CUỘC SỐNG

Mùa Xuân, Mùa Chay Và Tâm Tình Sám Hối

Mùa Xuân, Mùa Chay Và Tâm Tình Sám Hối

00:00​ Đài hiệu. 00:20​ Lời chào. 00:39​ Giới thiệu chủ đề. 01:04​ Nói về mùa chay. 02:04​ Ý nghĩa và thực hành mùa chay. 12:34​ Xa Rời Tình Chúa. 22:13​ Tạ Ơn Chúa Xuân. 27:54​ Lời cầu nguyện 23:57​ Lời cám ơn. 29:34​ Closing credits.

Đọc thêm

Chăn trâu

Chăn trâu

   Đón Xuân mới về, Mừng Tết Tân Sửu, xin kể câu chuyện vui vui nhưng là có thật, đề cập tới bầy trâu đen rất cần cù siêng năng ở vùng quê làng thuộc một giáo xứ nho nhỏ thân yêu.

Đọc thêm