Ngày 04.11:Quan tâm người nghèo

03/11/13 Chúa Nhật tuần 31 TN – C

Lc 19,1-10

Quan tâm người nghèo

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,13-14)

flower21

Suy niệm: Quan tâm đến người nghèo không phải là mối quan tâm độc quyền dành cho người Kitô hữu, nhưng là mối quan tâm đặc biệt của Kitô hữu. Cha De Lubac đã nói, khi chọn lựa người nghèo, ta luôn được chắc chắn là không bị lầm lẫn. Và một điều còn chắc chắn hơn nữa là ta đã có một chọn lựa tốt: ta đã chọn giống như Đức Giêsu và nhất là ta đã chọn chính Đức Giêsu. Khi sống ở trần gian, Ngài quan tâm đến người nghèo, sống nghèo như họ và Tám Mối Phúc của Ngài nhắm vào họ trước hết. Để nên giống Chúa, Kitô hữu phải dành cho người nghèo một vị trí ưu tiên trong đời mình. Thực vậy, nếu không có người nghèo, Kitô hữu không thể hiểu được Đấng cứu dân Do Thái ra khỏi Ai Cập và cũng không thể biết Giêsu, “con của bác thợ mộc”. Nhờ người nghèo, Kitô hữu khám phá khuôn mặt của Thiên Chúa và nhờ đó, Kitô hữu biết rõ Đấng thiết lập Hội Thánh, Đức Giêsu Kitô.

Mời Bạn: Cảnh nghèo hôm nay đa dạng, không chỉ nghèo vật chất mà còn nghèo tinh thần, cả nghèo về sự nhận biết Chúa. Để nên giống Chúa, những hạng người nghèo này phải có vị trí nào trong mối quan tâm của bạn?

Chia sẻ: Hạng người nghèo nào chiếm đa số nơi bạn sống? Bạn có kế hoạch gì cho họ?

Sống Lời Chúa: Gặp một người nghèo và làm việc bác ái phục vụ họ như phục vụ chính Chúa Giêsu hiện diện nơi họ.