Những ơn lạ Thánh Giuse thực hiện

MỤC LỤC

  1. Tu sĩ luyện ngục hiện về
  2. Người rối đạo 17 năm được ơn chết lành
  3. Nhờ ảnh Thánh Giuse, thiếu niên 12 tuổi được ơn trở lại
  4. Đón tiếp người nghèo được cứu rỗi
  5. Cứu khỏi tội phạm thánh và ngại xưng tội
  6. Thánh Phanxicô Salesiô lập Dòng tu
  7. Thiếu nữ gần chết được cứu
  8. Hai tu sĩ khỏi đắm tàu
  9. Bình an hạnh phúc chết lành – khỏi bệnh thương hàn
  10. Những ơn lạ Thánh Giuse thực hiện nhờ bà mẹ và các con cầu nguyện, con trai được cải hoá

1. Tu sĩ luyện ngục hiện về

Trong sách linh mục Allosa chép về sự kính mến ông Thánh cả Giuse, đã kể sự tích một thầy dòng thánh Augutinô như sau: Khi thầy dòng ấy vừa chết được mấy ngày, liền hiện về cùng thầy khác cùng dòng mà kêu van rằng:

– ” Anh ôi, xin thương tôi, tôi phải giam trong luyện ngục chịu hình khổ quá trí anh hiểu chẳng được, vì khi còn sống, tôi khinh thường kỉ luật nhà dòng, lúc bỏ việc nọ khi bớt việc kia, xuýt nữa tôi phải sa hỏa ngục đời đời, nhưng Chúa đã thương tôi, vì từ nhỏ tôi vẫn có lòng kính mến Thánh cả Giuse cách riêng, cùng năng đọc kinh làm việc dâng kính Người. Thánh Giuse là Đấng rất mạnh thế trước mặt Chúa, Người đã cầu bầu cho tôi, nên Chúa tha cho tôi khỏi sa hỏa ngục, nhưng phải ở luyện ngục đau đớn khốn khổ lâu năm, xin anh thương cứu tôi”.

Nói bấy nhiêu lời rồi thầy ấy biến đi.

2. Người rối đạo 17 năm được ơn chết lành

Câu chuyện do một cha xứ ở Pháp kể:

Từ 17 năm rồi, có 1 người lạc đạo đến cư ngụ trong giáo xứ của tôi, và cũng suốt 17 năm ròng rã ấy, tôi đã năng lui tới khuyên nhủ anh mau bỏ đàng tội lỗi, lầm lạc, để trở về, nhưng chẳng có mảy may hiệu quả.

Năm thứ 18, vào dịp tháng 7, anh ấy lâm trọng bệnh. Hay tin, tôi liền đến thăm anh, dùng đủ lời lẽ hợp tình thuận lý. Anh hiểu cả, nhưng vẫn cứng lòng và không hề tỏ dấu ăn năn. Sau cùng, vì đã gần tới giờ lễ, nên tôi chào từ giã anh:

– Tôi đi dâng lễ bây giờ đây và tôi sẽ đặc biệt nhớ đến anh trong thánh lễ này. Phần anh, cũng xin anh hãy hiệp ý cầu xin Chúa soi sáng mở lòng cho anh thấy rõ hơn đâu là nẻo chính đường ngay.

Tôi còn xin anh chị em họ hàng đến thăm anh cùng hợp ý cầu nguyện với tôi. Họ cũng là tín hữu Công giáo . . . Trước khi mặc áo lễ, tôi ra quì trước bàn thờ thánh Giuse 1 lúc, cầu xin ngài bầu cử cho kẻ lầm lạc ấy trở về với Hội thánh. Tôi thắp lên 1 cây nến trước tượng Thánh cả và thầm khấn rằng:” Nếu được thánh Giuse khấng nhậm lời soi lòng cho người lạc đạo trở về, tôi sẽ công bố ơn lành ấy trên báo cho sáng danh Thánh cả và cho giáo dân biết, để thêm lòng trông cậy kính mến ngài hơn”. Lễ vừa xong, tôi trở lại thăm anh ta, và lần này, kỳ lạ thay, anh đã thay đổi rõ ràng. Tôi vừa lên tiếng chào hỏi, anh đã ngỏ lời với tôi xin từ bỏ con đường lầm lạc và tỏ ra những dấu ăn năn rõ rệt khác thường. Rồi anh vui mừng và sốt sáng lãnh nhận các Bí tích. Quá nửa ngày sau đó, anh qua đời bình an.

Tôi rất xác tín về ơn lành này của Thánh cả Giuse, đó là đưa người lầm lạc trở về với Hội Thánh và giúp họ bình an đi vào cõi sống vĩnh cửu.

3. Nhờ ảnh Thánh Giuse, thiếu niên 12 tuổi được ơn trở lại

Năm 1866, tại nước Pháp, có một thiếu niên 12 tuổi, phải bệnh thổ huyết, đã gần chết mà không chịu xưng tội. Bà mẹ đạo đức thiết tha cầu nguyện cho con, bà xin Chúa cho con được khỏi bệnh, nhất là cho con được ơn trở lại cùng Chúa. Bệnh của con càng nặng, càng thấy con gần chết, mẹ càng lo lắng tha thiết cầu khấn cho con. Khi thì bà khuyên nhủ con, khi thì bà nhờ người khác cầu nguyện cho, nhưng đứa con dù còn trẻ, cũng cứng lòng, chai đá, nhất định từ chối không chịu trở lại lo việc linh hồn, không muốn xưng tội, rước lễ gì cả.

Bà mẹ đau khổ vô ngần, nhưng không nản chí. Bấy giờ là tháng Ba, thánh kính Thánh Cả Giuse. Bà nảy ra ý tưởng lấy mẫu ảnh Thánh Giuse để dưới gối của con. Hai ngày sau, thấy con gần chết, bà lại lấy ảnh để vào tay nó. Khi trông thấy ảnh, nó quay mặt đi nơi khác, nhưng một lúc sau, khi thấy vắng người thì nó hôn mẫu ảnh.

Lúc ấy bà mẹ ở ngoài vào, thấy vậy liền nói:

– Con hãy vững lòng trông cậy Chúa, là Đấng nhân từ vô cùng, Người sẽ tha tội cho con.

– Nó trả lời: Tội lỗi con nhiều và nặng nề lắm chẳng Chúa nào tha cho đâu.

– Mẹ nó tiếp: Ảnh Thánh Giuse đấy, con hãy cầu cùng người, Người sẽ phù hộ con trước mặt Chúa.

Lúc ấy nó kêu lên rằng: Lạy Thánh Giuse là Bạn Đức Mẹ, là Cha Chúa Giêsu, xin cầu cho con.

Hắn kêu 2,3 lần, liền được ơn Chúa. Trước hắn chẳng muốn lo việc linh hồn, xưng tội rước lễ, chẳng muốn nghe ai khuyên nhủ, hắn thất vọng hoàn toàn, bây giờ hắn ăn năn sám hối, khóc lóc, kêu xin cho được dọn mình về đời sau.

Hắn đã được xưng tội, rước lễ sốt sắng. Ngày hôm sau hắn qua đời tốt lành, vào chính ngày lễ kính Thánh Cả Giuse.

4. Đón tiếp người nghèo được cứu rỗi

Trong nước Tây Ban Nha, ở thành Valentia, có một người làm nghề buôn bán, người này có lòng sốt sáng kính mến Ðức Mẹ và ông thánh Giuse lắm. Ông ta nhớ lời Chúa Giêsu đã phán trong sách Kinh thánh rằng:”Ai cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần mặc…vì lòng kính mến Ta, Ta sẽ trả công cho như đã làm việc ấy giúp Ta vậy”. Mỗi năm, khi đến lễ Giáng sinh, ông ta quen đãi cơm cho 3 người nghèo khó trong nhà ông: một ông già, một người mẹ ẵm con trẻ. Khi đã cho 3 người ấy ăn uống, cho áo mặc, cùng cho tiền nữa. Ông ấy làm như thiết đãi 3 đấng trong gia đình Thánh gia xưa.

Ông ta sống đến tuổi già mới chết. Khi gia đình họ hàng cầu cho ông ấy, thì ông ấy hiện về nói rằng:”Khi tôi gần chết, tôi thấy 3 đấng trong nhà Thánh gia hiện đến dạy tôi rằng:”Khi còn khỏe, con quen rước kẻ khó nghèo vào nhà con mà thiết đãi họ, có ý thiết đãi chúng ta, hôm nay chúng ta xuống rước con vào nhà chúng ta ở trên trời. Nói xong bấy nhiêu lời, tôi thấy 3 đấng rước tôi về thiên đàng, nên tôi đã được rỗi linh hồn rồi”. Cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho tôi.

5. Cứu khỏi tội phạm thánh và ngại xưng tội

Trong sách Tháng Thánh Giuse do linh mục Barri chép, có kể chuyện sau:

Một bà đạo đức kia đã khấn giữ mình đồng trinh trọn đời, không lập gia đình. Bà đã giữ được nhiều năm. Chẳng may bà ấy bị ma quỉ cám dỗ mạnh lắm, nên đã thua và phạm tội. Bà ấy đi xưng tội ngay, nhưng khi xưng tội thì ngại ngùng xấu hổ, chẳng dám xưng tội ra.

Xưng tội xong, bà ấy áy náy mất bình an trong lòng, từ đó đâm buồn bã, sầu khổ.

Ít lâu sau, bà ấy lại đi xưng tội, và quyết tâm xưng tội cách thành thật cùng cha giải tội. Nhưng lần này bà lại xấu hổ mà giấu tội. Bà đã làm hư Bí tích Giải tội cùng Bí tích Mình Thánh đôi ba lần.

Sau cùng, vì bối rối lo âu quá sức, bà ấy chạy đến cùng Thánh Cả Giuse, cầu nguyện, kêu van Người ban sức mạnh cho mình thắng chước cám dỗ ma quỉ, cùng tính xấu hổcủa mình. Bà ấy lấy lòng sốt sắng làm tuần chín ngày kính Thánh Cả Giuse. Đến ngày cuối cùng, bà ấy thấy tâm hồn thay đổi, có sức mạnh để đi xưng tội mà chẳng còn sợ xấu hổ như trước, nên đã ăn năn tội cách chân thành và xưng tội cách dễ dàng không giấu giếm. Xưng tội xong bà được bình an, vui vẻ, sung sướng không còn lo âu như trước.

Bà ấy hết lòng tạ ơn Thánh Cả Giuse đã giúp mình. Từ ngày ấy cho tới chết, bà chẳng bỏ qua ngày nào mà chẳng làm việc lành kính Thánh Cả. Bà ấy đeo ảnh Thánh Cả trong mình ngày đêm.

Chính bà ấy đã kể chuyện này cho linh mục Barri và xin người chép vào sách để mọi người biết mà thêm lòng tin cậy kính mến Thánh Cả hơn.

6. Thánh Phanxicô Salesiô lập Dòng tu

Đừng kể rất thánh Ðức Mẹ , thì thánh Phanxicô de Sale giám mục không kính mến thánh nào hơn Thánh Cả Giuse . Người ăn chay trước lễ kính thánh Cả, và chính lễ thì làm lễ trọng cùng giảng để ngợi khen thánh cả là bạn Ðức Mẹ đồng trinh, cha nuôi Chúa Giêsu , là gương khiêm nhường, trong sạch, vâng ý Thiên Chúa . Thánh giám mục nói: vì Thánh Cả Giuse có nhân đức và lòng ngay thật, nên Thiên Chúa đã chọn Người làm bạn Ðức Mẹ và cha nuôi Chúa Giêsu , trao phó 2 mẹ con cho Người trông coi.

Khi thánh giám mục này lập dòng Thăm viếng, người chọn Thánh Cả Giuse làm quan thầy dòng, khuyên những ai vào dòng phải nhận Thánh Cả Giuse làm cha, làm quan thầy và phải kính mến Người cách riêng. Người còn xây một nhà thờ kính Thánh Cả Giuse , dâng cho Người cuốn sách viết về “Dẫn đàng kính mến Chúa”.

Ta nên noi gương thánh giám mục Phanxicô mà trông cậy kính mến Thánh Cả Giuse hết lòng và khuyên người ta kính mến trông cậy Người nữa. Điều này rất đẹp lòng Ðức Mẹ và Chúa Giêsu.

7. Thiếu nữ gần chết được cứu

Làng Montignac nước Pháp, có một thiếu nữ phải bệnh gì đó 2 năm rưỡi. Bệnh kì lạ, khi ăn uống gì vào liền ói ra ngay, dù là một hớp nước lã, cũng không giữ được. Cô gầy yếu đến nỗi, không ngồi lên, không đi lại được, đêm ngày chỉ nằm bằn bặt một chiều.

Cha mẹ cô mời nhiều thày thuốc nổi tiếng, họ cho cô uống nhiều thuốc lắm, nhưng bệnh cô không giảm, lại càng gia tăng. Cô Maria nằm chờ chết, vì cô quá yếu nhược.

Nhưng lúc gần chết, cô sực nhớ đến thánh Cả Giuse, là Đấng thương giúp kẻ yếu liệt và hòng chết, nên cô thiết tha cầu xin Người thưung cứu cô. Cô khấn rằng: Lạy Thánh Giuse là Đấng hay thương kẻ bệnh nặng không thuốc chữa, nếu Người cho con được khỏi bệnh này, con xin khấn dâng một lễ kính Người nơi bàn thờ, chính ngày dâng lễ, con sẽ xưng tội, rước lễ tạ ơn Người.

Cô khấn xong, thấy trong mình bắt đầu chuyển bệnh, sau ba ngày, cô được khỏi hẳn, chẳng khác gì cô chưa bị bệnh bao giờ.

Để chứng minh cho mọi người biết quyền phép Thánh Cả Giuse, những người chức việc trong làng Mongtinhac đã kí giấy làm chứng ngày 10/11/1870 rằng cô Maria đã đươc khỏi bệnh nhờ sự bầu cử caủ Thánh Cả Giuse quyền thế.

8. Hai tu sĩ khỏi đắm tàu

Xưa có 2 thầy dòng thánh Phanxicô khó khăn vượt biển đến ngang xứ Frandria, thì gặp bão biển, tầu vỡ ra tan nát. 300 người trong tầu chìm xuống chết đuối cả, còn 2 thầy dòng may vớ được tấm ván, thì bám lấy, nổi lênh đênh trên mặt nước 3 ngày 3 đêm. Sóng giữa biển hằng giùa đi giùa lại, đưa lên đưa xuống luôn mãi, biết 2 thầy dòng ấy kinh khiếp sợ hãi cùng cheo leo liều mình chết là thế nào?

Nhưng 2 thầy ấy không ngã lòng, mà trông cậy vững vàng, cùng sốt sắng kêu van ông thánh Giuse, xin Người cứu chữa mình.

Hai thầy dòng chẳng trông cậy uổng công, vì đến ngày thứ 3, khi 2 thầy đã mệt nhọc hết sức, thì thấy một cụ già uy nghi tốt lành hiện ra trên đầu ván, yên ủi cho khỏi sợ hãi, lại lấy tay mình đẩy tấm ván vào bãi cát mà nói rằng:

– Ta là ông thánh Giuse, vì chúng con có lòng kính mến tôn kính ta, thì ta nghe lời chúng con cầu xin. Vậy từ nay chúng con phải năng suy ngắm 7 sự đau đớn cùng vui mừng của ta, thì chúng con sẽ được nhiều ơn lành.

Nói bấy nhiêu lời xong, thánh cả Giuse liền biến đi.

Hai thầy dòng quì gối xuống bãi cát ngợi khen, tạ ơn Thánh Cả Giuse hết lòng, rồi về nhà kể lại sự tích lạ này cho cả nhà Dòng nghe.

9. Bình an hạnh phúc chết lành – khỏi bệnh thương hàn

Trong một tỉnh bên Pháp, phải dịch thương hàn chết nhiều người, nhất là người nghèo. Trong tỉnh này có một linh mục nhân đức, hay đi thăm kẻ đau yếu nặng.

Một hôm, linh mục vào trong căn nhà nhỏ, tồi tàn, thấy một ông già gần chết nằm trên ổ rơm. Nhà không còn đồ gì cả, vì ông đã bán hết để lấy tiền mua thuốc, chỉ còn cái rìu cái cưa treo ở tường là đồ thợ mộc của ông.

Linh mục khuyên ông chịu khổ vì Chúa để dọn mình ra khỏi nơi thế gian tội lỗi, mà vào nước thiên đàng vui vẻ vô cùng.

Nhưng ông già nói: ông không khổ, không buồn, vì từ nhỏ ông đã chọn thánh Giuse làm gương mẫu, làm người cầu bầu, nhờ ơn thánh cả, ông được vui lòng luôn, hạnh phúc trong cảnh nghèo khó, không buồn giận ai, chịu khó làm thợ mộc…

Từ hôm đó, ông già liệt còn sống thêm một tuần nữa, và được chết lành trong tay thánh Giuse là quan thầy những kẻ hấp hối.

10. Những ơn lạ Thánh Giuse thực hiện nhờ bà mẹ và các con cầu nguyện, con trai được cải hoá

 

Gần thành Granôpoli, nước Pháp, có một gia đình 5 người. Ông chồng chết sớm. Mẹ con làm ăn nuôi nhau. Bà mẹ có lòng đạo đức, luôn lấy lời nói gương sáng khuyên bảo các con, nhưng hai cô em thì ngoan, còn ông anh cả đi học xa ở Paris thì ôi thôi: phần xác thì ốm đau, phần hồn thì bê bối đủ điều, khô khan tội lỗi. Hắn không cầu nguyện, không dự lễ, mà khi thấy mẹ và các em cầu nguyện, hắn lại chê bai. Ba mẹ con hằng khuyên nhủ và kêu xin Chúa cải thiện hắn, nhưng vô ích, hắn cứng đầu hơn đá.

Mọi năm nhà này cứ tới tháng Ba là làm việc kính Thánh Cả Giuse. Năm ấy mẹ bảo hai con sốt sắng hơn để cầu nguyện cho người anh khô khan, tội lỗi được ơn cải thiện đời sống.

Hôm trước ngày mùng một, mẹ con trang hoàng bàn thờ Thánh Cả với hoa nến đẹp đẽ. Người anh đi đâu về thấy bàn thờ đã dọn thì hỏi: dọn làm gì? Mẹ trả lời:

– Mai là tháng Thánh Giuse, mẹ và các em có ý kính Người hơn mọi năm để cầu xin cho con được ơn ăn năn cải thiện trở về cùng Chúa, sốt sắng giữ đạo.

Con cả nghe vậy cười lớn và lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường.

Ngày mùng một, hai, ba, khi mẹ và 2 em quì gối làm việc kính Thánh Cả, thì cậu con ngồi xa xa cười mẹ và các em mê tín dị đoan.

Nhưng từ ngày 7,8 trở đi, nó không cười nhạo nữa, nhưng ngồi yên lặng coi bộ suy tư lắm. Đến ngày mùng 10, hắn làm dấu Thánh giá và thỉnh thoảng gặt nước mắt trộm vụng kẻo có ai thấy và thở dài kêu thầm: Lạy Ông Thánh Giuse, xin thương linh hồn tôi.

Đến ngày 15, nó đến thú thật với mẹ rằng: Từ khi con bỏ Đức Chúa Trời, con bối rối lo âu luôn luôn. Nhờ dịp này, con quyết ăn năn cải thiện đời sống, xin mẹ cùng 2 em cầu nguyện để con được ơn cải thiện thật lòng.

Anh ta cầu nguyện và xét mình vài ba ngày, rồi đi tìm linh mục xưng tội rước lễ sốt sắng.

Từ ngày ấy trở đi, anh ta sống đạo rất tốt, làm gương cho các em và làm mẹ vui lòng lắm.

Sau 3 năm, anh ta mắc bệnh nặng, và được chết lành êm ái trong tay Thánh Cả Giuse Bổn mạng của anh ta.

Cố Lương soạn năm 1891

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *