DÒNG ĐA MINH

Giảng truyền qua nghệ thuật (10 năm Dominiart)

Nếu Fra Angelico mời gọi sáng tác, lưu ý đến tâm tình, bố cục, màu sắc để diễn tả mầu nhiệm thần linh, thì thánh Giuse Hiển nhắc chúng ta quan tâm đến hiệu ứng nơi người thưởng thức, đến những tâm tình đạo đức : tin yêu và hy vọng.  

Đọc thêm