KONTUM

Huynh Đoàn Đa Minh Kon Tum, Liên huynh thánh Martinô mừng lễ bổn mạng

Huynh Đoàn Đa Minh Kon Tum, Liên huynh thánh Martinô mừng lễ bổn mạng

Hòa chung niềm vui của Giáo Hội và dòng Đa Minh, ngày 03/11 vừa qua, tại giáo xứ Rờ Kơi, các đoàn viên Huynh Đoàn GDĐM liên huynh thánh Martinô đã tổ chức thánh lễ mừng kính bổn mạng để học hỏi nhân đức của Ngài và giới thiệu cho giáo dân trong giáo xứ hiểu biết thêm ơn gọi Đa Minh huynh đoàn.

Đọc thêm

Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh GP. Kon Tum mừng kính Thánh Bổn Mạng Tôma Đào Đình Toán, OP.

Huynh Đoàn Giáo  Dân Đa Minh GP. Kon Tum mừng kính Thánh Bổn Mạng Tôma Đào Đình Toán, OP.

Vào ngày 27/06/2022 vừa qua, Huynh đoàn Giáo Dân Đa Minh Giáo Phận Kon Tum đã tổ chức mừng lễ bổn mạng Huynh đoàn giáo phận là thánh Tôma Đào  Đình Toán OP, một cách thật long trọng, sốt sắng và đầy tình huynh đệ, hứa hẹn sự lớn mạnh của Huynh đoàn trong tương lai.

Đọc thêm