CUỘC SỐNG

Có những kẻ thích làm đầy tớ của Satan

Có những kẻ thích làm đầy tớ của Satan

Tôi luôn ngạc nhiên khi gặp những người sẵn sàng hiến thân phục vụ cho Satan. Có những người đấu tranh chống lại các chước cám dỗ nhưng chẳng may sa vào vòng xoáy tội lỗi của Satan. Nhưng cũng có những kẻ sẵn sàng đi theo nó. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đọc thêm