Tu viện thánh Giuse tĩnh tâm và mừng lễ thánh Vinh Sơn

TĨNH TÂM THÁNG

Thứ Sáu đầu tháng, anh em tu viện thánh Giuse tĩnh tâm. Sau nguyện kinh Trưa vào lúc 14g30, anh em nghe vị giảng thuyết, là cha bề trên tu viện, chia sẻ đề tài “Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi”. Cộng đoàn này vẫn được xem là mẫu mực cho đời sống của Giáo hội qua mọi thời, đặc biệt là các cộng đoàn tu trì. Vị giảng thuyết chia sẻ với cộng đoàn dựa trên hai từ ngữ “Thê-ô-phi-lô” và “chứng nhân” xuất hiện ở ngay câu 1 và câu 8 chương thứ nhất của sách Công vụ Tông đồ.

Từ thứ nhất “Thê-ô-phi-lô”. Như sách Tin Mừng thứ ba, Tông đồ Công vụ cũng được thánh Luca viết đề tặng cho cùng một nhân vật có tên là Thê-ô-phi-lô. Tiếng Hy Lạp: Theophilos có nghĩa là “bạn của Thiên Chúa”, là “người thuộc về Thiên Chúa”, là “người yêu mến Thiên Chúa” hay là “người được Thiên Chúa yêu”.

Thê-ô-phi-lô có thể là một nhân vật có thật, hoặc chỉ mang tính biểu tượng, qua đó, thánh Luca muốn ám chỉ đến tất cả Kitô hữu là độc giả của 2 tác phẩm: cuốn thứ nhất viết về cuộc đời và sứ vụ của Đức Kitô và cuốn thứ hai viết về Giáo hội của Chúa Kitô. Các Kitô hữu là bạn của Thiên Chúa, vì vậy họ gắn bó với Thiên Chúa, gắn bó với Chúa Kitô, gắn bó với Hội thánh của Thiên Chúa, bằng “chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2, 42).

Từ ngữ thứ hai “chứng nhân”, tiếng Hy Lạp: Martys. Kitô hữu là bạn của Thiên Chúa, bạn của Chúa Kitô, luôn sẵn sàng làm chứng cho Người, thậm bằng cả mạng sống. Các tông đồ không những đã rao giảng, đã đối diện với sự bách hại và đã chết để làm chứng cho Chúa Kitô. Các Kitô hữu tiên khởi, thậm chí suốt 300 năm đầu của lịch sử Giáo hội, nhiều thế hệ Kitô hữu luôn trung thành làm chứng cho Đức Kitô, bằng một đời sống thánh thiện, một đời sống luôn gắn bó với Thiên Chúa và nhất là bằng tử đạo.

Với những ý nghĩa của hai từ ngữ được rút ra từ sách Công vụ Tông đồ, vị giảng thuyết liên hệ đến ơn gọi và sứ vụ của các tu sĩ Đa Minh: được kêu gọi trở nên bạn hữu của Thiên Chúa và làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống và lời rao giảng, theo chân thánh Đa Minh.

Vị giảng thuyết nhấn mạnh, tu sĩ, thay vì yêu mến và gắn bó với Thiên Chúa, lại bị lôi kéo bởi tinh thần thế tục, cách thức hành xử của thế gian, v.v.. thì sẽ không thể làm chứng, không thể trở thành chứng nhân của Đức Kitô được.

Buổi tối bắt đầu lúc 20g00, Tu viện Chầu Thánh Thể và dành thời gian suy gẫm.


THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH VINH SƠN

Vào lúc 05g30 thứ Bảy ngày 4/5, sau giờ Kinh Sách và Kinh Sáng, Tu viện mừng lễ thánh Vinh Sơn, bổn mạng của cha bề trên. Cha Giám tỉnh chủ sự thánh lễ.


Trong bài giảng, cha bề trên tu viện dựa vào Lời Chúa của Thứ Bảy tuần V Phục Sinh, thuyết giảng về sứ vụ của người tông đồ. Các Tông đồ, như Phaolô, Timôthê, v.v. chọn đi theo Chúa và trở nên tông đồ của Chúa. Nhưng rao giảng ở đâu, rao giảng cho ai, đó là do Chúa Thánh Thần sai đi. Các tông đồ có thể chọn đến nơi này, nhưng Chúa lại muốn cách khác, ở nơi khác. Chúng ta cũng vậy, điều quan trọng là chọn đi theo Chúa và  sẵn sàng cho sứ vụ tông đồ, còn được sai đi đâu là do Chúa, thành quả ra sao là do ơn của Chúa.

Thánh Vinh Sơn giảng thuyết khắp Tây Âu, thu hoạch được nhiều thành quả: nhiều tội nhân sám hối, nhiều tín hữu hoán cải và sống tốt lành hơn, nhiều xung đột, tranh chấp được hoà giải, rất nhiều phép lạ xảy ra mang lại niềm an ủi và củng cố niềm tin cho dân chúng, v.v… Tuy nhiên, ngài không bao giờ coi đó là công sức hay do sự thánh thiện của riêng mình, mà luôn xác tín là do ơn của Chúa, là việc Chúa làm do lòng thương xót của Người dành cho họ.

Như các thánh Tông đồ, như thánh Vinh Sơn, các tu sĩ Đa Minh ngày nay cũng được Chúa sai đi rao giảng, mà rao giảng cho một thế giới, trong đó không thiếu những sự thù nghịch và bách hại dưới nhiều hình thức.

Về phần mình, chúng ta đã chọn ơn gọi giảng thuyết, chọn trở nên khí cụ cho việc rao giảng Tin Mừng. Còn việc Chúa sai chúng ta đi đâu, Chúa dùng chúng ta như khí cụ rao giảng bằng cách nào là do ý của Người.

Noi gương các thánh tông đồ, thánh Vinh Sơn, chúng ta sẵn sàng với sự sai đi và theo đường lối của Thiên Chúa.


Sau Thánh lễ, cha phó bề trên thay mặt anh em trong tu viện tặng hoa và chúc mừng bổn mạng cha bề trên. Đáp lại, cha bề trên cám ơn cha Giám tỉnh và anh em đã cho ngài niềm vui bằng tổ chức lễ mừng kính thánh Vinh Sơn sớm, vì ngày mai là Chúa Nhật không thể cử hành.

Tu viện thánh Giuse tĩnh tâm và mừng lễ thánh Vinh Sơn

https://daminhvn.net/tu-vien-tu-xa/tu-vien-thanh-giuse-tinh-tam-va-mung-le-thanh-vinh-son-32279.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *