Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh GP. Long Xuyên chuyển đổi Cha Đặc trách

 

Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 5 năm 2022 tại văn phòng Cha Linh Giám Giuse Phạm Hồng Nhật thuộc Giaó xứ Thánh Gia có chương trình bàn giao cha Đặc trách Huynh Đoàn Giáo phận Long Xuyên (HĐGPLX).

Hiện diện có Cha Tổng Đặc trách Giuse Mai Văn Điệp OP, đại diện cho Cha Giám Tỉnh Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam OP, Cha Linh Giám Giuse Phạm Hồng Nhật, Cha Đặc trách Gioan B. Nguyễn Tuấn Dũng OP, Cha Gioan B. Cáp Hữu Trí OP, anh Giuse Đỗ An Ninh OP, đại diện BPV Huynh Đoàn Tỉnh Dòng, cùng các anh chị Ban phục vụ HĐGPLX.

Mở đầu chương trình, Cha Tổng Đặc trách nêu lý do chuyển đổi Cha Đặc trách và trao bài sai cho Cha tân Đặc trách GB. Cáp Hữu Trí OP. Sau đó Ngài cám ơn Cha Linh Giám, Cha nguyên Đặc trách cùng các anh chị  BPV HĐ đã cùng đồng hành với Tỉnh Dòng và đã hoàn thành tốt các chương trình của Dòng đề ra. Sau đó anh Giuse Đỗ An Ninh đại diện BPV Tỉnh Dòng cám ơn Cha Linh Giám, Cha nguyên Đặc trách và các anh chị Ban phục vụ HĐGPLX đã cùng nhau cộng tác tích cực trong mọi chương trình của Tỉnh Dòng đề ra.

Cha nguyên Đặc trách cám ơn Cha Linh Giám, quý anh chị trong BPVHĐ kể từ năm 2017 đến nay là 5 năm đã gắn bó mật thiết với nhau trong công việc mục vụ cũng như phục vụ, chắc hẳn con cũng có ít nhiều thiếu sót hoặc chậm trễ trong công việc làm cho Cha Linh Giám và các anh chị buồn, con xin thành tâm xin lỗi, mong Cha và các anh chị thông cảm thứ lỗi cho con. Sau đó anh Phêrô Đoàn Văn Thiệu Trưởng Ban phục vụ HĐGP cám ơn Cha nguyên Đặc trách  à cầu chúc Cha nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong nhiệm vụ và công tác phục vụ mới.

Cha tân Đặc trách chia sẻ: con xin Cha Linh Giám và các anh chị Ban phục vụ cho con có cơ hội phục vụ cùng Cha Linh Giám và các anh chị để cùng “Hiệp Hành” với nhau trong sứ vụ tông đồ, biết noi gương Thánh Tổ Phụ và làm sáng danh Chúa và luôn “Nói với Chúa và về Chúa “.

Antôn Đức Xinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *