Thống kê Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam 2020

Thống kê Huynh đoàn
Giáo dân Đa Minh Việt Nam 2020

Theo tài liệu Đại hội Huynh đoàn cuối năm 2019, Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam hiện có 121.251 đoàn viên, thuộc 152 liên huynh và 1.344 huynh đoàn, với 19 đơn vị. Trong năm qua, huynh đoàn gia tăng 28 huynh đoàn và 1.965 đoàn viên (chưa kể 5.562 tuyển sinh).

Huynh đoàn GDĐMVN hiện có 19 đơn vị, tại 17 giáo phận :

Gồm 13 Huynh đoàn có BPV giáo phận : Ban Mê Thuột, Bà Rịa, Bắc Ninh, Bùi Chu, Đà Lạt, Hải Phòng, Hưng Hóa, Long Xuyên, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Thái Bình, Xuân Lộc. / Ba giáo phận có BPV Liên Huynh là Cần Thơ, Nha Trang và Kontum. / Ba huynh đoàn trực thuộc Huynh đoàn Tỉnh là huynh đoàn Vĩnh Long, huynh đoàn Cựu Tu Sinh, và huynh đoàn Mỹ thuật Thánh Hiển Dominiart.

Đông nhất hiện nay vẫn là Huynh đoàn giáo phận Bùi Chu, rồi đến Xuân Lộc, Thái Bình, Sài Gòn và Bắc Ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *