Giáo Lý Đức Tin: Tự sát

Suicidium, Suicide, Suicide

Tự: chính mình; sát: giết. Tự sát (tự tử): tự kết liễu sự sống của chính mình.

Tự sát là một tội nặng ngược với luật tự nhiên và luật mặc khải. Ai tự lấy đi sự sống của mình là vi phạm đến quyền làm chủ sự sống của Thiên Chúa, Ðấng là Chủ tể tối thượng của sự sống (x. GLHTCG 2280).

Tự sát là lỗi phạm đến giới răn “chớ giết người”, lỗi phạm đến đức ái đối với bản thân, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tha nhân vì cắt đứt cách bất công dây liên đới với người thân cận, với gia đình, với quốc gia, với nhân loại. (x. GLHTCG 2281).

Tuy nhiên, người tự sát, nếu có “những rối loạn tâm thần trầm trọng, quá lo âu và sợ hãi trước một thử thách, trước đau khổ” hoặc sợ bị tra tấn, thì có thể được giảm bớt trách nhiệm luân lý (x. GLHTCG 2282).

Giáo hội không tuyệt vọng về phần rỗi đời đời của những người tự sát (x. GLHTCG 2283), nên vẫn cầu nguyện cho họ. Bộ Giáo luật năm 1983 đã gỡ gần hết những hình phạt nhắm đến người tự sát (không được hưởng thánh lễ an táng, không được chôn trong đất thánh…)

(Trích từ Điển Công Giáo 500 mục từ)

GiuseNTL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *