LONG XUYÊN

HĐĐM/GP. Long Xuyên: Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên 2022

HĐĐM/GP. Long Xuyên: Thánh Lễ Tạ Ơn Tất Niên 2022

Theo truyền thống và cÅ©ng là ná»™i quy của HĐĐM/GP. Long Xuyên hàng năm cứ vào dịp cuối năm Âm lịch, HĐ tổ chức Thánh Lá»… Tạ Æ¡n Tất niên và cầu bình an trong năm má»›i. Thánh lá»… tạ Æ¡n năm nay tổ chức vào ngày 05/01/2023 nhằm ngày …

Đọc thêm