XUÂN LỘC

Xóm đạo mùa covid

Xóm đạo mùa covid

          Khi cơn đại dịch Covid kéo đến với mức độ ngày càng nguy hiểm khiến mọi sinh hoạt tôn giáo bị ngưng trệ, các công ty đóng cửa, những khu phố bị cách ly, phong toả, dây rợ giăng đầy làm cho cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn hơn.

Đọc thêm

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Mục tử, giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Trực tiếp: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Mục tử, giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Sáng Thứ Tư, 03/03/2021, Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Mục Tử, Giáo Phận Xuân Lộc của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã được cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc. Trong Thánh Lễ này cũng đã diễn ra Nghi thức Nhận Chức Chánh Tòa trước sự hiện diện và chứng kiến của quý Đức Cha, quý Cha và đại diện cộng đoàn Dân Chúa.

Đọc thêm