MULTIMEDIA

Kinh Truyền Tin với ĐTC 27.03.2022: Vui mừng chào đón người ăn năn thống hối. Hãy huỷ bỏ chiến tranh trước khi nó xoá sổ nhân loại khỏi lịch sử

Kinh Truyền Tin với ĐTC 27.03.2022: Vui mừng chào đón người ăn năn thống hối. Hãy huỷ bỏ chiến tranh trước khi nó xoá sổ nhân loại khỏi lịch sử

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết bày tỏ sự gần gũi với những người hối lỗi cũng như tìm kiếm những người đang lạc xa, và vui mừng vì điều tốt của người khác, không chăm chú vào sai lỗi của họ.

Đọc thêm

Sự thống nhất của Giáo hội Chính thống đang rạn nứt

Sự thống nhất của Giáo hội Chính thống đang rạn nứt

Với hơn 500 chữ ký của đông đảo trí thức và nhà thần học, bao gồm cả một số Kitô hữu Chính thống giáo nổi tiếng của Nga, một tuyên bố được xuất bản bởi Trung tâm Nghiên cứu Kitô Chính thống tại Đại học Fordham ở New York đã tấn công quan điểm của Thượng Phụ Kirill kể từ đầu cuộc chiến.

Đọc thêm