CÁO PHÓ: Lm. Phanxicô de Sales Lê Văn La Vinh, OP.

Linh mục Phanxicô de Sales Lê Văn La Vinh, O.P.
đã an nghỉ trong Chúa lúc 15g20 thứ Năm, ngày 18/04/2024
tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà, Đồng Nai.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *