DÒNG ĐA MINH

Thánh Giám mục Đaminh Henares MINH OP (38 Tử đạo gia đình Đaminh)

Linh mục Hermosilla Vọng đã viết về Đức cha Minh : “Ngài là một thủ lãnh thanh khiết trong đời sống, là vị mục tử nhiệt tâm không hề mỏi mệt vì ơn cứu độ các linh hồn và là đấng khao khát mãnh liệt phúc tử đạo. Ngài sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào trách nhiệm đòi hỏi, dù đang nửa đêm khuya vắng...

Đọc thêm