Nét Đẹp Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Trung Hải, Gp. Cần Thơ

 

Bạn kể chuyện, có một bận đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ Trung Hải thuộc giáo hạt Đại Hải, thấy một sự lạ lùng. Sau thánh lễ ban sáng có vài chục gia trưởng ngồi lại, cùng nhau đọc kinh hay như hát Thánh Vịnh.

Được biết năm 2015, Huynh Đoàn Trung Hải được thành lập, lúc đầu chỉ có 20 đoàn viên.  Mỗi sáng, sau thánh lễ, các đoàn viên cùng nhau đọc kinh thần vụ. Đa phần các đoàn viên trong ban mục vụ cũng như các ban ngành của giáo xứ.

Được sự đồng hành hướng dẫn của Cha Linh Hướng cũng như Cha Đặc trách Huynh đoàn giáo phận, các đoàn viên được học hỏi tinh thần dòng cũng như luật sống. Đời sống cầu nguyện, đã liên kết mọi người hợp nhất với nhau, dấn thân phục vụ lợi ích giáo xứ.

Trải qua 4 năm, Huynh đoàn đã thu hút được gấp đôi số thành viên, điểm đặc biệt là chỉ có quý anh. Nét son mới của Người Giáo Dân Đa Minh là muối ướp mặn cho đời, là men dậy lên tình liên đới Ki-tô-Hữu, là đèn tỏa sáng để mọi người cùng đi chung lối Hiệp Nhất.

Nhân kỷ niệm 4 năm thành lập Huynh đoàn, 18 anh em tuyên hứa thuộc lớp đầu tiên tuyên hứa vĩnh viễn, 6 anh em tuyên hứa lần đầu, và 4 anh em gia nhập. Cha đặc trách giáo phận đã về giúp huynh đoàn tĩnh tâm và học tập trong ba ngày 19 – 21/ 11/2019, đồng thời cử hành thánh lễ và nghi thức thâu nhận, tuyên hứa cho Huynh đoàn. Đây cũng là dịp ban phục vụ tiên khởi do cha đặc trách giáo phận chỉ định vừa hết nhiệm kỳ, nên trong buổi sáng ngày 21/11/2019 trước sự chứng kiến của anh trưởng liên huynh Đại Hải và cha đặc trách giáo phận, Huynh đoàn đã bầu ban phục vụ mới nhiệm kỳ 2019 – 2023.

1. Phanxico X.Nguyễn Đình Thứ – Đoàn Trưởng

2. Phêrô Cao Văn Hạnh – Đoàn Phó

3.Giuse Nguyễn Khắc Dương – Thư Ký.

4. Phanxico X. Nguyễn Văn Đức – Thủ Quỹ

5. Giuse Nguyễn Bảo Lộc – Phụ Trách Học Tập

6. Giuse Phạm Văn Mẩm – Phụ Trách Tông Đồ

7 .Giuse Đỗ Đình Xã – Phụ Trách Giới Trẻ.

40 Đoàn viên theo bước Cha Thánh Đa Minh mang đuốc sáng niềm tin lan tỏa cho mọi người bằng chính đời sống cầu nguyện, âm thầm phục vụ, sống bác ái huynh đệ. Tin rằng, với sự hiệp nhất tròn đầy, Huynh Đoàn sẽ vững mạnh, sẽ là điều lạ lùng để cảm hóa đời sống của nhiều người.

 Linh Miu
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *