CUỘC SỐNG

Các cuộc tấn công vào nhà thờ, trung tâm trợ giúp mang thai vẫn tiếp tục sau bãi bỏ phán quyết Roe chống Wade

Các cuộc tấn công vào nhà thờ, trung tâm trợ giúp mang thai vẫn tiếp tục sau bãi bỏ phán quyết Roe chống Wade

Kể từ khi Tối Cao Pháp Viện bãi bỏ phán quyết Roe chống Wade vào hôm thứ Sáu, các cuộc tấn công vào các nhà thờ Công Giáo và các trung tâm trợ giúp mang thai đã được báo cáo ở Tây Virginia, Washington, Virginia, Louisiana, Colorado, California, Texas, Florida, New York và Indiana.

Đọc thêm