GIẢNG LỄ 2018

Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2021, 2018, 2015, 2012)

Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2018)

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Đọc thêm