Hai Cha Đặc trách Huynh đoàn mới của GP. Long Xuyên và Cần Thơ

 

Ngày 12/05/2022, Cha Bề trên Giám tỉnh Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, đã ký Văn thư chỉ định:

  • Cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, làm Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh giáo phận Long Xuyên,

  • Cha Cosma Hoàng Thanh Quốc OP, làm Đặc trách Huynh đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Cần Thơ.

Ngày 16/05/2022, cha Giuse Mai Văn Điệp OP, Tổng Đặc trách HĐGD Đa Minh Việt Nam đã giới thiệu hai cha Đặc trách mới cho Ban Phục Vụ (BPV) Huynh đoàn Đa Minh của hai giáo phận. Cùng đi với cha Tổng Đặc trách có anh Giuse Đỗ An Ninh, phó BPV/HĐGD Đa Minh Việt Nam.

Nhân dịp này, cha Tổng Đặc trách và Anh phó BPV đã có lời cám ơn cha Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng OP, nguyên Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Long Xuyên, và cha Martino Đỗ Nguyễn Xuân Tiên OP, nguyên Đặc trách Huynh đoàn giáo phận Cần Thơ. Hai cha đã dành nhiều thời gian để giúp đỡ Huynh đoàn trong nhiều năm qua.

Xin Chúa chúc lành cho sứ vụ mới của quý Cha!

Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP

Tổng Đặc Trách Huynh Đoàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *