CÁO PHÓ: Bà Cố Maria Phạm Thị Tha, Thân mẫu Lm. Môrít Lục Vĩnh Phố, O.P.

BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ PHA
Thân mẫu Linh mục Maurice Lục Vĩnh Phố, O.P.
(Tu xá Thánh Đa Minh, Đà Lạt)

đã được Chúa gọi về lúc 12g00, ngày 21 tháng 5 năm 2024
tại Giáo xứ Thủ Đoàn, Giáo phận Mỹ Tho

Thánh lễ An táng
được cử hành vào lúc 9g00 thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2024
tại Thánh đường Giáo xứ Thủ Đoàn, Giáo phận Mỹ Tho
ấp 1, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Kính xin quý Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Maria.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *