Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng: Thánh Lễ Tuyên lại Lời khấn

Thánh lễ Tạ ơn và nghi thức Tuyên lại Lời khấn của các chị em Học viện Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm được cử hành vào lúc 05h00, ngày 27/6/2024 tại hội trường của Tu viện Trung ương Hiệp Hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.

1 (2)

Sau những năm tháng sống trong ơn gọi Đa Minh nơi Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng, cách đặc biệt sau một năm miệt mài thi hành sứ vụ tông đồ với công việc mục vụ và thi hành sứ vụ học hành tại Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy, chị em Học viện đã có một tuần sa mạc với Chúa dưới sự hướng dẫn của cha Giuse Nguyễn Văn Phương, OP. để được nghỉ ngơi bên Chúa, nhìn lại chặng đường đã qua và xác tín hơn về chặng đường tiếp theo trong nghi thức Tuyên lại Lời khấn.

1 (4)

Thánh lễ Tạ ơn do cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách – Quản hạt Kẻ Sặt chủ sự và cha Giuse Nguyễn Văn Phương, OP. đồng tế, cùng sự hiện diện của chị Tổng Phụ trách Maria Trần Thị Hoa, quý Chị Trưởng và quý chị em trong Hiệp hội Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng.

Trong bài giảng, Cha Giuse chia sẻ cùng đích của những người sống đời thánh hiến không tìm cách làm đẹp lòng người đời nhưng là tìm cách làm đẹp lòng Thiên Chúa. Qua bài Tin Mừng, Chúa Giêsu chỉ cho ta cách thức làm đẹp lòng Thiên Chúa: gắn kết với Chúa qua việc ở lại trong Đức Giêsu, để cho Chúa cắt tỉa những gì không phù hợp với đời thánh hiến, những gì cản trở các chị thực thi Tin Mừng. Dù biết rằng cắt tỉa là chịu nhiều đau đớn, tiếc nuối, nhưng đó lại là điều cần thiết để các chị thực sự trở nên môn đệ Đức Giêsu và sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

1 (7)

Để liên kết với nghi thức khấn lại của các chị Học viện, cha Giuse cũng nhắn gửi các chị: Khấn trọn và khấn tạm chỉ khác nhau về thời gian, mà không có sự khác biệt về bản chất dâng hiến, vì mọi sự dâng hiến cho Thiên Chúa đều hoàn toàn và trọn vẹn.

1 (8)

Sau bài giảng là nghi thức tuyên lại lời khấn của 21 chị em Học viện. Các chị tuyên khấn lại để thêm một lần nữa xác tín hơn về quyết định tiếp tục yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Thời gian khấn tạm là khoảng thời gian ân phúc để các chị cảm nhận và sống triệt để hơn những đòi hỏi đời tu trước khi quyết định khấn trọn vĩnh viễn thuộc trọn về Chúa và thuộc trọn về Hiệp hội. Ước gì những điều các chị tuyên khấn hôm nay như kim chỉ nam giúp các chị thêm trung tín trong hành trình theo Chúa như lời nhắn gửi của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận “Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ thôi. Nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống.” (Đường Hy vọng 069)

1 (1)

Thánh lễ kết thúc với Nghi thức sai đi qua việc trao Văn thư Sứ vụ cho các chị em. Sau một thời gian lên núi với Chúa, các chị đã cảm nghiệm được hạnh phúc ở kề bên Chúa, như các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, các chị cũng muốn kéo dài mãi giây phút được gắn kết với Chúa “Chúng con ở đây thật tuyệt” (Lc 9, 33). Nhưng ơn gọi Đa Minh luôn có sứ vụ, không chỉ ở trên núi “nói với Chúa”, các chị cũng được mời gọi lên đường “nói về Chúa”. Như thánh Phaolô, các chị được mời gọi lên đường đón nhận sứ vụ mới với tất cả tình yêu, nhiệt tâm tông đồ và niềm tín thác vào Chúa và Mẹ Hiệp hội (x. 2Cr 5,14).

Lưu bản nháp tự động

Nguyện xin ân sủng, tình yêu Thiên Chúa cùng sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria giúp các chị luôn sống trong tinh thần nối kết, ở lại trong tình yêu Chúa, để cho Chúa cắt tỉa hầu làm cho đời sống dâng hiến của các chị trở nên chính trực và sinh nhiều hoa trái như lòng Chúa mong ước qua đời sống dấn thân nơi môi trường sứ vụ, trở nên chứng nhân tình yêu và niềm hy vọng trong thế giới hôm nay.

BBT Đa Minh Mẫu Tâm Hải Phòng

https://gphaiphong.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *