LONG XUYÊN

Liên Huynh Thánh Đa Minh Cẩm, Giáo phận Long Xuyên mừng Lễ Bổn Mạng

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2018, tại nhà thờ giáo xứ Ninh Cù (kinh Rivera), khoảng hơn 120 anh chị em đoàn viên Đa Minh Huynh đoàn các giáo xứ, giáo họ trong hai Giáo hạt Vĩnh Thạnh và Tân Hiệp thuộc Liên huynh Thánh Đa Minh Cẩm đã về tham gia ngày sinh hoạt Liên huynh và dự lễ mừng kính Thánh Đa Minh Đỗ Đình Cẩm

Đọc thêm

Giới Trẻ HĐGDĐMVN: Ngày Hội Thi Về Nguồn 

HĐGDĐMVN đã tổ chức ngày Hội Thi “Về Nguồn” cho giới trẻ các Huynh đoàn Giáo phận toàn quốc tại Trung Tâm Hành Hương Tu viện Martino, Hố Nai vào ngày 03-04/09/2016.

Đọc thêm