CẦN THƠ

Tôi đi tìm Đức tin…!

Chân tôi chạm đất đền Thánh Martin, mắt tôi như có thể sờ mó được cảnh vật nơi này. Tôi chưa định hình được mình đang đứng ở đâu trong khuôn viên rộng lớn mà con người cứ như dòng thác nước đổ về.

Đọc thêm