TÂM TÌNH

Thiên đường không ở đâu xa

Thiên đường không ở đâu xa

“Hãy gieo mầm hạnh phúc bất cứ đâu bạn đến. Đừng để ai đến với bạn rồi ra đi mà không cảm thấy hạnh phúc hơn”. Câu nói này của mẹ Têrêsa gợi nhớ cho tôi những hình ảnh rất đẹp đậm tình Chúa, tình người diễn ra xung quanh mình.

Đọc thêm