CUỘC SỐNG

Đêm Sài Thành

Đêm Sài Thành

Họ kể cho chúng con nghe về cuộc đời của họ, có những lúc họ khóc cho  thân phận nghiệt ngã của mình, làm chúng con cũng phải rơi lệ...

Đọc thêm