Hãy trở nên tốt hơn (02.06.2023 – Thứ Sáu tuần VIII Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa:  Hc 44,1.9-13, Mc 11,11-26

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 11,11-26)

11 Đang khi đám đông reo hò vang dậy, Đức Giê-su tiến vào Giê-ru-sa-lem và đi vào Đền Thờ. Người rảo mắt nhìn xem mọi sự, và vì giờ đã muộn, Người đi ra Bê-ta-ni-a cùng với Nhóm Mười Hai.
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả : “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa !” Các môn đệ đã nghe Người nói thế.
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc, và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao ? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 18 Các thượng tế và kinh sư nghe thấy vậy, thì tìm cách giết Đức Giê-su. Quả thế, họ sợ Người, vì cả đám đông đều rất ngạc nhiên về lời giảng dạy của Người. 19 Chiều đến, Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi thành.
20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ. 21 Ông Phê-rô sực nhớ lại, liền thưa Đức Giê-su : “Kìa Thầy xem : cây vả Thầy rủa đã chết khô rồi !” 22 Đức Giê-su nói với các ông : “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa. 23 Thầy bảo thật anh em : nếu có ai nói với núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý. 24 Vì thế, Thầy nói với anh em : tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý. 25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. [26 Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em].”

Hãy trở nên tốt hơn (02.06.2023)

Quay trở lại với Mùa Thường Niên Hai, chúng ta được lắng nghe trình thuật Tin Mừng của Thánh Marco – Một vị thánh sử viết rất ngắn gọn, xúc tích và đi thẳng vào trọng tâm lời giảng dạy của Chúa Giê su. Nhưng Lời Chúa hôm nay lại rất dài và chứa rất nhiều huấn đức của Ngôi Lời. Nếu để phân tích ra có thể mất rất nhiều trang giấy.

Nhưng ngắn gọn lại, Chúa Giê su hướng dẫn chúng ta ba điểm chính yếu:

  1. Hiểu rõ vị trí và sự thiêng liêng của Đền Thờ. (Nhà Thờ ngày nay)

Chúa Giê-su nhìn thấy cảnh lộn xộn của quân buôn và ô uế của súc vật, vì lòng nhiệt thành, Người đã xua đuổi chúng và nói: “Đừng biến nhà Cha Ta thành chợ búa”.

Sự kiện này là bài học cho chúng ta, chúng ta ý thức đền thờ là nơi thánh không? Chúng ta có những chiếm dụng trái phép của thánh không? Chúng ta đã thật sự giữ trang nghiêm khi bước vào nhà thờ? Chúng ta có dành riêng nơi thánh để chỉ làm việc thờ phượng Chúa, hay là dễ dàng dùng nhà thờ để tổ chức những sinh hoạt khác không thích hợp?

  1. Có Đức Tin thì có thể làm được mọi sự.

Chúa Giê-su nói: “Nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý”. Nói như thế, Chúa Giê-su không muốn nói rằng đức tin có khả năng làm phép lạ như một sức mạnh phù phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa đen là “chuyển núi dời non”. Nhưng Người muốn nói: đức tin là một động lực thúc đẩy chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc to lớn, phi thường mà nếu không có lòng tin, chúng ta không dám hành động. Bởi vì, người có lòng tin thì hành động bằng quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng khả năng giới hạn của mình.

  1. Cha anh em sẽ tha thứ như anh em đã tha thứ.

Khi tha thứ là lúc được thứ tha. Mang trong mình sự hận thù, thì chính ta khổ trước, ăn không ngon ngủ không yên vì tức giận ấm ức, trằn trọc nghĩ kế trả đũa… Nhưng khi ta tha thứ thì không phải lo nghĩ gì và tâm hồn thanh thản, nhất là khi ta tha thứ thì ta không còn kẻ thù mà lại được bạn hữu. Tha thứ lại là một cách trả thù ngọt ngào nhất mà đối phương không ngờ, và làm cho chính đối phương dằn vặt vì nhận ra chính họ sai khi xúc phạm đến một người tốt, cuối cùng làm cho đối phương cảm kích và thay đổi thái độ.

Thật nhiều những bài học ý nghĩa, những lời khuyên nhủ cho chúng ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa cũng như sự công minh của Người. Hãy trở thành người tín hữu thánh thiện nơi giáo đường. Hãy trở thành người Kitô Hữu vững mạnh trong niềm tin vào Thiên Chúa. Và hãy trở thành người anh chị em biết tha thứ cho lầm lỗi của tha nhân, để bắt chước lòng nhân hậu của Cha anh em trên trời.

Ngọn cỏ ven đường.

Anh em hãy tin vào Thiên Chúa (28.05.2021)

Tin Mừng hôm nay nêu cho ta ba nội dung mà trước hết là:

– Chuyện cây vả: “ Khi thầy trò rời khỏi Bêtania, thì Đức Giêsu cảm thấy đói…thấy đàng xa có một cây vả tốt lá. Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần Người không tìm được gì cả… vì không phải là mùa vả”. Thế rồi Chúa đã trách cây vả, nguyền rủa nó mà đến hôm sau nó đã chết khô. Qua câu chuyện, có người có thể đặt ra vấn nạn: Tại sao đối với một vật vô tri vô giác mà sao Chúa lại xử với nó như vậy? nhất là lại chưa đến mùa vả ra quả. Ta chẳng có thể đưa ra cầu trả lời xác đáng cho họ được, vì ta chẳng thể hiểu hết được ý Chúa. Nhưng ta có thể nói lên rằng: Chúa có quyền phép trên tất cả muôn loài muôn vật. Chúa muốn sao nên vậy. Có lẽ Chúa muốn làm một phép lạ, coi như là chuyện nhỏ thôi, nhưng dễ khắc sâu vào tâm tư các môn đệ, nhằm củng cố đức tin và dạy các ông nhiều điều nữa. Việc Chúa muốn nó có quả khi không phải mùa ra quả của nó, Chúa như muốn dạy ta không được như chúng, ai nấy phải sinh hoa kết quả luôn luôn mà sinh ích cho đời, cho mình. Đó là những công lành phúc đức có cả ở bên trong tâm hồn, cả ở bên ngoài, chứ đừng như cây vả ấy chỉ thấy “tốt lá”.

– Chuyện thứ hai: Chúa Giêsu xua đuổi những người buôn bán trong đền thờ: Đền thờ Giêrusalem mà Tin Mừng đã nói phải mất 46 năm mới hoàn thành. Điều đó cho ta thấy sự nỗ lực của người Do Thái lớn lao thế nào để tôn thờ Thiên Chúa. Đồng thời đã có những nghi lễ tôn thờ trang nghiêm cổ kính từ khi Thiên Chúa  ký giao ước và ban lề luật qua tổ phụ Môse mà trước đó đã hàng ngàn năm. Thời Chúa Giêsu việc tôn thờ Thiên Chúa nơi ấy đã bị biến thái, lạm dụng, bất xứng. Những nghi lễ như chỉ còn có bề ngoài còn tâm hồn họ xa rời Thiên Chúa. Nơi thờ phượng mà trở thành cái chợ lớn buôn bán đổi chác. Vì thế Chúa Giêsu đã bực bội giận dữ, kiên quyết tận diệt thói hư tật xấu xúc phạm đến đền thờ Thiên Chúa: “lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu”.

 Chúa Giêsu dạy ta phải coi nơi thờ phượng, nơi gặp gỡ Thiên Chúa quan trọng nhường nào: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi sẽ biến thành sào huyệt của bọn cướp”. Chúa Giêsu đã cho mọi người thấy uy quyền của Người, mà xưa nay không ai dám làm vậy. Mọi người không ai dám phản đối, duy có các kinh sư và người pharisêu  căm tức, họ cho là Chúa dám lộng hành và muốn tìm cách giết Người. Đúng như lời đã chép: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.” (Ga 2,17).

Cuối cùng sau khi đã sửa dạy mọi người nơi đền thờ, cho cây vả không có trái chết khô mà các tông đồ thấy nhãn tiền, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ về đức tin và đời sống cầu nguyện: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa… Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi”.

Giờ đây, nhờ ơn Chúa và bao nỗ lực của mọi người, những đền thờ vật chất đã mọc lên san sát lộng lẫy khang trang nơi quê hương đất nước. Nhưng ước mong nơi tâm hồn mỗi người sẽ là đền thờ đẹp nhất cho Chúa ngự trị, mỗi ngôi nhà của gia đình sẽ là nơi cầu nguyện sốt sắng, tin tưởng cậy trông, mến yêu  nhất để Chúa đến gặp gỡ yêu thương ban ơn…

Lạy Chúa! Xin ban thêm đức tin cho con, để nhờ đức tin ấy con được gia tăng lòng trông cậy và lòng  yêu  mến Chúa không ngừng. Đồng thời  cũng biết yêu thương anh chị em con. Hầu con đươc an vui nơi dương thế và còn được hưởng hạnh phúc bất diệt nơi Quê Trời. Amen.

 Giuse Ngọc Năng

Liên kết với Lời Chúa (27.05.2016)

“Đức Giê-su cảm thấy đói, Người thấy cây vả tốt lá… Người đến tìm trái nhưng chẳng thấy vì không phải là mùa vả.” (Mc 11,12-13)

Tại sao khi không tìm thấy trái vả, vì không phải là mùa ra trái, Chúa Giê-su lại nặng lời với cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!” Phải chăng Chúa đòi hỏi một điều phi lý, phản tự nhiên? Thật khó cho ta lý giải điều này. Chỉ có thể mạo muội liên kết với lời Chúa khen Na-tha-na-en (Ga 1,47-48) thì cây vả là hình ảnh tượng trưng cho người công chính. Mà công chính, cũng như mọi nhân đức, chỉ được coi là nhân đức khi đó là một tình trạng thường xuyên, bền vững, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, chứ không phải một hành vi hoặc thái độ riêng lẻ, ngẫu  hứng, theo thời vụ. Nói cách khác, Chúa đòi hỏi ta phải luôn sẵn sàng khi Ngài đến ngay lúc ta không ngờ; một sự trì hoãn, chậm trễ sẽ làm lỡ cả chuyến tàu định mệnh của cuộc đời ta.

Nhìn lại những lần chúng ta lỡ hẹn với Chúa hay với tha nhân. Có những lúc Chúa muốn chúng ta nhận ra thánh ý Ngài qua những nghịch cảnh, qua những yêu cầu xem ra phi lý của bề trên. Có những lúc Chúa mời gọi chúng ta đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của anh chị em, như đáp ứng nhu cầu xin bánh của người bạn lúc nửa đêm. Cảm giác của chúng ta trong những lúc đó là gì? Tức giận? Phản kháng? Hay đón nhận đáp ứng với sự nhẫn nại và bao dung?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết sẵn sàng dấn thân cho Chúa mỗi khi Chúa cần đến con. Xin giúp con luôn biết vui vẻ đón nhận những sự trái ý, khó chịu khi vâng phục bề trên hay khi phục vụ tha nhân. Xin cho con luôn biết học nơi Chúa sự “hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng”. Amen.

BCT

Ý hướng ngay lành bên trong

1. Ghi nhớ: “Người giảng dạy và nói với họ:Nào chẳng có lời chép rằng: nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biết thành sào huyệt của bọn cướp” (Mc 11,17).

2. Suy niệm : Chúa Giêsu đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ và thanh tẩy khỏi những vết nhơ của lòng tham, của danh lợi. Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng là một đền thờ của Chúa Thánh Thần nhưng chúng ta đã biết thanh tẩy chưa ? Qua bài phúc âm hôm nay nhắc nhở cho chúng ta biết rằng đời sống đạo không chỉ chu toàn các nghi thức bên ngoài, nhưng còn phải có đời sống bên trong đó là lòng tin cậy và yêu mến Chúa. Những việc đạo đức không chỉ có hình thức ở bên ngoài, nhưng cần phải có ý hướng ngay lành bên trong nữa. Mỗi khi đến với Chúa qua những việc đạo đức, nhất là khi lãnh các bí tích, chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn bằng việc sám hối và ý thức việc mình làm bằng lòng yêu mến Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Quyết tâm không lợi dụng đền thờ, để làm theo ý muốn của mình.

4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết thanh tẩy đền thờ tâm hồn của mình mỗi khi đến với Chúa, cũng như đến với anh em và tha nhân của con. Amen.