CUỘC SỐNG

Ramanujan – người dùng công thức toán học chứng minh sự tồn tại của Thần

Ramanujan – người dùng công thức toán học chứng minh sự tồn tại của Thần

Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Ramanujan đã để lại gần 4.000 công thức và mệnh đề toán học. Vì ông không đưa ra quy trình chứng minh, nên đương thời không ai có thể hiểu được những công thức này. Các nhà toán học đã phải rất mất nhiều năm mới giải khai được một số công thức và mệnh đề trong đó, thậm chí nhờ đó mà đạt được những thành tựu toán học lớn…

Đọc thêm