GIÁO LÝ

Giáo Lý Đức Tin: Tự sát

Giáo Lý Đức Tin: Tự sát

Tự sát là một tội nặng ngược với luật tự nhiên và luật mặc khải. Ai tự lấy đi sự sống của mình là vi phạm đến quyền làm chủ sự sống của Thiên Chúa, Ðấng là Chủ tể tối thượng của sự sống

Đọc thêm

Chúa Ba Ngôi

Nơi ĐỨC CHÚA, bản thể Tự Hữu siêu nhiên sâu thẳm nhất, sâu thẳm khôn cùng, gồm các bản tính: Thiêng Liêng - Hằng Hữu - Bất Biến - Toàn Năng - Tình Yêu.

Đọc thêm

Ý nghĩa từ Ha-lê-lui-a

“Ha-lê-lui-a” gốc tiếng Híp-ri: הַ֥לְלוּ יָ֙הּ  (viết và đọc từ phải qua trái), chuyển tự: “halǝlû yāh”. Tiếng Hy Lạp trong bản LXX và Tân Ước giữ nguyên ngữ: ἁλληλουϊά (hallêlu-ia). Chuyển âm tiếng Việt: “Ha-lê-lui-a”.

Đọc thêm