Trang Thơ: Đức tin mạnh mẽ

Tin vào Chúa, luôn tin vào Chúa

Vững một lòng nguyện hứa trung kiên

Thời gian năm tháng nối liền

Niềm tin vào Chúa triền miên mãi hoài

*

Tin vào Chúa, tương lai ngời sáng

Đẩy xa lìa những áng mây đen

Cuộc sống cứ thế vươn lên

Đạo đức thánh thiện vững bền mãi luôn

*

Tin vào Chúa, nỗi buồn tan biến

Đem tình thương dâng hiến muôn nơi

Dựng xây làm đẹp cho đời

Gắn bó mật thiết người người với nhau

*

Tin vào Chúa thương đau quên hết

Bao lỗi lầm thề quyết lìa xa

Hướng lên Thiên Chúa là Cha

Thành tâm tín thác, thiết tha nguyện cầu

*

Đức tin vững mạnh dài lâu

Đức cậy bền đỗ, nặng sâu nhiệt thành

Đức mến tha thiết trọn lành

Tất cả sống động như cành trổ hoa

TÌNH THƯƠNG THIÊN CHÚA BAO LA

NIỀM TIN VÀO CHÚA CHÍNH LÀ HỒNG ÂN

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *