MULTIMEDIA

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bác bỏ khả năng chúc lành cho tội lỗi do Tiến Trình Công Nghị Đức đưa ra

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bác bỏ khả năng chúc lành cho tội lỗi do Tiến Trình Công Nghị Đức đưa ra

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, cho biết cần phải đối thoại với các giám mục Đức sau một cuộc bỏ phiếu gần đây ủng hộ việc chúc lành cho các cặp đồng giới, nhấn mạnh rằng động thái này không phù hợp với giáo lý chính thức của Công Giáo.

Đọc thêm