MULTIMEDIA

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ quyết định mở cuộc điều tra sâu rộng về các cáo buộc gian lận bầu cử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ quyết định mở cuộc điều tra sâu rộng về các cáo buộc gian lận bầu cử

“Tôi yêu cầu các bạn điều tra ngay các cáo buộc đáng kể về việc bỏ phiếu và kiểm phiếu bất thường trước khi chứng nhận kết quả các cuộc bầu cử trong khu vực pháp lý của các bạn trong những trường hợp nhất định, như tôi đã chỉ ra trong vài trường hợp cụ thể”.

Đọc thêm

Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC: Cầu nguyện để các tiến bộ về ngành rô-bốt và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người

Ý cầu nguyện tháng 11 của ĐTC: Cầu nguyện để các tiến bộ về ngành rô-bốt và trí tuệ nhân tạo phục vụ con người

Trong ý cầu nguyện tháng 11 Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để tiến bộ về rô-bốt và trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người. Ngài nhấn mạnh đến việc cần phải hướng chúng đến việc tôn trọng phẩm giá con người và Công …

Đọc thêm

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định Đức Thánh Cha không ủng hộ cái gọi là hôn nhân đồng giới

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định Đức Thánh Cha không ủng hộ cái gọi là hôn nhân đồng giới

Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh vừa gửi đi một bức thư cho các Hội Đồng Giám Mục thế giới, qua các tòa sứ thần Tòa Thánh, để giải thích điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về những người cùng giới tính sống chung với nhau trong phim tài liệu “Francesco”

Đọc thêm