CUỘC SỐNG

Bạn Trẻ ơi!

Bạn Trẻ ơi!

Bạn ơi dịch đã qua rồi / Nhà thờ mở cửa đừng thôi chối từ / Chớ nên lấy cớ bây chừ / Vào mạng dự lễ vô tư tội gì…

Đọc thêm