CUỘC SỐNG

Chính quyền Singapore quyết tâm bảo tồn các tòa nhà do Dòng Tiểu Muội Người Nghèo thành lập

Chính quyền Singapore quyết tâm bảo tồn các tòa nhà do Dòng Tiểu Muội Người Nghèo thành lập

Các nhà chức trách ở Singapore đã quyết định cấp cho tổng giáo phận Singapore kinh phí giúp nâng cấp và bảo tồn tất cả các tòa nhà thuộc sở hữu của Công Giáo vì ý nghĩa lịch sử, kiến trúc và xã hội của chúng, cũng như để tỏ lòng biết ơn những đóng góp quan trọng của Giáo Hội, đặc biệt là của các nữ tu.

Đọc thêm

Đốm lửa nhỏ

Đốm lửa nhỏ

    Cả đời ẩn dật, tôi thường chỉ loanh quanh với bốn bức tường nhà, có chăng ra đến thánh đường rất gần nhà mà thôi. Thật hiếm khi tôi đi ra ngoài tiếp xúc với mọi người ngoài xã hội.

Đọc thêm