TÀI LIỆU

Cha Tổng Đại Diện Là Ai?

Trong một giáo phận của Giáo Hội Công Giáo, Cha Tổng Đại diện là một Linh mục được Giám mục giáo phận tuyển chọn và bổ nhiệm, để cộng tác với ngài trong việc điều hành giáo phận. Tổng Đại diện cũng có thể là Giám mục phó hay phụ tá.

Đọc thêm

Giải đáp phụng vụ: Các thông báo được đọc khi nào trong Thánh lễ? Liệu đàn phong cầm (organ) có được tiếp tục chơi nhẹ nhàng, khi linh mục tráng chén sau Rước Lễ, và nhà tạm vẫn còn mở cửa?

Các chỉ dẫn nhấn mạnh rằng các thông báo như thế cần phải ngắn gọn. Chỉ trong trường hợp rất đặc biệt, thời gian thông báo có thể dài hơn trong các thánh lễ thông thường.

Đọc thêm

Xưng tội lỡ quên?

Khi đi xưng tội mà lại quên một tội “ghê gớm” thì cũng hơi đặc biệt đấy! Có lẽ anh chưa xét mình cho đủ kỹ nên mới bỏ sót chuyện to tát như thế sau vài lần xưng tội.

Đọc thêm