LONG XUYÊN

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Bầu Ban Phục Vụ Khóa VII niên khóa 2020-2024

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Bầu Ban Phục Vụ Khóa VII niên khóa 2020-2024

Vào lúc 9h00 ngày 18/8/2020, tại hội trường Gx. Thánh Gia, kênh Thầy Ký, các cử tri thuộc năm liên huynh Huynh đoàn giáo dân Đa Minh thuộc Gp. Long Xuyên và mọi người liên quan đã có mặt đông đủ để khai mạc buổi bầu cử Ban Phục Vụ Huynh Đoàn cấp Giáo phận.

Đọc thêm