XUÂN LỘC

Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Mục tử, giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Trực tiếp: Thánh lễ khởi đầu sứ vụ Mục tử, giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Sáng Thứ Tư, 03/03/2021, Thánh Lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Mục Tử, Giáo Phận Xuân Lộc của Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã được cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Xuân Lộc. Trong Thánh Lễ này cũng đã diễn ra Nghi thức Nhận Chức Chánh Tòa trước sự hiện diện và chứng kiến của quý Đức Cha, quý Cha và đại diện cộng đoàn Dân Chúa.

Đọc thêm