CẦN THƠ

Tình hiệp thông

Tình hiệp thông

Sau khi tham dự thánh lễ 5 giờ sáng sớm mai, dâng mọi hoạt động của Huynh Đoàn trong ngày 19/01/2021 cho Chúa. Một số anh chị em đoàn viên được phân công trước đó, quây quần bên nhau vội ăn qua loa mỗi người một chiếc bánh mì kẹp …

Đọc thêm