THƯ CHA TỔNG ĐẶC TRÁCH

Thư tháng 01.2018 : Gia đình trẻ : nên một trong thương yêu

Tình yêu chân chính đặt nền trên sự cảm thông và tôn trọng. Tình yêu thu hẹp và xóa bỏ những khoảng cách, giúp ta đón nhận thực tế về người mình yêu, gồm cả điều tốt lẫn những thiếu sót; để học biết đối thoại và lắng nghe, để hòa hợp các sở thích, thay cái tôi ích kỷ bằng đôi ta tuy hai mà một.

Đọc thêm