XUÂN LỘC

Xóm đạo mùa covid

Xóm đạo mùa covid

          Khi cơn đại dịch Covid kéo đến với mức độ ngày càng nguy hiểm khiến mọi sinh hoạt tôn giáo bị ngưng trệ, các công ty đóng cửa, những khu phố bị cách ly, phong toả, dây rợ giăng đầy làm cho cuộc sống của mọi người trở nên khó khăn hơn.

Đọc thêm