sám hối, chuẩn bị đón Chúa?

Động lực của thánh Gioan Tẩy Giả đó là biết Chúa đến, hạnh phúc nào lớn lao hơn khi được Chúa ngự đến với dân mình. Nhờ ơn Chúa tác động, ông biết mình trong hoang địa chỉ là tiếng hô (x Lc 3,4), khi chàng rể là Đức Kitô đến ông biết mình chỉ là phụ rể (x Ga 3,29 -30), khi gặp Chúa ông xác định mình chẳng xứng đáng cuối xuống để cởi quai dép cho Chúa (x Ga 1,27). Chính lúc biết mình không là gì trước mầu nhiệm nhập thể của Chúa thì cũng là lúc Chúa thúc bách để ông lên đường loan báo cho toàn dân. Không phân biệt địa vị cao thấp, giàu nghèo, sang hèn, … ông bất chấp những hiểm nguy đến với mình chỉ một niềmhăng say loan báo tin vui Chúa đến.

Mục đích của thánh Gioan Tẩy Giả không vì mình mà vì dân Chúa, dân đang đi trong tối tăm phải trở về với sự thánh thiện công chính (x Lc 3,3). Đó mới đích thực là dân Chúa chọn. Ngôn sứ đích thực không thể im lặng trước sự lầm lạc, tội lỗi, mà cất lên Lời của Chúa, nói tiếng nói của Chúa hơn thế nữa khi mà Chúa gần đến đó lại càng không thể đánh mất đi mục đích của mình.

Trong khung cảnh lên đường truyền giáo hậu Năm Thánh mừng 400 năm Loan Báo Tin Mừng của dân Chúa giáo phận Qui Nhơn, cùng với động lực và mục đích của Thánh Gioan Tẩy Giả trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy tỉnh thức, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, nhất là thánh lễ, hướng về Chúa với tất cả tâm hồn và lòng khao khát, sống trọn vẹn mỗi phút giây để có thể luôn sẵn sàng đón Chúa” (Thư mục vụ Mùa Vọng 2018 của Đức cha Giáo phận).

Cụ thể hơn chính trong tuần Chủ nhật thứ 2 mùa vọng này, ai chưa vào sa mạc để lắng nghe “tiếng hô” thì hãy thu xếp để nghe được tiếng nói ấy qua việc tĩnh tâm, hồi tầm. Ai chưa dọn mình xưng tội thì cũng hãy ý thức dọn mình để giao hòa với Chúa. Ai còn những vướng mắc nợ nần, mất lòng, phiền muộn,… hãy hóa giải và làm hòa. Ngoài những việc thiêng liêng còn có những việc rất tự nhiên: làm hang đá tại tư gia mình, giáo họ mình, giáo xứ mình. Thăm viếng những người già neo đơn, ngặt nghèo, những hoàn cảnh khó khăn, viết thiệp, tặng quà giáng sinh cho các em thiếu nhi,… thiết nghĩ ai cũng hoàn thành một việc nhỏ nhưng với tình yêu lớn “rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,6). Amen.

 

.

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG_C

.

 

.

 

.

 

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

Mỗi khi Mùa Vọng về, hình ảnh Gioan Tẩy giả lại xuất hiện trong phụng vụ. Ông là vị Tiền hô đến dọn đường cho Chúa Cứu thế. Ông cũng là mẫu mực về sự khiêm tốn, can đảm và trung thành. Gioan khiêm tốn nhận mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc. So sánh với Chúa Giêsu, ông nhận mình giống như người phù rể. Người phù rể  hân hoan trước niềm vui của chú rể. Là người giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người, ông hạnh phúc khi thấy người ta tuôn đến cùng Chúa và đón nhận giáo huấn của Người. Dù chỉ là tiếng kêu trong sa mạc hoang vu, Gioan vẫn kiên trung trong sứ mạng dọn đường. Ông kêu gọi “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho bằng”. Mọi người nghe Gioan Tẩy giả đều hiểu nội dung của lời kêu gọi này, đó là sửa soạn tâm hồn và ăn năn sám hối. Kết quả là từng đoàn người đông đảo khiêm tốn đến với ông và chịu dìm mình trong dòng nước sông Giordan để được ơn tha tội.

Hành trình Đức tin của người tín hữu chính là cuộc tìm kiếm và gặp gỡ với Chúa. Đây là một hành trình lâu dài, liên lỉ và có nhiều chướng ngại. Để theo Chúa và trung tín với Ngài, chúng ta luôn phải kiên trung và can đảm vượt qua những chướng ngại đó. Như những vận động viên chuyên tâm khổ luyện để đạt được vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng, người Kitô hữu phải luôn chiến đấu trong trận chiến thiêng liêng để thuộc trọn về Chúa. Ông Gioan dùng những hình ảnh cụ thể để diễn tả những cố gắng hoàn thiện bản thân: lấp đầy lũng sâu, bạt thấp núi đồi, nắn thẳng quanh co uẩn khúc. Kinh nghiệm cho thấy, người ta có thể dễ dàng chiến thắng trong trận chiến với kẻ thù, nhưng lại ngã gục trước cám dỗ của cái tôi ích kỷ và đầy tham vọng. Cuộc chiến đấu để thanh luyện chính mình là một cuộc chiến đấu dai dẳng, đòi hỏi nhiều cố gắng hy sinh.

Mùa Vọng vừa mời gọi chúng ta nhìn lại mình, vừa nhắc chúng ta hãy nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Những cố gắng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và thực thi bác ái sẽ giúp chúng ta bạt núi kiêu ngạo, lấp thung lũng hèn nhát. Cuộc sống hôm nay có nhiều cám dỗ, quá nhiều khuynh hướng khác nhau, lôi kéo chúng ta đi lạc đường. Những bon chen bận rộn của cuộc đời dễ làm chúng ta đắp những quả đồi hoặc khoét sâu khoảng cách đối với anh chị em. Khi can đảm dẹp bỏ mọi chướng ngại trong tâm hồn, chúng ta sẽ được “nhìn” thấy Chúa và vinh quang của Ngài. Lúc đó, Chúa sẽ là tất cả của đời sống chúng ta, và chúng ta sẽ chỉ nhìn lên Ngài như định hướng tuyệt hảo duy nhất của cuộc đời.

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ của niềm vui, bởi có hạnh phúc nào lớn lao cho bằng được Thiên Chúa hiện diện. Ngôn sứ Barúc đã khẳng định điều đó (Bài đọc I). Ông kêu gọi mọi người hãy thay áo tang chế khổ nhục bằng áo choàng công chính. Vị Ngôn sứ được chiêm ngưỡng một khung cảnh huy hoàng rực rỡ của Giêrusalem. Muôn dân nước cũng tuôn đổ về thành phố có tên gọi “hòa bình” này để  tôn thờ và ca tụng Chúa. Đó là thời Chúa tỏ mình ra. Khi đó, vũ trụ này sẽ không còn đau khổ, nhưng sự bình an và hạnh phúc sẽ như đại dương bao trùm tất cả.

Lời mời gọi bạt núi san đồi vẫn vang lên hằng năm. Tuy vậy, nơi đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn, vẫn còn đó những khuyết điểm lỗi lầm. Lời Chúa khích lệ chúng ta không nên thất vọng, vì chúng ta có nguồn trợ lực thiêng liêng đến từ Đấng Tối cao. Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi sự để hủy mình ra không, trở nên một trẻ thơ nơi hang đá khó nghèo. Người đã trở nên nghèo để chúng ta được giàu có; Người đã trở nên yếu ớt để chúng ta  được mạnh mẽ; Người đã đón nhận thập giá để chúng ta được vinh quang. Vì thế, ơn gọi của chúng ta là cố gắng “sống cho tinh tuyền, không gì đáng trách, trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm”.

Nhờ những cố gắng sửa đổi đời sống và thánh hóa bản thân, chúng ta có thể trở thành những Gioan Tẩy giả, giúp anh chị em xung quanh đón Chúa. Mỗi tín hữu chúng ta sẽ là tiếng kêu trong cuộc sống xã hội hôm nay đang rơi vào tình trạng “sa mạc hóa”, để giới thiệu Chúa đang hiện diện. Lúc đó, thế giới này sẽ bước đi trong hoan lạc, dưới ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa, cùng với lòng từ bi và công chính của Ngài.

 

.

CON ĐƯỜNG NỘI TÂM

Tgm. Ngô Quang Kiệt

Bài Tin Mừng mở đầu thật long trọng khi nêu tên tất cả những vị lãnh đạo cao cấp thời đó. Từ Tibêriô, hoàng đế của đế quốc La mã, quyền uy phủ trên toàn thế giới thời ấy, đến Philatô, tổng trấn, đại diện cho hoàng đế cai trị nước Do Thái. Từ Hêrôđê, dù là bù nhìn, cai trị miền Bắc, đến em ông cai trị miền Nam. Từ Anna đến Caipha cùng trong gia đình làm thượng tế nắm giữ quyền đạo Do Thái. Tên tuổi những vị lãnh đạo cao cấp đầy quyền uy nói lên thực trạng của đất nước Do Thái thời đó: bị nô lệ. Chính vì thế, hơn bao giờ hết người Do Thái mong chờ Đấng Cứu Thế đến giải thoát dân Người. Chúa đã đến, không phải bằng con đường phô trương nhưng bằng con đường nội tâm. Thánh Gioan Baotixita hôm nay khi kêu gọi mở đường cũng nhắm đến con đường nội tâm. Chỉ những ai đi đường nội tâm mới gặp được Chúa. Qua lời rao giảng của Thánh Gioan Tiền Hô, đường nội tâm có những đặc điểm sau:
Đường nội tâm đi trong cô tịch. Thật lạ lùng. Một chương trình cứu thế lớn lao như thế mà Chúa chẳng ngỏ lời với các vị lãnh đạo cao cấp uy quyền, nhưng lại ngỏ với Thánh Gioan Baotixita. Một chương trình lớn lao như thế không khởi đầu từ thủ đô đất nuớc nhưng lại phát xuất từ vùng hoang địa xa xôi. Thực ra Chúa vẫn ngỏ lời với nhân loại. Nhưng tiếng Chúa nói âm thầm, sâu thẳm. Các vị lãnh đạo cao cấp sống trong ồn ào của đô thị phồn hoa, bị tiếng thét gào của đam mê, dục vọng, quyền lực lấn át, nên không nghe được tiếng Chúa. Thánh Gioan Baotixita nghe được tiếng Chúa nhờ đi vào con đường cô tịch. Sống ẩn thân nơi hoang địa. Chuyên chăm cầu nguyện trong tu viện. Bỏ ngoài tai tất cả những tiếng ồn ao thế tục. Chỉ khao khát lắng nghe Lời Chúa. Nên đã gặp được Chúa và được biết chương trình cứu độ của Chúa.
Đường nội tâm đi trong đi trong khiêm nhường. Chúa là Đấng vô cùng khiêm nhường. Chỉ những ai khiêm nhường mới gặp được Chúa. Các vị lãnh đạo uy quyền nói trên rất tự mãn. Tự mãn vì Tự mãn vì quyền uy bao trùm khắp mặt đất. Tự mãn vì dinh thự đền đài nguy nga. Tự mãn vì quần áo lụa sang trọng. Tự mãn yến tiệc linh đình. Thánh Gioan Baotixita thật khiêm nhường. Khiêm nhường trong đời sống âm thầm nơi hoang địa. Khiêm nhường trong tu viện đơn sơ. Khiêm nhường trong thực phẩm tự nhiên rất đạm bạc: chỉ ăn châu chấu và mật ong rừng. Khiêm nhường trong trang phục giản dị bằng da thú, chỉ có mục đích che thân. Khiêm nhường xưng mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa. Nhờ thế đã gặp được Chúa, được Chúa tuyển chọn trở thành người mở đường cho Chúa.
Đường nội tâm đi trong chiến đấu. Không phải chiến đấu với người khác. Nhưng chiến đấu với chính mình. Cuộc chiến đấu được Thánh Gioan Tiền Hô dùng lời tiên tri Isaia diễn tả trong việc sửa chữa con đường. Con đường là tâm hồn. Sửa chữa con đường vật chất tuy khó mà dễ. Sửa chữa con đường tâm hồn khó biết bao. Tâm hồn có những núi đồi kiêu ngạo tự mãn. Để sửa chữa phải bát núi đồi xuống. Phải cắt đi một phần tâm hồn không phải dễ dàng. Tâm hồn có những khúc quanh co, để uốn nắn lại phải vạt bớt chỗ quanh co. Gọt dũa tâm hồn đau đớn lắm. Từ bỏ mình là một cuộc chiến khốc liệt. Thắng được mình khó hơn thắng vạn quân.
Đời sống ta quá lo lắng bon chen nên thiếu chiều sâu nội tâm. Hôm nay ta hãy nghe lời Thánh Gioan Tiền Hô dạy, biết ăn năn sám hối trở về với Chúa. Biết rửa sạch tội lỗi. Biết đổi mới tâm hồn bằng cuộc sống đi vào nội tâm. Tìm những giờ phút thanh vắng cô tịch để lắng nghe tiếng Chúa. Sống đơn sơ khiêm nhường để nên giống Chúa. Muốn được như thế ta phải chiến đấu để từ bỏ ý riêng. Chúa đã đến ở đầu đường. Ta chưa nhìn thấy chỉ vì con đường tâm hồn còn lồi lõm quanh co. khi nào ta cắt bỏ được hết những lồi lõm quanh co trong tâm hồn, ta sẽ được thấy Chúa.
KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG

 1. Đường nội tâm có những đặc điểm nào? Cô tịch, khiêm nhường và chiến đấu, đặc điểm nào cần thiết nhất cho đời sống bạn hiện nay?
 2. Thánh Gioan Tiền Hô có sống những lời Ngài rao giảng không?
 3. Con đường nội tâm của bạn còn phải sửa chữa ở những đoạn nào? Có dễ không? Tại sao?

 

.

HÃY MỞ ĐƯỜNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Cuộc đời là một chuỗi những đợi chờ. Có đợi chờ đương nhiên sẽ đến. Có đợi chờ hoài cổ mà chẳng bao giờ thấy! Có đợi chờ mang lại niềm vui như chờ người yêu, chờ nhận quà, nhưng cũng có đợi chờ chỉ mang lại thất vọng chán chường như chờ kết quả xét nghiệm khi khám bệnh . . .

Vì có đợi chờ nên cũng có chờ hụt, hay còn gọi là leo cây. Ngày xưa Hồ Zếnh chắc cũng từng bị cô bồ cho leo cây nên mới sáng tác bài thơ:

Em cứ hẹn nhưng em đừng tới

Để lòng buồn anh dạo mãi quanh sân

Cầm điếu thuốc trên tay cháy lụi dần

Anh khẽ nói gớm sao mà lâu thế!

Rồi cũng có biết bao lần chúng ta chờ đợi trong hụt hẫng, “tưởng là thế nhưng không phải thế” như những câu chuyện vui sau :

Mẹ ơi! Sáng nay có cô Mười ở bên Mỹ mới đến nhà chơi. Cô tặng cho nhà mình một món quà và nói rằng: “Món quà của cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho gia đình cháu dùng trong một năm”.

Nghe thế, mẹ cu Tý mừng quýnh, hỏi ngay:

– Món quà gì thế con?

– Dạ, một quyển lịch!

Hoặc câu chuyện khác:

Chàng:

Anh sẽ tặng em một món quà làm cho ngón tay em xinh thêm

Nàng: (tưởng là những chiếc nhẫn kim cương hay cũng ít là hột xoàn bèn nói)

Anh đừng tặng những thứ mắc quá.

Chàng:

Em vớ vẩn, cái cắt móng tay có cái nào mắc đâu!

Dân Do Thái ngày xưa cũng đã chờ đợi. Họ chờ đợi rất nhiều thế kỷ rồi mới tới ngày Con Chúa hạ sinh như ai đó đã từng nói:

Giê-su Giê-su không bỗng dưng mà có

Cả pho cựu ước còn đó

Trăn trở bao đời mới sinh hạ Giê-su.

Nhưng họ cũng mừng hụt vì Đấng Messia không đến theo ý họ. Theo ý họ là một Đấng Messia đánh đông dẹp tây, hùng dũng nhưng Chúa lại đến trong thân phận một hài nhi yếu đuối. Họ thất vọng và đáng tiếc là đã không chấp nhận sự thật ấy. Họ đã để niềm vui trôi qua vì không nhận được hồng ân Con Chúa giáng trần.

Thế nên, khởi đầu mùa vọng chúng ta thường nghe Gioan mời gọi: hãy mở một con đường cho Chúa đến. Con đường mà Gioan muốn nói là lối sống của chúng ta. Hãy sống và loan báo về lòng thương xót của Chúa. Hãy làm chứng cho nhân loại thấy một chân dung đầy yêu thương của Chúa. Hãy mang Chúa đến một cách cụ thể cho những mảnh đời bất hạnh quanh ta. Họ có thể là người nghèo, là người già nua, là người bệnh tật. . . Họ có thể là những người đang cô đơn vì ly dị, hay bị giầy vò lương tâm khi đang sống rối vợ rối chồng . . . Họ có thể là những người nam người nữ đang túng thiếu tình cảm lẫn tiền bạc . . . Họ có thể là những đứa trẻ đang bị lạm dụng khi phải bươn chải bán vé số, đánh giày, nhặt ve chai . . .

Họ là những người bất hạnh. Họ không chờ đợi một vì Thiên Chúa ở trên trời hay nơi nào xa xăm. Họ đang chờ một Thiên Chúa xót thương đang ở giữa họ, đang cùng họ chia sẻ gánh nặng cuộc đời và nâng đỡ, ủi an họ.

Thế nên, hãy mang Chúa đến để thăm viếng nâng đỡ họ. Có thể Thiên Chúa của chúng ta không mang đến cho con người sự giầu có tiền bạc, sự trường sinh bất tử, nhưng mang đến cho nhân loại những tín hữu đang hăng hái “đi ra” xoa dịu nỗi đau cho anh em.

Người ta nói: con đường là do lối mòn đi nhiều sẽ thành. Ước mong mọi người ky-tô hữu hãy can đảm mở lối cho mọi người. Hãy mở một con đường tình yêu, lòng cảm thông, quan tâm tới tha nhân. Hãy mở con đường chân thiện mỹ bằng chính đời sống của mình. Ước gì Chúa sẽ đến với tha nhân qua lối mòn yêu thương mà các tín hữu đã tạo ra nên trong cuộc sống hôm nay. Amen.

 

.

CON ĐƯỜNG CỦA LÒNG XÓT THƯƠNG

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí

Năm ngoái, khi làm con đường đắt nhất hành tinh tại Hà Nội, vì tránh ngôi nhà của một quan chức nào đó, người ta đã phải uốn cong con đường. Khi bị truy vấn, họ không dám nói lên sự thật mà lại biện minh gọi đó là đoạn cong mềm mại. Ở Đồng Nai, dự án con đường bờ sông cũng bị dừng lại nhiều năm, đến nay chưa hoàn tất được vì vướng phải những ngôi nhà “nhạy cảm”. Người ta nói rằng, có lẽ ở Việt Nam, luật pháp chưa nghiêm minh hoặc do một ảnh hưởng ngầm nào đó nên mới có tình trạng như thế. Những ngày vừa qua, UBND Tp.HCM đã phải rút ra bài học sâu sắc khi làm ăn với nước ngoài, đó là nhà thầu Nhật Bản đòi phạt mỗi ngày 2,5 tỷ đồng vì chậm bàn giao mặt bằng đường xe điện Bến Thành – Suối Tiên do vướng mắc giải tỏa đền bù. Đến nay, việc trễ hợp đồng đã gần 2 năm, số tiền nộp phạt lên đến hàng trăm tỷ.

Con đường trong tâm hồn của mỗi người cũng bị tình trạng giống như thế. Có những lối sống bị bẻ cong, bị vướng mắc vì phải tránh né những bận vướng trong tâm hồn không giải toả được. Thiên Chúa muốn đến với mỗi người để bày tỏ tình yêu thương, nhưng con người vẫn không giải tỏa được những khúc quanh co, những bận vướng đó, khiến Thiên Chúa không đến với ta được.

Bài đọc một, tiên tri Baruc mô tả những việc Thiên Chúa yêu thương thực hiện cho dân Người. Qua lời vị tiên tri, Thiên Chúa nói với dân Israel: Hỡi Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang chế mà mặc lấy áo vinh quang. Hãy khoác lên mình áo công chính và đội triều thiên vinh quang mà Đấng Vĩnh Hằng ban tặng. Thiên Chúa sẽ cho khắp hoàn cầu được nhìn thấy ánh vinh quang rực rỡ của ngươi. Vị tiên tri còn tiên báo ngày tất cả con cái của Thiên Chúa sẽ được quy tụ về trong niềm vui mừng hớn hở : Ngày xưa, chúng bị giải đi như những tên nô lệ, nay sẽ đến ngày, Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với Giêrusalem trong tiếng cười hân hoan.

Lời tiên báo của Baruc gợi lên hình ảnh của một vị Thiên Chúa hết mực xót thương dân Người. Cho dù Israel có phản bội, từ chối Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn không thể từ chối họ. Ngài vẫn cho họ cơ hội và tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn chờ đợi nơi dân Người một thái độ thích hợp trước tình yêu của Ngài. Bài đọc một cũng cho thấy, để Thiên Chúa có thể đến viếng thăm và đem dân trở về, họ phải chẩn bị một con đường cho ngay thẳng: bạt thấp núi cao gò đồi, lấp đầy hố sâu, san phẳng những chỗ gập ghềnh. Trên con đường đó, Thiên Chúa sẽ dẫn họ bước đi dưới ánh sáng và lòng từ bi công chính của Người.

Con đường Chúa kêu mời Israel chuẩn bị là con đường trở về quê hương, nhưng cũng còn là con đường của mỗi người trở về với Chúa. Cần phải san bằng tất cả những chỗ gập ghềnh trên con đường ấy, để Thiên Chúa có thể đến với con người và con người có thể về với Thiên Chúa. Lịch sử cứu độ cho thấy, Thiên Chúa của chúng ta là vị Thiên Chúa luôn chủ động bước đến con người. Ngài như người mục tử không biết mệt mỏi để tìm kiếm và cứu chữa những con chiên bị lạc, bị thương tích.

Tin Mừng Luca cho thấy, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử nhân loại. Ngài không còn đứng bên trên hoặc bên ngoài để nhìn vào con người, nhưng đã chấp nhận bước vào thế giới, nhập cuộc với con người, để có thể đem tình yêu thương của Thiên Chúa cho thế giới loài người theo cách thức của con người. Việc Thánh Luca liệt kê các nhân vật trong lịch sử: Năm thứ mưới lăm triều hoàng đế Tiberiô, Phongxiô Philatô làm tổng trấn…để cho thấy việc xuất hiện của Gioan Tiền Hô và của Đấng Cứu Thế không phải là một câu chuyện hoang tưởng, mà là một biến cố lịch sử, tức là có thể xác định được không gian và thời gian.

Gioan được chọn trở thành người dọn đường cho Đấng Cứu thế. Ông mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn, thay đổi thái độ sống, để có thể đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Ông cũng kêu gọi mọi người tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa để sám hối và đón nhận ơn tha thứ. Sám hối không chỉ là than khóc về quá khứ, nhưng phải là một quyết tâm thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động, thay đổi nếp sống cũ không phù hợp với Thiên Chúa để tạo lập một nếp sống mới tốt hơn. Sám hối đòi mỗi người phải có những hành động quyết liệt: Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, mở lối cho thẳng để Người đi. Như thế, việc sám hối là việc cần phải làm ngay lúc này, không thể chần chừ, phải luôn dọn sẵn, để bất cứ lúc nào Thiên Chúa cũng có thể đến với con người. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho phẳng, đường quanh co uốn lại cho ngay, đường gồ ghề phải san cho bằng. Con đường Gioan nói lúc này chắc chắn không phải là con đường bằng đất bằng đá nữa mà là con đường trong tâm hồn.

Như vậy, để đón nhận Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, là hiện thân của lòng Chúa thương xót, chúng ta cần phải khai thông những chỗ ùn tắc trong tâm hồn. Mọi đồi núi của sự kiêu căng, tự mãn, tự phụ cần phải được san phẳng, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu căng và Ngài nâng cao kẻ khiêm nhường. Mọi chỗ gồ ghề trong tâm hồn là những lối sống quanh co, gian dối, là cách làm ăn bất minh, bất chính cần phải được làm cho bằng phẳng để có thể có được một tâm hồn bình an, một lương tâm trong sáng. Nếu như con đường quốc lộ, chính quyền có thể dùng biện pháp cưỡng chế giải toả cho thông thoáng, nhưng con đường trong tâm hồn thì không thể cưỡng chế bằng bất cứ biện pháp nào nếu một khi người đó không muốn. Vì thế, không ai khác hơn là chính mỗi người phải tự nắn lại con đường mình đang đi, tự mình giải toả những vướng mắc đang cản trở bước tiến của mình cũng như cản đường của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng cần phải san bằng những con đường gồ ghề trong gia đình. Do sự khác biệt về tuổi tác giữa các thế hệ, do sự tác động của xã hội, khiến cho nhiều gia đình vợ chồng cha mẹ, con cái, dù ở trong một nhà nhưng vẫn không thể đến với nhau, không thể nói chuyện với nhau. Nhiều gia đình anh em, cha mẹ vì một chút quyền lợi, của cải đất đai mà không còn nhìn mặt nhau, coi nhau như người dưng nước lã. Cần phải lấp đầy con đường này bằng tình yêu thương và sự quảng đại, bằng sự cảm thông và tha thứ, để các thành viên trong gia đình có thể bước đến với nhau.

Cũng còn có những con đường đang bị vướng mắc bởi sự giàu có, bởi sự tiện nghi và bởi thiếu tình yêu thương trắc ẩn bởi ít khi đi lại, khiến cho nó trở nên rậm rạp um tùm, đó là con đường đến với người nghèo và những người bất hạnh. Sống trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót là cơ hội để chúng ta khai thông những con đường này. Hãy chủ động dẹp đi những bận vướng, những rào cản để mỗi người có thể đi ra khỏi sự giàu có hưởng thụ, khỏi sự êm ấm an toàn của mình để có thể đến với những con người nghèo khó, bất hạnh. Họ đang cần nơi chúng ta không hẳn là tiền bạc bố thí, nhưng họ đang cần nơi chúng ta tình yêu thương và sự cảm thông, tôn trọng. Đừng cố ý hay vô tình nhân danh những con người nghèo khó này để trục lợi hay làm tổn thương họ.

Chúng ta cũng cần phải giải tỏa và làm thông thoáng con đường đến với anh chị em. Trong thực tế, nhiều người, nhiều nhà đã chặn rào bịt lối của nhau khiến cho hàng xóm không còn lối ra. Cũng vậy, trong đời sống đạo cũng như đời sống thường ngày, chúng ta cũng đã lấn chiếm đường xá, xây ụ đắp mô khiến đường xá trở nên nhỏ hẹp. Con đường bên ngoài đã trở nên nhỏ hẹp thì con đường trong tâm hồn sẽ không còn có thể đi lại được được nữa, vì đã bị những sự nghi kỵ, ghen tị rào kín. Có nhiều người là hàng xóm với nhau, nhưng đã nhiều năm nghi kỵ, thù hận đến độ ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau mà không có được một lời chào hay thăm hỏi.

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi chúng ta bảo vệ và làm cho môi trường sống trở nên sạch đẹp. Hãy bắt đầu từ con đường ở cửa nhà mình, đừng biến đường chung thành của riêng, đừng xả rác và làm tắc nghẽn con đường và dòng nước chảy. Trái lại, hãy làm cho mọi con đường trước cửa nhà, trong ngõ xóm trở nên sạch đẹp, thông thoáng, cũng cần làm sạch đẹp mọi con đường trong tâm hồn. Hãy trồng thêm cây xanh, bông hoa không chỉ ở cửa nhà mà còn phải trồng nhiều bông hoa trong tâm hồn của mình, để con đường ấy sẽ là con đường chờ đón Chúa đến trong và cũng là con đường để chúng ta có thể đến với anh em trong niềm vui. Amen.

 

.

SAN LŨNG, BẠT ĐỒI

Trầm Thiên Thu

Dọn đường là công việc chuẩn bị để đón tiếp một nhân vật đặc biệt nào đó. Dọn đường có thể theo nghĩa đen là dọn dẹp đường sá cho vệ sinh hơn, tươm tất hơn, gọn gàng hơn, lấp những chỗ lõm, san những chỗ lồi,… Dọn đường cũng có thể có nghĩa đen là trang trí cờ xí, treo đèn, kết hoa,… hoặc nghĩa bóng là tích cực đổi mối cách sống,… Dĩ nhiên nghĩa bóng quan trọng hơn nghĩa đen. Nói chung, dọn đường là làm những gì đẹp mắt nhất.

Bề ngoài cần như vậy, bề trong còn cần hơn, nhất là khi chúng ta chuẩn bị đón Vua các vua và Chúa các chúa: Đấng Thiên Sai Giêsu Kitô. Ngài thực sự đã đến thế gian – và chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm ngày Ngài đến thế gian lần thứ nhất trong cương vị Vua Thương Xót, nhưng rồi Ngài đã về trời, và rồi Ngài sẽ lại đến thế gian lần thứ hai trong cương vị Vua Công Lý, Thẩm Phán tối cao và chí minh.

Trước khi Chúa Giêsu đến thế gian lần thứ nhất, Gioan Tẩy Giả (Tiền Hô) đã xuất hiện trong cương vị “người mở đường”, đi tiên phong để chuẩn bị cho sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô. Gioan Tẩy Giả rất khác thường, nói đúng ra là một “dị nhân”. Vì thế, nhiều người thấy ông mà cứ tưởng ông là Đấng Mêsia, là Êlia, hoặc một ngôn sứ nào đó. Nhưng ông biết rõ ông là ai: “Có ngườđến sau tôi, nhưng tri hơn tôi, vìcó trước tôi” (Ga 1:30). Người “đến sau” mà lại “có trước”, người không có đức tin sẽ cảm thấy chói tai, vì theo lẽ thường thì điều đó “ngược đời” lắm. Như phụ nữ Samari, khi đối thoại với Chúa Giêsu bên giếng nước, cũng đã thắc mắc: “Chng lông ln hơn t ph chúng tôi là Gia-cóp, ngườđã cho chúng tôi giếng này?(Ga 4:12).

Về câu nói của ông Gioan Tẩy Giả, các Phúc Âm nhất lãm cũng cho biết tương tự: “Đng đến sau tôi thì quyn thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người (Mt 3:11; Mc 1:7; Lc 3:16). Ông Gioan không tự đánh lừa mình hoặc đánh lừa người khác, và ông khiêm nhường tự nhận: “Tôi là tiếng kêu trong sa mc. Hãy dđường cho Chúđến! (Ga 1:23).

Ngày xưa, ông Ba-rúc (con ông Nê-ri-gia) nói với dân chúng: “Hi Giêrusalem, hãci b áo tang kh nhc, và mc lánh vinh quang vĩnh cu Thiên Chúa ban cho ngươi; hãy khoác vào mình áo choàng công chính ca Thiên Chúa, và đi lêđtriu thiên vinh quang Đng Vĩnh Hng ban tng (Br 5:1-2). Thật hạnh phúc biết bao vì được Thiên Chúa quan tâm và yêu thương như vậy, càng hạnh phúc hơn khi Ngài không coi chúng ta là tội đồ mà trao ban cho chúng ta những điều kỳ diệu, vượt quá ước mơ của chúng ta.

Lý do đó rất lạ, hầu như chúng ta không dám tin, nhưng đó lại là sự thật minh nhiên. Ngôn sứ Ba-rúc giải thích rõ ràng: “Vì Thiên Chúa s cho khp c hoàn cu thy hào quang rc r ca ngươi. Mãi mãi Người s gi ngươi là Bình An xây dng trên công chính và Vinh Quang phát xut t lòng kính s Thiên Chúa (Br 5:3-4). Vâng, quá đỗi kỳ diệu!

Ngôn sứ Ba-rúc tiếp tục động viên: “Vùng lên, Giêrusalem hi, hãy đng  nơi cao, và hướng nhìn v phíđông: Kìa xem con cái ngươi t đông sang tây t hp vtheo lĐng Thánh đã truyn dy. Được Thiên Chúa nh đến, chúng hn h mng vui. Xưa chúng b quân thù áp gii, phi ri ngươi, không xe không nga. Nay Thiên Chúa lđưa chúng tr v vi ngươi, chúng được kiđi vinh quang rc r, khác chi mt ngai vàng (Br 5:5-6). Đúng là ngỡ như giấc mơ vậy!

Thiên Chúa chí thánh, ngay thẳng, mọi nơi Ngài đến phải tươm tất, gọn gàng và sạch sẽ: “Thiên Chúa đã ra lnh phi bt thp núi cao và gò nng có t lâđi, phi lđy thung lũng cho mđt phng phiu, đ Ít-ra-en tiến bước an toàn dướánh vinh quang ca Thiên Chúa. Theo lnh ca Thiên Chúa, rng xanh và đloi quế trm s to bóng che rÍt-ra-en, vì Thiên Chúa s dÍt-ra-en đi trong hoan lc, dướánh sáng vinh quang ca Chúa, cùng vi lòng t bi và s công chính ca Người (Br 5:7-9). Thật hạnh phúc khi chúng ta tôn thờ một Thiên Chúa từ bi, nhân hậu, giàu lòng thương xót, muốn cứu vớt chứ không muốn sát hại, muốn tha thứ chứ không muốn trừng phạt. Có lẽ đôi khi chúng ta có mơ cũng chẳng thấy, thế mà lại là sự thật minh nhiên.

Tác giả Thánh Vịnh cũng đã từng phải thốt lên: “Khi Chúa dn tù nhân Sion tr v, ta tưởng mình như gia gic mơ (Tv 126:1). Vâng, không ngạc nhiên sao được, không bất ngờ sao được, khi nhãn tiền chứng kiến những điều kỳ diệu như vậy. Quá đỗi hạnh phúc, niềm vui vỡ òa, thế nên dân chúng hân hoan cùng nhau “vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng”. Và rồi khi thấy vậy, dân ngoại đã xôn xao bàn tán: “Vic Chúa làm cho h, vĩ đi thay! (Tv 126:2). Họ cũng phải tâm phục, khẩu phục. Chắc chắn không ai có thể trì hoãn sự sung sướng được!

Việc Chúa làm cho chúng ta thật là vĩ đại, từ việc nhỏ tới việc lớn – đơn giản mà quan yếu như không khí, và hẳn là cõi lòng ai cũng chan chứa niềm vui khôn tả. Sung sướng và hạnh phúc, nhưng không được “ngủ quên”, mà vẫn phải không ngừng cầu nguyện, vì chúng ta vẫn còn trong thân xác phàm nhân, chưa thực sự thoát sự kềm kẹp của ma quỷ. Do đó, chúng ta phải tỉnh thức, noi gương tác giả Thánh Vịnh cầu nguyện: “Ly Chúa, xin dn tù nhân chúng con v, như mưa dn nước v sui cn min Nam (Tv 126:4). Hạnh phúc nào cũng có ít nhiều nước mắt, đau khổ càng lớn thì hạnh phúc càng nhiều: “Ai nghn ngào ra đi gieo ging, mùa gt mai sau khp khi mng. H ra đi, đi mà nc n, mang ht ging vãi gieo; lúc tr v, v reo hn h, vai nng gánh lúa vàng (Tv 126:5-6).

Cầu nguyện luôn quan trọng, cho mình và cho người khác. Như hơi thở cần thiết để duy trì sự sống thể lý thì cầu nguyện là hơi thở để duy trì sự sống tâm linh, nhất là trong Mùa Vọng này. Không cầu nguyện, thân xác còn sống nhưng linh hồn đã chết. Thánh Phaolô nói về việc cầu nguyện: “Tôi luôn vui sướng mi khi cu nguyn cho anh em hết thy, vì t buđu cho đến nay, anh em đã góp phn vào vic rao ging Tin Mng. Tôi tin chc rng: Đng đã bđu thc hin nơi anh em mt công vic tt lành như thế, cũng s đưa công viđó ti ch hoàn thành cho đến ngàĐc Kitô Giêsu quang lâm (Pl 1:4-6).

Thánh Phaolô phân tích chi tiết và cụ thể: “Có Thiên Chúa làm chng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh em tt c, vi tình thương cĐc Kitô Giêsu. Điu tôi khn khon nài xin là cho lòng mến ca anh em ngàthêm di dào, khiến anh em đượơn hiu biết và tàtrc giác siêu nhiên, đ nhn ra cái gì là tt hơn. Tôi cũng xin cho anh em đượnên tinh tuyn và không làm gì đáng trách, trong khi ch đi ngàĐc Kitô quang lâm. Như thế, anh em s đem lhoa trái di dào là sng mđi công chính nh Đc Giêsu Kitô, đ tôn vinh và ngi khen Thiên Chúa (Pl 1:8-11).

Tôn vinh, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa không chỉ là trách nhiệm và bổn phận của mỗi chúng ta, mà còn là quyền lợi. Chúng ta làm vậy cũng chẳng thêm điều gì cho Ngài, nhưng chính động thái đó lại sinh ích lợi cho chính chúng ta. Thật là trên cả tuyệt vời!

Trình thuật Lc 3:1-6 (tương đương Mt 3:1-12; Mc 1:2-6; Ga 1:19-28) nói về lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả. Trình thuật Tin Mừng hôm nay ngắn gọn nhưng súc tích, xoáy sâu vào tâm điểm của Mùa Vọng.

Lúc đó là năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philípphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít, Lyxania làm tiểu vương miền Abilên, Khanan và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Dacaria là chàng Gioan (anh em họ với Chúa Giêsu) ở trong hoang địa. Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan để rao giảng và kêu gọi người ta chu phép ra tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaia: “Có tiếng người hô trong hoang đa: hãy dn sn con đường cho Đc Chúa, sa li cho thng đNgườđi. Mi thung lũng phi lp cho đy, mi núđphi bt cho thp, khúc quanh co phi un cho ngay, đường li lõphi san cho phng. Ri hết mi người phàm s thơn cđ ca Thiên Chúa.

Những thung lũng hiềm khích, thù hận; những núi ghen tuông, những đồi gièm pha; những khúc quanh lươn lẹo, gian ngoa, lừa bịp; những con đường đầy ổ gà kèn cựa nhau, đầy ổ voi khích bác nhau, trù dập nhau; và còn rất nhiều những “vùng tối” âm u hơn những cánh rừng nguyên sinh, đầy thú dữ,… Chúng ta đã san bằng được gì, lấp được hố nào, uốn thẳng được chỗ nào?

Chuẩn bị đón mừng Chúa Giêsu giáng sinh không phải là chỉ đua nhau làm những hang đá sang trọng, lộng lẫy, đồ sộ và tốn bạc triệu, bạc tỷ, hoặc lo sắm sửa đủ thứ để viện cớ là “ăn mừng” Lễ Giáng Sinh. Chúa không cần những thứ đó, và Ngài cũng không “chấm công” cho chúng ta vì những thứ xa xỉ đó. Hãy san bằng những hang đá cồng kềnh đó đi! Tại sao người ta không cố gắng san bằng khoảng cách giàu – nghèo, khoảng cách cười – khóc, khoảng cách vui – buồn, mà lại cứ “nới rộng” hoặc “đào sâu” thêm những khoảng cách “vô tình” đó?

Thiết tưởng, tấm lòng của những người mà chúng ta gọi là “khố rách áo ôm” hoặc “nghèo rớt mồng tơi” mới thực sự là những máng cỏ mà Chúa Giêsu Hài Đồng muốn sinh ra và trú ngụ… Họ chịu nghèo thay chúng ta đấy, vì thế họ được Chúa yêu thương nhiều. Rất hợp lý! Thánh Phaolô phân tích: “Mt s cành câô-liu đã bchđi, còn bn là ô-liu dđã được tháp vàđó, và cùng được hưởng s sng di dào t r câô-liu chính. Vì thế, bđng có lên mt khinh d các cành khác” (Rm 11:17-18). Và chính Chúa Giêsu đã xác định: “Chng ai có th nhđược gìmà không do Tri ban (Ga 3:27). Thảo nào có lần Ngài đã dạy: “Khi đã làm tt cnhng gì theo lnh phi làm thì hãy nói: chúng tôi là nhng đy t vô dng, chúng tôi đã ch làm vic bn phđy thôi (Lc 17:10).

Veni, Emmanuel! Lạy Đấng Emmanuel, xin ngự đến!

Ly Thiên Chúa chí ái, xin giúp con biết can đm san lp mi chướng ngi ngăn cn con đến vi Ngài qua tha nhân. Xin cho con mt trái tim hoàn toàn mđ con biếđi cp tc cho kđón mng Con Mt Ngài là Đng Thiên Sai. Con cu xin nhân danh Thánh T Giêsu, Đng cđ nhân loi. Amen.

 

.

HÃY DỌN ĐƯỜNG

Văn Hào, SDB

Khi thành phố bắt đầu về đêm, dòng người và xe cộ trở nên thưa thớt, người ta thấy xuất hiện những công nhân cặm cụi đi ra quét dọn các con đường. Niềm vui của họ là nhìn những con đường sạch bóng cho ngàn người đi qua. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một bài hát cũng mượn những vần thơ diễn tả hình ảnh người phu quét rác: “Người phu quét lá bên đường, quét cả nắng vàng quét cả chiều thu”. Có một vị chính khách nọ khi ra tranh cử tổng thống cũng nói với mọi người :“ Nếu tôi được bầu chọn làm nguyên thủ quốc gia, công việc đầu tiên tôi sẽ làm là cho xây dựng những con đường”.

Cũng vậy, Giáo hội ngày hôm nay mời gọi chúng ta đóng vai người phu quét lá để dọn con đường trong tâm hồn đón Chúa đến. Giáo hội trích mượn lời hiệu triệu của Thánh Gioan tiền hô để nhắn gửi chúng ta :“ Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấy cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng (Lc 3, 4 )”.

Nhưng dọn đường như thế nào?

Đạo là đường. Đạo Công giáo không phải là một pháo đài gồm chứa những luật lệ cứng ngắc để chúng ta rút lui vào đó cố thủ. Đạo mà Chúa Giêsu khai sáng là một con đường rộng mở thênh thang để chúng ta bước tới, đi đến gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Chúa Giêsu đã nói: “Tôi là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Cuộc hành trình đức tin của chúng ta cũng chính là con đường đưa dẫn chúng ta tiến về ánh sáng và sự sống vĩnh cửu. Nhưng con đường đó nhiều khi ngập đầy bụi bặm và rác rưởi của tội lỗi mà chúng ta cần phải quét dọn hằng ngày.

Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma đã viết “ Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Vậy anh em hãy loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Chúng ta hãy ăn ở cho đúng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương” (Rm 13, 12.13). Bóng tối của màn đêm là hình tượng biểu trưng tội lỗi và sự chết. Vũ khí của sự sáng mà Thánh Phaolô nhắc bảo chính là sức mạnh Thiên Chúa ban cho những ai được Thần khí hướng dẫn để không sống theo xác thịt. Điều mà Thánh Phaolô nói tới cũng tương hợp với lời hiệu triệu của thánh Gioan mà chúng ta nghe trong bài Tin mừng hôm nay. Con đường cong queo của những luồn lẹo gian dối phải uốn cho ngay. Lũng sâu chất chứa những thù hận và cách ngăn phải lấp cho đầy. Núi cao của tham vọng và ích kỷ phải bạt cho bằng. Muốn sửa lại những con đường đó, chúng ta phải đi vào hành trình hoán cải nội tâm một cách sâu xa.

Hoán cải và trở về

Có một người đàn ông nọ vô tình đọc thấy một bản cáo phó trên một trang báo. Người ta nhầm lẫn đưa tin ông vừa mới chết. Ông xúc động, nhưng bàng hoàng hơn cả vì bản cáo phó xem ông như một kẻ giết người hàng loạt, vì ông đã chế tạo nhiều vũ khí để sử dụng trong chiến tranh. Bản cáo phó đã đánh động tâm hồn ông, và ông quyết định chuyển hướng. Thay vì phục vụ chiến tranh như trước đây, ông bắt đầu dấn thân phục vụ cho hòa bình. Ông đã hiến dâng toàn bộ tài sản ông sở hữu để cổ vũ cho công lý và hòa bình trên khắp thế giới. Người đàn ông ấy chính là Alfred Nobel, người đã khai lập giải Nobel hòa bình để phục vụ cho mục đích này. Đó là một con người đã biết thức tỉnh và trở về trong sám hối.

Hoán cải (metanoia) theo nguyên ngữ Hy lạp chính là trở về, trở về với Chúa và trở về với anh em. Trong mùa vọng cũng như trong mùa chay, chúng ta được nhắc nhở thực hành việc sám hối. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa rộng, thì trong suốt cuộc lữ hành trần thế, chúng ta vẫn luôn cần phải trở về liên tục, bởi vì đây là thái độ nội tâm căn bản thể hiện đức tin của mọi tín hữu quy hướng về Thiên Chúa. Sám hối không phải chỉ là nhớ lại một vài lỗi phạm và đến tòa cáo giải xưng thú để lương tâm được thanh thản. Sám hối trước hết và trên hết chính là một tư thế nội tâm để quay trở về. Cuộc lữ hành đức tin chúng ta giống như một con thuyền nhỏ trên dòng sông chảy ngược. Con thuyền không thể đứng yên một chỗ mà phải tiến tới, nếu không, con thuyền sẽ bị dòng nước cuốn ngược lại. Vì thế cuộc hành trình trở về được Giáo hội nhắc nhở trong mùa vọng như một động thái cần thiết để đón chờ Chúa đến. Chúng ta không thể trở về với Chúa mà lại không biết cách trở về làm hòa với nhau. Cũng thế, sự hoán cải mà thánh Gioan Tiền hô nói đến, đòi hỏi chúng ta phải phá đổ bức tường cách ngăn của những thù hận, phải uốn lại cho ngay những luồn lẹo gian dối trong cách hành xử thường ngày làm phương hại đến cận nhân chung quanh.

Có lẽ chúng ta đều biết bức tranh nổi tiếng vẽ bữa tiệc ly của danh họa Leonardo da Vinci. Ông tập trung cao độ để phác họa dung mạo Chúa Giêsu ngồi giữa các học trò trong giờ phút ly biệt đầy thân thương và quyến luyến. Nhưng cầm cọ lên, ông lại buông xuống vì không thể vẽ nổi. Nguyên nhân vì chiều hôm trước, ông mới cự cãi kịch liệt với anh hàng xóm bên cạnh và tâm hồn trở nên bất an. Cuối cùng ông quyết định gác bút, đi làm hòa với người bạn ấy rồi mới trở về xưởng vẽ. Chúng ta thấy dung mạo Chúa Giêsu trong bức tranh rất sống động và toát lên một tình yêu vô hạn. Không có bình an trong tâm hồn, Leonardo da Vinci không tài nào thể hiện được chân dung Đức Giêsu trong bức họa nổi tiếng ấy. Cũng vậy, chúng ta không thể nào đến với Chúa mà tâm hồn vẫn còn những rào chắn khổng lồ cách ngăn chúng ta với anh chị em chung quanh mình.

Hình mẫu nơi Gioan tiền hô

Gioan tiền hô là người gác cổng dẫn vào Tin mừng. Ngài là nhịp cầu nối giữa cựu ước và tân ước. Gioan mời gọi dân chúng sám hối để trở về, nhưng ông tự thú ông không phải là đấng Messia, mà chỉ là người phu quét đường, còn Đức Giêsu mới chính là con đường để chúng ta bước tới. Ông chỉ là tiếng kêu giữa sa mạc vọng lại lời, còn Đức Giêsu mới chính là ‘Lời’, là ngôi Lời đã trở thành xác phàm. Vì thế Gioan tóm kết sứ mạng của mình trong câu châm ngôn ‘Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Có Đấng đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi. Tôi không đáng cúi xuống xách dép cho Ngài’. Sự khiêm tốn mà Gioan nêu gương chính là chìa khóa căn bản để chúng ta bày tỏ tâm thức sám hối, trở về với Chúa và với nhau. Khiêm tốn nhận ra những giới hạn và bất toàn nơi mình, chúng ta mới có thể quét sạch rác rưởi trong tâm hồn, dọn đường cho Chúa đến. Thánh Gioan đã nêu gương mẫu cho chúng ta về thái độ khiêm tốn căn bản này.

Kết luận

Trong một cuộc triển lãm, họa sĩ Vangog có trưng bày một bức tranh tuyệt đẹp với tựa đề ‘Chúa đến’. Ông vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa trước một căn phòng. Một người bạn đến xem tranh, tấm tắc khen ngợi tài nghệ của ông, nhưng anh bạn góp ý: “Này Vangog, bức tranh của anh khá hoàn hảo nhưng còn thiếu xót một chi tiết, có lẽ anh quên không để ý tới. Căn phòng Chúa đứng gõ cửa còn thiếu một nắm đấm để mở ra”. Vangog trả lời: “ Không phải thế đâu. Chúa đang đứng gõ cửa căn phòng tâm hồn mỗi người chúng ta. Còn bạn hay tôi, chúng ta có mở hay không là do chúng ta quyết định. Nắm đấm để mở cửa phòng nằm ở bên trong, chứ không nằm phía bên ngoài”.

Trong mùa vọng, chúng ta đợi chờ Chúa đến. Ngài đang đến gõ cửa tâm hồn từng người. Cửa phòng có được mở ra hay không, và Chúa có đi vào được căn phòng tâm hồn chúng ta hay không, còn tùy nơi cá nhân mỗi người.

 

.

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Lm. Nguyễn Cao Siêu

Suy Niệm

Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta muốn tự định nghĩa về mình. Chúng ta tự hỏi mình là ai. Đây là một câu hỏi quan trọng và cần thiết.

Gioan Tẩy Giả cũng đã đặt cho mình câu hỏi tương tự. Nhiều người nghĩ rằng ông là đấng Mêsia, là Êlia… Còn ông, ông biết rõ ông là ai. Gioan không đánh lừa mình hay đánh lừa người khác. Ông tự định nghĩa: “Tôi là tiếng kêu trong sa mạc. Hãy dọn đường cho Chúa đến” (Ga 1, 23).
Cả cuộc đời Gioan là một tiếng kêu. Tiếng kêu ấy đã vang lên từ khi ông được thụ thai, một cuộc thụ thai lạ lùng khi cha mẹ ông đã luống tuổi. Tiếng kêu ấy rõ dần qua cuộc sống đặc biệt của ông: nơi hoang địa, mặc áo lông thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. Tiếng kêu ấy vang động khắp vùng ven sông Giođan. Một tiếng kêu khẩn thiết: hãy sám hối. Một tiếng kêu cấp bách: hãy dọn đường cho Chúa đến. Tiếng kêu cuối cùng của Gioan đã đưa ông đến cái chết: “Vua không được phép lấy bà ấy làm vợ” (Mt 14,4).
Gioan hấp dẫn vì ông sống điều ông giảng: ông sống khổ hạnh và mời gọi người ta sám hối. Gioan mãi mãi hấp dẫn vì ông không bao giờ tìm mình. Ông sống vai trò của người mở đường, người giới thiệu cho Đấng đến sau ông nhưng lại quyền thế hơn ông. Ông vui mừng tự xóa mình đi để Đức Giêsu được nổi bật. Chính vì thế mà ông trở nên cao trọng.

Con người chỉ cao trọng khi sống cho Thiên Chúa.
Mỗi lần mùa Vọng trở về, chúng ta có dịp gặp lại Gioan, người dọn đường. Chúa Giêsu hôm nay vẫn cần những Gioan Tiền Hô mới biết tiếng kêu thức tỉnh nhân loại, biết dạy cho họ chờ đợi và nhận ra ơn cứu độ đã đến.
Dọn đường là lội ngược dòng, là chấp nhận bị khai trừ, bị từ chối. Gioan đã dọn đường bằng cả cuộc đời để cuộc hôn nhân giữa Chúa Kitô và nhân loại thành tựu. Hội Thánh vẫn cần những người dám sống điều mình nói, và dám nói điều mình sống.
Gợi Ý Chia Sẻ

 • Giáo Hội mời gọi chúng ta lội ngược dòng trước sự lôi kéo của vật chất, hưởng thụ. Có khi nào bạn dám đi ngược với tập thể, vì muốn sống theo ý Chúa?
 • Trong cuộc sống của Gioan Tẩy Giả, điều gì đánh động bạn hơn cả?

Cầu Nguyện
Lạy Chúa, Khi đến với Chúa con tháo bỏ đôi giày: những tham vọng của con; con cởi bỏ đồng hồ: thời khóa biểu của con; con đóng lại bút viết: các quan điểm của con; con bỏ xuống chìa khóa: sự an toàn của con; để con được ở một mình với Ngài, lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật.
Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa, con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa, con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa, con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa, con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa.

 

.

SÁM HỐI

Lm. Giuse Phạm Thanh Liêm

Gioan con Zacaria xuất hiện rao giảng sám hối. Đây là sứ điệp tiên tri Barúc đã từng loan báo: “hãy dọn đường cho Chúa, thung lũng hãy lấp đầy, đồi núi hãy san phẳng…”. Dân Do Thái mong chờ Chúa, hàm chứa, Chúa sai vị Thiên Sai (Kitô) để giải phóng họ khỏi cảnh lưu đầy ở Babylon. Tiên tri đã loan báo phải bạt các núi đồi, san phẳng những thung lũng để dân Chúa trở về. Người ta sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa qua việc Ngài đưa dân từ nơi lưu đầy trở về quê hương. Điều này xảy ra khi vua Kyrô người Ba Tư ban hành chiếu chỉ cho dân Do Thái lưu đầy được trở về quê cha đất tổ. Dân Do Thái vui mừng. Họ nhận ra Thiên Chúa yêu thương họ. Mỗi người đều được mời gọi trở về để đón nhận hồng ân của Thiên Chúa.

 1. Sám hối để có thể sống hạnh phúc

Sám hối hàm chứa nhận ra mình chưa sống như phải sống. Thiên Chúa vẫn yêu thương và mời gọi con người sống tốt hơn, sống như Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa muốn tôi sống hạnh phúc. Tôi có hạnh phúc như Thiên Chúa muốn không? Tại sao tôi không hạnh phúc?

Phải chăng tôi đang quá bận tâm lo lắng về cơm ăn áo mặc? Phải chăng tôi muốn có nhiều tiền, tôi muốn có những gì cần thiết về của ăn áo mặc cho tôi và những người thân yêu trong khoảng thời gian an toàn? Phải chăng tôi muốn có sự an toàn của người phú hộ ”hãy ngủ nghỉ yên vì ngươi có nhiều của” (Lc.12, 13-21)? Phải chăng tôi lo lắng mọi sự và không biết rằng Thiên Chúa yêu tôi, Ngài sẽ cho tôi những thứ tôi thật sự cần (Mt.6, 25-34)?

Tôi có buồn bực vì không được người tôi yêu đáp trả? Tôi có thông cảm nỗi lòng của người tôi yêu, có thể họ cũng yêu ai đó mà cũng không được đáp trả? Tôi có muốn người khác yêu tôi, và tôi không cần biết những bận tâm và ao ước của người tôi yêu? Nếu tôi không chấp nhận con người của tôi, và nếu tôi không tôn trọng tự do của người khác, thì làm sao tôi có thể sống hạnh phúc đích thực?

     2. Yêu thương để sống hạnh phúc

Con người tùy thuộc nhiều yếu tố để sống hạnh phúc. Có lẽ khi dân lưu đầy trở về, sẽ gặp nhiều vấn đề phát sinh: chẳng hạn vấn đề nhà cửa, cơm bánh hằng ngày, vấn đề tương giao giữa con người với nhau, vấn đề phát triển tối đa con người của mình. Chỉ cần không dung hợp hài hòa những điều trên, con người cũng không cảm thấy hạnh phúc; hoặc nữa, nếu con người muốn một điều gì “quá mức” mà không có được, họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Đức Phật đã đề xuất lý thuyết “diệt dục”, đừng muốn nữa, thì sẽ không khổ. Đức Yêsu dạy con người: hãy yêu thương nhau (Ga.13, 34), nghĩa là, muốn điều tốt cho người khác, vui với người vui khóc với người khóc, giúp người khác triển nở và hạnh phúc.

Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa làm tất cả vì yêu. Con người được mời gọi để trở nên giống Thiên Chúa, được mời gọi để chia sẻ hạnh phúc với Thiên Chúa. Chính khi con người nên giống Thiên Chúa, thì con người được hạnh phúc. Con người được mời gọi để sống yêu thương như Thiên Chúa là Đấng yêu thương. Chính khi con người sống yêu thương, thì con người được hạnh phúc. Cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận. Con người hạnh phúc khi phục vụ và giúp người khác triển nở.

Hãy lấp bằng những hố sâu ngăn cách, hãy bạt những núi đồi kiêu kỳ làm ngăn trở mình sống yêu thương như Thiên Chúa. Mỗi người được mời gọi để nhìn lại chính mình, để thấy mình chưa sống như Thiên Chúa muốn, để thấy mình chưa yêu thương như Thiên Chúa mời gọi, để trở lại với Thiên Chúa là Đấng làm tất cả vì yêu thương.

Câu hỏi gợi ý chia sẻ

 1. Chính khi yêu thương là đã hạnh phúc! Bạn có kinh nghiệm về điều này không?
 2. Yêu là làm đẹp mình, bạn có đồng ý với câu nói này không? Xin dẫn chứng.

 

.

ĐỂ CHÚA ĐẾN

Lm. Jos. DĐH.

Để việc kinh doanh mang lại hiệu quả tốt nhất, ngoài năng lực, kinh nghiệm, người ta còn phải giám sát thực tế, đến tận nơi mà họ sẽ dồn công sức tiền của vào việc đầu tư làm ăn. Để biểu lộ lòng mộ mến, chúng ta vẫn chuẩn bị nhà cửa, không gian thích hợp, mỗi khi đón khách, nhất là khách quý. Kế hoạch làm kinh tế, phép lịch sự xã giao, tùy mỗi người, mỗi giai đoạn mỗi khác, nhưng trong tương quan người ta vẫn qui về câu châm ngôn : vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đúng là chất xám, kiến thức, luôn cần thiết đối với mọi tầng lớp xã hội, nhằm giúp người ta đạt được thành công tốt đẹp.

Tin Mừng hôm nay cho thấy nhiều nghịch lý, ông Gioan vào nơi hoang địa để kêu gọi người ta sám hối, thay vì phải đi đến các thành thị, ông kêu gọi sửa đường để Chúa đi, chứ không phải để mọi người đi. Lời hô hoán không phát xuất từ nơi vua chúa quan quyền, hay người có vị thế trong xã hội, mà từ một nhân vật “chân quê” mang tên Gioan. Chúa sẽ đến, Chúa đang đến, chỉ có ý nghĩa khi con người biết chuẩn bị thái độ hầu gặp gỡ, đón nhận. Nếu như có thể, hãy cùng nhau sửa đường bạt lối để Chúa đến, nếu không thể, hẳn chớ cản đường cản lối, làm hại ai.

Con đường nào sửa chữa, làm mới, cũng cần đến thời gian công sức, dù đường tự nhiên hay đường thiêng liêng. Đổi mới tâm hồn, sửa sang lại đời sống cách nghiêm túc là điều cần thiết, dù không ai nhìn thấy, nhưng Chúa biết. Thời nào, hoàn cảnh nào cũng vậy, việc đổi mới con người, thay đổi cách sống, không thể thiếu những cố gắng, hy sinh, từ bỏ. Chúa đến thăm gia đình, Chúa thăm tâm hồn, hay Chúa đến để cứu độ nhân loại, việc dọn dẹp chuẩn bị không thể đại khái, tùy ý được.

Dù không thế lực nào có thể cản ngăn được tình yêu thương và ơn cứu độ của Chúa, nhưng con người vẫn được mời gọi chuẩn bị xa, chuẩn bị gần để Chúa đến ; tình yêu có dồi dào, hạnh phúc càng tuyệt đối. Để Chúa đến khai mở triều đại mới, một triều đại chỉ có niềm vui, bình an và tình yêu, do đó mà Thiên Chúa đã sai nhiều sứ giả, đặc biệt vị ngôn sứ Tiền Hô hôm nay đang kêu gọi ta sám hối, dọn đường, dọn lòng, nhận lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Ngôn sứ Gioan ở hoang địa, nhưng ông vẫn hô to, tiếng hô ấy có khả năng chạm vào chốn sâu thẳm của tâm hồn con người. Vì thế, cả khắp miền sông Gio-đan và các vùng lân cận, người ta tìm đến để xin Gioan làm phép rửa, bày tỏ lòng sám hối, chuẩn bị nhận lãnh ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ngày hôm nay, Chúa vẫn đang sai các sứ giả của Chúa tới, nhưng con người còn nghe được lời mời gọi sửa đường, bạt lối cho ngay thẳng để Chúa đến không ? Ngày nay, chúng ta không phải vất vả tới sông Gio-đan để thể hiện lòng sám hối ; nhưng nhất định phải biết đến sa mạc của lòng mình, để được thay đổi, xứng hợp với cuộc gặp gỡ thân tình với Đấng cứu độ trần gian.

Gioan Tiền Hô ở hoang địa, ông không kêu gọi mọi người dọn tiệc, không hô người ta trở về hội đường để cầu nguyện lâu giờ, hầu đón Chúa cho long trọng. Gioan đã chỉ dẫn mọi người phải sám hối để được ơn tha tội, để Chúa đến, để thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Chính vì sự giới hạn, con người không thể tự mình trở nên tốt, không tự giữ tâm hồn mình khỏi hư hỏng ; Chúa biết điều đó, Ngài sai sứ giả đi trước chuẩn bị cho mọi người cách thế đón nhận ơn cứu độ.

Sách có câu : nếu bạn có lương tâm trong sáng, bạn không cần phải đi gõ cửa lúc ban đêm. Đúng, nếu tâm hồn ta sạch đẹp, dù ở phương trời nào ta cũng nghe được Tiếng Hô của sứ giả Chúa, nếu biết chuẩn bị, biết sám hối, trái tim của ta sẽ dễ dàng mở rộng để Chúa đến. Có nghe mới hiểu, có hiểu mới thấy Đức Giêsu chính là tình yêu và ơn cứu độ được ban cho con người. Sự thu hút của Gioan nơi hoang địa, đám đông dân chúng tuôn đổ về sông Gio-đan, chắc không phải là khả năng hùng biện của Gioan, mà phải là ảnh hưởng sâu đậm của Lời Thánh Kinh được loan báo.

Để Chúa đến, vẫn mãi là sứ điệp được hô vang bao lâu chúng ta chưa kết thúc chặng đường trần thế. Để ơn cứu độ được ban cho mọi tâm hồn, nhất định ai cũng phải thật lòng sám hối, dù cuộc sống có “lắm bả phù vân”. Chúng ta chỉ thất bại thật sự, một khi chúng ta đã từ bỏ mọi cố gắng. Nếu Nho Giáo cho rằng : không có cái tai hại nào lớn hơn là không chịu sửa mình; thì hôm nay, tiếng hô nơi hoang địa, thế nào cũng sẽ làm đổ sập tất cả những tâm hồn chai cứng : nghe, hiểu, mà không sám hối. Để Chúa đến, để ơn cứu độ không trở nên vô ích, hãy khiêm tốn để Lời Chúa khai mở trí lòng mà hiểu rõ hơn vì sao Thiên Chúa nhập thể làm người. Amen.

 

.

ƠN CỨU ĐỘ SẼ BAN CHO LOÀI NGƯỜI

P. Trần Đinh Phan Tiến

Vâng, thưa  quý vị, thưa các bạn, phàm nhân mang lấy án phạt từ thần dữ, là tội kiêu ngạo, phản nghịch lại Đấng toàn năng, một ân ban muôn thuở. Có thể, con người trong muôn thế hệ không thể nhận ra điều quan trọng ấy.Nhưng, Thiên Chúa đã mặc khải, tức biểu lộ nhiều lần, nhiều cách, nhưng , phàm nhân vẫn bưng tai bịt mắt, vì án phạt nguyên tổ đã dày đặc.

Vì một dấu chỉ nào đó, qua các ngôn sứ, dân tộc Dothai nhận ra và mong chờ “ ƠN CỨU ĐỘ”. Nhưng, đáng thương thay, cũng chính họ không nhận ra” ƠN CỨU ĐỘ” mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại qua họ.  Trước Đấng Cứu Thế Giáng Sinh, họ sống trong một niềm mong chờ, nỗi khao khát đến cháy bỏng. Nỗi chờ mong một Vị Cứu Tinh cho dân tộc Dothai của họ và theo ý họ . Nhưng, Thiên Chúa không ban riêng Vị Cứu Tinh cho họ và theo ý họ. Bởi vì, Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho hết thảy phàm nhân.

Thật vậy, sự sống của phàm nhân trên mặt đất, nếu không nhận biết Thiên Chúa, thì chỉ có đồng tiền. Nhưng, đồng tiền là phương tiện để sinh sống, chứ không phải là nguyên lý của sự sống. Vì đồng tiền chỉ lưu giữ sự sống cho phàm nhân cách hữu hạn nơi trần thế, chứ không thể tạo ra sự sống, hoặc bảo tồn sự sống. Như vậy, mặc nhiên, đồng tiền có sự giới hạn. Nhưng, mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ đồng tiền, tức phương tiện vật chất.

Như vậy, ơn cứu độ và đồng tiền hoàn toàn đối lập nhau. Vì ơn cứu độ hoàn toàn không thể dùng tiền để mua được. Vì ơn cứu độ dẫn đưa con người đến sự sống bất diệt, viên mãn. Còn đồng tiền sẽ dẫn đưa con người đến sự chết, sự chết muôn đời.

Đồng tiền là phương tiên chối bỏ Thiên Chúa, sự cám dỗ dành cho con người sự sống tạm bợ, xa hoa, tiện nghi giả tạo. Vì, sự sống hiện hữu chỉ xoay quanh đồng tiền.

Núi đồi, thung lũng, đường quanh co, chính là lòng người, tâm hồn bất chính của con người. Nếu lao động chân chính tạo ra vật chất cho gia dình xã hội và bản than là sự thánh thiện to lớn. Bời vì, lao động là hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng, lòng lang, dạ sói, mưu đồ bất chình, làm giàu bât chấp mọi tội ác là núi đồi, thung lũng, đường quanh co. Nếu chúng ta không sửa cho ngay thẳng, lấp cho đầy, chúng ta không thể đón nhận được ơn cứu độ, như dân Dothai đã được Thiên Chúa ban Đấng Cưu Tinh , nhưng, họ không đón nhận Đấng Cứu Tinh, THÌ ƠN CỨU ĐỘ SẼ KHÔNG ĐẾN VỚI HỌ, dù họ sống trong sự mong đợi, sự khát khao Đấng Cứu thế thì cũng vô ích.

Tâm tình người Kitô hữu ngày nay có khao khát, chờ mong Đấng Cứu Thế như “Tiếng kêu” trong hoang địa của thánh Gioan Tiền Hô hay không? Một gương sống từ bỏ, một gương sống “ dọn đường” cho Đấng Cứu Thế. Có nghĩa là, thánh Gioan Tiền Hô đã tích cực chờ mong, sống tâm tinh mong đợi Đấng Cứu Thế cách tích cực nhất.

Ngày nay, những ai noi gương Gioan Tiền Hô, dường như cũng mang lấy “tiếng kêu” trong sa mặc như ngài. Nhưng, đừng thất vọng mà hãy mang tâm tình “ mùa vọng ” như ông. Một mẫu gương “ Mùa Vọng” đích thực. Ơn cứu độ sẽ ban cho phàm nhân với điều kiện phải “dọn đường” cho Chúa đến

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian lần thứ Nhất, mặc lấy nhân tính, để cứu độ phàm nhân. Trong thân phận người lữ thứ, hầu chia sẻ cảnh gian truân của người phàm, bằng sự kêu gọi sống công chính, qua nhân vật Gioan Tiền Hô. Xin cho loài người biết chân nhận và đáp trả, hầu mang lại ơn cứu độ cho họ. Để mong chờ Chúa đến trong vinh quang lần thứ hai. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ktiô, Chúa Chúng con ./. Amen

 

.

NGƯỜI PHU QUÉT LÁ

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Trong Tác phẩm “ Người phu quét lá”, ĐGM Nguyễn Khảm đã ví von, đời Linh mục như người phu quét lá: “Người phu quét lá bên đường. Quét cả nắng chiều quét cả mùa thu” (Ns.Trịnh Công Sơn).

Người phu quét lá, hàng ngày dù mưa dầm hay nắng hạn, vẫn luôn có mặt từ sáng sớm tinh sương trên mọi nẻo đường thành phố để dọn đường sạch sẽ cho ngàn ngàn con người sắp đi qua. Linh mục, mỗi ngày cũng dọn đường tâm hồn cho con người đi đến với Thiên Chúa và để Thiên Chúa đến với con người.

Trong ý nghĩa đó, có thể nói Gioan Tiền Hô cũng là “Người phu quét lá” dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến với nhân loại.

Bước vào Mùa Vọng, chúng ta gặp lại Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ đi trước dọn đường và dọn lòng người để đón Đấng Cứu Thế. Thực thi sứ vụ dọn đường, Ngôn Sứ Gioan luôn gắn bó với Thiên Chúa và sống gần gũi với con người. Lời Chúa, Gioan chiêm niệm trong hoang địa qua nhiều năm tháng đã giúp ông tiếp xúc, gặp gỡ với nhiều hạng người qua những vùng ven sông Giođan. Lời Chúa, Gioan nghe đã trở thành Lời Chúa ông công bố. Tiếng Chúa gọi Gioan đã trở thành tiếng ông mời gọi mọi người.Gioan trở nên trung gian làm người dọn con đường tâm hồn cho anh chị em mình đến với Chúa Cứu Thế.

Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng của Cựu ước. Sau 5 thế kỷ vắng bóng ngôn sứ, nay Gioan xuất hiện với sứ mạng Tiền hô. Ông đáp lại tiếng Chúa gọi, ra đi rao giảng về Nước Trời, dọn đường cho Chúa Giêsu, Đấng Cứu Tinh nhân loại đến trần gian. Ông đã chu toàn ơn gọi cách nhiệt thành và đã chết anh hùng cho sứ vụ. (x. Mt 14,3012; Mc 6,17-19). Cuộc đời Gioan là một thiên anh hùng ca, bất khuất trước cường quyền, bao dung với tội nhân.

Gioan có một cuộc sinh ra kỳ lạ, một lối sống khác thường. Gioan chọn con đường tu khổ chế : ăn châu chấu và mật ong rừng, uống nước lã và mặc áo da thú. Sống trong hoang địa trơ trụi, vắng người, thiếu sự sống. Nhưng chính ở đó mà Gioan đã lớn lên và trưởng thành trong sự gặp gỡ thâm trầm với Thiên Chúa.

Gioan nhắc lại lời tiên tri Isaia: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng” (Lc 3,5). Gioan mời dân chúng sám hối. Không thể tiếp tục sống như xưa nữa. Đã đến lúc phải đổi đời, đổi lối nhìn, đổi lối nghĩ. Như thế, Gioan kêu gọi hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam ích kỷ hẹp hòi. Phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, những tính toán lệch lạc. Phải san cho phẳng những đồi núi kiêu căng tự mãn. Phải bạt cho thấp những gồ ghề của bất công bất chính.

Đạo là con đường dẫn đến Thiên Chúa. Đạo là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu không có đường thì không đi đến đâu cả. Một đất nước có văn minh hay không là do hệ thống đường sá.

Đạo từ nguyên thuỷ luôn mang ý nghĩa trong sáng, ngay thẳng, công minh. Đạo dẫn đưa con người đến chân thiện mỹ.

Đạo là đường nên có thể nói sống đạo là sống ngoài đường, sống với người khác, sống với cuộc đời. Abraham khởi đầu sứ mạng mới bằng việc lên đường từ giã thành Ur để sang đất hứa. Và lịch sử Do thái là những chuyến xuất hành di cư, lang thang trong sa mạc, lưu đầy và mất quê hương trong một thời gian dài. Gioan rao giảng và làm phép rửa khắp mọi nẻo đường. Chúa Giêsu sống ở thế gian bằng những cuộc lên đường sang Ai cập, về Nazareth, lên sa mạc, vào đền thánh và trở lại Galilêa. Cuộc sống công khai của Chúa ít là có ba cuộc hành trình lên Giêrusalem. Và sau cùng Ngài lên đường về nhà Cha.

Vì là đường nên nên đạo luôn mở ra nối kết và đón nhận cuộc sống, đón nhận mọi người, không phân biệt ai với tinh thần yêu thương của Thiên Chúa. Tin Mừng chính là đạo, là con đường mà Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta đi theo Ngài.

Đường quan trọng nhất là đường vào cõi lòng. Gioan đã chỉ cho thấy rằng, mỗi con người đều có ít nhiều đồi núi kiêu ngạo, thung lũng ích kỷ, ghồ ghề khúc khuỷu trong các mối quan hệ. Có bao lối nghĩ quanh co, có bao tính toán lệch lạc, có những lũng sâu tăm tối thiếu vằng ánh sáng tình yêu. Sửa đường theo Gioan là sám hối. Nhìn lại con đường mình đã đi qua, sửa lại những sai lệch nếu có. Những gì cong queo hãy san cho thẳng. Những gì cao cao, cần bạt xuống thấp. Lúc đó mới nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa. Sửa cho thẳng, lấp cho đầy, uốn cho ngay, san cho phẳng, bạt cho thấp. Đó là sứ điệp Gioan gởi tới chúng ta trong Mùa Vọng này, để chúng ta dọn lòng mình thành đại lộ thênh thang mở ra với Chúa Cứu Thế.

Con đường mà Gioan nói tới đây chinh là đường vào cõi lòng. Con đường nội tâm của mọi người. Sửa con đường nội tâm là thay đổi cõi lòng, thay đổi cuộc sống để xứng đáng đón tiếp Chúa Cứu Thế. Sửa đường cho Chúa đến là cần thiết và hợp lý. Khi đón tiếp một vị khách quý, người ta thường sửa sang đường sá, làm sạch đẹp nơi vị khách sẽ đến. Như thế là biểu lộ lòng kính trọng đối với vị khách. Thiên Chúa là vị khách cao trọng nhất. Người hạ mình đến thăm và ở lại cùng sống với thân dân của Người. Đó là hạnh phúc tuyệt vời nên cần phải dọn tâm hồn xứng đáng. Như con đường cho Chúa đi qua. Như căn nhà cho Chúa ngự tới. Chúa đứng ngoài cửa lòng và gõ cửa, ai mở thì Ngài đi vào. Con đường có thể có chông gai tội lỗi, có nổi đam mê tiền lợi danh, có những tính hư nết xấu. Cho nên trong cõi lòng đó phải có im lặng như cõi lòng Mẹ Maria ghi nhớ, suy niệm và không nói gì. Chỉ nói những lời để giúp đỡ người khác. Tâm hồn Mẹ bình an nên nghe rõ tiếng Chúa và chỉ nghe được tiếng Chúa mà thôi. Như thế dọn đường chính là tạo im lặng cho tâm hồn để nghe được tiếng Chúa và chỉ nghe được tiếng Chúa mà thôi.

Dọn đường còn là tỉnh thức đợi chờ Chúa đi xa trở về. Như năm cô khôn ngoan có sẵn dầu đèn. Như những đầy tớ làm lợi những nén vàng cho chủ. Như tên lính canh thành luôn chú ý những biến chuyển chung quanh. Mỗi cá nhân, ai cũng có những tật xấu, những khuyết điểm, vị kỷ kiêu căng, tham lam đố kỵ ghen ghét lười biếng hèn nhát… Xã hội nào cũng có bất công, những lạm dụng quyền bính, những hủ tục, những tệ đoan, những điều ấy làm cho con người đau khổ, trì trệ, không phát triển.

Dọn đường căn bản là ở trong nội tâm, sám hối để canh tân, sửa đổi để trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Những con đường, thường được làm bằng đất đá nhựa bê tông. Những con đường trên mặt đất, trên sông trên biển trên bầu trời là những con đường vật lý. Những con đường tâm lý, con đường tinh thần, con đuờng lòng người mới quan trọng hơn. Nguyễn Bá Học đã nói: đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ vì lòng người ngại núi e sông.

Sống đạo luôn là một thách đố đầy quyết liệt và phong phú. Hiểu đạo, tin đạo, giữ đạo xem ra khá dễ dàng vì thuộc lãnh vực cá nhân. Còn sống đạo thường khó khăn hơn vì liên quan đến tha nhân, đòi hỏi một sự quên mình, vượt thắng bản thân. Cũng như thực hiện việc dọn đường qua nghi thức sám hối bên ngoài như rửa tội, xưng tội khá dễ dàng, nhưng nếu mà trong lòng không thật tâm sám hối đưa đến canh tân bản thân, thì hành vi sám hối chỉ là việc làm lấy lệ hình thức mà thôi.

Sống đạo bao giờ cũng đòi hỏi nhiều cố gắng và tỉnh thức. Mùa Vọng, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm mẫu gương của Gioan. Sống gắn bó với Thiên Chúa và gần gũi với con người. Như thế mỗi người sẽ sống đạo hôm nay với tất cả niềm vui hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân.

Cả cuộc đời Gioan chỉ một tâm nguyện là làm “ Người phu quét lá” dọn lòng người khác cho Chúa đến. Mỗi người chúng ta cũng theo mẫu gương của Gioan trở thành “ Người phu quét lá” cho chính tâm hồn mình, cho gia đình mình và rồi cho người khác nữa. Dọn đường cũng chính là lên đường theo Chúa Cứu Thế, cho nên dọn đường cho Chúa vừa là một hồng ân vừa là trách nhiệm đòi hỏi mỗi người thi hành nghiêm túc trong cuộc sống hàng ngày của mình.

 

.

SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG ĐỂ ĐÓN NGƯỜI ĐẾN

Lm. Đan Vinh

I. HỌC LỜI CHÚA:

 1. TIN MỪNG: Lc 3,1-6

(1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-kho-nít; Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên; (2) Khan-na và Cai-pha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. (3) Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, (4) như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (5) Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. (6) Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 1. Ý CHÍNH: “MỌI NGƯỜI PHÀM SẼ THẤY ƠN CỨU ĐỘ” (Lc 3,6).

Bài Tin mừng hôm nay mô tả khung cảnh thời gian và không gian, khi Gio-an, con ông Da-ca-ri-a bắt đầu thi hành ơn gọi làm tiền sứ của Đấng Thiên Sai.. Lời sấm ngôn của I-sai-a về việc dọn đường cho Đức Chúa đến để cứu thoát dân Ít-ra-en khỏi cảnh lưu đầy, giờ đây được ứng nghiệm nơi Gio-an Tiền sứ. Ông tự nhận mình chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, đi trước loan báo Đấng Thiên Sai sắp đến. Ong cũng kêu gọi mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối tội lỗi, và chịu phép rửa do ông thực hiện trong dòng nước sông Gio-đan.

3) CHÚ GIẢI:

– HỎI 1: TIN MỪNG CHO BIẾT GÌ VỀ THÂN THẾ, SỨ MỆNH VÀ CUỘC ĐỜI CỦA VỊ TIỀN SỨ GIO-AN TẨY GIẢ?

ĐÁP: Gio-an là con của hai ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét (hay I-sa-ve), và đã được hòai thai cách khác thường (x. Lc 1,57-68). Từ nhỏ, ông đã sống khắc khổ chay tịnh trong hoang địa như ngôn sứ Ê-li-a (x. Mc 1,6). Sau đó ông được kêu gọi làm ngôn sứ để loan báo tin mừng Đấng Thiên Sai (x. Lc 1,76). Ông thi hành sứ mệnh tại vùng sông Gio-đan. Chính ông đã làm phép rửa cho Đức Giê-su và đã được chứng kiến cuộc Thần hiện xảy ra sau khi Người chịu phép rửa (x. Mt 3,16-17). Sau đó ông bắt đầu giới thiệu Người là Chiên Thiên Chúa (x. Ga 1,29), và khuyến khích hai đồ đệ bỏ mình đi theo làm môn đệ Người (x. Ga 1,35-37.43). Ông cũng loan báo về Đấng Thiên Sai sắp đến (x. Mc 1,7-8) và khiêm tốn nói rằng: “Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người… Người phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi” (Ga 3,28.30). Cuối cùng Gio-an đã kết thúc cuộc đời tiền sứ bằng cái “chết vì lẽ công chính” ở trong nhà ngục (x. Mt 14,3-12), vì đã dám khiển trách tội loạn luân của vua Hê-rô-đê (x. Lc 3,19). Đức Giê-su đã khen Gio-an: “Trong số các phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không ai cao trọng hơn Gio-an” (Lc 7,28).

– HỎI 2: KỶ NGUYÊN CHUNG HAY CÔNG NGUYÊN LÀ GÌ? CÔNG NGUYÊN CÓ TỪ KHI NÀO VÀ DO AI SÁNG LẬP? KỶ NGUYÊN CHUNG DỰA TRÊN MỐC THỜI GIAN LÀ NGÀY SINH CỦA AI? VIỆC TÍNH TOÁN THỜI ĐIỂM ẤY ĐÚNG SAI THẾ NÀO?

ĐÁP:

Công NguyênAnno Domini, viết tắt AD, nghĩa là Kỷ nguyên Ki-tô. bắt đầu bằng năm sinh của Chúa Giê-su. Các năm trước đó được gọi là trước Công Nguyên(TCN).

Từ xa xưa, mỗi nước đều sử dụng lịch riêng của nước mình, không có sự thống nhất nên rất khó giao thương với nhau. Do đó các nhà lãnh đạo đều mong muốn có một lịch chung, một kỷ nguyên chung hay cũng gọi là công nguyên cho toàn thế giới.

Vào thế kỷ thứ VI, một tu sĩ tên là DI-O-NY-SI-US E-XI-GU-US đặt ra vào thế kỷ 6khi ông tính lịch cho ngày lễ Phục Sinh. Ông đã chọn Đức Giê-su làm nhân vật trung tâm của lịch sử nhân lọai. Dựa vào các thông tin về cuộc đời của Đức Giê-su trong các sách Tin mừng như: sinh ra dưới thời Hê-rô-đê Đại vương (x. Mt 2,1); trong lúc Rô-ma đang làm sổ kiểm tra dân số và Qui-ri-nô làm toàn quyền xứ Sy-ri-a (x. Lc 2,2); Khi ra giảng đạo, Đức Giê-su trạc độ 30 tuổi (x. Lc 3,23); Gio-an Tẩy giả thi hành sứ mệnh tiền sứ vào năm thứ 15 triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô (x. Lc 3,1)… Tu sĩ Di-o-ny-si-us đã so sánh các chi tiết trên với lịch sử của đế quốc Rô-ma để tìm ra năm sinh của Đức Giê-su tương ứng với lịch Rô-ma tính từ ngày thành lập thành Rô-ma, và chọn năm này là năm thứ nhất của Kỷ Nguyên Chung. Từ đó mọi nước trên thế giới đều thống nhất dùng lịch chung này. Như vậy năm 2012 nghĩa là năm thứ 2012 tính từ năm Chúa Giê-su giáng sinh.

Tuy nhiên, ngày nay người ta đã khám phá ra có sự sai sót trong cách tính của Di-o-ny-si-us. Hầu hết các học giả Kinh Thánh hiện nay cho rằng Di-o-ny-si-us đã tính sai, và rằng trên thực tế Chúa Giê-su sinh trong khoảng từ năm 8 TCN tới năm 4 TCN (tức vào khoảng năm 748-750 tính từ ngày thành lập thành Rô-ma). Có như vậy sự giáng sinh của Chúa Giê-su mới trùng hợp với cái chết của Hê-ro-đê Đại Đế(x Mt 2,15) vào năm 4 TCN.

Nhưng sai sót này không quan trọng và không ảnh hưởng đến lịch chung đang được sử dụng trên thế giới hiện nay.

– HỎI 3: CÓ MẤY THỨ PHÉP RỬA VÀ PHÂN BIỆT VỚI NHAU THẾ NÀO?:

ĐÁP: Tin mừng Gio-an cho thấy có hai thứ phép rửa: Một là “phép rửa trong nước” của Gio-an Tiền Sứ (x Ga 1,26.31), và hai là “phép rửa trong Chúa Thánh Thần” của Đức Giê-su (x Ga 1,.32-34).

Phép rửa của Gio-an chỉ là một nghi lễ, giúp người ta tỏ lòng sám hối để cầu xin Chúa xá tội. Còn phép rửa do Đức Giê-su thiết lập đem lại ơn cứu độ cho người lãnh nhận như sau: Một là được ơn tha tội tổ tông truyền và các tội đã phạm từ khi có trí khôn, nhờ công nghiệp chết và sống lại của Chúa Giê-su. Hai là được tái sinh làm con Thiên Chúa nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

II. SỐNG LỜI CHÚA:

 1. LỜI CHÚA: “Hãy sửa lối cho thẳng để Người đi”(Lc 3,4b).
 2. CÂU CHUYỆN:

1) AI LÀ KẺ KHỜ DẠI NHẤT ?

Kho truyện cổ Tây Phương có kể tích truyện một anh hề ở cung điện vua, được vua trao cho phủ việt, biểu tượng của vương quyền, để làm cho nhà vua giải phiền. Một hôm nhà vua gọi anh hề lại và truyền cho anh: “Ngươi hãy giữ lấy phủ việt nầy cho đến khi ngươi tìm được một người nào ngây ngô và khờ dại hơn ngươi thì ngươi trao lại cho nó”. Từ đó, mỗi khi có thết đãi triều, anh hề đến với phủ việt trong tay, dáng điệu vênh váo, ngông nghênh, cốt chọc cười mua vui cho nhà vua.

Mấy năm sau, nhà vua lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết, nhà vua cho gọi anh hề lại. Vua buồn bã nói: “Ta sắp sửa đi du lịch ở một nơi xa lắm”.

– “Nhà vua đi tận đâu lận?”, anh hề hỏi.

– “Ta chẳng biết nữa”.

– “Nhà vua đi có lâu không?”.

– “Đi hoài và không trở về đây nữa”.

– “Nhà vua đã chuẩn bị hành trang chưa?”

– “Chưa hề”.

Bấy giờ anh hề liền cười hóm hỉnh và lễ phép tâu vua: “Vậy xin Hoàng Thượng cầm lấy phủ việt nầy. Hạ thần xin trao lại cho Hoàng Thượng, bởi vì nay hạ thần đã tìm được một người ngây ngô và khờ dại hơn hạ thần rồi”.

Lời Chúa nhắc nhở mỗi người chúng ta trong Mùa Vọng này: “Hãy sẵn sàng, vì lúc anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”

2) GIẢI NÔ-BEN HÒA BÌNH

AN-PHỚT NÔ-BEN (ALFRED NOBEL) sinh ngày 21 tháng 10 năm 1833 tại SÌ-TỐC-KHÔM (Stockholm) Thụy Điển, là con trai thứ ba của nhà khoa học Imanuel Nobel. Từ nhỏ Nobel đã theo gia đình đến sinh sống tại Le-nin-grad nước Nga.

Nobel đặc biệt thích văn học, nhưng vâng lời cha, ông theo học ngành khoa học kỹ thuật và nghiên cứu về thuốc súng và thuỷ, địa lôi. Ông đã phát minh ra chất nổ và cũng nhờ bán đi bằng sáng chế này mà ông đã trở thành một nhân vật nổi tiếng giàu có nhất thế giới thời bấy giờ.

Vào ngày 3 tháng 9 năm 1864, nhà máy Nobel phát nổ, rất nhiều công nhân bị thiệt mạng, trong đó có cả Emil Nobel là em út của Nobel. No-ben bàng hoàng khi ngay từ sáng sớm hầu hết các tờ báo phát hành đều loan tin sai lạc về cái chết của chính ông, người mà họ mô tả là kẻ đã sáng chế ra cốt mìn, một thứ vũ khí giết người hàng loạt. Các bài viết mang những tựa đề lớn như: “Nhà buôn cái chết đã chết” – hoặc: “Tiến sĩ Alfred Nobel, người đã trở nên giàu có sau khi phát minh ra cách thức giết con người nhanh chóng hơn bao giờ hết, đã qua đời ngày hôm qua”. Thực ra báo chí đã hiểu lầm về bản chất con người ông. Việc phát minh ra chất nổ của No-ben ban đầu chỉ là công trình khoa học nhằm phục vụ cho nhân lọai. Chẳng hạn: Phá đá làm đường hầm xuyên qua núi, hoặc lấy đá làm nguyên liệu xi măng xây dựng đường xá, cầu cống, nhà cửa và các công trình phục vụ công ích. Nhưng về sau khi chiến tranh nổ ra, chính quyền đã lạm dụng phát minh của No-ben chế tạo mìn sát thương trái với ý muốn nhân đạo của ông.

Ngay sáng hôm đó, Nô-ben đã quyết định nhờ luật sư làm di chúc để tình nguyện hiến toàn bộ tài sản to lớn phục vụ nhân lọai. Đó là nguồn gốc của giải thưởng Nô-ben được công bố hằng năm ngày nay. Mỗi năm, số tiền lời phát sinh từ tài sản kếch xù ban đầu của No-ben đã được sử dụng làm giải thưởng có giá trị cao cho bất cứ ai, không phân biệt quốc tịch, có công sáng chế phục vụ nhân lọai về năm lãnh vựcvật lý, hoá học, y học, văn học và đấu tranh cho hòa bình.

3) CÁCH ỨNG XỬ BÁC ÁI KHÔN NGOAN CỦA MỘT ÔNG TRÙM HỌ ĐẠO ?

Trong một xóm đạo ở miền quê nọ, các nhà trong xóm đều được thiết kế liền kề, cách nhau vài ba chục mét. Nhà này thường phân cách nhà kia bằng một hàng phên tre sơ sài. Có nhà nuôi gà nhốt trong chuồng cẩn thận, nhưng cũng có nhà cho gà tự do sang bên hàng xóm đào bới kiếm ăn. Một ông trùm họ sống trong xóm có trồng thêm vài luống rau ăn hằng ngày trong khu vườn sau nhà. Tuy nhiên hầu như ngày nào ông cũng mất công đi đuổi lũ gà hàng xóm, chui qua rào vào vườn nhà ông đào bới lung tung, làm hư hại mấy luống rau ông đang chăm sóc. Ông trùm đã vài lần sang nói chuyện phải trái với mấy nhà giáp ranh để yêu cầu họ nhốt gà lại, nhưng họ không mấy quan tâm và chuyện đâu vẫn còn đó. Vốn là một người sống đạo đức có chiều sâu, ông trùm luôn chủ trương sống Lời Chúa dạy và không muốn chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, nên ông đành im lặng chịu đựng. Một hôm ông đã tìm ra một giải pháp ổn thỏa như sau: Trong nhà ông cũng có nuôi được ít gà mái đang thời đẻ trứng trong chuồng và ngày nào chúng cũng đẻ được một hai quả trứng. Cứ cách vài ba ngày, ông trùm lại sai con mang mấy quả trứng gà nhà mới đẻ sang trao cho bên hàng xóm với lời giải thích: đó là mấy quả trứng do gà ai đó đẻ rơi trong vườn nhà mình. Ông làm như thế vài lần thì đã có được kết quả tốt đẹp: các nhà hàng xóm giáp ranh đều đã rào giậu cẩn thận để tránh gà nhà sang đẻ rơi bên nhà ông. Thế là chỉ mất một ít trứng gà mà ông trùm đã tránh được tranh chấp có thể gây thành chuyện lớn.

4) CHÚA ĐẾN GÕ CỬA LÒNG MỖI NGƯỜI CHÚNG TA:

Trong một cuộc triển lãm, họa sĩ VANGOG có trưng bày một bức tranh rất đẹp với tựa đề ‘Chúa đến’. Ông vẽ Chúa Giêsu đang đứng gõ cửa trước một căn phòng. Một người bạn xem tranh và tấm tắc khen tài nghệ xuất chúng của ông, nhưng sau đó anh chân thành góp ý với họa sĩ: “Này anh Vangog, bức tranh của anh tương đối đã hoàn hảo rồi. Nhưng tôi thấy còn thiếu xót một chi tiết nhỏ mà có lẽ anh đã quên không để ý tới là: Căn phòng Chúa đứng gõ cửa còn thiếu một nắm đấm để mở ra”. Bấy giờ Vangog liền trả lời: “ Không phải thế đâu anh bạn. Chúa đang đứng gõ cửa phòng tâm hồn của mỗi người chúng ta. Còn bạn hay tôi, chúng ta có sẵn sàng mở cửa lòng mình ra hay không là do chính chúng ta quyết định. Nắm đấm để mở cửa căn phòng nằm ở phía bên trong, chứ không nằm phía bên ngoài”.

Trong mùa vọng, chúng ta đợi chờ Chúa đến. Người đang đến gõ cửa tâm hồn từng người. Cửa phòng có được mở ra hay không, và Chúa có đi vào được căn phòng tâm hồn của chúng ta hay không, là tùy thuộc vào chính mỗi người chúng ta như lời Chúa phán trong sách Khải huyền: “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa tối với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa tối với Ta” (Kh 3,20).

 1. THẢO LUẬN: Từ các câu chuyện trên, bạn rút ra bài học gì để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến trong Mùa Vọng này ?
 2. SUY NIỆM:

1) BÀI HỌC TỪ NÔ-BEN: Chính nhờ có cái tâm bác ái quảng đại, sẵn sàng hy sinh toàn bộ tài sản phục vụ công ích, cũng như nhờ biết ứng xử khôn ngoan, mà No-ben đang từ một kẻ bị người đời nguyền rủa là tác nhân gây ra chết chóc… trở thành một nhân vật được cả thế giới ngưỡng mộ, và được công nhận là ân nhân của nhân lọai, vì đã cổ võ hòa bình, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các dân tộc trên thế giới. Còn bạn, bạn sẽ làm gì trong những ngày này để phục vụ công ích và gây hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình, khu xóm và nơi làm việc của bạn?

2) “HÃY SỬA ĐƯỜNG CHÚA CHO NGAY THẲNG”: Trong Mùa Vọng này Giáo Hội mời gọi các tín hữu chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh bằng việc thực hành theo lời thánh Gio-an Tiền Sứ: “Sửa đường cho ngay thẳng đón Chúa đến” như sau:

* Mọi thung lũng phải lấp cho đầy: Cần lấp đầy tâm hồn bằng sự tha thứ, hoà giải trong tình huynh đệ yêu thương thay cho chia rẽ, thù ghét lẫn nhau…

* Mọi núi đồi phải bạt cho phẳng: Cần tránh khoe khoang thành tích, làm việc để tìm tiếng khen. Cần tỏ lòng kính trọng tha nhân bằng cách xưng hô xứng hợp với địa vị mỗi người. Tránh tự cao khi nghĩ mình hơn kẻ khác và khinh thường những ai không bằng mình về trình độ, địa vị, tiền bạc, tài năng….

* Đường quanh co phải uốn cho ngay: Cần tránh những lời nói thiếu trung thực, dối trá, chua cay hay tục tĩu.

* Đường lồi lõm phải san cho bằng: Phải tránh tính nóng giận bằng sự làm chủ bản thân, thay nét mặt cau có bằng nụ cười thân ái. Tránh tranh cãi to tiếng. Tránh thói ganh tị nhỏ nhen, gàn dở cố chấp và ích kỷ hại nhân…

3) HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI: Nội dung chính trong lời kêu gọi của Gio-an Tiền sứ là “Hãy sám hối”. Sám hối bao gồm sự nhìn nhận tội lỗi của mình, hối tiếc vì tội đã phạm tội, và quyết tâm chừa cải để quay về xin lỗi làm hòa với Chúa. Thiếu một trong ba yếu tố trên thì không còn là sám hối. Giu-đa biết tội của mình, hối tiếc vì tội đã phạm và lẽ ra phải quay về xin Chúa tha thứ, thì ông ta lại đi treo cổ tự tử! (x. Mt 27,5) nên ông đã bị Chúa trách: “Thà nó đừng sinh ra thì hơn!” (x. Mc 14,21). Còn thánh Phê-rô sau khi ý thức tội chối Thầy của mình, đã hồi tâm sám hối (x. Mt 26,75) và trông cậy vào lòng khoan dung của Chúa, nên đã được Chúa tha tội. Cũng nhờ đã yêu mến Chúa nhiều, nên ông còn được trao quyền chăn dắt đòan chiên (x. Ga 21,15-17).

 1. NGUYỆN CẦU:

– LẠY CHÚA GIÊ-SU. Sám hối không phải là điều dễ thực hiện, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận ra lầm lỗi của mình. Xin cho chúng con học tập nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa là Đấng trong sạch thánh thiện, thế mà lại tình nguyện đến xếp hàng, đứng chung với các tội nhân để xin Gio-an làm phép rửa. Tuy vô tội, nhưng Chúa đã muốn trở nên bạn đồng hành của lòai người chúng con khi mang lấy thân phận mỏng dòn yếu đuối của chúng con.

– LẠY CHÚA. Xin cho chúng con biết điều chỉnh cách suy nghĩ và lối sống của chúng con: Luôn tỉnh thức để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để không tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con được ơn sám hối thực sự trong mùa Vọng này. Cho chúng con quyết tâm làm những việc lành cụ thể, và can đảm chấp nhận những lời phê bình của tha nhân để ngày một nên tốt hơn, như người đời thường nói: “Thuốc đắng dã tật”.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.

Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

 

.

 

DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA

Huệ Minh

Vọng là chờ và chờ thì phải có tinh thần sẵn sàng, chuẩn bị, đón …

Là người, ai trong chúng ta cũng có tâm thức, cũng có cảm thức về sự chờ đợi. Có thể là chờ đợi một chuyến xe, có thể là chờ đợi một con đò hay có thể chờ người mẹ thân thương đi chợ về. Mỗi sự chờ đợi đều có kết quả nhất định của nó. Chờ xe để ta được đến nơi ta đến, chờ đò để được sang bờ bên kia và chợ mẹ đi chợ về chắc chắn không ít thì nhiều ta cũng có bịch chè táo xọn hay túi chè bà ba.

Ngoài sự chờ đợi thường ngày, chờ đợi mang tính con người, mang tính vật chất như chờ mẹ về có quà chợ thì người Kitô hữu lại có sự chờ đợi lớn hơn những chờ đợi thường ngày đó. Chờ đợi này của con người mang tính cách thiêng liêng, mang tính cách quyết liệt và quyết định cho đời của con người.

Chính vì vậy với Mùa Vọng, Hội Thánh kêu mời chúng ta sẵn sàng cho cuộc chờ đợi thiêng liêng, chờ đợi ơn cứu độ, chờ đợi, chuẩn bị, dọn đường cho Đức Kitô ngự đến.

Sự chờ đợi này hẳn nhiên là quan trọng hơn đợi đò, đợi xe, đợi mẹ bởi lẽ đợi xe không có thì đợi chuyến sau, đợi đò không được thì đợi thêm chuyến nữa và có thể hôm nay mẹ đi chợ về không có gì và mẹ hẹn ngày mai bởi lẽ mẹ … hết tiền. Sự chờ đợi này hẳn nhiên căn cốt cũng không phải là dọn dẹp làm hang đá cho đẹp, hoành tráng, mà là dọn con đường tâm hồn mình.

Trang Tin Mừng rất ngắn hôm nay thánh Luca gợi lên cho ta thấy cách thức đón Chúa trở lại theo lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả là “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6).

Chúa Giêsu Kitô đang ngự đến. Chúa đã đến rồi đó nhưng rồi có rất nhiều ‘núi cao, hố sâu’ ngăn cản giữa ta và Chúa và giữa Chúa với ta để Chúa khó đến hay thậm chí với chúng ta.

Đơn giản một con đường đang đi thênh thang bỗng dưng có hố sâu và có những đồi cao thì không tài nào qua được dù con người có cố gắng cách mấy. Với hố sâu, qua thì lọt tỏm xuống hố ngay và với đồi cao thì không tài nào đi qua được dù có đổ mồ hôi sôi con mắt.

Hố sâu ngăn cách làm cho con người khó và không gặp được Chúa đó chính là hố sâu tội lỗi và núi đồi kiêu căng, tự phụ. Và hẳn nhiên, dễ hiểu đó là để Chúa đến được với ta và ta đến được với Chúa chỉ có một cách thế duy nhất là phải bạt mọi núi đồi, san phẳng mọi hố sâu để Chúa ngự đến chiếm lĩnh tâm hồn ta.

Khởi đi bằng hành động sám hối. Sám hối là dọn con đường của lòng mình để Chúa ngự đến như có lời chép rằng: “Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi!” (Ep 5,14).

Rất khó để con người biết mình sai lỗi đó là căn bệnh thời đại của con người ngày hôm nay. Chính vì thế, khởi đầu là mình biết mình sai lỗi, rồi chấp nhận lỗi của mình để mình hoán cải bằng một hành động thiết thực.

Hành động thiết thực nhất ta có thể làm đó là ta quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, ăn năn dốc lòng chừa vì lòng mến Chúa và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để ta hòa giải với Chúa.

Tâm tình hòa giải đó là tâm tình mà Thiên Chúa mong muốn, Thiên Chúa mời gọi nơi mọi người chúng ta. Ta, một khi được giải thoát khỏi tội lỗi, ta được trở nên thánh thiện và được sống đời đời (x. Rm 6,22-23).

Trở lại với những trang đầu của Thánh Kinh và lịch sử cứu độ, ta không thể nào quên được cái biến cố định mệnh tách lìa ta với tình yêu Thiên Chúa đó là do con người kiêu ngạo. Chỉ vì tưởng chừng ta bằng với Thiên Chúa để rồi kiêu căng huênh hoang như ông bà nguyên tổ giơ tay hái trái cấm.

Khởi đi sự kiêu căng của ta từ trong suy nghĩ đến việc làm. Sự kiêu căng ấy thể hiện ở chỗ tự cho mình là ‘cái rốn của vũ trụ’, không coi ai ra gì, dần dần dẫn đến một tình trạng nguy hiểm hơn cả là cũng chẳng còn kính sợ Thiên Chúa. Sống tự phụ, cứ nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mà chẳng cần ơn Chúa, và đây là một thái độ hết sức nguy hiểm, vì người đó loại Chúa ra khỏi cuộc sống của mình.

Khi ta kiêu căng, chắc chắn Chúa không đến được với ta và ngược lại tha nhân cũng chẳng đến với ta được.

Khi ta kiêu căng, ta sẽ cô độc trong sự tự phụ của mình. Kết quả là ta đi đến chỗ bất mãn với tất cả và tự diệt vong (x. 2Tx 1,7-9). Cho nên phải bạt những núi đồi kiêu căng này.

Và chính khi ta biết khiêm nhường, ta mới thấy được rằng nếu không có Chúa thì tất cả những gì mình có, mình làm ra được chỉ là con số không. Chính thánh Phaolô đã cảm nghiệm được điều này khi ngài nói: “Tôi rất vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi” ( 2Cr 12,9).

 Chúa Giêsu đến với ta hàng ngày không phải dưới hình ảnh Hài nhi Giêsu hay hình ảnh vị Thẩm phán cánh chung trong ngày Quang Lâm, nhưng dưới hình ảnh những người anh em thân cận, những người Chúa gởi đến với ta trong cuộc sống.

 Có vô vàn ngăn trở khiến  chúng ta không thể gặp Chúa nơi tha nhân. Đức Giêsu đã nói rõ: “Từ lòng con người, phát xuất những ý định xấu như tà đâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng” (Mc 7,21-22).

Vì những ngăn trở như thế này đã khiến cho hai người láng giềng cách nhau một bức vách không thể đến với nhau được, khiến cho hai người bạn cùng chung sở làm không nhìn mặt nhau; thậm chí cha mẹ, con cái, anh em ruột thịt… chung sống dưới một mái nhà, ngồi quanh một mâm cơm, nhưng tâm hồn xa nhau vạn dặm.

 Dặt mình trước mặt Chúa trong mùa Vọng này, ta nhớ lại chính Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài hiện diện trong các anh chị em chung quanh nên những gì chúng ta làm cho những người chung quanh là làm cho chính Ngài (Mt 25,40).

Khi cảm nhận được điều đó, dọn đường Chúa đến với ta không gì khác hơn là dọn đường cho anh chị em chung quanh có thể đến được với mình, là xoá bỏ đi những ngăn cách giữa ta với tha nhân mà ta giáp mặt hằng ngày. Chỉ khi nào giữa chúng ta và mọi người chung quanh không còn phân ly ngăn cách, thì lúc con đường mới dọn xong và Chúa mới có thể đến được với ta.

 “Hãy dọn đường Chúa đến” bằng những hành động cụ thể: sửa đường cong queo của tinh thần vô trách nhiệm, của lòng ích kỷ, của tính hay mánh mung lừa đảo bằng những con đường ngay thẳng của tinh thần liên đới, chia sẻ, thật thà, biết tôn trọng sự thật; lấp mọi hố sâu của ganh ghét, chia rẽ, hận thù, thiên kiến, nghi kỵ bằng sự khoan dung tha thứ, bằng sự tin tưởng thiện chí vào nhau; bạt mọi núi đồi của lòng kiêu hãnh, thói kiêu căng tự mãn bằng tinh thần khiêm nhu; lấp đi những hố sâu lòng tham lam, vơ vét, bất hoà bằng cách đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi của cá nhân; san bằng những lượn sóng gồ ghề nói hành, nói xấu nhau bằng nói tốt, nghĩ tốt về nhau; san bằng những con đường bi quan yếm thế của những thất vọng, của những ngày đen tối, của những lỗi lầm trong quá khứ bằng những cái nhìn tích cực, lạc quan tràn đầy hy vọng nơi chính mình, nơi kẻ khác và nơi cuộc sống… Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đón Chúa đến nơi tha nhân giữa lòng xã hội của ngày hôm nay.

Trong sâu lắng của tâm hồn, ta hãy xin Chúa hãy cất khỏi chúng ta tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa Chúa, và xin ban cho chúng ta tâm tình thống hối ăn năn để hoán cải theo tinh thần Tin mừng, để ngày Chúa đến chúng ta hân hoan đón tiếp Ngài.

 

.

DỌN TÂM HỒN SỬA LỐI SỐNG

Dã Quỳ

Thời gian mùa vọng đặt chúng ta trong một lối sống “Chờ đợi”, là thời gian đặc biệt chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Đây là thời gian của hồng ân, nhưng đây cũng là thời gian của thách đố.

– Thời gian của hồng ân là những khoảnh khắc chờ đợi với nhớ nhung và nóng lòng. Trong Kinh Thánh, sự chờ đợi là thời gian tham dự vào niềm vui và bồn chồn chờ mong. Điều này ta cũng đã trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Để chuẩn bị cho một cuộc đón tiếp, niềm vui và sự tưởng tượng thường xâm chiếm con người của ta và nếu sự chuẩn bị kéo dài, ta sẽ đoán trước ra khung cảnh gặp gỡ như thế nào và đặt ta ở trong tâm tình hy vọng, hân hoan. Ta sẽ cảm nhận một cảm xúc thật dễ thương trong khi ước mong cuộc hội ngộ sớm hiện thực.

Đây là thời gian của hồng ân khi ta tin rằng Thiên Chúa đang thực hiện kế hoạch của Người là đem hạnh phúc đến cho nhân loại. Thiên Chúa hy vọng được thấy chúng ta hạnh phúc nên Người gởi Con Một đến cho ta. Tình yêu của Thiên Chúa có một khuôn mặt và Người mong muốn chúng ta nhận biết khuôn mặt của Người. Niềm vui của chúng ta chỉ được nhân lên tột đỉnh khi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện và lúc ấy chúng ta không ngừng thán phục về một Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta từ thuở đời đời và chúng ta được yêu thương mãi mãi trong suốt hành trình cuộc sống của mình vì “Cha đã khắc ghi tên con trong lòng bàn tay Cha” như ngôn sứ Isaia xác định.

Đây là thời gian của hồng ân để ta nhận diện, ta thấy rõ mình và nhận ra ta đã chuẩn bị đời ta thế nào cho cuộc gặp gỡ Ngôi Lời của Thiên Chúa? Thời gian trầm lắng của chờ đợi cũng là lúc ta nhận dạng căn phòng hồn ta, căn phòng nội tâm ấy có còn là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, còn là nơi cầu nguyện; là nơi Thiên Chúa gặp gỡ ta hay không? Hay với thời gian…chốn ấy đã trở thành thung lũng của tội lỗi, núi đồi của kiêu căng, hay quanh co của gian dối…(x Lc 3,5-6) mà ta cần phải sửa đổi, hoán cải.

– Thời gian của thách đố, của sám hối tận căn là lúc “Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”( Lc 3,4) Dọn đường, sửa lối cho Chúa đi là những thách đố vì nó dẫn đến sự sửa chữa, cắt tỉa, gọt dũa, thay đổi tâm hồn và cả con người.

Đó là lúc ta phải nhận ra cái thung lũng tội lụy trong con đường tâm hồn mà lâu nay ta đã xúc phạm tới Chúa và tha nhân, đã sai lỗi trong tình yêu với Chúa và thiếu yêu thương với anh em. Là lúc ta cần bồi đầy thung lũng ấy bằng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, làm các việc lành, bác ái…Thung lũng ấy được bồi phẳng bằng tình yêu vì để cho chính Đấng là Tình Yêu sẽ đi lên.

Đó là khi ta nhận ra cái núi đồi kiêu ngạo tự mãn trong con đường tâm hồn cần phải bạt xuống bằng chuyên chăm đọc, suy niệm Lời Chúa và đem ra thực hành, học sống khiêm nhường như Chúa Giêsu trong hành xử và trong mọi lối sống hằng ngày của ta. Vì Đấng sẽ đến trên con đường ấy chính là Đấng tự hạ, hiền lành và khiêm nhường. Và chỉ những ai khiêm nhường mới gặp được Chúa.

Đó cũng là giờ phút ta xét lại con đường tâm hồn mình có những khúc quanh co của gian dối nào cần uốn nắn lại hay phải vạt bỏ đi. Chỗ lồi lõm nào nên san lại cho bằng. Cắt bỏ hay uốn nắn con đường tâm hồn không dễ chút nào, cần phải có quyết tâm và ơn Chúa giúp. Phải từ bỏ mình, từ bỏ những thói quen không tốt làm lồi lõm tâm hồn và đó như là một cuộc chiến đấu cần lắm sức mạnh trợ giúp của Chúa.

Đó là lúc mà ta cần ý thức thân phận yếu đuối tội lỗi của mình và thật lòng sám hối bằng việc cải thiện đời sống, bằng cách đổi mới toàn diện con người của mình. Sám hối là việc hoán cải nội tâm nên đòi hỏi ta phải khiêm tốn nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót của mình và quyết tâm trở về với Chúa, lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải để được Chúa thứ tha. Khi chúng ta ý thức được thân phận của mình, chúng ta mới cần đến ơn cứu độ và lòng xót thương của Thiên Chúa. Như vậy lòng sám hối là nền tảng của ơn cứu độ, là con đường để con người gặp gỡ được Thiên Chúa như Lời Chúa Giêsu đã mời gọi “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”(Mt 4, 17)

Lắng nghe lời thánh Gioan Tiền Hô kêu gọi: “Tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội…Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa…Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”( Lc 3,3-4.6) Ta có muốn thấy ơn cứu độ và gặp gỡ Đấng Emmanuel hay không? Đây là sự tự do chọn lựa của mỗi người. Ơn cứu độ đã bắt đầu khởi sự ngay nơi trần gian này khi mỗi ngày Chúa vẫn đến với ta bằng nhiều cách, nhưng nhiều lần ta đã cố tình tránh gặp Chúa. Vậy ta hãy quyết tâm sửa đổi con đường tâm hồn, ăn ăn hoán cải về những yếu đuối tội lỗi để rồi ngày Chúa đến trong vinh quang, ta sẽ hân hoan như lời thánh Phaolô khuyên “Vui lên anh em…Chúa đã đến gần”(Pl 4,4-5) và ngẩng cao đầu đón Chúa vì trong đời thường ta đã quen gặp gỡ Người, đã chuẩn bị kỹ con đường cho Người ngự đến.

Lạy Chúa Giê su, xin thanh tẩy tâm hồn con theo lòng thương xót của Chúa và xin hãy đến ban ơn cứu độ chúng con. Amen

 

.

DỌN PHÒNG – DỌN LÒNG

Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong

Đối với tôi, dọn dẹp phòng là một gánh nặng, nhất là mỗi khi phải thay đổi chỗ ở. Tôi lười làm công việc này vì trước đây có người giúp cho nhưng bây giờ tôi phải tự làm lấy một mình. Có người thích dọn dẹp phòng thường xuyên, ngược lại cũng không thiếu người lâu lâu, thi thoảng mới làm một lần. Cho nên, có phòng thì ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ nhưng cũng có phòng thì bề bộn, lộn xộn, lung tung. Phòng ốc cần phải được dọn dẹp để cho mọi thứ được ngăn nắp, dễ tìm kiếm, tiện sử dụng và đặc biệt là để cho phòng không bị dơ bẩn, không bị ô nhiễm hầu chủ nhân có được một bầu không khí trong lành và môi trường sống thật thoải mái. Khi bước vào phòng của một người, ít nhiều gì ta cũng có thể đoán được tính tình của người đó như thế nào…

Dọn phòng còn khó huống chi là dọn lòng. Dọn lòng không phải là một việc dễ dàng vì muốn làm được điều đó ta cần phải có sự thinh lặng nội tâm. Chỉ khi thinh lặng ta mới nhìn rõ được con người thật và nhận ra khuôn mặt thật của chính mình. Dọn tâm hồn không đơn giản vì môi trường sống bên ngoài đầy náo nhiệt, sôi động, ồn ào nên ta gặp nhiều khó khăn để sống yên tĩnh. Dọn lòng không dễ tí nào vì ai trong chúng ta cũng ngại nhìn nhận những khuyết điểm, ngại biết những giới hạn và sợ hãi khi nhận ra tội lỗi của bản thân mình. Có người quan niệm rằng tôi không có tội lỗi gì hết nhưng thật ra họ đang bị bệnh ảo tưởng về chính mình. Họ chưa nhìn thấy rõ nơi sâu thẳm ở tận đáy lòng trong tâm hồn của họ.

Dọn lòng-dọn dẹp tâm hồn-một việc làm rất khó nhưng đây là việc thiêng liêng quan trọng. Lời Chúa của Chúa Nhật II Mùa Vọng mời gọi mỗi người phải dọn tâm hồn để đón mừng Chúa Cứu Thế đến. Thánh Gioan-Vị Tiền Hô lập lại lời mời gọi của ngôn sứ Isaia: “Hãy dọn đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.Đường ở đây không phải là con đường vật chất nhưng là cuộc sống, là chính tâm hồn của chúng ta. Thánh Gioan dùng ba hình ảnh thiên nhiên rất cụ thể để giúp ta liên tưởng và suy nghĩ đến ba lối sống cần phải thay đổi:

 1. “Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy”: Thung lũng thì không bao giờ bằng phẳng được vì nó có nhiều chỗ lồi lõm, chỗ trũng, có thể có những hố sâu. Những hình ảnh đố muốn ám chỉ đến một cuộc sống có nhiều tính hư nết xấu, những khuyết điểm và tội lỗi. Những vực thẳm vô hình này khiến cho con người phải xa cách Thiên Chúa và không gần gũi được với tha nhân.
 2. “Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp”: Núi cao tượng trưng cho sự tự cao và kiêu căng. Đó là những người luôn thích khẳng định mình, không chấp nhận những khác biệt của tha nhân và thậm chí còn loại trừ người khác. Chê bai, chỉ trích, nói xấu, không có khả năng lắng nghe, thiếu tinh thần đối thoại, độc tài, quyền hành….là những biểu hiện của người có đầu óc và tâm hồn cao như núi thái sơn.
 3. “Khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng”:Quanh co, lồi lõm ám chỉ đến một lối sống thiếu ngay thẳng và chân thành. Gian dối, lươn lẹo, khôn ranh, giả hình, hai mặt, sống nước đôi…là những biểu hiện của những người có một cuộc sống không chân thật. Nhìn vào thực trạng xã hội Việt Nam hôm nay, ta nhận thấy rằng “anh chị gian dối” đang có mặt ở khắp mọi nơi. Có người đau đớn phải thốt lên: “Gian dối trở thành thói quen. Thói quen từ từ, dần dần với thời gian biến thành văn hóa”.

Kiêu căng, gian dối và những khuyết điểm khác cũng có thể tồn tại một phần nào trong tâm hồn ta và nó đang điều khiển những hành vi, thái độ ứng xử của ta với Thiên Chúa và tha nhân. Bài hát “Từ Trái Tim Con” của Linh Mục- Nhạc Sĩ Thái Nguyên có thể giúp ta nhìn rõ tận cõi lòng của mình:

 1. “Chúa ơi xin dẫn con vào nhà của con
  Căn nhà của trái tim con
  Căn nhà vừa quen vừa lạ
  Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây
  Những che đậy giằng co hằng ngày
  Những ngổn ngang giăng mắc tâm can
  Xin cho con thấy những hững hờ biết mấy khô khan
  Những lỡ lầm phút chốc hoang mang
  Những lo toan buồn thương lỡ làng.
 2. …Xin cho con thấy những nhỏ nhoi và yếu đuối
  Vẫn trĩu nặng đời con nhọc nhằn
  Vẫn làm con đau nhức tâm can
  Xin cho con thấy cõi tâm hồn trống vắng hoang vu
  Những hận thù bóng tối âm u
  Vẫn phủ che đời con tháng ngày.
 3. …Xin cho con thấy những đổi thay lòng con đây
  Đã bao lần chạy theo lợi danh
  Đã nhạt phai tình nghĩa anh em
  Xin cho con thấy những sa lầy xuống cấp trong tâm
  Đã âm thầm biến chất nơi con
  Đã đưa con dần xa cách Ngài”.

Đời ta là thế. Cuộc sống ta luôn bất toàn và có nhiều giới hạn. Hạnh phúc thay ! Chúa Giêsu đã chấp nhận bước vào một thế giới đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Người cũng không ngần ngại đến với những cuộc đời còn có nhiều khuyết điểm và sẵn sàng bước vào nhà của những tâm hồn vẫn còn nhiều tội lỗi. Chúa Giêsu đã vui lòng chấp nhận như thế để tỏ Lòng Thương Xót và giúp ta biến đổi từng ngày. Người là Ánh Sáng đến xua tan bóng tối. Đó là một sự liều lĩnh của Thiên Chúa. Trong Tông Sắc “Misericordiae Vultus” (Khuôn Mặt Thương Xót), Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Chúa Giêsu là khuôn mặt Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Lòng Thương Xót đã trở nên sống động và hữu hình nơi Đức Giêsu thành Nagiarét và đạt đến đỉnh cao nơi Ngài” (MV số 1).

Dọn lòng- dọn dẹp tâm hồn-điều chỉnh lại cuộc sống là một việc làm thiêng liêng đầy thách đố và khó khăn. Ta phải bắt đầu lại mỗi ngày và thực hành suốt cả cuộc đời. Một mình ta không thể làm tốt được vì bản tính con người luôn yếu đuối và đầy giới hạn. Tuy nhiên, bên cạnh ta có Chúa Giêsu-một người Bạn đồng hành có thể trợ giúp ta luôn luôn. Người đang chờ ta nơi Bí Tích Giao Hòa. Thiên Chúa dùng trung gian các Linh Mục để thực thi Lòng Nhân Từ đối với những tội nhân.

Trong Năm Thánh đặc biệt về Lòng Chúa Thương Xót, Đức Thánh Cha khuyên các tín hữu như sau: “Chúng ta hãy đặt Bí Tích Hòa Giải ở trung tâm một lần nữa sao cho Bí Tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của Lòng thương Xót Chúa…Với mỗi hối nhân, Bí Tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thật sự” (MV số 17).

Ngài còn nhắc nhở các Linh Mục: “Mỗi cha giải tội phải đón nhận các tín hữu tương tự như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng…Các cha giải tội được mời gọi ôm người con trai ăn năn đang trở về nhà và diễn tả niềm vui được có lại người con ấy…Cầu xin cho những cha giải tội đừng đặt ra những câu hỏi vô ích…Cầu xin cho các cha giải tội học được cách chấp nhận những lời kêu gọi giúp đỡ và lòng thương xót tuôn chảy từ trái tim của mỗi hối nhân” (MV số 17).

Vậy khi đến với Bí Tích Giao Hòa, tâm hồn ta sẽ chạm vào Lòng Nhân Từ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu sẽ tha thứ cho ta. Người ban cho ta sự bình an trong tâm hồn. Chính Chúa Giêsu sẽ quyét dọn căn nhà nội tâm của ta và biến đổi ta trở thành một con người mới.

“Chúa ơi xin thương đổi mới trái tim hoang dại đã bao u hoài
Chúa ơi rửa sạch bợn nhơ trong trái tim con đã bao ngày qua
Để lại cho con trái tim hiền hòa đơn sơ tươi nở
Giống như trái tim tình yêu muôn đời của Chúa vẫn bao la tuyệt vời
Để lòng vui sống thảnh thơi tình yêu mến Chúa sáng ngời đẹp tươi”.

(Điệp khúc bài hát: Từ Trái Tim Con)

 

.

RAO GIẢNG VÀ LÀM GƯƠNG

Lm. Giuse Trực

Trên con đường dẫn vào một họ đạo vùng thôn quê, đập vào mắt tôi không phải là những cây xanh hay những hàng cây ăn trái trĩu quả dọc hai bên đường, mà là những thùng rác đặt ven lối đi dọc lộ. Nhờ những thùng rác công cộng này mà con đường trở nên sạch đẹp, thoáng mát.

Từ hình ảnh đó cho tôi một suy nghĩ: Trong khi kêu gọi người dân ý thức bảo vệ môi trường, thì phải biết tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hành ý thức đó. Thùng rác là một việc làm cụ thể.

Bước vào Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, tất cả các bài đọc của chu kỳ phụng vụ A, B, C đều nói đến việc dọn đường, và làm mọi cách để giúp chúng ta dọn đường.

I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Tin Mừng Matthêu của năm A viết: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.

Cũng với ý tưởng đó, trong năm B, Maccô trích lời của tiên tri Isaia: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Hơn thế nữa, để giúp người khác dọn đường, Maccô mô tả chân dung vị tiền hô của Đức Chúa là Gioan Tẩy Giả. Ông đã “xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”. Ông còn giúp người ta dọn đường bằng chính cuộc sống mang tính tiên tri của ông: “Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng”.

Còn trong Tin Mừng của năm C mà chúng ta vừa nghe đọc, những việc làm cụ thể để dọn đường cho Đức Chúa được Luca liệt kê: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng”.

Như vậy lời Chúa không phải chỉ là một khẩu hiệu, một lời hô hào, mà còn là những chỉ dẫn hết sức cụ thể để con người có thể thực hành. Hơn thế nữa, chính Chúa đã làm gương trước để con người noi theo.

II. CHUẨN BỊ CHO ƠN CỨU ĐỘ

 1. Vị tiền hô

Để chuẩn bị cho con người đón nhận ơn cứu độ, Thiên Chúa đã chọn vị tiền hô để ông “đi trước Chúa, mở lối cho Người”. Đời sống của ông là một lời nói tiên tri cho con người.

“Ở trong hoang địa” nghĩa là ông xa lánh mọi thứ vui thú, không ồn ào, náo động, nơi ông đối diện với chính con người ông, để từ đó ông đối diện với Thiên Chúa.

“Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da”. Phải hiểu bối cảnh thời đó là sự hy sinh nhiệm nhặt. Da và lông thú khoác trên người sẽ làm cho ông không được thoải mái, nhắc nhở cho ông nhớ đến mục đích chính yếu của đời người là gì, chứ không phải để trang hoàng như ngày hôm nay.

“Ăn châu chấu và uống mật ong rừng” để thân xác ông nhẹ nhàng, thanh thản: “Không để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời”.

Từ lối sống đó, ông đã nghe được tiếng Chúa để rao giảng lại cho dân chúng: “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng”.

 1. Đức Giêsu Kitô

Trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, Đức Giêsu cũng đã trãi qua thời gian 40 ngày trong sa mạc. Ở đó, Ngài chiến đấu để vượt qua ý riêng mình hầu dễ dàng thực hiện thánh ý của Chúa Cha.

Trong suốt cuộc sống của Ngài, không hề có một sự tìm kiếm để hưởng thụ, nhưng luôn hy sinh để đem đến hạnh phúc cho người khác, nhất là cái chết trên cây thập tự của Ngài.

Ngài không bị vướng bận bởi những quyến luyến của tình cảm, vật chất, tiền bạc, nơi ăn, chốn ở,… vì Ngài luôn nhớ: “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”.

Những lời ra giảng đầu tiên trong sứ vụ của Chúa Giêsu vẫn là: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Để nêu gương sám hối, mặc dù không phải là tội nhân, nhưng Ngài cũng đã đến xin ông Gioan để được thanh tẩy bằng nước.

 1. Con người thời nay

Đời sống của Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều mang tính chất tiên tri để chẳng những là một lời rao giảng, mà còn là một mẫu gương để chúng ta mong chờ ơn cứu độ.

a/ Việc Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu ở trong hoang địa nhắc nhở chúng ta về việc cần phải có thời gian riêng tư với Chúa. Cuộc sống vội vã, bon chen khiến chúng ta ít có thời gian đối diện với Chúa, với sự thật, với chính bản thân mình. Vì vậy một trong những điều làm cho con người ngày hôm nay sợ hãi nhất là sự thinh lặng. Lúc nào họ cũng căng thẳng, ồn ào với những công việc, những dự tính… Nếu không, họ cũng bận rộn với những phim ảnh, những trò chơi, những giao du với thế giới ảo… Vì vậy hơn bao giờ hết, con người thời nay bị stress nhiều nhất.

Mùa Vọng là thời gian giúp chúng ta vào sa mạc với Chúa. Thời gian này giúp chúng ta bỏ tất cả mọi sự để đến với Chúa, tập trung vào ơn cứu độ, vào cùng đích của cuộc đời. Từ đó nhìn ra những tham, sân, si, nghĩa là những thung lung, những núi đồi, những quanh co trong tâm hồn chúng ta để kịp thời chỉnh sửa.

b/ Cả Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều có sự hy sinh, khổ chế để luôn nhớ đến lý tưởng của mình. Đói một chút, khát một chút, cực khổ một chút… để thực hiện ý định của Chúa Cha.

Việt vương Câu Tiễn sau khi bị mất nước đã phải “nằm gai nếm mật” để nhắc nhở cho bản thân ông về sự tủi nhục, đắng cay và mục đích phải lấy lại nước Việt từ vua Ngô Phù Sai.

Một khi sống sung sướng, thoải mái sẽ làm cho con người khó tự chủ. Họ bị cuốn vào những hưởng thụ để chỉ thấy những cái trước mắt.

Mùa Vọng là thời gian giúp chúng ta từ khước những niềm vui bất chính như bài bạc, rượu chè, xác thịt…để dành thời gian lo cho ơn cứu độ của mình.

c/ Cả Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đều có sứ mạng loan báo ơn cứu độ cho người khác bằng chính cuộc sống của các Ngài, thậm chí đánh đổi bằng cái chết.

Trong tuần lễ vừa qua, Đức Thánh Cha bất chấp những nguy hiểm để đến thăm Đền Thờ Hồi Giáo ở thủ đô Bangui của Cộng Hòa Trung Phi là hành động để giải tỏa những căng thẳng bấy lâu nay giữa các Kitô hữu và anh em Hồi giáo gây nên cuộc khủng hoảng nội bộ cho Trung Phi. Ngài là sứ giả của hòa bình.

Mùa Vọng là thời gian để chúng ta nhìn lại bản thân mình đã dám sống hết tình vì người khác chưa. Chúa Cha đã ban chính Con Một Ngài. Đức Giêsu Kitô đã chấp nhận thân phận của con người. Vì vậy tính chất quan trọng nhất của mùa Vọng là sự quan tâm chia sẻ.

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng dọn đường cho Chúa đến. Để chuẩn bị cho lời rao giảng đó, cuộc sống của ông đã là một minh chứng cho những gì ông sẽ rao giảng.

Chúng ta hãy dọn đường cho Chúa đến viếng thăm bằng việc can đảm từ bỏ những bon chen, bận rộn, tính toán của cuộc sống để cầu nguyện, gắn bó với Chúa nhiều hơn; Hy sinh, khổ chế để làm chủ bản thân; Quan tâm, chia sẻ một cách cụ thể với mọi người, nhất là những người nghèo khổ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *