CUỘC SỐNG

Cái tôi

Cái tôi

Bỏ dấu mũ thì là toi, / Thêm dấu sắc là tối, / Thêm dấu huyền là tồi, / Thêm dấu nặng là tội.

Đọc thêm

Những bước chân âm thầm

Những bước chân âm thầm

Số tiền bán phế liệu, các em gom lại phục vụ cho các chuyến đi thăm người già neo đơn, giúp đỡ các hộ đang gặp khó khăn trong và ngoài họ đạo, thăm các trung tâm bảo trợ xã hội hoặc mua gạo, thức ăn và một số vật dụng cần thiết sinh hoạt hằng ngày cho những người thiếu thốn.

Đọc thêm