LONG XUYÊN

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Bầu Ban Phục Vụ Khóa VII niên khóa 2020-2024

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Bầu Ban Phục Vụ Khóa VII niên khóa 2020-2024

Vào lúc 9h00 ngày 18/8/2020, tại hội trường Gx. Thánh Gia, kênh Thầy Ký, các cử tri thuộc năm liên huynh Huynh đoàn giáo dân Đa Minh thuộc Gp. Long Xuyên và mọi người liên quan đã có mặt đông đủ để khai mạc buổi bầu cử Ban Phục Vụ Huynh Đoàn cấp Giáo phận.

Đọc thêm

Liên Huynh Thánh Vinh Sơn Liêm, Gp. Long Xuyên Mừng Lễ Bổn Mạng, Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm

Vào lúc 8h00 ngày 07.11.2019, các anh chị em thuộc các Huynh Đoàn trực thuộc đã tề tựu đông đủ tại giáo xứ Gx Tân Bùi – K4, để cùng nhau lắng nghe những giáo huấn của quý cha xoay quanh gương sáng của cha thánh Vinh sơn Phạm Hiếu Liêm, OP. và hiệp dâng thánh lễ.

Đọc thêm