CUỘC SỐNG

Nigeria sau vụ tấn công khủng bố: Chúa ở bên chúng ta và đức tin vẫn sống động

Nigeria sau vụ tấn công khủng bố: Chúa ở bên chúng ta và đức tin vẫn sống động

Cha Andrew Abayomi là cha phó Nhà thờ thánh Phanxicô Xaviê ở thành phố Owo của Nigeria, nơi có khoảng 50 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công tàn bạo vào Lễ Chúa Thánh Thần. Cha nói về sứ mạng tiếp tục công việc mục vụ với một cộng đoàn giáo xứ đang bị tổn thương, nhưng ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin.

Đọc thêm