CUỘC SỐNG

Cái chết đẹp

Cái chết đẹp

Những ngày cuối năm, bức màng kéo ngang Dòng tu Đa Minh mà dường như cả với toàn thể dân Chúa trên khắp địa cầu khi nghe hung tin về cái chết của cha Giuse Trần Ngọc Thanh OP, tu sĩ Dòng Đa Minh Việt Nam.

Đọc thêm

Ngày Xuân tản mạn chuyện bói toán

Ngày Xuân tản mạn chuyện bói toán

Trong số những cách để đoán vận mệnh của đời người, ngoài Bói Dịch hay Bói Bài, còn có Bốc Dịch, Dịch Số, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất, Lục Nhâm, Cảm Xạ, Cầu Cơ, Thiên Linh Cái, Gọi Hồn, Bói Bài Cào hay Bài Tarot… Tất cả đều thuộc môn vấn sự.

Đọc thêm