CUỘC SỐNG

Đức Giáo Hoàng Pius thứ 11 là người đầu tiên sử dụng điện thoại di động vào năm 1932. Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là ‘sự xuyên tạc bóp méo’ con người

Đức Giáo Hoàng Pius thứ 11 là người đầu tiên sử dụng điện thoại di động vào năm 1932. Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới là ‘sự xuyên tạc bóp méo’ con người

Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, trong số ra ngày 16 tháng 9 đã đưa ra một nhận định đáng kinh ngạc. Họ cho rằng Đức Giáo Hoàng Pius thứ 11 là người đầu tiên sử dụng điện thoại di động; và ngài bắt đầu sử dụng vào một thời điểm rất đáng kinh ngạc là năm 1932.

Đọc thêm

115 vị thánh giữa đời vui

115 vị thánh giữa đời vui

Đây là cuốn hạnh các thánh đơn giản, dễ hiểu và hẳn nhiên không thiếu tính hài hước đặc trưng của tác giả. Sau tiểu sử ngắn gọn về mỗi vị thánh là vài hàng gợi ý đơn giản để các em suy tư và noi gương.

Đọc thêm