KONTUM

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh GP. Kon Tum mừng kính Thánh Bổn Mạng Tôma Đào Đình Toán, OP.

Huynh Đoàn Giáo  Dân Đa Minh GP. Kon Tum mừng kính Thánh Bổn Mạng Tôma Đào Đình Toán, OP.

Vào ngày 27/06/2022 vừa qua, Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Kon Tum đã tổ chức mừng lễ bổn mạng Huynh đoàn giáo phận là thánh Tôma Đào  Đình Toán OP, một cách thật long trọng, sốt sắng và đầy tình huynh đệ, hứa hẹn sự lớn mạnh của Huynh đoàn trong tương lai.

Đọc thêm