Liên huynh Thánh Đa Minh Cẩm bầu Ban Phục Vụ mới nhiệm kỳ 2023-2027

Ngày 10/07/2023, tại hội trường Giáo xứ Thạnh An, Giáo hạt Vĩnh Thạnh, GP. Long Xuyên, Liên Huynh (LH) Thánh Đa Minh Cẩm tổ chức bầu cử Ban Phục Vụ (BPV) nhiệm kỳ 2023 – 2027. Đây là LH cuối cùng trong 5 LH đã bầu xong ban phục vụ mới.

Hiện diện trong cuộc bầu cử có sự hiện diện của cha chánh xứ Gx. Thạnh An cũng là cha quản hạt Giáo hạt Vĩnh Thạnh Giuse Bùi Hữu Nghị và là cha Linh hướng LH Thánh Cẩm. Phía BPV/HĐGP có anh Phêrô Đoàn Văn Thiệu trưởng ban, anh Đa Minh Cao Quang Thoan thủ quỹ, các ACE thụ cử và cử tri của 12 Huynh Đoàn trực thuộc.

Mở đầu chương trình là nghi thức Thánh hóa, sau đó cha Linh hướng chia sẻ, kế tiếp là triển khai quy chế, thủ tục và thể lệ bầu cử theo đúng Luật Sống.

Sau khi bầu cử, kết quả như sau:

  1. Anh Vinh Sơn Phan Văn Quang, trưởng ban.
  2. Anh Hiêrônimô Nguyễn Văn Thuận, phó ban.
  3. Chị Maria Vũ Thị Thùy Linh, thư ký.
  4. Chị Anna Vũ Thị Lệ Thảo, thủ quỹ.
  5. Anh Vinh Sơn Trần Công Đức, phụ trách giới trẻ.
  6. Chị Maria Nguyễn Thị Mai, phụ trách học tập.
  7. Anh Vinh Sơn Phạm Văn Nguồn, tông đồ bác ái.

Trước khi bế mạc, anh Vinh Sơn Phan Văn Quang đại diện cho các ACE trong BPV mới cảm ơn chân thành đến cha Linh hướng, quý anh trong BPV/HĐGP Long Xuyên, cùng quý ACE hiện diện. Kính xin Cha, quý ACE tiếp tục cầu nguyện cho chúng em, và chúng em xin hứa sẽ cộng tác tích cực với cha Linh hướng, với cha Đặc trách, cùng BPV/HĐ Giáo phận cố gắng chu toàn bổn phận và trách nhiệm của người giáo dân Đa Minh.

Ant. Đức Xinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *