TÂM TÌNH

Sốc

Tôi thật sự bị “ Sốc” khi liên tiếp phải đối diện với bảy cảnh ra đi xem chừng quá vội vàng bi thương như thế này…, thiết tưởng bản thân mình cũng gần như sắp đến ngày tàn…

Đọc thêm

Bằng lòng đi con!

Đọc kinh Mân côi hằng ngày, khi suy ngắm mầu nhiệm thứ hai mùa thương, trong cảnh Chúa Giêsu bị đòn nát cả thân mình, tôi vẫn thường xin cho con ơn biết hãm mình, chịu khó bằng lòng.

Đọc thêm