Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm B (2012, 2015, 2018, 2021)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm A (2011 và 2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm B (2012 và 2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2013) + Video

– Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2016)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô ( Mc 9:38-43, 45, 47-48)


Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.  “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.

Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.

 Năm 2021

 Năm 2018

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2015

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2012

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc
Lm Vinh sơn Phạm Đình Chiến
Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

SUY NIỆM